Instrukcja obsługiPobieranie 209.73 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar209.73 Kb.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMPA NURNIKOWA SPECK-TRIPLEX
Typ

Nr zam.

Pobór mocy

Nadciśnienie

maks.


Prędkość obr.

Wydajność

Maks. temp. wody

 nurnika

Suw

Waga

NPSHRkW

Bar

min-1

l/min

C

Mm

Mm

Kg

mWs

P22/28-100

00.3449

5.8

100

1450

28.3

70

22

18

8.8

6.5*

P22/28-130

00.4767

7.5

130

1450

28.3

70

22

18

8.8

6.5*

HPSH erf. odnosi się do wody (ciężar właściwy 1 kg/dm3, lepkość) przy maksymalnej prędkości obrotowej pompy.

* Wartość NPSHR jest ważna w przypadku zastosowania przedniego łącza zasysającego G ¾. Przy użyciu jednego z bocznych przyłączy ssących G ½ wartość NPSHR wynosi 6.8 mWs.
Uwaga! Typ pompy P22/28-100 zaprojektowany został do bezpośredniego napędu z silnika elektrycznego. Dla silników z kołnierzem C160 można zastosować przełęcz sprzęgającą 20.0043.

Typ pompy P22/28-130 ma dłuższy koniec wału i nadaje się do napędu za pomocą pasa klinowego z przekładnią redukcyjną dla silników benzynowych 900.4053).


Uruchomienie i konserwacja

Przed uruchomieniem sprawdzić poziom oleju oraz zadbać o niezakłócony dopływ wody.

Ilość oleju 0.37l. Stosować tylko olej przekładniowy ISO VG 220 (np. Aral Degol BG220) lub olej przekładniowy samochodowy SAE 90.

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, następnie co każde 200 godzin, jednak najpóźniej po 6 miesiącach. Zachować ostrożność przy eksploatacji w wilgotnych pomieszczeniach lub przy dużych wahaniach temperatury. W przypadku tworzenia się skroplin w skrzyni przekładni (pienienie się oleju) należy natychmiast przeprowadzić wymianę oleju.

Przestrzegać wartości NPSH.

Maks. ciśnienie dopływu 10 bar, maks. wysokość zasysania -0,3 bar.


Przepisy bezpieczeństwa

Należy zaplanować zawór bezpieczeństwa zgodny z wytycznymi dla strumienic cieczy, który będzie tak ustawiony, aby ciśnienie robocze nie mogło być przekroczone o więcej niż 10%. W przypadku nieprzestrzegania tego przepisu oraz w razie przekroczenia granicy temperatury i prędkości obrotowej wygasa jakakolwiek gwarancja. Podczas eksploatacji pompy wolny koniec wału musi być zakryty osłoną wału (17) a koniec napędzany i sprzęgło wykonaną przez inwestora osłoną przed dotykiem.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych przy pompie należy upewnić się, iż przewody ciśnieniowe są odłączone. Zamknąć przewód ssący.

Uniemożliwić uruchomienie silnika napędowego za pomocą odpowiednich kroków (wykręcić bezpieczniki). Przed uruchomieniem należy odpowietrzyć pompę i ciśnieniowe części instalacji. Koniecznie unikać przepompowywania powietrza lub mieszaniny wody i powietrza oraz kawitacji.

Kawitacja lub kompresja gazów prowadzi do niekontrolowanych wzrostów ciśnienia i może zniszczyć części pompy i instalacji oraz stanowić niebezpieczeństwo dla personelu obsługującego. Pompy SPECK-TRIPLEX nadają się do przetłaczania czystej wody lub innych mediów nie powodujących korozji lub abrazji o ciężarze właściwym takim, jaki ma woda.

Jeśli transportowane są inne ciecze, szczególnie palne, wybuchowe lub toksyczne media, to należy koniecznie zasięgnąć u producenta pompy informacji dotyczących odporności materiału. Przestrzeganie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa powinno być zagwarantowane przez producenta urządzenia lub przez użytkownika.


Prace naprawcze
Kontrola zaworów

Wykręcić korek kluczem oczkowym.

Ze znajdującego się pod nim zaworu ciśnieniowego wyjąć panewkę naciągu sprężyny (34), sprężynę zaworu (35) i płytkę zaworu (36). Gniazdo zaworu wyjąc za pomocą ściągacza wewnętrznego Gr 2. Poluzować nakrętki (45B) , wykręcić śrubę imbusową (45) i zdjąć obudowę zaworu (29).

Poluzować śruby (46) i odłączyć obudowę pośrednią (45) od obudowy zaworu (29).

Wyjąć kasetkę uszczelniającą (39) z obwodu zaworu (29) Znajdujące się pod nią podzespoły zaworów ssących wyjąć jak opisano powyżej przy zaworze ciśnieniowym.

Sprawdzić podzespoły zaworów pod względem zużycia i uszkodzeń. Sprawdzić pierścienie uszczelniające (38,40,44,49). Zużyte części wymienić. Przy składaniu przestrzegać kolejności montażu poszczególnych części. W miarę możliwości zastosować nowe pierścienie uszczelniające i przesmarować oliwą. Korek (43) dociągnąć z siłą 70 Nm.

Śruby imbusowe (46) dociągnąć równomiernie z siłą 12Nm, śruby imbusowe (45) i nakrętki (45B) do mocowania obudowy zaworu z siłą 45Nm.
Kontrola uszczelek i rury nurnikowej:
Poluzować nakrętki (45B), wykręcić śrubę imbusową (45) i zdjąć obudowę zaworu (29). Poluzować śruby (46) i odłączyć obudowę pośrednią (45) od obudowy zaworu (29). Uszczelnienie pierścienia rowkowanego (50) podważyć za pomocą śrubokręta i wyjąć z obudowy pośredniej (48).

Sprawdzić pierścienie uszczelniające (49) w obudowie pośredniej. Sprawdzić powierzchnie rury nurnikowej i uszczelki. Wymienić zużyte uszczelki. W przypadku, gdy rura nurnikowa jest zużyta (24A) poluzować śrubę mocującą (24B), ściągnąć rurę nurnikowa ku przodowi. Wyczyścić starannie powierzchnię stykową w zespole centrującym nurnika (22), na śrubę mocującą (24B) założyć nową rurę nurnikowa i pierścień uszczelniający Cu (24C). Na gwint śruby mocującej nanieść cienką warstwę środka zabezpieczającego do śrub i wkręcić do nurnika. Śrubę mocującą dociągnąć siłą 22,5 Nm.


Uwaga! Środka zabezpieczającego do śrub w żadnym razie nie wciskać pomiędzy rurę nurnikową (24A) a zespół centrujący na nurniku. (22). Zbyt silne naprężenie rury nurnikowej poprzez niewspółosiowe dociąganie śruby lub w wyniku zanieczyszczenia lub uszkodzenia powierzchni stykowej może doprowadzić do pęknięcia rury nurnikowej. Śruby imbusowe (45) i nakrętki (45B) do zamocowania obudowy zaworu dociągać równomiernie z siłą 45Nm.
Rozkładanie przekładni

Po zdemontowaniu obudowy zaworu, obudowy pośredniej i rur nurnikowych spuścić olej. Odkręcić pokrywę przekładni (3) i pokrywę łożysk (12). Wyjąć pierścień dociskowy (30) i tuleję dystansową (26A). Poluzować śruby korbowodu i przednie części korbowodów przesunąć w prowadnice wodzikowe maksymalnie do przodu.


Uwaga! Korbowody są oznaczone. Nie pomylić półskorup. Przy ponownym montażu korbowód zamontować w tej samej pozycji na czopach wału korbowego.
Pukając gumowym młotkiem i lekko obracając korbowód wybić w jedną stronę. Drugie łożysko w obudowie napędu w razie konieczności wybić miękkim narzędziem albo wypchnąć za pomocą prasy.
Uwaga! Nie wyginać trzonów korbowodu. Następnie sprawdzić powierzchnie bieżne wału, korbowodu, oraz pierścienie uszczelniające wału i łożyska kulkowe.

Montaż


Wcisnąć lub wbić za pomocą miękkiego narzędzia z jednej łożysko kulkowe lub łożysko wałeczkowe dopóki nie będzie ono przylegało do kołnierza oporowego otworu łożyskowego.
Następnie przykręcić pokrywę łożyska z pierścieniem uszczelniającym wał i pierścieniem uszczelniającym okrągłym. Wał z nałożonym drugim łożyskiem przełożyć przez przeciwny otwór łożyskowy, przykręcić pokrywę łożyska z pierścieniem uszczelniającym wał i pierścieniem uszczelniającym okrągłym.
Osiowy luz na łożyskach wyregulować za pomocą podkładek pasujących (15 A-B), min 0,1: AKS. 0,2 m (tylko w przypadku P22/28-130). Wał powinien obracać się bez wyczuwalnego luzu.SILNIK BRIGGS & STRATTON
Rysunki w tym podręczniku


1-9 odnoszą się do rysunków na okładkach

- odnoszą się do komponentów silnika na rysunku 1

- odnoszą się do części / środków na rysunkach
Tutaj zapisz model, typ i numer kody Twojego silnika.
Tutaj zapisz datę zakupu Twojego silnika.
Komponenty silnika (patrz rysunek 1)


 1. Kurek paliwa

 2. Uchwyt startera

 3. Filtr powietrza

 4. Silnik Model Typ Kod

XXXXXX XXXIX XX XXXXXXXX

 1. Regulator gazu i klapy powietrza

 2. Otwór do tankowania

 3. Wyłącznik stop

 4. Obudowa wentylatora

 5. Śruba do spuszczania oleju

 6. Osłona tłumiąca dźwięki / tłumik dźwięków

 7. Gaźnik

 8. Przewód zapłonowy

 9. Króciec do napełniania oleju / pręt do pomiaru poziomu oleju

 10. Starter elektryczny 12 V, jeśli obecny

Symbole niebezpieczeństw i ich znaczenie


Międzynarodowe symbole i ich znaczenie


Przepisy bezpieczeństwa

PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA


 • Przeczytać całą instrukcję obsługi wraz z przepisami dotyczącymi konserwacji oraz instrukcję urządzenia napędzanego przez ten silnik.

 • Jeśli instrukcja nie będzie przestrzegana, może to prowadzić do ciężkich obrażeń oraz śmierci.
W INSTRUKCJI OBSŁUGI ZAWARTE SĄ WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE

 • zwracają uwagę na niebezpieczeństwa związane z silnikiem

 • wskazują na niebezpieczeństwo obrażeń ciała

 • pokazują, jak można uniknąć lub zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała

My jako Briggs & Statton nie możemy wiedzieć, na jakich urządzeniach umieszczane będą nasze silniki. Z tego powodu należy przeczytać starannie instrukcję obsługi urządzenia, które będzie napędzane przez ten silnik.


Symbol ostrzegawczy służy do oznaczania źródeł niebezpieczeństw, które mogą doprowadzić do uszkodzeń ciała. Wraz z symbolem ostrzegawczym używane jest słowo sygnalizujące (NIEBEZPIECZEŃSTWO, UWAGA lub OSTROŻNIE), aby wskazać na ewentualne prawdopodobieństwo i stopień ewentualnych obrażeń ciała.

Ponadto symbol niebezpieczeństwa może być stosowany, aby oznaczyć typ niebezpieczeństwa.


NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na zagrożenie, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała, jeśli wskazówka nie będzie przestrzegana.
UWAGA wskazuje na zagrożenie, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTROŻNIE wskazuje na zagrożenie, które może prowadzić do lżejszych obrażeń ciała.
OSTROŻNIE bez symbolu ostrzegawczego wskazuje na sytuację, która może spowodować uszkodzenie silnika.
UWAGA !

Spaliny silnikowe tego produktu zawierają chemikalia, które uznawane są w Kalifornii za rakotwórcze, i wywołujące uszkodzenia płodu oraz inne nieprawidłowości rozrodcze.UWAGA


Benzyna i opary benzyny są łatwopalne i silnie wybuchowe.

Ogień i eksplozje mogą prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała.


Przy wlewaniu benzyny


 • Wyłączyć silnik i odczekać co najmniej dwie minuty, aby ostygł, zanim zdjęta zostanie pokrywa zbiornika,

 • Benzynę wlewać na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

 • Benzyny nie nalewać nigdy do końca, lecz na 4 cm poniżej krawędzi króćca do napełniania, aby miała ona miejsce na rozszerzalność cieplną.

 • Należy przechowywać benzynę z dala od iskier, otwartych płomieni, ciągłych płomieni, źródeł ciepła i innych źródeł zapalnych.

 • Regularnie sprawdzać przewody paliwowe, zbiornik, pokrywę i przyłącza pod względem pęknięć i nieszczelności i w razie konieczności wymienić.

PODCZAS URUCHAMIANIA SILNIKA
 • Należy uważać, aby świeca zapłonowa, tłumik dźwięków, pokrywa zbiornika benzyny i filtr powietrza znajdowały się na swoim miejscu.

 • Nie zapalać silnika, jeśli świeca zapłonowa została wyjęta.

 • Jeśli rozlana została benzyna, należy odczekać, aż ulotnią się opary, zanim zapuszczony zostanie silnik.

 • Jeśli silnik jest zalany, klapę powietrza ustawić na OPEN/RUN (OTWARTE/ PRACA) a regulator gazu w pozycję FAST (SZYBKO) i zapuszczać silnik, dopóki nie zaskoczy.

EKSPLOATACJA URZĄDZENIA • Nie przechylać silnika i urządzenia pod kątem ponieważ może zostać wylana benzyna.

 • Do zatrzymywania silnika nie stosować klapy powietrza.

TRANSPORT URZĄDZENIA • urządzenie transportować z PUSTYM zbiornikiem lub z ZAMKNIĘTYM kurkiem paliwa.

MAGAZYNOWANIE PALIWA LUB URZĄDZEŃ Z PALIWEM W ZBIORNIKU
 • nigdy nie stawiać w pobliżu pieców, podgrzewaczy wody lub innych urządzeń, w których znajdują się ciągłe płomienia ani pobliżu innych źródeł zapalnych, ponieważ opary benzyny mogą się łatwo zapalić.UWAGA
Przy zapuszczaniu silnika wytwarzane są iskry.

Iskry mogą zapalić łatwopalne gazy w pobliżu.


Może dojść do pożaru lub wybuchu.


 • Jeśli w pobliżu znajdują się nieszczelne przewody gazowe, to nie wolno zapuszczać silnika.

 • Nie stosować cieczy zapłonowych po ciśnieniem, ponieważ ich opary mogą ulec zapaleniu.


UWAGA
Silniki wytwarzają tlenek węgla, bezwonny, bezbarwny, trujący gaz.
Jeśli tlenek węgla będzie wdychany, może dojść do nudności, utraty przytomności i śmierci.


 • Silnik zapuszczać i eksploatować na wolnym powietrzu.

 • Nie zapuszczać i nie eksploatować silnika w zamkniętych pomieszczeniach, nawet jeśli otwarte zostaną okna i drzwi.UWAGA
Iskry mogą spowodować pożar lub porażenie prądem.
Niezamierzone zapuszczenie silnika może spowodować ciężkie obrażenia ciała.
PRZED PRACAMI REGULACYJNYMI I NAPRAWCZYMI

 • Wyjąć przewód zapłonowy i pozostawić z dala od świecy zapłonowej.

 • Odłączyć klemę od minusa akumulatora (tyko w przypadku silników z zapłonem elektrycznym),

PODCZAS SPRAWDZANIA ISKRY • Zastosować odpowiednie urządzenia do badania iskry.

 • Nie sprawdzać na wyjętej świecy, czy jest iskra.UWAGA

Pracujące silniki elektryczne wytwarzają ciepło, Części silnika, szczególnie tłumik dźwięku mogą się silnie nagrzewać.


W przypadku dotknięcia może dojść do ciężkich poparzeń.
Może dojść do zapalenia się łatwopalnych ciał, takich jak liście, trawa itd.


 • Tłumik dźwięków, cylinder i żebra chłodzące należy ochłodzić, zanim zostaną dotknięte

 • Skupiska palnych ciał usunąć z pobliża tłumika dźwięków i cylindra.

 • Zainstalować iskrochron i nie usuwać tak długo, jak długo urządzenie będzie stosowane na podłożu leśnym, na trawie lub w pobliżu zarośli.UWAGA

W obracające się części mogą wciągnąć się ręce, nogi, włosy elementy odzieży i biżuterię.


Może to prowadzić do amputacji lub innych ciężkich obrażeń ciała.


 • Podczas użytkowania urządzenia wszystkie osłony ochronne muszą znajdować się na sowim miejscu

 • Ręce i nogi trzymać z dala od obracających się części.

 • Długie włosy związać a biżuterię zdjąć.

 • Nie nosić luźnego ubrania, zwisających sznurków lub podobnych części, które mogłyby się zaplątać.


UWAGA
Gdy linka startera zostanie szybko wciągnięta z powrotem w kierunku silnika, może pociągnąć za sobą dłoń i ramię, szybciej, niż zostanie puszczona.
Może dojść do złamania lub zmiażdżenia kości, oraz do skręceń.


 • Podczas zapuszczania silnika powoli ciągnij linkę, dopóki nie wyczujesz oporu, dopiero wtedy ciągnij mocno.

 • Usunąć wszystkie zewnętrze urządzenia i obciążenia silnika, zanim nie zostanie zapuszczony silnik.

 • Bezpośrednio połączone z silnikiem komponenty urządzeń jak np. noże, wentylator, koła linowe, koła zębate itd. muszą być bezpiecznie zamocowane.

Zalecenia dotyczące oleju (patrz rys. 2)


Silnik dostarczany jest przez firmę Briggs & Stratton bez oleju. Przed uruchomieniem silnika wlać olej. Nie przelać.
Należy stosować olej wysokiej jakości o klasyfikacji „SF, SG, SH, SJ” lub większej jak np. Briggs & Stratton 30W, art. nr 10005 E (0,6 l) lub 10006 E (0,4 l). Razem z zalecanym olejem nie używać żadnych dodatków. Nie mieszać oleju z benzyną.
Z oferty olejów wybrać olej o takiej lepkości SAE, która będzie najlepiej pasować do przewidywanej temperatury zapłonowej przed następną wymianą oleju.

Wskazówka: olej syntetyczny, który spełnia normę ILSAC GF-2 oraz posiada certyfikat API i symbol serwisowy API od „SJ/CF ENERGY CONSERVING” (parz po lewo) może być stosowany przy wszystkich temperaturach. Stosowanie oleju syntetycznego nie zmienia częstotliwości koniecznej wymiany oleju.
* silniki chłodzone powietrzem nagrzewają się bardziej niż silniki chłodzone wodą. Stosowanie nie syntetycznych olejów wielozakresowych (5 W-30, 10W-30 itd.) przy temperaturach poniżej 4C prowadzi do nadmiernego zużycia oleju. W przypadku użycia oleju wielozakresowego należy częściej kontrolować poziom oleju.
** Jeśli olej SAE 30 stosowany będzie poniżej temperatury 4C dochodzić do utrudnionego uruchomienia i możliwych uszkodzeń otworu cylindra w wyniku niewystarczającego smarowania.
Kontrola poziomu oleju (przybliżona pojemność)


Model

Litry

Jednostka benzynowa

Jednostka pomiarowa

85400

0,6

5/8

20

1154, 1174, 1184

0,7

3/4

24

138400

0,9

1

30

185400

1,2

1-1/4

41

235400 & 245400

1,5

1-5/8

51

Ustawić silnik pionowo i wyczyścić w obrębie wlewu oleju 1.

Wyciągnąć pręt do pomiaru poziomu oleju i wytrzeć czystą szmatką. Pręt do pomiaru poziomu oleju włożyć do wlewu oleju – w przypadku wysokiego króćca do napełniania mocno dociągnąć, w przypadku niskiego króćca nie dociągać. Z powrotem wyciągnąć pręt i skontrolować poziom oleju. Poziom oleju powinien znajdować na oznaczeniu FULL.
Jeśli konieczne jest dolanie oleju, należy dolewać go powoli. Nie przelać. Dokręcić pręt do pomiaru poziomu oleju zanim uruchomiony zostanie silnik.

Zalecenia dotyczące paliwa


Stosować czystą, świeżą, bezołowiową benzynę o minimalnej zawartości oktanów 85. Jeśli niedostępna jest benzyna bezołowiowa, można zastosować benzynę z ołowiem. Paliwo kupować w takich ilościach, jakie zużyte zostaną w ciągu 30 dni. Patrz magazynowanie.

Nie stosować benzyny zawierającej metanol. Nie mieszać benzyny z olejem. W celu ochrony silnika zalecamy stabilizator Briggs & Stratton, który można otrzymać u przedstawicieli Briggs & Stratton.


Kontrola poziomu paliwa


Przed dolaniem paliwa należy pozostawić silnik na 2 minuty, aby ostygł.
Wyczyścić silnik w pobliżu wlewu paliwa zanim zdjęta zostanie pokrywa wlewu. Zbiornik napełniać na 4 cm poniżej krawędzi króćca do napełniania, aby paliwo miało miejsce rozszerzalność cieplną. Należy uważać aby nie przepełnić zbiornika.
Uruchomienie (patrz rys 3 4 )


RĘCE I NOGI TRZYMAĆ ZAWSZE Z DALA OD OBRACAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI.
Nie stosować cieczy zapłonowych po ciśnieniem, ponieważ ich opary mogą ulec zapaleniu.

Urządzenie uruchamiać, tankować i przechowywać w pozycji poziomej.

Skontrolować poziom oleju.

Jeśli obecny jest kurek paliwa, to należy go otworzyć.


OIL GARD®
Jeśli silnik wyposażony jest w OIL GARD® i pracuje ze zbyt małą ilością oleju, to kontrolka w dźwigience wyłącznika wskaże zbyt niski poziom oleju. Jeśli lampka miga a silnik nie może być uruchomiony lub zgasł i nie zaskakuje z powrotem, to należy dolać olej. Nalać do oznaczenia FULL na pręcie do pomiaru poziomu oleju. Nie przelać.

Przed uruchomieniem (patrz rys. 3)
 1. Regulator klapy powietrza 1 ustawić w pozycji CHOKE.

 2. Regulator gazu 2 ustawić w pozycji FAST.

 3. Odkręcić kurek paliwa, jeśli jest obecny.

 4. Regulator zatrzymujący 4 ustawić w pozycji ON, jeśli jest obecny.

Wskazówka: Jeśli silnik jest wyposażony w OIL GARD®, to migająca lampa ostrzeże przed zbyt niskim poziomem oleju lub silnik zgaśnie albo nie będzie mógł zostać ponownie uruchomiony. Nalać oleju do oznaczenia FULL na pręcie do pomiaru poziomu oleju. Nie przelać.

Starter powrotny, jeśli jest obecny (patrz rys. 4)

Chwycić za uchwyt linki i powoli ciągnąć, dopóki nie będzie wyczuwalny opór. Wtedy pociągnąć silnie za linkę, aby przeciwstawić się kompresji, uniknąć przyciągnięcia przy powrocie linki i uruchomić silnik. Czynność w razie konieczności powtórzyć z klapą powietrza w pozycji RUN i regulatorem gazu w pozycji FAST. Po uruchomieniu pozostawić silnik w pozycji FAST.


Starter elektryczny, jeśli jest obecny (patrz rys. 4)
W przypadku silników z 12-woltowym systemem uruchamiania przekręcić kluczyk w pozycję START. Czynność w razie konieczności powtórzyć z klapą powietrza w pozycji RUN i regulatorem gazu w pozycji FAST. Po uruchomieniu pozostawić silnik w pozycji FAST.
Wskazówka: Jeśli producent urządzenia dostarczył akumulator, to musi on być naładowany zgodnie z zaleceniami producenta, zanim uruchomiony zostanie silnik.
Wskazówka: Rozrusznik uruchamiać na krótko (15 sek. na min), aby przedłużyć jego żywotność. Poprzez długotrwały rozruch silnika może zostać uszkodzony rozrusznik.

Zatrzymywanie


Nie ustawiać klapy powietrza w pozycji CHOKE, aby zatrzymać silnik. Może dochodzić do zapłonu zwrotnego albo do uszkodzenia silnika. Regulator gazu 1 przestawić w pozycję IDLE albo SLOW, jeśli są obecne. Następnie przekręcić kluczyk 2 w pozycję OFF, lub przestawić wyłącznik 3 w pozycję OFF. Zamknąć kurek paliwa 4.
Wskazówka: Zawsze wyjmować kluczyk ze stacyjki, jeśli urządzenie nie jest używane albo pozostaje bez nadzoru.

Wskazówka: Podczas transportu silnika zamknąć kurek paliwa, aby uniknąć przelania się paliwa.


Ustawienia:

Aby uniemożliwić nieumyślne uruchomienie silnika przed pracami nastawczymi należy wyjąć i uziemić kabel zapłonowy 1 i oraz odłączyć klemę od minusa akumulatora, jeśli jest obecny.


Ustawienia regulatora gazu (patrz rysunek 56)
Regulator gazu z oporem tarcia

Jeśli konieczne jest ustawienie, należy poluzować lub dociągnąć nakrętkę zabezpieczającą, aż regulator gazu nie da się lekko obracać i nie pozostanie ustawionej pozycji.


Regulator

Dający się regulować regulator został tak ustawiony, aby możliwe było osiągnięcie podanej przez producenta prędkości obrotowej przy obciążeniu zerowym. Jeśli konieczna będzie regulacja, to prosimy zwrócić się do przedstawiciela Briggs & Stratton.


Ustawienie gaźnika

Producent urządzenia, na którym zainstalowany jest ten silnik, podaje najwyższą prędkość obrotową, na jakiej powinien pracować silnik. Ta prędkość obrotowa nie może być PRZEKROCZONA.

W celu przeprowadzenia ustawień gaźnika prosimy zwrócić się do najbliższego przedstawiciela Briggs & Stratton.

Zapuścić silnik i przed rozpoczęcie ustawień pozostawić na ok. 5 min, aby się nagrzał. Podczas pracy silnika przestawić regulator gazu w pozycję SLOW. Dźwignię gaźnika przekręcać w kierunku śruby pracy jałowej i tam zatrzymać. Przekręcić śrubę pracy jałowej, aby uzyskać 1300 obr. / min. Dźwignię gaźnika trzymać ciągle przy śrubie pracy jałowej i ustawić zawór mieszanki dla pracy jałowej na środkowa pozycję. Puścić dźwignię gaźnika. Śrubę regulowanej liczby obrotów pracy jałowej ustawić na 1400 obr. / min. Regulator gazu ustawić w pozycji FAST. Silnik powinien równomiernie przyspieszać. Jeśli tego nie robi, to zawór mieszanki dla pracy jałowej na gaźniku musi zostać przekręcony o 1/8 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Jeśli trzeba ustawić najwyższą prędkość obrotową – patrz specyfikacja producenta urządzenia.)

Szereg modeli 118400

Konserwacja (patrz rys 7 8 9)

Patrz harmonogram konserwacyjny. Należy przestrzegać godzinowych lub rocznych częstotliwości, w zależności od tego, o jaki przypadek chodzi. W przypadku zastosowania w trudnych warunkach konieczna jest częstsza konserwacja.Aby uniemożliwić nieumyślne uruchomienie silnika przed pracami nastawczymi należy wyjąć i uziemić kabel zapłonowy 1 oraz odłączyć klemę od minusa akumulatora, jeśli jest obecny.
Wymiana oleju (patrz rys. 7)

Należy regularnie kontrolować poziom oleju.

Należy uważać, aby zachowany był właściwy poziom oleju. Co osiem godzin lub codziennie przed uruchomieniem silnika sprawdzać poziom oleju. Patrz „Napełnianie oleju” w „Zaleceniach dotyczących oleju”.
Wymiana oleju

Oleju wymienić po pierwszych 5 godzinach roboczych. Olej wymienić, gdy silnik jest jeszcze ciepły. Wlać nowy olej o lepkości SAE.

Konserwacja filtra powietrza (patrz rys. )
Wymienić wstępny filtr 2 i/lub nabój, jeśli są bardzo zanieczyszczone lub uszkodzone.


 1. Poluzować śruby. Zdjąć pokrywę i usunąć filtr powietrza z płyty głównej.

 2. Usunąć nabój (mocowanie 4, jeśli jest obecne) filtr wstępny.

Filtr wstępy umyć wodą i płynnym środkiem czyszczącym, wycisnąć w czystą szmatkę, zanurzyć w oleju silnikowym i wycisnąć w czystą, absorbującą ciecze szmatkę, aby sunąć CAŁY ZBĘDNY OLEJ.


Konserwacja ciąg dalszy
Nabojem do czyszczenia ostrożnie postukać w równą powierzchnię. Nie stosować środków rozpuszczalnikowych na bazie ropy jak nafta, gdyż powodują one zużycie naboju. Nie stosować sprężonego powietrza, gdyż może ono uszkodzić nabój. Nie oliwić naboju.

 1. Filtr wstępny ponownie umieścić w mocowaniu, jeśli jest obecne.

 2. Filtr wstępny umieścić w pokrywie stroną z oczkami w kierunku od naboju. Nabój umieścić w pokrywie lub a płycie głównej.

 3. Pokrywę i filtr powietrza postawić pod kątem prostym na płycie głównej (języczki 5 w szczeliny 6, jeśli są obecne).

 4. Dociągnąć śruby pokrywy.

Skontrolować luz na zaworze.

Wlot 0,05 mm, wylot 0,10 mm.
Konserwacja świec zapłonowych (patrz rys 9)

NIE sprawdzać na wyjętej świecy, czy jest iskra . Stosować w tym celu urządzenie do kontroli iskry Briggs & Statton.

NIE uruchamiać silnika, jeśli wyjęta została świeca. Jeśli silnik jest zalany, dźwignię gazu przesunąć w pozycję FAST (SZYBKO) i uruchamiać silnik, dopóki mnie zaskoczy.
Odległość elektrod 3 powinna wynosić 0,76 mm.

Świecę zapłonową wymieniać co 100 godzin lub co sezon, w zależności od tego, który z tych przypadków zajdzie pierwszy. Urządzenie do kontroli iskry oraz klucz do świec zapłonowych można otrzymać u każdego przedstawiciela Briggs & Statton.

Wskazówka: W niektórych krajach istnieje obowiązek stosowania świec zapłonowych oporowych w celu zdławienia sygnałów zapłonowych. Jeśli ten silnik został pierwotnie wyposażony w oporową świecę zapłonową, to podczas wymiany należy zastosować ten sam typ świecy.
Utrzymywanie silnika w czystości (patrz rys. 7 8 9 )
Regularnie usuwać skupiska sieczki i obce ciała z silnika. W celu czyszczenia nie spryskiwać silnika wodą, ponieważ woda może zanieczyścić paliwo. Czyścić szczotką lub sprężonym powietrzem.

Aby zagwarantować równomierną pracę utrzymywać w czystości dźwignię regulacyjną, sprężyny i regulator 4.Skupiska obcych ciał na tłumiku dźwięków mogą spowodować pożar. Przed każdym zastosowaniem należy zbadać tę strefę i w razie konieczności wyczyścić.


Jeśli tłumik wyposażony jest w sitko iskrochronu 5, to należy co 50 godzin roboczych lub co sezon zdjąć sitko iskrochronu w celu czyszczenia i dokonania przeglądu.

Wyczyścić sitko paliwa 2. Spuścić paliwo ze zbiornika lub zamknąć kurek paliwa, zanim czyszczony będzie filtr.


Wyczyścić system chłodzenia. Skupiska sieczki i obcych ciał mogą zapchać system chłodniczy, szczególnie po długotrwałym użytkowaniu. Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia silnika należy czyścić w miarę potrzeby żebra chłodzące oraz powierzchnie. Wymontować obudowę wentylatora i wyczyścić w przedstawiony sposób 6.
Harmonogram konserwacyjny

Przestrzegać godzinowych lub rocznych częstotliwości, w zależności o jaki przypadek właśnie chodzi. W przypadku zastosowania w trudnych warunkach konieczna jest częstsza konserwacja.


Po pierwszych 5 godzinach

 • wymiana oleju

Co osiem godzin lub codziennie

 • skontrolować poziom oleju

 • wyczyścić strefę tłumika, sprężyn i dźwigni

Co 25 godzin lub co sezon

 • w przypadku zastosowania przy dużym obciążeniu lub przy wysokich temperaturach otoczenia wymienić olej

 • dokonać konserwacji filtra powietrza i filtra wstępnego

Co 50 godzin lub co sezon

 • wymienić olej

 • wyczyścić i dokonać przeglądu iskrochronu, jeśli jest obecny

 • wyczyścić filtr paliwa

Co 100 godzin lub co sezon

 • wyczyścić nabój filtra powietrza *

 • wymienić świecę zapłonową

 • wyczyścić system chłodzenia*

Co sezon

 • skontrolować luz zaworów

* w przypadku dużego zapylenia powietrza lub wstępowania w ni ciał obcych czyszczenie przeprowadzać częściej.


Lista oryginalnych części zamiennych Briggs & Statton (niepełna)

Briggs & Statton (lub odpowiadające)


Część

Art. nr

Olej (20 oz)

100005

Olej (30 oz)

100006

Zestaw do pompowania oleju (konieczne użycie elektrycznej wiertarki) aby szybko odessać olej z silnika.

005056B

Stabilizator paliwa (torebka jednorazowa 28 ml)

992030

Stabilizator paliwa (butla 125 ml)

999005E (5041)

Nabój filtra powietrza (85400)

710265

Filtr powietrza – filtr wstępny (85400)

710267

Nabój filtra powietrza (115400)

494511

Filtr powietrza – filtr wstępny (115400)

492889

Prostokątny nabój filtra powietrza (117400, 13840) i (115400, 185400 – jeśli obecny)

491588

Prostokątny filtr powietrza – filtr wstępny (117400, 138400) i (115400, 185400 - jeśli obecny)

491435

Nabój filtra powietrza (185400, 235400, 245400)

710266

Filtr powietrza – filtr wstępny (185400, 235400, 245400)

710268

Świeca zapłonowa oporowa (z wyjątkiem modelu 118400)

491055E

Świeca zapłonowa oporowa (model 118400)

NGK-BPR6HS

Świeca zapłonowa platynowa long life

(stosowana w większości silników z wyjątkiem modelu 118400)5066

Urządzenie do kontroli iskry

10368

Klucz do świec zapłonowych

019337S

Magazynowanie


Silniki, które magazynowane będą dłużej niż 30 dni muszą być chronione lub należy spuścić paliwo, aby w układzie paliwowym i na ważnych częściach gaźnika nie tworzyły się pozostałości oleju. W celu ochrony silnika zalecamy zastosowanie stabilizatora paliwa Briggs & Statton, który jest dostępny u każdego przedstawiciela Briggs & Statton. Stabilizator zmieszać z paliwem w zbiorniku paliwa lub zbiorniku magazynowania paliwa. Na chwilę uruchomić silnik, aby stabilizator przepłynął przez gaźnik. Silnik i paliwo mogą być magazynowane do 24 miesięcy.

Wskazówka: Jeśli nie został użyty stabilizator, to należy całkowicie opróżnić zbiornik i uruchomić silnik, dopóki są nie zgaśnie z braku paliwa.
 1. Wymienić olej. Patrz wymiana oleju (patrz rys. 2 7 ).

 2. Wyjąć świecę zapłonową i wlać około 15 ml oleju silnikowego do cylindra. Ponownie włożyć świecę i powoli kręcić silnikiem, aby olej równomiernie się rozłożył.

 3. Usunąć skupiska sieczki i obcych ciał z cylindra i żeber cylindra, spod pokrywy silnika i z tyłu z tłumika.

 4. Silnik przechowywać w czystym i suchym miejscu, ale NIE obok ogrzewania lub podgrzewaczy wody o ciągłym płomieniu lub w pobliżu urządzeń wytwarzających iskry.

Serwis
Prosimy zwracać się do autoryzowanych przedstawicieli Briggs & Statton. Przedstawiciel posiada w magazynie zapas części Briggs & Statton oraz dysponuje specjalnymi narzędziami do napraw. Wykwalifikowani mechanicy zatroszczą się o właściwą naprawę silników Briggs & Statton. Tylko przedstawiciele Briggs & Statton spełniają normy Briggs & Statton.Przy zakupie urządzenia, które jest napędzane silnikiem Briggs & Statton, możesz zdać się na fachowy i niezawodny serwis w ponad 30.000 punktach przedstawicielskich włącznie z 4.000 techników serwisantów. Wszędzie tam, gdzie oferowany jest serwis Briggs & Statton powinien znajdować się ten znak.Znajdziesz najbliższego przedstawiciela Briggs & Statton na naszej mapie przedstawicielstw na stronie internetowej www. briggsandstatton.com lub na „Żółtych stronach” w kategorii „Silniki”, „Silniki benzynowe”, „Kosiarki do trawy” lub w podobnej kategorii.


Wskazówka: Oznaczenie maszerujących palców i „Żółte strony” są w niektórych krajach zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Ilustrowany podręcznik obsługi z „teorią działania”, ogólnymi danymi i dokładnymi informacjami dotyczącymi regulacji i napraw silników jednocylindrowych, czterosuwowych OHV Briggs & Statton można zamówić u przedstawiciela Briggs & Statton pod numerem 272945.

Prosimy stosować oryginale części zamienne Briggs & Statton z naszym oznaczeniem na opakowaniu i/ lub samej części. Inne części nie mają w określonych warunkach takich samych właściwości i mogą prowadzić do wygaśnięcia gwarancji.
Informacje dotyczące gwarancji na silnik

Briggs & Statton przeprowadzi prace naprawcze i przeprasza za powstałe utrudnienia. Każdy przedstawiciel może przeprowadzać naprawy gwarancyjne. W większości przypadków chodzi o prace rutynowe jednak zapytania o świadczenia gwarancyjne mogą nie zostać czasami uznane. Gwarancja może nie zostać uznana np. jeśli doszło do uszkodzenia silnika w wyniku niewłaściwego wykorzystania, braku konserwacji, błędów podczas wysyłki, obsługi i magazynowania. Gwarancja wygasa ponadto jeśli usunięty zostanie numer seryjny silnika lub silnik zostanie przebudowany lub zmodyfikowany. Jeśli klient nie zgadza się z decyzją przedstawiciela przeprowadzana jest kontrola, aby stwierdzić, czy gwarancja powinna zostać uznana. Poproś przedstawiciela, aby przekazał wszelkie dotyczące sprawy informacje do hurtownika lub do zakładu. Jeśli hurtownik lub zakład zadecyduje, że roszczenie jest uzasadnione, to klient otrzyma całkowite pokrycie strat za uszkodzone części. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień pomiędzy klientem a przedstawicielem przedstawiono poniżej kilka przyczyn defektów silnika, które nie są objęte gwarancją.Normalne zużycie:

W silnikach – tak ja we wszystkich częściach mechanicznych – należy przeprowadzać regularną konserwację oraz wymianę części. Gwarancja nie obejmuje żadnych napraw, które są konieczne w wyniku tego, iż wyczerpała się żywotność jakiejś części w wyniku normalnego zużycia.Niewystarczająca konserwacja

Żywotność silników zależy od warunków, w których są one używane, oraz od pielęgnacji, której zostają podane. Niektóre urządzenia taki jak glebogryzarki, pompy i kosiarki obrotowe stosowane są w pyle i brudzie, poprzez co może dojść do takich zjawisk, jak przedwczesne zużycie.


Tego typu zużycie, które spowodowane zostało wnikaniem brudu i pyłu, środka do czyszczenia świec, lub innych wywołujących ścieranie się substancji do silnika w wyniku niewystarczającej konserwacji, nie jest objęte gwarancją.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie braki materiału i braki w obróbce silnika, a nie wymianę lub zwrot kosztów za urządzenie, które zostało zainstalowane na silniku. Ponadto gwarancja nie obejmuje napraw, które stały się konieczne z następujących przyczyn:

 1. PROBLEMY, WYWOŁANE CZĘŚCIAMI, KTÓRE NIE BYŁY ORYGINALNYMI CZĘŚCIAMI BRIGGS & STRATTON.

 2. Urządzenia i przyrządy regulacyjne, które utrudniają uruchomienie, powodują zbyt małą moc lub skracają żywotność silnika (należy zwrócić się do producenta urządzenia).

 3. Nieszczelny gaźnik, zapchane przewody silnika, blokujące się zawory i inne uszkodzenia spowodowane używaniem zanieczyszczonego lub starego paliwa (stosować czystą, świeżą, bezołowiową benzynę oraz stabilizator benzyny Briggs & Stratton, art. nr 5041).

 4. Części, które są pościerane i popękane, ponieważ silnik pracował ze zbyt małą ilością oleju lub na zanieczyszczonym oleju lub na niewłaściwym jego rodzaju (poziom oleju sprawdzać codziennie lub co 8 godzin. W razie potrzeby dolać oleju i przestrzegać zalecanych częstotliwości wymiany oleju). System OIL GARD® może w pewnych okolicznościach nie wyłączyć pracującego silnika. W przypadku niewłaściwego poziomu oleju może dojść do uszkodzeń silnika. Patrz instrukcja obsługi i przepisy konserwacyjne.

 5. Naprawy i ustawienia podłączonych części jak sprzęgła, przekładnie, zdalne sterowania itd. które nie zostały wyprodukowane przez Briggs & Stratton.

 6. Uszkodzenia i zużycia części w wyniku zanieczyszczenia, które dostały się do środka w wyniku niewystarczającej konserwacji filtrów powietrza, niewłaściwego złożenia filtra lub w wyniku zastosowania nieoryginalnych części filtra powietrza lub naboju (w zalecanych odstępach wyczyścić element Oil-Foam® lub wstępny filtr piankowy lub nasmarować i wymienić nabój). Patrz instrukcja obsługi i przepisy konserwacyjne.

 7. Części, które uszkodzone zostały w wyniku nadmiernej prędkości lub przegrzania z powodu zalegania trawy lub obcych ciał na żebrach chłodzących i w obrębie koła zamachowego lub uszkodzenia spowodowane zastosowaniem silnika w ciasnych pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji (żebra cylindra, głowica cylindra i koło zamachowe czyścić w zalecanych odstępach). Patrz instrukcja obsługi i przepisy konserwacyjne.

 8. Silnik i części urządzenia, które pękły z powodu zbyt luźnego zamontowania silnika, luźnych noży, nie wyważonych noży, niewłaściwego montażu urządzenia na wale korbowym silnika, zbyt wysokiej prędkości obrotowej lub innego niewłaściwego wykorzystania podczas eksploatacji.

 9. Wygięty lub pęknięty wał korbowy w wyniku natrafienia jednego noży kosiarki obrotowej na twardy przedmiot lub w wyniku zbyt silnego naciągu pasa klinowego.

 10. Rutynowe ustawienia silnika.

 11. Uszkodzenia silnika lub elementów silnika, tzn. komory spalania, zaworów, gniazd zaworów, prowadnic zaworów, spalone zwoje rozrusznika, w wyniku stosowania alternatywnych paliw takich jak: płynny gaz, gaz ziemny, benzyna modyfikowana itd.

Świadczenia gwarancyjne mogą być uzyskane wyłącznie za pośrednictwem przedstawicieli Briggs & Stratton.

Najbliższego przedstawiciela Briggs & Stratton zajdziesz na naszej mapie handlowej pod adresem www. briggsundstratton. com.

Przedstawicieli handlowych znajdziesz ponadto w „Żółtych stronach” w kategorii „Silniki”, „Silniki benzynowe”, „Kosiarki do trawy” lub w podobnej kategorii.


Gwarancja Briggs & Stratton dla posiadacza silnika
ważna od 1.7.2000, zastępuje wszelkie nie posiadające daty gwarancje oraz wszelkie gwarancje datą sprzed 1.7.2000
GWARANCJA OGRANICZONA
„Briggs & Stratton Corporation naprawi i wymieni bezpłatnie każdą część lub części silnika, które wykazują braki materiału lub obróbki lub oba te braki. Koszty transportu części, które w ramach tej gwarancji przesłane zostaną do naprawy lub wymiany ponoszone są przez kupującego. Gwarancja ważna jest na okres wymieniony w tym dokumencie i podlega przedstawionym tu warunkom. W celu wykonania świadczenia gwarancyjnego należy poszukać najbliższego przedstawiciela Briggs & Stratton pod adresem www. briggsundstratton. com lub w „Żółtych stronach” w kategorii „Silniki”, „Silniki benzynowe”, „Kosiarki do trawy” lub w podobnej kategorii. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE INNE WYRAŹNE ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE WYNIKAJĄCE Z OKREŚLONYCH OKOLICZNOŚCI, WŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ JAKOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW OGRANICZONE SĄ DO OKRESU ROKU OD DATY ZAKUPU, LUB TEZ WSZYSTKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z OKREŚLONYCH OKOLICZNOŚCI SĄ, JEŚLI ZEZWALA NA TO PRAWO, WYKLUCZONE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY NASTĘPCZE PO WYKONANIU ŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO, JEST WYKLUCZONA, O ILE TEGO TYPU WYKLUCZENIE JEST PRAWNIE DOPUSZCZALNE. W niektórych krajach ograniczenia dotyczące okresu świadczeń wynikających z określonych okoliczności są niedopuszczalne, natomiast w innych krajach niedopuszczalne jest wykluczenie i ograniczenie szkód ubocznych i wynikowych, wskutek czego wymienione powyżej ograniczenia i wykluczenia nie odnoszą się do tych krajów. Ta gwarancja daje Państwu określone prawa, obok których mogą mieć Państwo również inne prawa, które są różne w zależności od danego kraju.”
Briggs & Stratton Corporation
F.P. Stratton, Jr.

Chairman and Chief Executive Oficer

SILNIKI

W USA I KANADZIE

POZA USA I KANADĄ
ZASTOSOWANIE PRZEZ PRYWATNEGO UŻYTKOWNIKA*

ZASTOSOWANIE ZAWODOWE*

ZASTOSOWANIE PRZEZ PRYWATNEGO UŻYTKOWNIKA*

ZASTOSOWANIE ZAWODOWE*

Wszystkie silniki Vanguard®

2 lata

2 lata

2 lata ‡

2 lata ‡

Wszystkie silniki Diamond Plus®, Industrial Plus®, I/C® oraz serii „Sleeve Bore”IntekTM

2 lata

1 rok

2 lata ‡

1 rok

Quantum® i

Diamond Power ®2 lata

90 dni

2 lata ‡

90 dni

Wszystkie silniki standardowe i serii Kool Bore IntekTM w kosiarkach do trawy, kosiarkach traktorowych, kosiarek krawędziowych, kosiarek belkowych, sieczkarek, glebogryzarek ogrodowych oraz silników Sno/Gard

2 lata

90 dni

1 rok

90 dni

Wszystkie silniki standardowe i silniki serii Classic TM

1 rok

90 dni

1 rok

90 dni

*Okres gwarancji rozpoczyna się z datą zakupu przez pierwszego użytkownika prywatnego lub ostatecznego użytkownika zawodowego i trwa przez podany w tabeli okres. „Zastosowanie przez użytkownika prywatnego” oznacza prywatne użytkowanie w gospodarstwie domowym użytkownika. „Zastosowanie zawodowe” oznacza wszelkie inne sposoby użytkowania, włącznie z użytkowaniem do celów zawodowych, przynoszących zyski lub do celów wynajmu. Jeśli silnik został raz użyty jako silnik do celów zawodowych to dalej uznawany jest dla celów niniejszej gwarancji jako silnik do zastosowania zawodowego. Silniki, które stosowane były do wyścigów, na taśmach przemysłowych lub wynajmowanych, nie posiadają gwarancji.

** Rozrusznik Touch-In-MowTM w silnikach Quantum® i serii Intek TM (jeśli dotyczy). Pięć (5) lat dla zastosowania przez użytkownika prywatnego i 90 dni dla zastosowania zawodowego.

*** Dla silników z systemem redukcji spalin x certyfikatem EPA - lub CARB obowiązuje w USA i Kanadzie dwuletnia gwarancja.

† Jeden rok w Australii, Nowej Zelandii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

‡ Jeden rok w Indiach◊ Jeden rok na serię Kool Bore IntekTM w przypadku zastosowania przez użytkownika prywatnego w USA i Kanadzie.
W CELU UZYSKANIA GWARANCJI NA SILNIKI BRIGGS & STRATTON NIE JEST KONIECZNA REJESTRACJA. NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON ZAKUPU. JEŚLI W RAZIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH NIE BĘDĄ MOGLI PAŃSTWO UDOKUMENTOWAĆ DATY ZAKUPU, TO OKRES GWARANCJI USTALANY BĘDZIE NA PODSTAWIE DATY PRODUKCJI SILNIKA. NIE JEST KONIECZNE ŻĄDANIE GWARANCYJNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ.
Silniki Briggs & Stratton wykonywane są w oparciu o jeden lub kilka z poniższych patentów: konstrukcja D-247,177 (inne patenty zgłoszone)

5,894,715

5,645,025

5,503,125

5,265,700

5,188,069

5,058,544

4,977,879

4,694,792

4,453,507

DES 309,458

DES 375,963

5,823,153

5,642,701

5,501,203

5,243,878

5,186,142

5,040,503

4,971,219

4,684,917

4,430,984

DES 309,457
5,819,513

5,606,948

5,497,679

5,235,943

5,138,996

5,138,996

4,895,119

4,633,556
DES 308,871
5,813,384

5,606,851

5,302,795

5,197,425

5,105,331

5,105,331

4,875,448

4,630,498
DES 308,872
5,809,958

5,548,955

5,271,363

5,197,422

5,086,890

5,086,890

4,819,593

4,522,080
DES 356,951
5,765,713

5,546,901

5,269,713

5,191,864

5,191,864

5,070,829

4,719,682

4,520,288
DES 361,771

Instrukcja obsługi RO JET 30/130
Uruchomienie urządzenia:

Sprawdzić olej silnika, olej pompy i olej w przekładni

Połączyć akumulator startera

Wlać paliwo (normalna benzyna)

Napełnić zbiornik wody, stosować tylko czystą wodę.
Ustawić zawór kulowy ciśnieniowy na ZU (obieg) (obok bębna węża wysokiego ciśnienia)

Otworzyć kurek paliwa przy silniku (ustawienie pionowe)

Zapuścić silnik

Po krótkim rozgrzaniu silnika zwiększyć prędkość obrotową. Wąż z dyszą wprowadzić do rury, która ma zostać wyczyszczona.

Ustawić zawór kulowy ciśnieniowy na AUF (otwarty), w razie potrzeby zwiększyć prędkość obrotową.

Stosować wyłącznie oryginalne dysze.


Wskazówki ostrzegawcze:
Urządzenie użytkować tylko na wolnym powietrzu.

Nigdy nie użytkować urządzenia w wodzie.

Nigdy nie podawać ciśnienia na dyszę znajdującą się na zewnątrz rury.

Podczas pracy urządzenia zostawić otwartą plandekę przyczepy z tyłu i z przodu.

Nie jeździć ze zbiornikiem napełnionym wodą.

Chronić urządzenie przed niskimi temperaturami (np. wlać środek przeciwmroźny do chłodnicy)

Regularnie czyścić filtr wody w dopływie pompy.
Dane techniczne:
Silnik:

Moc: 9,5 kW

Prędkość obrotowa AKS. 3.155 obr./min
Pompa

Wydajność 30 l / min

Ciśnienie robocze maks. 130 bar
Wąż wysokociśnieniowy DN 12, długość 50 metrów

Wąż do napełniania DN 19, długość 50 metrów

Przyczepa

patrz załącznik


Częstotliwość konserwacyjna

patrz załączniki dot. silnika, pompy, przekładni, przyczepy


Serwis części zamiennych

KROLL Fahrzeug-Umwelttechnik GmbH, Rudlf-Diesel-Str 85-89, D-46485 Wesel,Tel.: 0281/95279-0, Faks: 0281/89650 e-mail: troll-Fahrzeugbau-GmbH@t-online.de

Pobieranie 209.73 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna