Instrukcja obsługi programatora giętarki typu cncs wersja 0 sommarioPobieranie 0.7 Mb.
Strona9/25
Data07.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

CREAZIONE PROGRAMMI


Come nei “Profilati”, abbiamo anche nei “Programmi” un’intestazione ed un corpo.
L’intestazione serve per impostare i parametri di settaggio della macchina ed alcuni dati di riconoscimento del programma.
Il corpo serve per programmare i veri e propri movimenti della macchina con la tabella che abbiamo visto poc’anzi.

INTESTAZIONE


L’intestazione di un programma permette di compilare alcuni parametri molto importanti quale il nome per la memorizzazione, il tipo di profilato che useremo ecc.

Z “Menu Głównego” przejść do menu Programy wciskając “ENTER”.
[ PROGRAMY ]

POBIERZ ô

Z menu “Programy” przejść do opcji “Utwórz” wciskając przycisk “ò“ oraz “ENTER”.
PRG : [UTWÓRZ ]

NAZWA : ARCO

Vediamo tutti i parametri che compongono l’intestazione del programma.

 • NOME: é il primo dato da impostare. Questo può essere alfanumerico, ossia può essere composto da numeri e lettere.
  Si possono inserire simboli come punti, virgole, spazi trattini ecc. e deve essere composto da massimo 7 caratteri.

Wpisać nazwę, np. “ARCO” . Wcisnąć “ENTER”.
PRG : [UTWÓRZ ]

NAZWA : • PROFILATO: esso ha bisogno di una attenzione particolare. Infatti occorre scegliere il “profilato” giusto con il quale abbiamo eseguito le prove nei “PROFILATI” in modo da poter impostare direttamente il raggio di curvatura.

Aby ułatwić tę operację, wcisnąć przycisk “ò“, aby wyświetlić wszystkie “Profile” zapisane w pamięci maszyny. Po odnalezieniu tego właściwego wcisnąć “ENTER”.
ARCO > Brak PROF

PROF.: TUBO25 ô • USCITA: permette di impostare, a seconda delle necessità, il tempo (in millimetri o in secondi) di fuoriuscita del profilato eccedente oltre il programma.
  Ad esempio se dopo aver programmato una lunghezza di 700 mm. il profilato rimane ancora tra i rulli di curvatura, il tempo o la lunghezza impostate permettono di far ruotare ancora i rulli di curvatura.
  L’opzione più usata é quella del tempo, es. 5 sec.

Zmienić opcję wyjścia z milimetrów na sekundy – przyciskami “ò“ o “ñ“ i wcisnąć “ENTER”.
ARCO > TUBO25

WYJSCIE [sek.]: 000 ô

Wpisać 5 i wcisnąć “ENTER”.
ARCO > TUBO25

WYJŚCIE [sek.]: 005 ôARCO > TUBO25

Y FINALE: + 00000 • VALORE Y FINALE :in questa finestra esiste la possibilità di programmare un ulteriore movimento dell’asse Y relativo al rullo curvatore alla fine del ciclo. Questo movimento permette di portare automaticamente il rullo curvatore in posizione ideale per l’esecuzione del ciclo successivo

Jeśli rolka gnąca ma powrócić do Y=0 aby ułatwić wyjęcie materiału wcisnąć tylko przycisk “ENTER”.
ARCO > TUBO25

Y KOŃCOW.: +00000 • VELOCITÀ DEFAULT: La velocità di default (o velocità preimpostata), permette di preimpostare le velocità degli assi “X”, “Y” e “W” o “Z” in modo che passando su ogni cella corrispondente alla velocità degli assi tramite il tasto “ENTER” della tastiera, venga direttamente impostata la velocità preimpostata senza doverla digitare ogni volta. Naturalmente questa può essere modificata differentemente in ogni passo di programma.

Wpisać prędkość np. VX=6. Wcisnąć przycisk

“6 “, a następnie “ENTER”.


ARCO > TUBO25

V. DEFAULT [X]: 6

Podać prędkość również dla Y, VY=6. Wcisnąć przycisk 6, następnie “ENTER”.
ARCO > TUBO25

V. DEFAULT [Y]: 6

Na wyświetlaczu pojawią się dane pierwszej sekwencji programu.

ARCO > TUBO25

01 N X+00000 v5

Accediamo ora finalmente al corpo del programma.

CORPO


Si tratta della parte più importante del programma di curvatura ed é quella su cui il programmatore compila i dati essenziali per l’esecuzione del ciclo automatico di curvatura.

L’operatore può scegliere diversi modi, per impostare i dati alla macchina, da quello più diretto come la compilazione della tabella, a quello più automatico come quello dell’autoprogrammazione delle forme di curvatura più comuni.

La prima visualizzazione del corpo del programma appare come qui sotto indicato:ARCO > TUBO25

01 N X+00000 v6

Per facilitare le operazioni procediamo con l’impostazione guidata del programma. Impostiamo quindi il programma con la compilazione tramite le macroistruzioni
e presenti sul pannello.

Tenendo premuto il tasto “SHIFT” premere il tasto “X” per programmare la prima parte diritta.System poprosi o podanie długości pierwszego prostego odcinka: należy wpisać klawiaturą 600, co odpowiada długości pierwszego odcinka prostego i wcisnąć “ENTER”.

[ ODC. PROSTY ]

DŁUG. X: + 00600

System poprosi o podanie prędkości przesuwu profilu. Aby szybko wykonać odcinek prosty, można wpisać Vx=8.

[ ODC. PROSTY ]

PREDKOŚĆ X: 8

System poprosi o wpisanie wartości Y, która ma być zachowana podczas przesuwania odcinka prostego.
[ ODC. PROSTY ]

Y = 0 ô

Wartość ta może wynosić zero; lub wciskając “ò“ można odnaleźć pozycję stykową wprowadzoną podczas testów profilu, a więc Y=500.
[ ODC. PROSTY ]

Y=P.STYKOWA ô

Wciskając ponownie “ò“, operator może wpisać inną wartość, zazwyczaj zawartą pomiędzy zerem a Y pozycji stykowej.
[ ODC. PROSTY ]

Y = USER ô

Jeśli operator wybierze powyższą opcję, musi wcisnąć “ENTER”, aby potwierdzić i móc wpisać interesującą go wartość Y; w opisywanym przypadku można wybrać wartość pozycji stykowej, a więc Y=500.
[ ODC. PROSTY ]

WARTOŚĆ:+ 00000

Teraz system poprosi o podanie prędkości regulacji rolki gnącej, od zera do 500.

Wybieramy Vy=8, prędkość maksymalna. Wcisnąć “ENTER”.


[ ODC. PROSTY ]

PRĘDKOŚĆ Y: 8

System zapyta, czy ma zrealizować sekwencję standard czy warunkową (Zob. Str. 48), od fotokomórki do końca naliczania.

Przyciskiem “ò“ operator wybiera interesującą go opcję, którą potwierdza “ENTER”.[ ODC. PROSTY ]

PASSO NORMALE ô

System zapyta, czy X i Y mają podlegać regulacji jednocześnie (progressiva) czy nie (scalare).
[ ODC. PROSTY ]

PROGRESSIVA ôW opisywanym przypadku lepiej, aby rolka gnąca znalazła się najpierw w pozycji stykowej, a dopiero później dokonała właściwego przemieszczenia w Y.

Wcisnąć przycisk “ò“ i potwierdzić “ENTER’em”.


[ ODC. PROSTY]

SCALARE ô

Wyświetlacz pokaże trzecią sekwencję, ponieważ pierwsze dwie posłużyły odpowiednio do regulacji rolki gnącej Y= 500 i wykonania przemieszczenia w X, X=700 mm.
ARCO > TUBO25

03 N X+00000 v6

Jeśli chce się uzyskać podgląd na poszczególne sekwencje programu, wystarczy wcisnąć “ñ“, aby przewinąć sekwencje w tył, i “ò“ aby przewinąć je w przód.
ARCO > TUBO25

02 N X+00700 v8

Aby wyświetlić wszystkie instrukcje w sekwencji, wcisnąć kilkakrotnie “ENTER”.

Aby przewinąć w tył instrukcje sekwencji programowej, wcisnąć “ESC”.


ARCO > TUBO25

02 N Y+00500 v7

Ora procediamo ad impostare il settore della forma che dobbiamo ottenere che riguarda la curva centrale.

Aby wyświetlić dane z sekwencji nr 3, należy wcisnąć przyciski “ENTER” lub “ò“.
ARCO > TUBO25

03 N X+00000 v6

Wybieramy makroinstrukcjęodnoszącą się do łuku.

Przy wciśniętym “SHIFT” wcisnąć przycisk “C”.

System poprosi o wprowadzenie promienia gięcia lub wartości Y. Wprowadzamy interesujący promień.

[ ŁUK ]

R+00000 Y+00000

Wpisać zatem R=600 i wcisnąć “ENTER”.

Ponownie wcisnąć “ENTER”, aby potwierdzić obliczoną wartość Y.


[ ŁUK ]

R+600 Y+01091

System poprosi o podanie prędkości regulacji rolki gnącej.

Wpisujemy Vy=8, aby zwiększyć prędkość dla rolki gnącej.[ ŁUK ]

PRĘDKOŚĆ Y: 0

Teraz należy podać kąt lub rozwinięcie ugięcia; wystarczy wpisać jedną z tych wartości, ponieważ druga zostanie automatycznie obliczona przez system CNCS: wpisujemy np. 90°.

Wcisnąć “ENTER”, aby potwierdzić obliczoną wartość X.


[ ŁUK ]

ANG+090 X+00000

System poprosi o podanie prędkości obrotu rolek przesuwających materiał.

Wpisujemy Vx=3, aby ustawić wolną prędkość obrotu rolek.[ ŁUK ]

PRĘDKOŚĆ X: 3

Teraz należy określić, czy sekwencja do zrealizowania będzie standard czy warunkowa (od fotokomórki do końca naliczania).

Przyciskiem “ò“ wybiera się interesującą opcję.[ ODC. PROSTY ]

PASSO NORMALE ô

System pyta, czy X i Y będą poddawane regulacji jednocześnie (progressiva) czy nie (scalare).
[ ODC. PROSTY ]

PROGRESSIVA ô

Nel caso di una curva è preferibile utilizzare la modalità progressiva perché permette di raccordarla alla parte dritta, senza avere segni sul profilo. Premere quindi “ENTER” per confermare.

Wyświetlacz pokaże czwartą sekwencję, ponieważ pierwsze trzy posłużyły odpowiednio do regulacji rolki gnącej Y= 500, przemieszczenia w X, X=700 mm oraz realizacji łuku.
ARCO > TUBO25

04 N X+00000 v6

Wcisnąć przycisk “PROG”; nowy program zostanie automatycznie zachowany w pamięci systemu CNCS.
[ PROGRAMY ]

POBIERZ ô

Wcisnąć ESC, aby powrócić do Menu Głównego.
[ MENU GŁÓWNE ]

PROGRAMY ô

Ora la macchina è pronta per poter eseguire il programma “ARCO”:

Wcisnąć “AUTO”, zaświeci się czerwona dioda, a na wyświetlaczu pojawi się następujący napis:
[AUTO] [ARCO ]

WCIŚNIJ PEDAŁ ...

Po zakończeniu programu rolka gnąca ustawi się zgodnie z wartością podaną jako Y końcowe, znów pojawi się ten sam napis, a zatem maszyna będzie gotowa do ponownego zrealizowania programu “ARCO”.
[AUTO] [ARCO ]

WCIŚNIJ PEDAŁ ...

Jeśli operator chciałby przerwać automatyczne wykonywanie programu, powinien wcisnąć ESC, aby powrócić do Menu Głównego.
[ MENU GŁÓWNE ]

PROGRAMY ô

COMPILAZIONE DIRETTA TABELLA PROGRAMMI


Il sistema più diretto per creare un programma di curvatura é quello di compilare direttamente la “Tabella programmi” digitando direttamente i dati che la macchina deve considerare per movimentare gli assi.

La digitazione diretta sui dati della tabella risulta più utile quando il programma deve subire delle variazioni. Infatti molto più direttamente si può andare a variare il dato corrispondente al segmento di curva relativo.

La digitazione diretta dei dati, sulla tabella del programma di curvatura é molto semplice.

E’ sufficiente, tramite i tasti freccia della consolle ñ e ò portare il cursore sulla prima riga del programma, dopo aver inserito tutti i parametri nell’intestazione ed incominciare a digitare i dati tramite la consolle, e confermarli tramite il tasto “ENTER” fino all’ultimo passo del programma.


COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA TRAMITE I TASTI MACRO (Shift + lettera)


E’ senz’altro questo il sistema più facile per accedere alla programmazione di una curva.

Dopo aver suddiviso idealmente la forma da ottenere in vari segmenti, é sufficiente selezionare su uno dei 2 o 3 pulsanti macro.SHIFT + Z : (solo per macchine a tre assi) serve per programmare la rotazione del tubo attorno al proprio asse. Prima di effettuare la rotazione del tubo occorre portare il rullo curvatore ad una quota “Y” uguale o al di sotto del valore Y di accostamento.

Na poziomie pierwszej sekwencji programu wcisnąć Shift + Z (jednocześnie), a następnie “ENTER” dopóki nie pojawi się komunikat o konieczności podania wartości Z (przy wpisywaniu pozycji stykowej dla Y).
ARCO > TUBO25

01 N X+00000 v6

Podać wartość obrotu w stopniach, dodatnią lub ujemną, w zależności od tego, czy obrót ma być zgodny czy przeciwny do ruchu wskazówek zegara, np. 90° i wcisnąć “ENTER”, aby potwierdzić.
ARCO > TUBO25

01 N Z+00090 v6

Podać wartość prędkości obrotu rury, np. Vz=5.
ARCO > TUBO25

01 N Z+00090 v5

Wyświetlacz przejdzie do kolejnej sekwencji.
ARCO > TUBO25

02 N X+00000 v6

SHIFT + X : serve per programmare l’esecuzione di una parte diritta. Occorre impostare la lunghezza in millimetri del segmento diritto desiderato e la posizione del rullo curvatore “Y” in cui esso deve trovarsi durante la traslazione del profilato.

SHIFT + C : serve per programmare l’esecuzione di una parte curvata. Occorre impostare la lunghezza in millimetri pari allo sviluppo del segmento curvato oppure l’angolazione che esso descrive. Inoltre occorre impostare il raggio di curvatura oppure la quota “Y” corrispondente al raggio di curvatura desiderato.
L’angolazione ed il raggio possono essere impostati solo se il computer può eseguire la predeterminazione del raggio di curvatura; qualora non fosse possibile a causa di valori al di sopra o al di sotto di quelli sperimentati la consolle evidenzia il seguente messaggio d’errore:

System prosi o podanie kolejnego promienia.
ARCO > TUBO25

02 N R:outPF v6

ESEMPIO: Esaminiamo una possibile programmazione dell’arco a tutto sesto indicato nelle pagine precedenti.

 • Selezioniamo Shift + X per programmare la prima parte rettilinea.

Come si può notare sono state impostati i seguenti dati:

Lunghezza “X” = 700 millimetri


Vel X = 8
Posizione del rullo curvatore in accostamento positivo (movimento “Y” = 500)
Vel. “Y” =8
Tipo passo Normale (vedremo nelle prossime sezioni le caratteristiche di questa opzione).

Sequenza del tipo Scalare (nel primo passo del programma viene preimpostato il passo scalare poiché si presume che il rullo curvatore sia in posizione “Y”=0).

In ciclo automatico la macchina procederà a portare il rullo curvatore alla quota di accostamento con una velocità di “Y”=8; dopo che la quota é stata raggiunta (sequenza scalare) , la macchina fa avanzare il profilato per 700 mm.


 • Selezioniamo Shift + C per programmare la parte curvata

Sono stati impostati i seguenti dati:

Raggio = 600

Quota “Y” =

Vel “X” = 2

Angolo = 180
Arco “X” =
Vel. Y =7
Tipo passo Normale

Sequenza del tipo Progressivo

In ciclo automatico la macchina, dopo aver eseguito la precedente parte diritta, procederà a portare il rullo curvatore alla quota “Y” = 1091 (calcolata automaticamente grazie al codice del Profilato presente nell’intestazione) ad una velocità VEL.Y=7; nello stesso tempo (sequenza progressiva) é anche partito l’avanzamento del profilato tra i rulli per 1885 millimetri (anch’essa calcolata automaticamente) ad un velocità di avanzamento VEL.X = 2 .


 • Selezionando nuovamente Shift + X per programmare l’ultima parte rettilinea.

I valori inseriti saranno uguali a quelli impostati per la prima parte rettilinea, con la differenza che la sequenza di esecuzione dei movimenti sarà progressiva e le velocità degli assi diverse

A questo punto basta premere i tasti “PROG” e “ESC” per memorizzare il programma e tornare al menù principale, quindi passare in automatico selezionando “AUTO” per eseguire il programma.

Durante la programmazione della parte finale del pezzo, che solitamente é diritta, consigliamo di ridurne la lunghezza X, (ad es. da quota “X”=700 a quota “X”=400 ) per evitare che alla fine del ciclo automatico il pezzo fuoriesca senza completare e concludere l’ultimo passo.
La fuoriuscita della parte restante del profilato viene estratta grazie al tempo di uscita di 5 sec. Impostata nell’intestazione del programma.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna