Instrukcje działania Model 732 Cyfrowy miernik uvaPobieranie 18.1 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.1 Kb.
Instrukcje działania Model 732

Cyfrowy miernik UVA
Instrukcje operacyjne
Naciśnij klawisze

MEAS(Mierz)

Naciśnij ten klawisz na mierniku by zacząć pomiar UVA.

Naciśnij Meas klawisz ponownie aby wyłączyć miernik

Klawisz wyboru zakresu

Naciśnij RNG klawisz aby wybrać żądany zakres. Za każdym razem gdy naciskasz RNG klawisz ,zakres (i zakres wejścia wskaźnika przyzewowego) narasta, i nowe wartości SA wyświetlane.

Klawisz przetrzymywania danych

Naciśnij HLD aby wejść do modułu Data Hold. W tym module, wskaźnik H jest wyświetlony.

Naciśnij klawisz H|LD ponownie i unieważni on moduł Data Hold, powodując ze miernik UVA nie przeprowadzi pomiarów.
Klawisz Max Hold

Naciśnij klawisz Max aby przełączyć i wyłączyć moduł Max Hold.

W module Max Hold , przekaźnik Max jest wyświetlony.

Wprowadzenie
Przyrząd jest łatwo w obsłudze, przenośny3 ½ cyfrowy, zabudowany w kompakcie, tak aby łatwo móc nim operować jedną ręką.

Miernik zapewnia pomiary w zakresie 199,9 uW/cm2 i 19,99 mW/na jednostkę.
Informacje dot. bezpieczeństwa

Zaleca się przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i działania zanim zacznie się używać miernika UVA.
Ostrzeżenie

- aby uniknąć zranienia lub niebezpieczeństwa pożaru, nie używaj tego produktu w pomieszczeniach gdzie może grozić eksplozja.

-aby uniknąć zranienia oka ,włóż sprzęt ochronny jeśli jest możliwość napromieniowania wysoce intensywna.

Nie zanurzać w płynach , czyścic jedynie główkę sensoru używając miękkiego materiału.

Nakryć główkę sensoru kiedy nie jest w użytkowaniu, aby wydłużyć żywotność fotodiody krzemowej.
Działanie


  1. Naciśnij klawisz Meas aby załączyć miernik, a potem ustawić w żądany zakres( używając klawisza wyboru zakresu 199,9uW/cm2 1.999mW/cm2,19,99mW/cm2 )

  2. zdejmij pokrywę głowicy miernika

  3. pozostaw główkę sensoru na chwile

  4. odczytaj wartość UVA z wyświetlacza. Jeśli wielkość UV jest nie znana, naciśnij klawisz RNG na wyższy zakres 19,99mW/cm2 i zmniejsz zakres aż zadawalający odczyt będzie otrzymany.

  5. zakryj główkę sensoru ,aby wydłużyć żywotność po użyciu.

  6. naciśnij klawisz pomiaru Meas, i nie zwalniaj go by mierzyć ciągle


APO funkcja ( Auto wyłączanie)
Zdejmij gumową pokrywę na fronicie i przesuń klawiszem na prawo aby umożliwić załączenie się funkcji APO

P wywoływacz wyświetli się. Wygasi się automatycznie po ok. 15 min. Aby wysłużyć żywotność baterii.

Przesuń klawiszem na lewo aby wyłączyć funkcję APO.
SPECYFIKACJE

Ogólna

Wyświetlenie:

3 ½ wyświetlacz ciekły płynny (LCD) z max odczytem 1999

Poza zakresem

OL się wyświetli

Wskazanie małej zasobności baterii

Wyświetli się kiedy napięcie baterii spadnie poniżej poziomu operacyjnego.
Zakres cyklu pomiarowego2,5 raza na sekundę , nominalnie
Środowisko działania:

0 Stopni C do 50C przy średniej wilgotności poniżej 75%
Temperatura przechowywania:

-20C do 60C do 80% wilgotności z baterią wyjętą z miernika
Bateria:

3 szt. 1,5V ( wymiar AAA) UM-4R03
Żywotność baterii:

200 godzin typowo (z baterią węglowo cynkową)
Wymiary:

155mm(H)z48mm(W)z24mm(D)

Waga:

Ok. 81 g włącznie z baterią.
Specjalne zalecenia
-kiedy UVA jest otrzymywane z wielu kierunków jednocześnie , specjalnie weż pod uwagę tę sprawę i unikaj odbicia cieniowania sensora przez cokolwiek.

- dla lepszej dokładności, powtórz pomiar kilkakrotnie aby upewnić się że źródło UV światła ma intensywność stabilną.
Wartości elektryczne

Zakres:

199,9uW/cm2

1,999uW/cm2

19,99uW/cm2

Rozdzielczość

Zakres

Rozdzielczość199,9uW/cm2


0,1uW/cm2

1,999mW/cm2

0,001W/cm2

19,99mW/cm2

0,01mW/cm2


Dokładność :

+-/4%FS2dgts(FS,cała skala)

Stwierdzona dokładność przy 23C+-/5C, poniżej 75% względnej wilgotności
Spektrum sensora UV: środkowo-przepustowa 320nm-400nm
Szczytowa długość fali- 365+-5mm
Konserwacja:

Wymiana baterii.
1.Moc jest dostarczana przez 3 baterie 1,5V(rozmiar AAA)

2. ………pojawia się na wyświetlaczu LCD kiedy wymiana jest potrzebna. Aby wymienić baterie, wyjmij śrubkę i pokrywę baterii z tyłu miernika

3. zainstaluj 3 x 1,5 V baterie

4. nie używając przez dłuższy czas wyjmij baterie.

5. nie zostawiaj na miejscu w wysokiej temperaturze, czy też wysokiej wilgotności.
Czyszczenie
Okresowo wycieraj obudowę miękką ściereczką i detergentem , nie używaj rozpuszczalników lub materiałów ściernych.
Przykładowe świetlówki
15w przy pomiarze z odległości 0,5m sprawna świetlówka powinna mieć moc około 68 mikro watów na cm.kwadratowy ( wskazanie na ekranie urządzenia).

Przy pomiarze z odległości 1m. moc około 18 mikro watów na cm. kwadratowy.
20 w świetlówka

Pomiar z 0,5 metra 85 µW na cm kw.

Pomiar z 1m. 25 µW na cm kw..

40 w świetlówka

Pomiar z odległości 0,5 m. 155 µW na cm kw.

Pomiar z odległości 1m. 40 µW na cm kw.

Przy lampach z dwoma świetlówkami wskazanie powinno być dwukrotnie większe.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna