Instrukcja użyciaPobieranie 13.64 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.64 Kb.
INSTRUKCJA UŻYCIA:
1. Starannie opracować ubytek. Kompozyt bardzo dobrze przykleja się jedynie do prawidłowej struktury szkliwa i zębiny (b), - odkleja się natomiast od próchnicy (a). Dokładne wygładzenie całych

ścianek ubytku zapewnia prawidłową siłę utrzymania wypełnienia i zabezpiecza przed jego utratą w wyniku odkruszenia się mikronierówności (c) podczas żucia pokarmów.


2. Wytrawić stosując WYTRAWIACZ. Po zeszlifowaniu dokładnie przemyć ubytek. Wytrawiać przez 30 - 60 s. całą powierzchnię ubytku (można pominąć jedynie najgłębsze części - kompozyt nie przykleja się do zdemineralizowanej tkanki).
3. Bardzo dokładnie pokryć ubytek klejem do kompozytu MASTERBOND wcierając go starannie. Dobrze wydmuchać i naświetlić 10 s. Należy doprowadzić do całkowitego pokrycia ścianek ubytku klejem, co zapewnia pełne przyklejenie kompozytu do zęba.

a, b - niewystarczająco

c - prawidłowo
4. Wypełnić ubytek kompozytem ARKON.
A. Wypełniać warstwami o grubości nie przekraczającej 2,5 mm. Grubsze warstwy mogą nie zostać prawidłowo

spolimeryzowane, w efekcie czego może pojawić się szczelina brzeżna i nadwrażliwość zębiny czy reakcje alergiczne.


B. Dobrać odpowiednie kolory warstw dla estetycznego efektu wypełnienia. Każdą warstwę naświetlać przez co najmniej 30s, a kolory opakerowe i o natężeniu barwy 3,5 przez co najmniej 40 s. Skrócenie czasu naświetlania jest możliwe tylko w przypadku zastosowania lamp o zwiększonej mocy (patrz instrukcja producenta lamp).
C. Starać się nie przerywać naświetlania. Kompozyt naświetlany jednorazowo jest prawie dwukrotnie twardszy niż naświetlany przez ten sam czas ale z przerwą. W razie trudności z ustawieniem lampy umożliwiającym prawidłowe naświetlenie, proponujemy położyć cieńszą warstwę kompozytu i naświetlić jednorazowo. Efekt powinien byś znacznie lepszy niż w przypadku położenia grubszej warstwy, doświetlanej drugi raz z innego położenia lampy.
5. Wypolerować. Ze względu na bardzo małą średnicę wypełniaczy mineralnych kompozyt daje się polerować do poziomu całkowitej gładkości zęba.

Można zastąpić polerowanie wypełnienia zastosowaniem BOSTON GLAZURY - glazury do kompozytów.


6. Pokryć wypełnienie i połączenie wypełnienia z ubytkiem klejem MASTERBOND. Po wykonaniu wypełnienia wetrzeć w nie klej (a), naświetlić 10 s. Cienka warstwa kleju zabezpiecza połączenie kompozytu z zębem i samo wypełnienie, przed działaniem czynników zewnętrznych na okres kilku miesięcy. Dla zwiększenia połysku wypełnień, w szczególności w odcinku przednim, pokryć całą powierzchnię wypełnienia preparatem BOSTON GLAZURA.
INNE:
Właściwości

Cząsteczki wypełniacza mikro-hybrydowe /średnia wielkość: 0,7-3,0 µm/

Kolory wg VITA

Odcienie przezierne i opakerowe

Jeden system do zębów przednich i bocznych

Kontrast na zdjęciach RTG

Wysoka odporność mechaniczna

Doskonałe modelowanie

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
SKŁAD

Kompozyt ARKON jest złożonym materiałem chemicznym składającym się z organicznej struktury podstawowej (dimetakrylan diglicydoeteru bisfenolu A, dimetakrylan diuretanu, dimetakrylan glikolu trójetylenowego) zawierającej nieorganiczne wypełniacze stałe (szkło barowo-glinowo-krzemowe, krzemionka ogniowa, dwutlenek tytanu) oraz substancje dodatkowe (fotoinicjatory, inhibitory, katalizatory, stabilizatory, pigmenty), powstającym w wyniku wolnorodnikowej polimeryzacji aktywowanej światłem ultrafioletowym w zakresie długości fali od 400 nm do 470 nm.

Klej do kompozytów MASTERBOND to ciekły prepolimer składający się z organicznej struktury (dimetakrylan diuretanu, metakrylan hydroksyetylu) i substancji dodatkowych (fotoinicjatory, inhibitory, katalizatory) ulegający wolnorodnikowej polimeryzacji aktywowanej światłem ultrafioletowym w zakresie długości fali od 400 nm do 470 nm.

WYTRAWIACZ stomatologiczny zawiera 36% kwas ortofosforowy.PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować kompozytu ARKON i kleju do kompozytu MASTERBOND u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany.


OGRANICZENIA W STOSOWANIU

Nie stosować kompozytu ARKON w przypadkach gdy niemożliwa jest całkowita izolacja przed wilgocią. Zanieczyszczenie wypełnienia w trakcie pracy śliną, wodą lub krwią powoduje zaburzenia polimeryzacji i w efekcie niewystarczającą wytrzymałość mechaniczną wypełnienia i szczelinę brzeżną. W przypadkach nadwrażliwości polecane jest stosowanie podkładów glass-ionomerowych lub na bazie wodorotlenku wapnia.


INTERAKCJE

Nie stosować kompozytu ARKON razem ze związkami z grupy metoksyfenoli (eugenol). W przypadkach nieprawidłowej polimeryzacji niespolimeryzowane metakrylany mogą uszkadzać inne przyjmowane leki.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości, skontaktować się z lekarzem podając informację o stosowanym kompozycie. W przypadku wystąpienia alergii na metakrylany zaprzestać stosowania preparatu. W przypadku późnej alergii na metakrylany usunąć wypełnienie. W przypadku zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy skontaktować się z lekarzem.


INFORMACJE DODATKOWE

Jeśli jakakolwiek warstwa wypełnienia została zabrudzona lub uszkodzona mechanicznie należy jej powierzchnię delikatnie zeszlifować i pokryć klejem do kompozytu MASTERBOND przed nałożeniem kolejnej warstwy. Jeśli pokryty MASTERBONDEM ubytek został zabrudzony powtórzyć wytrawienie i powtórnie nałożyć klej do kompozytu. W przypadku niewystarczającej polimeryzacji usunąć nieprawidłowo spolimeryzowaną warstwę i położyć następną naświetlając ją prawidłowo.

Trzymać MASTERBOND z dala od źródeł ognia, materiał może być palny.
PRZECHOWYWANIE

Przechowywać preparat w temperaturze pokojowej (15-25 ºC). Kompozyt ARKON może być przechowywany w obniżonej temperaturze, nie niższej jednak niż 3 ºC. Przed powtórnym użyciem materiału należy poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej. Dla uniknięcia przypadkowej polimeryzacji zamykać opakowania natychmiast po użyciu preparatów.


OSTRZEŻENIA

Preparat do użytku tylko przez lekarza stomatologa.

Trzymać z dala od dostępu dzieci.

Trzymać z dala od dostępu osób nieuprawnionych.

Chronić materiał przed przegrzaniem.

Nie przekraczać znacznie czasu naświetlania, może to spowodować przegrzanie tkanek miękkich jamy ustnej.

Chronić przed światłem.

Nie używać po upływie terminu ważności.


GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty, które posiadają sprawdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna