Instrukcja obsługi programatora giętarki typu cncs wersja 0 sommarioPobieranie 0.7 Mb.
Strona3/25
Data07.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

OPROGRAMOWANIE (SOFTWARE)SOFTWARE

Jak wynika z powyższego schematu, pierwszym krokiem przy programowaniu maszyny jest stworzenie archiwum z testami profili. Dzięki temu do maszyny wprowadzane są dane niezbędne do obliczania promieni gięcia.

Aby wykonać test profilu operator musi przeprowadzić kilka gięć w trybie manualnym, a uzyskane wyniki (promienie zmierzone dla różnych wartości pozycjonowania rolki środkowej względem osi Y) wpisać do specjalnej tabeli. Dzięki tym danym maszyna może przeprowadzić interpolację promienia, tj. automatycznie obliczyć i podać pozycję rolki środkowej (pozycjonowanie w osi Y) pozwalającą uzyskać określony promień „R”.
Kolejną fazą jest stworzenie programu gięcia.

Przy pomocy przejrzystych makroinstrukcji komputer pozwala zdefiniować szereg instrukcji zapisywanych w tabeli programowej, które następnie maszyna zrealizuje jako kolejne sekwencje przemieszczeń rolek względem osi giętarki prowadzące do przekształcenia prostego odcinka materiału w określoną formę geometryczną.


W momencie uruchomienia cyklu automatycznego system przetwarza wprowadzone dane programowe i przekłada je na sekwencję przemieszczeń względem osi maszyny mających na celu zrealizowanie harmonijnych i nie zniekształconych form geometrycznych.
Aparatura kontrolna zamontowana w maszynie pozwala uzyskać niezakłóconą sekwencję przemieszczeń.

ROZDZIAŁ 2 INSTALACJA

PODNOSZENIESzafa urządzenia może być podnoszona i przenoszona środkami transportu o odpowiedniej nośności. Wszelkie operacje należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.Sama szafa ma masę ok. 200 kg. Zatem nie może być podnoszona ani transportowana ręcznie.

Należy maksymalnie ograniczyć częste przenoszenia urządzenia, podczas których aparatura elektryczna mogłaby być poddawana szkodliwym drganiom (szczegółowe wskazówki co do transportu i przenoszenia samej giętarki zawarto w jednym z rozdziałów Instrukcji obsługi giętarki).

Do miejsca użytkowania urządzenie przenosi się wózkiem widłowym; widły wózka należy zahaczyć w miejscu oznaczonym strzałką (zob. rys. powyżej).

Po zdjęciu opakowania szafę należy ustawić w położeniu pionowym (podczas wykonywania tej operacji należy zachować szczególną ostrożność); Do przeniesienia szafy z położenia poziomego do pionowego wystarczą dwie osoby.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO MASZYNY


Opakowanie urządzenia warto zachować, aby móc je wykorzystać podczas kolejnych ewentualnych transportów.

UWAGA :
ABY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO NORM W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EN 89/336) MASZYNĘ WYPOSAŻONO W ODPOWIEDNIE FILTRY PRZECIWZAKŁÓCENIOWE.


DO WYKONANIA PODŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ NAJLEPIEJ ZASTOSOWAĆ WYŁĄCZNIK MAGNETYCZNO-

PRZY PODŁĄCZANIU MASZYNY DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYŁĄCZNIK MAGNETYCZNO-TERMICZNY LUB WYŁĄCZNIK DYFERENCYJNY O ODPOWIEDNIM NATĘŻENIU CON CORRENTE DIFFERENZIALE D’INTERVENTO In = 0,5A .

INTERRUTTORI CON In PIU’ SENSIBILI POSSONO DARE LUOGO A FREQUENTI DISINSERZIONI DELL’INTERRUTTORE STESSO.

Podłączyć pulpit sterowniczy do szafy elektrycznej, a tę ostatnią do maszyny. Zastosować specjalnie przewidziane do tego celu konektory.

Zarówno maszyna jak i pulpit sterowniczy wyposażone są w podłączone do nich kable elektryczne. Każdy kabel ma swój konektor; nie sposób więc ich pomylić.

Konektory są dwojakiego typu: są to konektory “mocy” oraz te przesyłające niskonapięciowe sygnały elektroniczne.

Konektory mocy łatwo rozpoznać, gdyż mają znaczne wymiary i ciężar w porównaniu do pozostałych. Konektory te należy podłączyć do odpowiedniego konektora umieszczonego na panelu szafy elektrycznej. Po podłączeniu konektorów należy je unieruchomić odnośnymi dźwigniami blokującymi.

Konektory elektroniczne mają ograniczone wymiary i zazwyczaj od 9 do 25 biegunów.

Konektory te przekazują sygnały encoderów; wszystkie są jednakowe. Dlatego, przy dokonywaniu podłączenia, należy zwracać uwagę na oznaczenia umieszczone zarówno na kablu jak i na szafie elektrycznej. Po wprowadzeniu konektorów do odpowiednich gniazd należy je w nich unieruchomić dokręcając je śrubokrętem.

Sprawdzić, czy wartość napięcia w układzie zasilającym maszyny jest zgodna z wymaganiami dla niej samej podanymi przez producenta na tabliczce znamionowej i w dokumentacji.

Wykonanie podłączenia elektrycznego najlepiej zliecić wykwalifikowanemu elektrykowi.

Sprawdzić, czy układ zasilający ma odpowiednie uziemienie.

Kabel elektryczny, który powinien być zgodny z obowiązującymi normai, powinien mieć 5 biegunów: 3 fazy + neutralny (niebieski) + uziemienie (żółto-zielony).

Da una parte avere la spina adatta alla presa a muro e conforme alle disposizioni di legge.

Dall’altro capo esso deve essere introdotto nel foro del pressacavo.

NOTA: L’armadio é equipaggiato di un vano anteriore per le apparecchiature di potenza e di un contenitore applicato sulla porta in posizione ergonomica per le apparecchiature elettroniche e la tastiera di programmazione.
Il cavo deve entrare e passare nel lato sinistro dell’armadio per poi essere collegato agli opportuni morsetti.
Il pressacavo é stato posizionato vicino ai connettori di potenza.

Collegare il connettore a spina ad una presa di corrente conforme alla tensione ed inserire corrente tramite l'interruttore generale, posto sull’armadio elettrico.

Wcisnąć zielony przycisk "START OBWODÓW POMOCNICZYCH"; przycisk znajduje się na szafie elektrycznej.

Wybrać przycisk “MAN” na pulpicie CNCS.

Sprawdzić poprawność podłączenia. W tym celu wcisnąć prawy przycisk pedałowy, który odpowiada za obrót rolek.
Rolki powinny przesuwać materiał w odpowiednim kierunku, od strony lewej do prawej, (w modelach SLALOM od rolek przesuwających do rolek gnących).

Jeśli wynik w.w. testu będzie nieprawidłowy, należy odłączyć zasilanie i odwrócić dwie z trzech faz.Opisywane połączenia elektryczne najlepiej powierzyć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami.

Normy bezpieczeństwa, do których należy się stosować wymieniono w pierwszej części INSTRUKCJI OBSŁUGI MASZYNY.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna