Instrukcja obsługi refraktometru Abbego dr-a1Pobieranie 6.53 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar6.53 Kb.
Instrukcja obsługi refraktometru Abbego DR-A1

Włączyć refraktometr za pomocą włącznika znajdującego się po lewej stronie podstawy aparatu = czarny przycisk (po włączeniu następuje automatyczny test wszystkich podzespołów)
 1. Przeprowadzić kalibrację:

 • otworzyć pryzmat pomocniczy i ostrożnie nanieść 50 L (za pomocą pipety automatycznej) wody destylowanej na centralną część pryzmatu głównego. Zamknąć pryzmat.

 • patrząc w okular, przekręcać pokrętło pomiarowe (po prawej stronie aparatu), aż do ustawienia granicy pól na poziomie przecięcia się krzyża

 • nacisnąć przycisk SELECT aż do wybrania trybu TEST = na wyświetlaczu pojawi się [1] oznaczając gotowość do wprowadzenia punktu odniesienia

 • przycisnąć przycisk SET – zmierzona wartość indeksu refrakcji miga

 • po upewnieniu się, że linia krzyża pokrywa się z linią podziału, należy ponownie nacisnąć przycisk SET

 • zanotować wartość indeksu refrakcji dla wody destylowanej i temperaturę

 • wytrzeć pryzmaty za pomocą wacika

 1. Pomiar:

 • za pomocą przycisku SELECT przełączyć aparat w odpowiedni tryb pomiarowy = nD

 • otworzyć pryzmat pomocniczy i ostrożnie nanieść 50 L (za pomocą pipety automatycznej) próbki badanej na centralną część pryzmatu głównego. Zamknąć pryzmat.

 • patrząc w okular, przekręcać pokrętło pomiarowe, aż do ustawienia granicy pól na poziomie przecięcia się krzyża (w razie konieczności korygować pokrętłem kompensacji koloru znajdującym się poniżej okularu)

 • odczytać wartość „n” pokazaną na wyświetlaczu i temperaturę

UWAGA! Po każdym pomiarze wytrzeć pryzmaty wacikiem i przed nałożeniem kolejnej próbki nanieść wodę destylowaną i ponownie wytrzeć.


Po zakończeniu pomiarów oczyścić pryzmaty wodą destylowaną i wyłączyć aparat.

Pobieranie 6.53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna