Instrukcja obsługi zalecania dotyczące mycia I sterylizacji optyk endoskopowych firmy ackermannPobieranie 19.79 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.79 Kb.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zalecania dotyczące mycia i sterylizacji optyk endoskopowych firmy ACKERMANN.
UWAGA! Dokładne przestrzeganie instrukcji mycia, dezynfekcji, sterylizacji i magazynowania optyk endoskopowych firmy ACKERMANN jest niezbędnym warunkiem ich prawidłowego funkcjonowania oraz zachowania warunków gwarancji.
Optyki endoskopowe posiadają trzy podstawowe powierzchnie optyczne, które powinny być rutynowo czyszczone celem zapewnienia właściwego oświetlenia tkanek i transmisji obrazu.

Po użyciu optyki należy ją niezwłocznie poddać procesowi mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Optyki endoskopowe powinny być myte ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym.

Czystość powierzchni optyk a także ewentualne zarysowania można sprawdzić oświetlając je od zewnątrz silnym światłem.

Optyki należy dokładnie wypłukać w demineralizowanej wodzie.

Jakiekolwiek zanieczyszczenia lub ciała obce na górnej lub dolnej powierzchni światłowodów mogą ulec spaleniu podczas użycia źródła światła, trwale uszkadzając te powierzchnie i pogarszając transmisję światła przez optykę.


UWAGA! Zawsze przeprowadzać mycie optyk i instrumentów bezpośrednio po użyciu, tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Sprawdzać, czy optyki nie uległy uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzędzia skontaktować się z serwisem firmowym przedstawiciela Akermann Instrumente.
OSTRZEŻENIA

Dystalne części optyk endoskopowych w trakcie pracy z zastosowaniem silnych, źródeł światła mogą wytwarzać temperaturę przekraczającą 41ºC w odległości do 8mm od ich powierzchni. Dlatego nie należy pozostawiać optyk w kontakcie z tkankami pacjenta aby uniknąć ewentualnych poparzeń. Nie należy także pozostawiać optyk endoskopowych w bezpośrednim kontakcie z materiałami łatwopalnymi.

W przypadku konieczności pracy optyki w bardzo małej odległości od tkanek pacjenta należy zmniejszyć natężenie oświetlenia.
UWAGA!

Celem uniknięcia zamglenia obrazu optyka nie może być wilgotna w momencie podłączania kamery.

Ciepło dostarczane w procesie sterylizacji parowej oraz ciepło wytwarzane podczas transmisji światła o dużym natężeniu mogą wzmagać i utrwalać pojawianie się plam i odbarwień na powierzchniach optycznych w wyniku spalania lub spiekania pozostałych tam zanieczyszczeń.

Złącze do wpinania światłowodu powinno być wolne od zanieczyszczeń i pewnie umocowane. Ewentualne zabrudzenia złącza do wpinania światłowodów należy wymyć delikatną szczotką w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym.


USUWANIE ZABRUDZEŃ Z POWIERZCHNI OPTYCZNYCH:

W wyniku niewystarczającego oczyszczenia trzech powierzchni optycznych w trakcie mycia może dojść do utrwalania i kumulowania się tych zabrudzeń w procesie sterylizacji, czego wynikiem będzie pogorszenie jakości obrazu tak w zakresie jasności jak i ostrości odwzorowania (zamglenie).

Zabrudzenia takie mogą być z łatwością usunięte przy pomocy specjalnej pasty polerującej do optyk. Celem oczyszczenia zabrudzonych powierzchni należy nanieść niewielką ilość pasty na miękką, bawełnianą szmatkę i okrężnym ruchem wyczyścić powierzchnie optyczne. Optykę należy następnie dokładnie spłukać pod bieżąca ciepłą wodą celem całkowitego usunięcia resztek pasty polerującej.

UWAGA! Mycie optyk z użyciem pasty polerującej nie jest rutynową, codzienną czynnością i należy ją stosować wyłącznie w przypadku stwierdzenia „zamglenia” obrazu przekazywanego przez optykę, jednak nie częściej niż co 10-20 cykli sterylizacyjnych.
Nie stosować myjek ultradźwiękowych do czyszczenia optyk! Może to spowodować trwałe zniszczenie optyk!
Dezynfekcja chemiczna:

Optyki firmy Ackermann Instrumente są przystosowane do moczenia i zanurzania w roztworach dezynfekcyjnych, przeznaczonych do tego celu. Należy się stosować do zaleceń producenta danego środka dezynfekcyjnego oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Po zakończeniu procesu dezynfekcji optyki należy wypłukać w wodzie destylowanej i osuszyć.

Uwaga: optyki ACKERMANN nie powinny być moczone w żadnym środku dezynfekcyjnym ani w wodzie przez okres dłuższy niż 45 minut.


Sterylizacja gazowa:

Optyki firmy Ackermann Instrumente są przystosowane do sterylizacji gazowej. Należy stosować się do zaleceń producenta sterylizatora gazowego oraz do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Po zakończeniu procesu sterylizacji gazowej aeracja optyk nie jest wymagana o ile lokalne przepisy danego kraju nie stanowią inaczej.
Sterylizacja parowa:

Ważne! Przed rozpoczęciem procesu sterylizacji należy upewnić się, że optyka jest właściwie umyta i zdezynfekowana. Sterylizacja niedokładnie umytych optyk utrwala zabrudzenia na jej powierzchni, co może znacznie utrudnić ich kolejne umycie, a w konsekwencji prowadzić do pogorszenia jakości obrazu.

Wszystkie optyki Ackermann oznaczone „A134” mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 132-135°C przez okres 5-8 minut pod ciśnieniem 2,2 atmosfery.

Po zakończeniu procesu sterylizacji należy wyjąć z autoklawu pojemnik z optyką i nie otwierając pokrywy pojemnika, pozwolić na ostygnięcie optyki w temperaturze pokojowej.

Uwaga: w trakcie procesu autoklawowania optyka nie może bezpośrednio dotykać żadnych narzędzi, tacy do sterylizacji itp. Optyka powinna być autoklawowana w specjalnym pojemniku z miękkimi gumowymi uchwytami, stabilizującymi ułożenie optyki w trakcie sterylizacji.Uwaga:

Nie należy wyjmować rozgrzanej po sterylizacji optyki na zimne powietrze.

Pod żadnym pozorem nie należy polewać rozgrzanej optyki zimną wodą lub zanurzać ją celem szybszego wychłodzenia! GWAŁTOWNE ZMIANY TEMPERATURY NISZCZĄ OPTYKĘ!

Nagłe zmiany temperatury mogą trwale uszkodzić jej szklane elementy.

Należy zachować ostrożność przy używaniu, myciu, dezynfekcji, sterylizacji, magazynowaniu i transporcie optyk. Wszelkie uderzenia, upadki i inne gwałtowne czynniki mechaniczne mogą trwałe uszkodzić optykę.

Dlatego wszędzie gdzie to możliwe należy stosować odpowiednie opakowania ochronne.
Producent:

ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH Germany

EISENBAHNSTR. 65-67

78604 RIETHEIM-WEILHEIM

Tel. +49.7461.966170

Fax. +49.7461.9661770

E-mail: sales@ackermanninstrumente.de
Dystrybutor w Polsce:

EndoPro Sp. z o.o.

Ul. Śląska 88

40-742 Katowice

Tel: 0.660.785.002

Fax: 032.252.82.14

E-mail: endopro@op.pl


EndoPro Sp. z o.o. tel. 0 660 785 002

ul. Śląska 88 KRS 0000167681 NIP 954-24-51-962 REGON 278086049 fax 32 252 82 1440 – 742 Katowice e-mail: endopro@op.pl

: site -> ackermann -> instrukcje
site -> Pozarządowy maj w Szczecinie
site -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
site -> Dla planowania przestrzennego I transportu
site -> Formularz a karta informacyjna dla
site -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
site -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
site -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
instrukcje -> Instrukcja obsługi narzędzi I elektronarzędzi chirurgicznych firmy ackermann
instrukcje -> Kolor/Rozmiar żółty / małe
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna