Instrukcja obsługiPobieranie 268.38 Kb.
Strona1/7
Data07.05.2016
Rozmiar268.38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


INSTRUKCJA OBSŁUGI

BALNEA typ WMP-2
Wanna balneologiczna
do kąpieli perełkowych


0434

Wytwórca:
MEDEN - INMED, Spółka z o.o.
UL. WENEDÓW 2
75-847 KOSZALIN
POLSKA
TEL. +48 94 347 10 40
FAX. +48 94 347 10 41


Dystrybucja i serwis w Polsce:
MEDEN - INMED, Spółka z o.o.
UL. WENEDÓW 2
75-847 KOSZALIN
POLSKA
TEL. +48 94 347 10 40
FAX. +48 94 347 10 41


1. Wstęp 2

1.1 Uwagi ogólne 32. Przeznaczenie urządzenia 4

2.1 Kąpiel perełkowa 4

2.2 Kąpiele kwasowęglowe 5

2.3 Kąpiele solankowe 63. Charakterystyka techniczna 6

3.1 Parametry użytkowe 74. Kompletacja 7

5. Budowa i działanie 8

5.1 Wanna BALNEA typ WMP-2 8

5.2 Znakowanie 9

6. Środki bezpieczeństwa 9

6.1 Miejsce eksploatacji 9

6.2 Uwagi do stosowania 10

7. OBSŁUGA WANNY 10

7.1 Panel sterowania 10

7.2 Tryby pracy 10

8. Przygotowanie do użytkowania 11

8.1 Podłączenie do sieci elektrycznej 230 VAC/50 Hz 12

8.2 Podłączenie do sieci wodnej i kanalizacyjnej 12

8.3 Utrzymanie i konserwacja 139. Kolejność czynności przy obsłudze 14

9.1 Prowadzenie kąpieli kwasowęglowej 14

9.2 Metoda pomiaru zawartości wolnego dwutlenku węgla w wodzie 15

9.3 Prowadzenie kąpieli solankowej 15

9.4 Sposób obliczenia zasolenia wody do kąpieli solankowej 16

9.5 Prowadzenie kąpieli perełkowej 18

9.6 Tabela dodatków do kąpieli 19

10. Warunki technicznej obsługi urządzenia 20

10.1 Badania okresowe bezpieczeństwa elektrycznego 20

10.2 Co zrobić, jeśli urządzenie nie działa ? 20

10.3 Zakres konserwacji 2011. Magazynowanie i transport 20

12. Karta gwarancyjna 21

1.Wstęp


Zastosowanie się Użytkownika do zawartych w Instrukcji Obsługi zaleceń i wykorzystanie zawartych w niej informacji umożliwia bezpieczne, długoletnie i bezawaryjne korzystanie z wanny balneologicznej BALNEA typ WMP-2 do kąpieli perełkowych. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia co do wykonania wanny i zawartości niniejszej instrukcji prosimy kierować na nasz adres:

Meden-Inmed, sp. z o.o.


ul. Wenedów 2
75-847 KOSZALIN
fax: +48 94 347-10-41
e-mail: wanny@meden.com.pl

1.1Uwagi ogólne


Wyrób powinien być obsługiwany przez wykwalifikowany i przeszkolony personel, który zapoznał się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

Używanie, obsługiwanie oraz serwisowanie wyrobu w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją jest niedozwolone i może doprowadzić do powstania szkód, które obciążają użytkownika, a za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli działanie i parametry wyrobu są niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi, to nie wolno eksploatować wyrobu. Należy niezwłocznie zgłosić ten fakt producentowi lub dostawcy.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne.

Każda naprawa wyrobu musi być wykonana przez fabryczny lub autoryzowany serwis i zarejestrowana w liście napraw dołączonej do karty gwarancyjnej.
Nieprzestrzeganie tego wymogu spowoduje utratę gwarancji na wyrób.

Warunki gwarancji nie będą respektowane, jeśli użytkownik będzie wykorzystywał wyrób niezgodnie z przeznaczeniem lub nie będzie przestrzegał zasad użytkowania podanych w niniejszej Instrukcji Obsługi.

UWAGA !
W ten sposób oznaczono czynności, których wykonanie niezgodnie z treścią niniejszej Instrukcji Obsługi może spowodować pogorszenie warunków lub zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkownika i/lub personelu obsługującego wannę.
Podobne oznaczenie naniesiono na urządzeniu tam, gdzie należy bezwzględnie zapoznać się treścią Instrukcji Obsługi i przestrzegać jej zaleceń przy użytkowaniu urządzenia.

2.Przeznaczenie urządzenia


Wanna balneologiczna BALNEA typ WMP-2 do kąpieli perełkowych to nowoczesna wanna, specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów balneologicznych - perełkowych kąpieli terapeutycznych oraz kąpieli kwasowęglowych lub solankowych. Wanna BALNEA posiada układ szybkiego napełniania od dołu niecki, który minimalizuje uwalnianie CO2 z saturowanej wody w czasie przygotowania kąpieli kwasowęglowej. Wanna jest wykonana z materiałów odpornych na wpływ agresywnych czynników chemicznych i fizycznych, co pozwala na niezawodną i długotrwałą eksploatację w warunkach niezbędnych do prowadzenia kąpieli balneologicznych z wykorzystaniem solanek i innych leczniczych wód mineralnych.

2.1Kąpiel perełkowa


Kąpiel perełkowa pozytywnie wpływa na układ krążenia, muskulaturę, układ oddechowy oraz trawienie.
Szerokie możliwości terapeutyczne kąpieli perełkowej są wynikiem pozytywnego oddziaływania masażu na ludzki organizm.

2.1.1Czynniki oddziaływania


NAWILŻANIE - przez kontakt wody ze skórą trenowana jest regulacja ciepła w naczyniach krwionośnych oraz ułatwiona jest przemiana materii.

CIŚNIENIE WODY - ciśnienie wody (hydrostatyczne) pobudza krążenie krwi w kierunku serca oraz transport produktów przemiany materii.

TEMPERATURA - zalecany zakres temperatury dla kąpieli perełkowej wynosi od 20 do 40 stopni Celsjusza. Temperatura kąpieli równa 35 stopniom Celsjusza, zwana temperaturą obojętną, odczuwana jest jako przyjemna. Im większe są odchylenia od tej temperatury w dół lub w górę, tym intensywniej bodźce działają na organizm i zmieniają jego reakcje. Woda wokół ciała podczas masażu znajduje się w nieustannym ruchu. Zapobiega to tworzeniu się izolującej warstwy buforowej wokół ciała, co z kolei wpływa na przyśpieszenie przepływu ciepła o 25% w porównaniu do zwykłej kąpieli o tej samej temperaturze.

2.1.2Mechanizm oddziaływania


Drobne pęcherzyki osadzają się bardzo gęsto, jeden obok drugiego, na powierzchni skóry przez co ciało staje się coraz lżejsze i zaczyna prawie bezwładnie unosić się na wodzie. Osadzanie pęcherzyków jest możliwe, ponieważ posiadają one ładunek elektryczny oraz bardzo powoli unoszą się w wodzie.

Dzięki wysokiemu ciśnienie najmniejsze z pęcherzyków wciskają się w pory skóry i wówczas przenoszone przez nie substancje (tlen, olejki eteryczne) są wchłaniane przez krążącą w organizmie krew. Dzięki temu, że podczas kąpieli perełkowej ukrwienie skóry wzrasta o 115%, w bardzo krótkim czasie wchłaniana jest do organizmu znaczna ilość przenoszonych substancji.

Pęcherzyki oczyszczają skórę, gdyż odrywając się od powierzchni skóry (pod wpływem strumienia wody), porywają ze sobą cząsteczki brudu oraz złuszczony naskórek.

Pęcherzyki 30-krotnie zwiększają zawartość olejków eterycznych w powietrzu w porównaniu ze zwykłą kąpielą. Dzieje się tak, gdyż drobne pęcherzyki transportujące olejki eteryczne, docierając do powierzchni wody, rozpadają się, tworząc mgłę wdychaną przez osobę kąpiącą się. Dzięki temu następuje 10-krotne zwiększenie koncentracji olejków eterycznych we krwi.

Podczas odrywania się drobnych pęcherzyków od powierzchni skóry zostają pobudzone połączenia nerwowe. Wegetatywny system nerwowy wprowadzony zostaje w stan harmonii, a organizm uwalnia się od napięcia psychicznego.

Działanie wymienionych czynników podczas kąpieli perełkowej następuje jednocześnie, a poszczególne efekty sumują się, pobudzając organizm do kompleksowej reakcji. W ten sposób można tłumaczyć pozytywne efekty w leczeniu chorób przewlekłych.

[źródło: Mieczysław Marciniak, Zygmunt Antoszewski - „Hydroterapia i ozonoterapia nieinwazyjna w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób”]

2.1.3Przeciwwskazania do stosowania kąpieli perełkowej


W przypadku schorzeń takich jak: ostre i ciężkie infekcje, zakrzepy naczyń, rozszerzenie tętnicy, nadczynność tarczycy, zapalenie i choroby nerek, ciężkie osłabienie układu krążenia, krwawienia, nowotwory złośliwe, epilepsja (padaczka), a także w okresie ciąży i wszystkich chorobach o ostrym przebiegu konieczne jest, aby o możliwości zastosowania i dawkowania kąpieli zadecydował lekarz.
Osoby o słabym sercu lub z chorobą wieńcową powinny pamiętać, że oprócz konsultacji z lekarzem zalecana jest półkąpiel lub kąpiel w pozycji siedzącej. Czas trwania takiej kąpieli nie powinien przekraczać 20 minut, a temperatura wody nie powinna być wyższa niż 38 stopni Celsjusza.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania dodatków do kąpieli należy skonsultować się z lekarzem.
[źródło: Bernard Kolster, Gisela Ebert-Paprotny - „Poradnik fizjoterapeuty”, Ossolineum]
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna