Instrukcja obsługiPobieranie 236.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar236.4 Kb.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

BALNEA typ WMB-3 i typ WMB-4
Wanna balneologiczna
do kąpieli kwasowęglowych i solankowych
Wytwórca:
MEDEN - INMED, Spółka z o.o.
UL. WENEDÓW 2
75-847 KOSZALIN
POLSKA
TEL. +48 94 347 10 40
FAX. +48 94 347 10 41


Dystrybucja i serwis w Polsce:
MEDEN - INMED, Spółka z o.o.
UL. WENEDÓW 2
75-847 KOSZALIN
POLSKA
TEL. +48 94 347 10 40
FAX. +48 94 347 10 41


1. Wstęp 3

1.1 Uwagi ogólne 32. Przeznaczenie urządzenia 4

2.1 Kąpiele kwasowęglowe 4

2.2 Kąpiele solankowe 5

3. Charakterystyka techniczna 6

3.1 Parametry użytkowe 64. Kompletacja 7

5. Budowa i działanie 7

5.1 Wanna BALNEA typ WMB-3 i typ WMB-4 7

5.2 Znakowanie 8

6. Środki bezpieczeństwa 8

6.1 Miejsce eksploatacji 8

6.2 Uwagi do stosowania 9

7. Przygotowanie do użytkowania 9

7.1 Podłączenie do sieci wodnej i kanalizacyjnej 9

7.2 Utrzymanie i konserwacja 10

8. Kolejność czynności przy obsłudze 11

8.1 Prowadzenie kąpieli kwasowęglowej 11

8.2 Metoda pomiaru zawartości wolnego dwutlenku węgla w wodzie 11

8.3 Prowadzenie kąpieli solankowej 11

8.4 Sposób obliczenia zasolenia wody do kąpieli solankowej 12

8.5 Tabela dodatków do kąpieli 149. Warunki technicznej obsługi urządzenia 15

9.1 Co zrobić, jeśli urządzenie nie działa ? 15

9.2 Zakres konserwacji 15

10. Magazynowanie i transport 15

11. Karta gwarancyjna 16

1.Wstęp


Zastosowanie się Użytkownika do zawartych w Instrukcji Obsługi zaleceń i wykorzystanie zawartych w niej informacji umożliwia bezpieczne, długoletnie i bezawaryjne korzystanie z wanny balneologicznej BALNEA. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia co do wykonania wanny i zawartości niniejszej instrukcji prosimy kierować na nasz adres:

Meden-Inmed, sp. z o.o.


ul. Wenedów 2
75-847 KOSZALIN
fax: +48 94 347-10-41
e-mail: wanny@meden.com.pl

1.1Uwagi ogólne


Wyrób powinien być obsługiwany przez wykwalifikowany i przeszkolony personel, który zapoznał się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

Używanie, obsługiwanie oraz serwisowanie wyrobu w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją jest niedozwolone i może doprowadzić do powstania szkód, które obciążają użytkownika, a za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli działanie i parametry wyrobu są niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi, to nie wolno eksploatować wyrobu. Należy niezwłocznie zgłosić ten fakt producentowi lub dostawcy.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne.

Każda naprawa wyrobu musi być wykonana przez fabryczny lub autoryzowany serwis i zarejestrowana w liście napraw dołączonej do karty gwarancyjnej.
Nieprzestrzeganie tego wymogu spowoduje utratę gwarancji na wyrób.

Warunki gwarancji nie będą respektowane, jeśli użytkownik będzie wykorzystywał wyrób niezgodnie z przeznaczeniem lub nie będzie przestrzegał zasad użytkowania podanych w niniejszej Instrukcji Obsługi.

UWAGA !
W ten sposób oznaczono czynności, których wykonanie niezgodnie z treścią niniejszej Instrukcji Obsługi może spowodować pogorszenie warunków lub zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkownika i/lub personelu obsługującego wannę.
Podobne oznaczenie naniesiono na urządzeniu tam, gdzie należy bezwzględnie zapoznać się treścią Instrukcji Obsługi i przestrzegać jej zaleceń przy użytkowaniu urządzenia.

2.Przeznaczenie urządzenia


Wanny balneologiczne BALNEA typ WMB-3 i typ WMB-4 to nowoczesne wanny, specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do wykonywania zabiegów balneologicznych - kąpieli kwasowęglowych lub solankowych. Wanny BALNEA posiadają układ napełniania od dołu niecki, który minimalizuje uwalnianie CO2 z saturowanej wody w czasie przygotowania kąpieli kwasowęglowej. Wanny są wykonane z materiałów odpornych na wpływ agresywnych czynników chemicznych i fizycznych, co pozwala na niezawodną i długotrwałą eksploatację w warunkach niezbędnych do prowadzenia kąpieli balneologicznych z wykorzystaniem solanek i innych leczniczych wód mineralnych.

2.1Kąpiele kwasowęglowe


Zawarty w wodzie CO2 wydziela się na skórze w postaci pęcherzyków, które dokonują mikromasażu receptorów dotyku i ucisku. Dodatkowo wchłonięty przez skórę CO2 powoduje rozszerzenie naczyń włosowatych, tętniczych i żylnych. Dzięki temu dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi oraz jej przesunięcia z innych obszarów ciała do skóry. Wpływa to na zwiększenie dostaw tlenu, składników odżywczych i czynnościowych oraz na przyspieszenie procesu usuwania ubocznych produktów przemiany materii.
Zalecany zakres temperatury kąpieli to 33-34ºC, a czas kąpieli wynosi od 6 (20) do 12 (30) minut i zależy od ogólnego stanu pacjenta.
Pełny cykl leczenia obejmuje serię od 12 do 15 kąpieli, nie więcej niż 3-4 kąpiele kwasowęglowe tygodniowo.

2.1.1Wskazania stosowania kąpieli kwasowęglowych


- Czynnościowe zaburzenia krążenia tętniczego;

- Nadciśnienie tętnicze I i II stopnia;

- Zaburzenie krążenia włośniczkowego w skórze;

- Zwężenie naczyń kończyn dolnych na tle miażdżycowym;

- Stany po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego, zwyrodnienie mięśnia sercowego;

- Choroby neurowegetatywne i psychosomatyczne;

- Choroby reumatyczne w nieostrym okresie przy równoczesnym wystąpieniu chorób serca;

- Otyłość, cukrzyca.


2.1.2Przeciwwskazania stosowania kąpieli kwasowęglowych


Ogólne: jak przy kąpielach higienicznych w wodzie w temperaturze obojętnej.

Czynniki ryzyka: niewydolność oddechowa i choroby układu oddechowego.

UWAGA !

Na kąpiele kwasowęglowe kierowani są pacjenci ze zleceniem lekarza prowadzącego, który ocenia ich stan pod kątem przydatności do zabiegu.

2.2Kąpiele solankowe


Działanie kąpieli solankowej polega na drażniącym wpływie soli wnikającej do naskórka oraz ujść gruczołów potowych. Sól powoduje również rozmiękczenie oraz rozpulchnienie naskórka.
Kąpiele ciepłe (temperatura kąpieli 34-37 stopni Celsjusza) wykonuje się w solance o mniejszym stężeniu (od 0.5% do 1.0%).
Kąpiele gorące (temperatura kąpieli 37-40 stopni Celsjusza) wykonuje się w solance o większym stężeniu (od 2.0% do 3.0%).
Cykl leczenia rozpoczyna się w solance o słabym stężeniu (zabiegi co drugi dzień), a następnie zwiększa się stężenie w kolejnych kąpielach, zwiększając równocześnie ich częstość do 4-5 kąpieli tygodniowo.

2.2.1Wskazania stosowania kąpieli solankowych


Kąpiele ciepłe:

- przewlekłe zapalenia stawów,

- gościec tkanek miękkich, nerwobóle,

- stwardnienie rozsiane,

- nerwice, psychonerwice, bezsenność i stany wyczerpania nerwowego.

Kąpiele gorące:

- choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa,

- choroby narządów rodnych.


2.2.2Przeciwwskazania stosowania kąpieli solankowych


Kąpieli solankowych nie wolno stosować w chorobie Sudeck'a, stanach przebiegających z odwapnieniem kości, gośćcem przewlekłym postępującym oraz w stanach ogólnego wyniszczenia.

[źródło: Tadeusz Mika - „Fizykoterapia”, PZWL 1996]

UWAGA !

Na kąpiele solankowe kierowani są pacjenci ze zleceniem lekarza prowadzącego, który ocenia ich stan pod kątem przydatności do zabiegu.

3.Charakterystyka techniczna


Wanna BALNEA typ WMB-3 i typ WMB-4 posiada układ szybkiego napełniania od dołu niecki, który minimalizuje uwalnianie CO2 z saturowanej wody w czasie przygotowania kąpieli kwasowęglowej. Niecka i obudowa wanny, instalacja wodna oraz elementy zewnętrzne armatury wykonane są z materiałów odpornych na wpływ agresywnych czynników chemicznych i fizycznych, co pozwala na niezawodną i długotrwałą eksploatację w warunkach niezbędnych do prowadzenia kąpieli balneologicznych z wykorzystaniem solanek i innych leczniczych wód mineralnych.

3.1Parametry użytkowe


Wanna jest wykonywana na zamówienie, a parametry wykonania przedstawiono w tabeli poniżej:

Niecka wanny

Pojemność [l]:
do przelewu

300

Głębokość [mm]

450

Szerokość [mm]

750

Długość [mm]

1950

Przelew

+

Uchwyty

2

Kolor

zielony „calypso” lub białyObudowa wanny

Kolor

biały

Parametry eksploatacyjne

Maksymalny czas:

- napełniania (do przelewu)

3,5 minuty (2 x Ø ¾”, 5 bar)

- opróżniania (od przelewu)

5 minut

Masa wanny (bez wody)

ok. 60 kg

4.Kompletacja


Wanna dostarczana jest zgodnie ze specyfikacją, wynikającą ze zlecenia na jej wykonanie.
Przy odbiorze wanny należy sprawdzić zgodność dostawy ze specyfikacją.

5.Budowa i działanie

5.1Wanna BALNEA typ WMB-3 i typ WMB-4


Rysunek 1 przedstawia widok z góry niecki wanny BALNEA typ WMB-3 z elementami regulacji i obsługi.
Rysunek 2 przedstawia widok z góry niecki wanny BALNEA typ WMB-4 z elementami regulacji i obsługi.
W dolnej części anatomicznie ukształtowanej niecki (A) umieszczono 2 dysze (C) służące do szybkiego napełniania (wodą ciepłą, wodą zimną, solanką, wodą nasyconą CO2). Na koronie niecki montowane są uchwyty (B), ułatwiające zajęcie pozycji w wannie. Na linii maksymalnego poziomu wody w wannie znajduje się otwór przelewu i pokrętło sterowania zrzutem wody (D).UWAGA !
Obrót pokrętła (D) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara otwiera zrzut wody.
Rys. 1 - Widok niecki wanny BALNEA typ WMB-3

Rys. 2 - Widok niecki wanny BALNEA typ WMB-4

(F) zawór napełniania solanką zimną

(M) zawór wody ciepłej prysznica

(G) zawór napełniania solanką ciepłą

(N) zawór wody zimnej prysznica

(H) zawór prysznica

(O) zawór napełniania solanką

(I) prysznic do spłukiwania niecki

(P) zawór napełniania wodą nasyconą CO2

(J) zawór napełniania wodą ciepłą
(K) zawór napełniania wodą zimną
(L) zawór napełniania wodą nasyconą CO2
UWAGA !

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji wanny, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.


Ilustracje umieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie orientacyjny, a warianty wykonania wynikają ze specyfikacji zamówienia.

5.2Znakowanie


0434

Wanny balneologiczne BALNEA typ WMB-3 i WMB-4 do kąpieli kwasowęglowych i solankowych są wykonane zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych (klasa I, reguła 1) i posiada oznaczenie znakiem CE, odpowiednio do deklaracji producenta.

Elementy regulacyjne oznaczone są piktogramami, których znaczenie jest następujące:Zawór regulacyjny wody ciepłej (treść w kolorze czerwonym)Zawór regulacyjny wody zimnej (treść w kolorze niebieskim)Zawór regulacyjny wody nasyconej CO2Zawór regulacyjny zimnej solanki (treść w kolorze niebieskim)Zawór regulacyjny ciepłej solanki (treść w kolorze czerwonym)Zawór regulacyjny natrysku (kolor wynika z specyfikacji zamówienia)

6.Środki bezpieczeństwa

6.1Miejsce eksploatacji
UWAGA !
W pomieszczeniu do przeprowadzania kąpieli kwasowęglowych należy zapewnić intensywne przewietrzanie (zalecane minimum to siedmiokrotna wymiana powietrza w ciągu 1 godziny) z wymuszonym obiegiem i zassaniem, umieszczonym na poziomie i w pobliżu głowy pacjenta, poddawanego zabiegowi. Ma to na celu uchronienie pacjenta przed nadmiernym wdychaniem dwutlenku węgla, uwalnianego z wody w trakcie kąpieli.
Operator urządzeń wentylacyjnych zobowiązany jest do cotygodniowych kontroli sprawności układu wentylacji.UWAGA !
Ze względów sanitarnych nie należy wykonywać stałego (zamkniętego) połączenia instalacji odpływowej wanny z instalacją kanalizacyjną budynku.

6.2Uwagi do stosowania


Warunkiem przeprowadzania zabiegów w wannie balneologicznej BALNEA typ WMB-3 i typ WMB-4 jest wymiana wody po każdym pacjencie.

7.Przygotowanie do użytkowania


WMB-3

WMB-4

Rys. 3 - Rozmieszczenie wyprowadzeń mediów w posadzce.

Wymiar A=400 mm zapewnia położenie kratki bezpośrednio pod otworem spustowym niecki

W miejscu posadowienia wanny należy wyprowadzić z posadzki na wysokość maksimum 150 mm:  • (1) - doprowadzenie wody ciepłej, zakończone zaworem kulowym z nyplem ¾”;

  • (2) - doprowadzenie wody zimnej, zakończone zaworem kulowym z nyplem ¾”;

  • (3), (4), (5) - doprowadzenia wody nasyconej CO2 lub solanki, zakończone zaworem kulowym z nyplem ¾”;

  • (6) - odprowadzenie zużytej wody do ścieku z odpływem minimum DN75 (zalecana kratka ściekowa z syfonem i z odpływem rurą Ø min. 100 mm o przepustowości min. 1.9 l/s; na przykład wpust podłogowy DALLMER 61HT 100).

7.1Podłączenie do sieci wodnej i kanalizacyjnej


Wanna jest wykonywana odpowiednio do lokalizacji i warunków montażu, wskazanych przez użytkownika.
Montaż i pierwsze uruchomienie wanny przeprowadza serwis wykonawcy lub upoważnionej przez wykonawcę jednostki.UWAGA !

Woda przeznaczona do kąpieli powinna być pozbawiona (np. przez zastosowanie odpowiednich filtrów) zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia systemu zaworów. W przypadku stwierdzenia takiej przyczyny awarii wanny, jej naprawy nie obejmuje gwarancja.


UWAGA !

Temperatura doprowadzanej wody ciepłej oraz solanki ciepłej (lub innego medium) powinna być niższa od 60 stopni Celsjusza ze względu na rodzaj użytych przy konstrukcji wanny materiałów. Przekroczenie temperatury wody lub medium na wlocie powyżej 60 stopni Celsjusza, w krótkim czasie może spowodować awarię instalacji wanny, naprawy której nie obejmują warunki gwarancji.

Odpływ wody po zabiegu należy wykonać rurą o średnicy minimum 75 mm zakończoną kratką ściekową zamontowaną w płaszczyźnie posadzki.
Posadzka w obrębie kratki ściekowej powinna wykazywać spadek w jej kierunku.

7.2Utrzymanie i konserwacja


Zaleca się natychmiastowe opróżnianie wanny po każdym wykonanym zabiegu.

Każdorazowo po zakończeniu kąpieli należy nieckę wanny opróżnić z wody użytej do zabiegu, po czym umyć i zdezynfekować nieckę przez przetarcie jej wnętrza miękką gąbką lub szmatką, nasączoną roztworem środka do dezynfekcji (np. Septer, Incidin Foam, San Clear med. 5, do nabycia w firmie Meden-Inmed) lub innym środkiem, który nie uszkadza powłoki z tworzyw sztucznych i jest dopuszczony do wykorzystywania w jednostce. Podczas dezynfekcji należy przestrzegać zaleceń instrukcji użycia, dostarczanej przez producenta środka do dezynfekcji. Należy zwrócić uwagę, aby nie stosować środków i narzędzi, które mogłyby zarysować lub uszkodzić powierzchnię niecki. Do spłukiwania niecki należy otworzyć zawór regulacyjny natrysku. Z prysznica popłynie woda spłukująca nieckę. Do wycierania wanny należy używać miękkich ściereczek, które nie będą rysowały powierzchni.


Nie należy czyścić niecki i obudowy wanny przy pomocy silnie żrących preparatów, ponieważ może spowodować to zmatowienie lub uszkodzenie ich powierzchni.

Należy unikać pozostawiania na dłuższy czas po wykonanym zabiegu wanny napełnionej wodą, ponieważ utrudni to usunięcie zanieczyszczeń po jej opróżnieniu.Codziennie, po zakończeniu wyznaczonych kąpieli, należy oczyścić i udrożnić spust wody z ewentualnych zanieczyszczeń.

8.Kolejność czynności przy obsłudze

8.1Prowadzenie kąpieli kwasowęglowej
UWAGA !

Sposób przygotowania i prowadzenia kąpieli kwasowęglowych powinien być określany przez wewnętrzne instrukcje postępowania w jednostce przeprowadzającej takie zabiegi. Poniższy opis zawiera jedynie niezbędne minimum informacji na ten temat.

Przygotowanie kąpieli kwasowęglowej polega na zmieszaniu ciepłej wody o temperaturze maksymalnej 55 stopni Celsjusza z chłodną wodą nasyconą CO2 w takich proporcjach, aby temperatura wody w niecce wanny wynosiła od 30 do 35 stopni Celsjusza.
Do czystej niecki najpierw należy wlewać wodę ciepłą, a następnie uzupełniać ją wodą nasyconą CO2 do momentu otrzymania wody do kąpieli o żądanej kwasowości i temperaturze.
Wodą zimną można korygować temperaturę i kwasowość otrzymanej mieszaniny.
Moment ułożenia pacjenta w niecce wanny w pozycji półleżącej (zaleca się, by linia wody nie przebiegała wyżej linii serca) należy przyjąć za rozpoczęcie kąpieli.UWAGA !

W kąpieli kwasowęglowej, oprócz wchłaniania dwutlenku węgla przez skórę, istnieje możliwość pobierania go przez płuca. Oddychanie powietrzem o zwiększonej zawartości dwutlenku węgla może być niebezpieczne !
Pacjent może odczuwać znużenie i senność, dlatego też w trakcie kąpieli kwasowęglowej należy okresowo kontrolować jego samopoczucie.


Po wyjściu pacjenta z wanny po przeprowadzonej kąpieli należy spuścić wodę z niecki przez otwarcie spustu.

8.2Metoda pomiaru zawartości wolnego dwutlenku węgla w wodzie


W celu sprawdzenia, czy przygotowana do kąpieli woda ma prawidłowe nasycenie dwutlenkiem węgla, należy w razie wątpliwości przeprowadzić pomiar zawartości wolnego dwutlenku węgla w wodzie (np. za pomocą przyrządu KARAT).
Nasycenie wody dwutlenkiem węgla zależne jest od temperatury i powinno zawierać się dla wody kwasowęglowej od 250 do 990 mg CO2/dm3, a dla wody szczawiowej (szczawy) minimum 1g CO2/dm3 przy temperaturze pokojowej.
Działanie biologiczne wykazują wody zawierające powyżej 400 mg CO2/dm3.
Optymalne warunki kąpieli kwasowęglowej występują przy temperaturze wody 31-34 stopni Celsjusza i nasyceniu jej dwutlenkiem węgla w granicach od 1,2 do 1,4 g CO2/dm3.

8.3Prowadzenie kąpieli solankowej
UWAGA !

Sposób przygotowania i prowadzenia kąpieli solankowych powinien być określany przez wewnętrzne instrukcje postępowania w jednostce przeprowadzającej takie zabiegi. Poniższy opis zawiera jedynie niezbędne minimum informacji na ten temat.

Przygotowanie kąpieli solankowej polega na zmieszaniu ciepłej wody o temperaturze maksymalnej 55 stopni Celsjusza z solanką o określonym stężeniu w takich proporcjach, aby temperatura wody w niecce wanny wynosiła od 34 do 37 stopni Celsjusza dla kąpieli ciepłej i od 37 do 40 stopni Celsjusza dla kąpieli gorącej.
Do czystej niecki najpierw należy wlewać wodę ciepłą, a następnie uzupełniać ją solanką do momentu otrzymania wody do kąpieli o żądanym zasoleniu i temperaturze.
Wodą zimną można korygować temperaturę i zasolenie otrzymanej mieszaniny.
Moment ułożenia pacjenta w niecce wanny należy przyjąć za rozpoczęcie kąpieli.

Po wyjściu pacjenta z wanny po przeprowadzonej kąpieli należy spuścić wodę z niecki.


8.4Sposób obliczenia zasolenia wody do kąpieli solankowej


W celu przygotowania wody do kąpieli solankowej o żądanym zasoleniu, należy zmieszać solankę o stężeniu R z wodą w proporcjach podanych w tabeli poniżej:

Stężenie solanki źródlanej R=4.00 %

Na kąpiel

100 litrów

200 litrów

o zasoleniu

Woda [l]

Solanka [l]

Woda [l]

Solanka [l]

0.5 %

87.50

12.50

175.00

25.00

1.0 %

75.00

25.00

150.00

50.00

1.5 %

62.50

37.50

125.00

75.00

2.0 %

50.00

50.00

100.00

100.00

2.5 %

37.50

62.50

75.00

125.00

3.0 %

25.00

75.00

50.00

150.00
Stężenie solanki źródlanej R=4.50 %

Na kąpiel

100 litrów

200 litrów

o zasoleniu

Woda [l]

Solanka [l]

Woda [l]

Solanka [l]

0.5 %

88.89

11.11

177.78

22.22

1.0 %

77.78

22.22

155.56

44.44

1.5 %

66.67

33.33

133.34

66.66

2.0 %

55.56

44.44

111.12

88.88

2.5 %

44.45

55.55

88.90

111.10

3.0 %

33.34

66.66

66.68

132.32
Stężenie solanki źródlanej R=5.00 %

Na kąpiel

100 litrów

200 litrów

o zasoleniu

Woda [l]

Solanka [l]

Woda [l]

Solanka [l]

0.5 %

90.00

10.00

180.00

20.00

1.0 %

80.00

20.00

160.00

40.00

1.5 %

70.00

30.00

140.00

60.00

2.0 %

60.00

40.00

120.00

80.00

2.5 %

50.00

50.00

100.00

100.00

3.0 %

40.00

60.00

80.00

120.00
Stężenie solanki źródlanej R=5.50 %

Na kąpiel

100 litrów

200 litrów

o zasoleniu

Woda [l]

Solanka [l]

Woda [l]

Solanka [l]

0.5 %

90.91

9.09

181.82

18.18

1.0 %

81.82

18.18

163.64

36.36

1.5 %

72.73

27.27

155.46

54.54

2.0 %

63.64

36.36

127.28

72.72

2.5 %

54.55

45.45

109.10

90.90

3.0 %

45.46

54.54

90.92

109.08
Stężenie solanki źródlanej R=6.00 %

Na kąpiel

100 litrów

200 litrów

o zasoleniu

Woda [l]

Solanka [l]

Woda [l]

Solanka [l]

0.5 %

91.67

8.33

183.34

16.66

1.0 %

83.34

16.66

166.68

33.32

1.5 %

75.01

24.99

150.02

49.98

2.0 %

66.68

33.32

133.36

66.64

2.5 %

58.35

41.65

116.70

83.30

3.0 %

50.02

49.98

100.04

99.96

Stężenie solanki źródlanej R=6.50 %

Na kąpiel

100 litrów

200 litrów

o zasoleniu

Woda [l]

Solanka [l]

Woda [l]

Solanka [l]

0.5 %

92.31

7.69

184.62

15.38

1.0 %

84.62

15.38

169.24

30.76

1.5 %

76.93

23.07

153.86

46.14

2.0 %

69.24

30.76

138.48

61.52

2.5 %

61.55

38.45

123.10

76.90

3.0 %

53.86

46.14

107.72

92.28
Stężenie solanki źródlanej R=7.00 %

Na kąpiel

100 litrów

200 litrów

o zasoleniu

Woda [l]

Solanka [l]

Woda [l]

Solanka [l]

0.5 %

92.86

7.14

185.72

14.28

1.0 %

85.72

14.28

171.44

28.56

1.5 %

78.58

21.42

157.16

42.84

2.0 %

71.44

28.56

142.88

57.12

2.5 %

64.30

35.70

128.60

71.40

3.0 %

57.16

42.84

114.32

85.68
Stężenie solanki źródlanej R=7.50 %

Na kąpiel

100 litrów

200 litrów

o zasoleniu

Woda [l]

Solanka [l]

Woda [l]

Solanka [l]

0.5 %

93.33

6.67

186.66

13.34

1.0 %

86.66

13.34

173.32

26.68

1.5 %

79.99

20.01

159.98

40.02

2.0 %

73.32

26.68

146.64

53.36

2.5 %

66.65

33.35

133.30

66.70

3.0 %

59.98

40.02

119.96

80.04
Stężenie solanki źródlanej R=8.00 %

Na kąpiel

100 litrów

200 litrów

o zasoleniu

Woda [l]

Solanka [l]

Woda [l]

Solanka [l]

0.5 %

93.75

6.25

187.50

12.50

1.0 %

87.50

12.50

175.00

25.00

1.5 %

81.25

18.75

162.50

37.50

2.0 %

75.00

25.00

150.00

50.00

2.5 %

68.75

31.25

137.50

62.50

3.0 %

62.50

37.50

100.00

100.00

Wartości obliczone w tabelach wynikają z następujących wzorów:

S = Z/R*V

W = (1-Z/R)*V

V = S+W

gdzie


R - stężenie procentowe solanki do przygotowania kąpieli;
S - objętość solanki do przygotowania kąpieli;
W - objętość wody do przygotowania kąpieli;
Z - zasolenie kąpieli;
V - objętość kąpieli

8.5Tabela dodatków do kąpieli


Rodzaj dodatku

Dawkowanie

Właściwości farmakologiczne

Najczęstsze wskazania

Arnika
(Arnica Montana)

Kąpiel pełna (250 l) ~2-4 łyżki ekstraktu

Przyspiesza wchłanianie, łagodzi bóle

Skaleczenia, krwiaki, podskórne formy reumatyzmu, bóle kończyn po przemęczeniu

Waleriana
(Waleriana officinalis)

Wg producenta ekstraktu

Działanie uspokajające

Bezsenność, nadczynność tarczycy, niepokój nerwowy

Kora dębowa
(Cortex quecus)

Wg producenta ekstraktu

Zawiera kwas garbnikowy (taninę), ma działanie ściągające

Sączące się wysypki, owrzodzenia odbytu, poparzenia, zap. Sromu, grzybica skóry

Igliwie sosnowe
(Pinus silvestris)

Kąpiel pełna (250 l) ~150 g ekstraktu z igliwia sosnowego

Zawiera olejki eteryczne, m. in. terpentynę, działa uspokajająco, pobudza wydzielanie, dezodoryzuje

Zaburzenia równowagi nerwowej, dolegliwości związane z klimakterium, nadczynnością tarczycy, katar górnych dróg oddechowych

Rodzaj dodatku

Dawkowanie

Właściwości farmakologiczne

Najczęstsze wskazania

„Kwiat” siana (nasiona traw) (Semina graminis)

Wg producenta ekstraktu

Zawiera olejki eteryczne, powoduje przekrwienie, działanie spazmolityczne

Reumatyzm tkanek miękkich, zapalenie stawów, chroniczne zapalenie oskrzeli, zapalenie ropotwórcze

Tatarak
(Acorus calamus)

Wg producenta ekstraktu

Zawiera olejki eteryczne, goryczkę, garbniki, terpentyny, działa silnie przekrwiająco

Krzywica, niedorozwój konstytucjonalny, rany ropiejące

Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum)

Wg producenta ekstraktu

Duża zawartość saponin, substancji gorzkich i garbników, zwiększa odporność kapilarów, przeciwdziała tworzeniu się skrzepów

Reumatyzm tkanek miękkich i stawów, nerwobóle, swędzenie, zaburzenia ukrwienia obwodowego

Lawenda (Lavendula officinalis)

Kąpiel pełna (250 l) ~1-2 łyżki stołowe ekstraktu kąpielowego

Środek uspokajający, lekko drażniący skórę, dezodoryzujący

Dolegliwości związane z klimakterium, dysfonia nerwowo-krążeniowa

Kąpiel taninowo-garbnikowa (kora dębowa i sosnowa)

Wg producenta ekstraktu

Zawiera duże ilości garbników

Reumatyzm tkanek miękkich, nerwobóle, chroniczne choroby skóry

Rozmaryn (Rozmarinus officinalis)

Kąpiel pełna (250 l) ~1-2 łyżki ekstraktu z rozmarynu

Zawiera duże ilości olejków eterycznych, poprawia ukrwienie skóry i narządów miednicy

Spastyczne zaburzenia krążenia, dolegliwości związane z klimakterium, reumatyzm tkanek miękkich, zmiażdżenia

Szałwia
(Salvia officinalis)

Wg producenta ekstraktu

Zawiera olejki eteryczne, żywice, goryczkę, garbniki

Swędząca egzema odbytu

Skrzyp
(Equisetum arvense)

Wg producenta ekstraktu

Zawiera kwas krzemowy, kwas szczawiowy, substancje gorzkie, pobudza rozplen tkanki

Sączące się egzemy, owrzodzenie łydek i inne trudno gojące się rany, chroniczne zapalenie szpiku

[źródło: Bernard Kolster, Gisela Ebert-Paprotny - „Poradnik fizjoterapeuty”, Ossolineum]

9.Warunki technicznej obsługi urządzenia

9.1Co zrobić, jeśli urządzenie nie działa ?


Objawy usterki

Prawdopodobna przyczyna - Postępowanie

Po spuście w niecce pozostaje woda

Wypoziomować posadowienie wanny

Przy zrzucie woda rozlewa się pod wanną

Kratka ściekowa nie "nadąża" z odbiorem wody - przeczyścić kratkę, ew. wymienić kratkę na DN 100

Z wanny wydziela się przykry zapach

Prowadzić regularnie dezynfekcję

Woda cieknie z przyłącza natrysku

Sprawdzić (ew. wymienić uszczelkę), dokręcić przyłącze

9.2Zakres konserwacji


Okresowo (nie rzadziej niż raz na tydzień) należy kontrolować stan układu wentylacji w pomieszczeniu, w którym przeprowadzane są kąpiele kwasowęglowe.
Raz na kwartał należy ocenić stan powierzchni niecki, a ewentualne rysy lub zadrapania usunąć w porozumieniu z serwisem producenta.

10.Magazynowanie i transport


Transport i składowanie wanny należy przeprowadzać w opakowaniu transportowym producenta.

11.Karta gwarancyjna


  1. Gwarant udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczoną wannę, która biegnie od daty sprzedaży, wykazanej w dokumencie sprzedaży.

2. Wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 3 dni, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności wanny.

3. Jeżeli określony podzespół był wcześniej dwukrotnie naprawiany, to w przypadku ujawnienia się kolejnego (trzeciego) uszkodzenia, Gwarant zobowiązany jest wymienić wadliwy podzespół na nowy.  1. Użytkownik zobowiązany jest przygotować pomieszczenie oraz instalacje współpracujące
    z zainstalowaną wanną zgodnie z wymogami obowiązujących norm i zgodnie z dostarczoną instrukcją.

5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika lub pacjenta w czasie eksploatacji zainstalowanej wanny w przypadku nie dostosowania się do dostarczonej instrukcji montażu i obsługi.

6. Gwarant w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu przedmiotu umowy u bezpośrednich odbiorców.

7. Wszelkie usterki w okresie gwarancji nie potwierdzone w formie pisemnej (e-mail, list, fax, telegram) nie są objęte gwarancją.

8. Koszty powstałe z nieuzasadnionego zgłoszenia awarii pokrywa użytkownik.

9. Wyłączony z gwarancji jest sprzęt, w którym :

- szkody i straty powstały przez pożar;

- szkody powstały na skutek eksploatacji w inny sposób niż określono w instrukcji obsługi

- wykonano samodzielne naprawy lub przeróbki przez nieupoważnione osoby;

- powstały uszkodzenia mechaniczne (np. na skutek niewłaściwego transportu lub składowania)

- uszkodzenia powstały na skutek innych zdarzeń losowych;

10. Pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia stałej opieki konserwacyjnej wanny i instalacji.

11. W przypadku odsprzedaży wanny objętej gwarancją nie będą wystawiane dodatkowe karty gwarancyjne.

12. Gwarant nie wystawia duplikatu Karty Gwarancyjnej.

Gwarancja nie obejmuje materiałów i części eksploatacyjnych.Wanna balneologiczna BALNEA typ WMB-3 / WMB-4 numer seryjny:Data, podpis i pieczęć Gwaranta:Wanna zainstalowana przez:
Data, podpis i pieczęć Instalatora:Rejestr napraw

Uwagi użytkownikaStatus dokumentacji:
2007-11-30 - wersja do rejestracji URWM, WM+MD
2009-01-15 - ujednolicenie terminologii na wezwanie URWM, MD
2009-04-10 - klasa IIa do audytu, kwalifikowany personel, MD
2010-03-16 - niecka BALNEA, typ WMP-2, audyt, WM+MD
2010-05-25 - aktualizacja ilustracji, gabaryty, odkamienianie, WM+MD
2010-05-28 - typ WMB-3 i WMB-4, WM+MDPobieranie 236.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna