Instrukcja obsługiPobieranie 268.38 Kb.
Strona3/7
Data07.05.2016
Rozmiar268.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4.Kompletacja


Wanna dostarczana jest zgodnie ze specyfikacją, wynikającą ze zlecenia na jej wykonanie.
Przy odbiorze wanny należy sprawdzić zgodność dostawy ze specyfikacją.

5.Budowa i działanie

5.1Wanna BALNEA typ WMP-2


Rysunek 1 przedstawia widok z góry niecki wanny BALNEA typ WMP-2 z elementami regulacji i obsługi.
W dolnej części anatomicznie ukształtowanej niecki (A) umieszczono 2 dysze (C) służące do napełniania (wodą ciepłą, wodą zimną, solanką, wodą nasyconą CO2). Na bocznej, górnej krawędzi niecki znajdują się zawory napełniania wodą ciepłą (J), zimną (K), solanką ciepłą (G), solanką zimną (F), wodą nasyconą CO2 (L), prysznic z zaworem wody do spłukiwania (H) oraz pulpit obsługi (E). Na linii maksymalnego poziomu wody w wannie znajduje się otwór przelewu i pokrętło sterowania zrzutem wody (D). Na koronie niecki montowane są uchwyty (B), ułatwiające zajęcie pozycji w wannie.UWAGA !
Obrót pokrętła (D) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara otwiera zrzut wody.


Rys. 1 - Widok niecki wanny BALNEA typ WMP-2 z elementami obsługi i regulacji.

UWAGA !

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji wanny, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.


Ilustracje umieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie orientacyjny, a warianty wykonania wynikają ze specyfikacji zamówienia.

5.2Znakowanie


0434

Wanna balneologiczna BALNEA typ WMP-2 do kąpieli perełkowych jest wykonana zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych (klasa IIa, reguła 9) i posiada oznaczenie znakiem CE, odpowiednio do deklaracji producenta.

Elementy regulacyjne oznaczone są piktogramami, których znaczenie jest następujące:Zawór regulacyjny wody ciepłej (treść w kolorze czerwonym)Zawór regulacyjny wody zimnej (treść w kolorze niebieskim)Zawór regulacyjny wody nasyconej CO2Zawór regulacyjny zimnej solanki (treść w kolorze niebieskim)Zawór regulacyjny ciepłej solanki (treść w kolorze czerwonym)Zawór regulacyjny natrysku (kolor wynika z specyfikacji zamówienia)

6.Środki bezpieczeństwa

6.1Miejsce eksploatacji
UWAGA !
W pomieszczeniu do przeprowadzania kąpieli kwasowęglowych należy zapewnić intensywne przewietrzanie (zalecane minimum to siedmiokrotna wymiana powietrza w ciągu 1 godziny) z wymuszonym obiegiem i zassaniem, umieszczonym na poziomie i w pobliżu głowy pacjenta, poddawanego zabiegowi. Ma to na celu uchronienie pacjenta przed nadmiernym wdychaniem dwutlenku węgla, uwalnianego z wody w trakcie kąpieli.
Operator urządzeń wentylacyjnych zobowiązany jest do cotygodniowych kontroli sprawności układu wentylacji.UWAGA !
Ze względów sanitarnych nie należy wykonywać stałego (zamkniętego) połączenia instalacji odpływowej wanny z instalacją kanalizacyjną budynku.

6.2Uwagi do stosowania


Warunkiem przeprowadzania zabiegów w wannie do kąpieli balneologicznych BALNEA typ WMP-2 jest wymiana wody po każdym pacjencie.


Pobieranie 268.38 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna