Instrukcja obsługi


OBSŁUGA WANNY 7.1Panel sterowaniaPobieranie 268.38 Kb.
Strona4/7
Data07.05.2016
Rozmiar268.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

7.OBSŁUGA WANNY

7.1Panel sterowania


Wskaźnik „POZIOM”Wskaźnik „SERWIS”Przycisk „ZWIĘKSZ”Przycisk „AKCJA”Przycisk „ZMNIEJSZ”Wskaźnik „REGULACJA”Wyświetlacz

Rys. 2 - Panel sterowania

7.2Tryby pracy


Panel sterowania umożliwia obsługę następujących trybów pracy urządzenia:

7.2.1OCZEKIWANIE


W tym trybie urządzenie rozpoczyna pracę po włączeniu zasilania i powraca do niego ze wszystkich innych trybów. Dmuchawa jest wyłączona, a na wyświetlaczu widoczny jest przesuwający się komunikat StaRt na przemian z temperaturą wody w niecce [np. 23°C].

Krótkie przyciśnięcie przycisku „ZMNIEJSZ” lub „ZWIĘKSZ” powoduje wyświetlenie ustawionego czasu zabiegu, a kolejne wciśnięcia zmieniają ustawioną wartość.

Krótkie przyciśnięcie przycisku „AKCJA” powoduje uruchomienie trybu „MASAŻ”.

7.2.2MASAŻ


Do uruchomienia trybu „MASAŻ” wymagany jest odpowiednio wysoki poziom wody w niecce. Zakończenie trybu „MASAŻ” i powrót do trybu „OCZEKIWANIE” następuje automatycznie po upływie zadanego czasu zabiegu. Na wyświetlaczu widoczny jest czas, który pozostaje do zakończenia masażu [np. 0:12] na przemian z temperaturą wody w niecce [np. 23°C].

Przytrzymanie klawisza „ZMNIEJSZ” powoduje zmniejszenie mocy pompy powietrza.
Przytrzymanie klawisza „ZWIĘKSZ” powoduje zwiększenia mocy pompy powietrza.

Krótkie przyciśnięcie przycisku „AKCJA” powoduje niezależnie od stanu licznika czasu zabiegu przerwanie trybu „MASAŻ” i powrót do trybu „OCZEKIWANIE”.

7.2.3PRZEDMUCH KANAŁÓW


Do pracy w tym trybie wymagane jest aby niecka była pusta. Do uruchomienia trybu należy przycisnąć jednocześnie klawisze „ZMNIEJSZ” i „ZWIĘKSZ”. Dokonywany jest przedmuch (osuszanie) kanałów. Urządzenie pozostaje w tym trybie do momentu zatrzymania przez użytkownika. Przedmuch rozpoczyna się od automatycznego zwiększenia mocy pompy powietrza, po zatrzymaniu przez użytkownika następuje zmniejszenie mocy pompy powietrza, a następnie powrót do trybu „OCZEKIWANIE”.

8.Przygotowanie do użytkowania


wymiar A=400 mm zapewnia położenie kratki bezpośrednio pod otworem spustowym nieckiRys. 3 - Rozmieszczenie wyprowadzeń mediów w posadzce

W miejscu posadowienia wanny należy wyprowadzić z posadzki na wysokość maksimum 150 mm:  • (1) - doprowadzenie ciepłej solanki, zakończone zaworem kulowym z nyplem ¾”;

  • (2) - doprowadzenie zimnej solanki, zakończone zaworem kulowym z nyplem ¾”;

  • (3) - doprowadzenie wody nasyconej CO2 lub solanki, zakończone zaworem kulowym z nyplem ¾”;

  • (4) - doprowadzenie zimnej wody, zakończone zaworem kulowym z nyplem ¾”;

  • (5) - doprowadzenie ciepłej wody, zakończone zaworem kulowym z nyplem ¾”;

  • (6) - doprowadzenie energii elektrycznej 230 VAC/16 A/50 Hz (przewodem o minimalnym przekroju 3x2,5 mm2 i długości 1 mb);

  • (7) - odprowadzenie zużytej wody do ścieku z odpływem minimum DN75 (zalecana kratka ściekowa z syfonem i z odpływem rurą Ø min. 100 mm o przepustowości min. 1.9 l/s; na przykład wpust podłogowy DALLMER 61HT 100).

Obwód zasilania wanny w energię elektryczną powinien posiadać:

  • wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie różnicowym  30 mA;

  • zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe o wartości 6 A;

  • dwubiegunowy wyłącznik zasilania (w pomieszczeniu, w którym pracuje wanna - pomiędzy wanną i wyłącznikiem różnicowoprądowym), w miejscu umożliwiającym łatwy i szybki dostęp personelu w przypadkach awaryjnych.

8.1Podłączenie do sieci elektrycznej 230 VAC/50 Hz


Podłączenia układu elektrycznego wanny do sieci zasilania 230 VAC/50 Hz powinien dokonać elektryk z uprawnieniami. Jednym z warunków gwarancyjnych jest potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia elektrycznego wanny przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne w tym zakresie.
Wanna balneologiczna BALNEA typ WMP-2 do kąpieli perełkowych musi być przyłączona do instalacji elektrycznej na stałe.
Ze względów bezpieczeństwa wannę należy podłączać do sieci elektrycznej wyłącznie przez przyłącze elektryczne, które jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym o znamionowej wartości prądu wyłączenia  30 mA. Wymagania dla instalacji elektrycznej pomieszczenia określa PN-IEC 60364-7-701.1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna