Instrukcja posępowania w przypadku zgłaszania szkód dla klientów biura podróŻy podczas pobytu za granicąPobieranie 11.64 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.64 Kb.INSTRUKCJA POSĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁASZANIA SZKÓD DLA KLIENTÓW BIURA PODRÓŻY
1. Podczas pobytu za granicą:
W przypadku zdarzenia (nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia mogącego skutkować roszczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej) należy skontaktować się z:
Centrum Alarmowym: INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.

tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.
Centrum Alarmowe czynne jest 7 dni w tygodniu 24h, obsługa jest w języku polskim.

Centrum Alarmowe przejmie organizację wizyty lekarskiej , potwierdzenie kosztów leczenia, organizację transportu i innych świadczeń assistance służących pomocy Ubezpieczonego.

Nie powiadomienie Centrum Alarmowego o zdarzeniu za granicą skutkować będzie redukcją wypłaty odszkodowania zgodnie z postanowieniami umowy generalnej.
2. Po powrocie do Polski lub kraju rezydencji
W przypadku zdarzeń ( nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, lub zdarzenia mogącego skutkować roszczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej) każdorazowo po powrocie do Polski lub kraju rezydencji niezależnie od tego czy wcześniej Ubezpieczony kontaktował się z Centrum Alarmowym jak też w przypadku kiedy z obiektywnych powodów tego nie zrobił, zobowiązany jest on do wypełnienia i podpisania druku zgłoszenia szkody ( dostępnego na stronie internetowej www.axa-polska.pl) i przesłania go wraz z załączonymi oryginalnymi rachunkami i wymaganą dokumentacją (każdorazowo wskazana w druku zgłoszenia szkody)drogą korespondencyjną na adres firmy świadczącej serwis likwidacji szkód i działającej w imieniu AXA TUiR S.A.

Adres do korespondencji:

Inter Partner Assistance Polska S.A.

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel +48 22 575 90 803. W przypadku szkód z tytułu bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
Ubezpieczony jest zobligowany wypełnić i podpisać druk zgłoszenia szkody ( dostępny na stronie internetowej www.axa-polska.pl) i wraz z załączonymi rachunkami i wymaganą dokumentacją przesłać drogą korespondencyjną na adres firmy świadczącej serwis likwidacji szkód i działającej w imieniu AXA TUiR S.A.

Adres do korespondencji:

Inter Partner Assistance Polska S.A.

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel +48 22 575 90 80

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 00, fax 022 555 05 00, www.axa.pl

Prezes Zarządu – Maciej Szwarc, Członkowie Zarządu – Janusz Arczewski, Adam Dwulecki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 38616; NIP 521-10-36-865; Kapitał zakładowy: 47 936 500 zł – wpłacony w całości
Pobieranie 11.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna