Instytut chemii fizycznej panPobieranie 15.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.61 Kb.


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN
Zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w ramach projektu NanoBiom


 1. Zgłoszenie patentowe P-386921 w dniu 2008.12.24 Materiał kompozytowy do budowy kondensatorów elektrochemicznych oraz sposób jego przygotowania. Autorzy: Piotr Pięta, Krzysztof Winkler, Alan L. Balch, Ganesh M. Venukadasula, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
 1. Zgłoszenie patentowe P-387151 w dniu 2009.01.29 Sposób strącania i porządkowania roztworów jonowych środków powierzchniowo czynnych w rozpuszczalnikach polarnych, zwłaszcza w wodzie. Autorzy: Robert Hołyst, Marcin Fiałkowski, Ewelina Kalwarczyk, Monika Pyzalska, Joanna Keska, Monika Gołoś, Karolina Urbaniak
 1. Zgłoszenie patentowe P-387209 w dniu 2009.02.05 Sposób wykrywania i pomiaru oddziaływań pomiędzy makromolekułą a małą cząsteczką oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Autorzy: Anna Bielejewska, Andrzej Bylina
 1. Zgłoszenie patentowe P-387292 w dniu 2009.02.17 Sposób strącania i porządkowania roztworów kationowych środków powierzchniowo czynnych w rozpuszczalnikach polarnych, zwłaszcza w wodzie. Autorzy: Robert Hołyst, Marcin Fiałkowski, Ewelina Kalwarczyk, Monika Pyzalska, Joanna Keska, Monika Gołoś, Karolina Urbaniak
 1. Zgłoszenie patentowe P-387455 w dniu 2009.03.10 Sposób wytwarzania uporządkowanych struktur surfaktanów zawierających wbudowane nanorurki węglowe. Autorzy: Stefan Wieczorek, Robert Hołyst, Xia Xin, Hongguang Li
 1. Zgłoszenie patentowe P-386665 w dniu 2008.12.02 Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do oznaczania substancji biologicznie czynnych, zwłaszcza histaminy, dopaminy i adeniny. Autorzy: Agnieszka Pietrzyk, Subramanian Suriyanarayanan, Włodzimierz Kutner, Francis D’Souza,
 1. Zgłoszenie patentowe P-389386 w dniu 2009.10.25 Mikrozawór i układ do mikroprzepływowego tworzenia kropel cieczy i pęcherzyków gazu na żądanie o zadanej objętości i w zadanym momencie. Autorzy: Krzysztof Churski, Jacek Michalski, Piotr Garstecki
 1. Zgłoszenie patentowe P-389750 w dniu 2009.12.03 Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zachowaniem ich mikro-struktury powierzchniowej. Autorzy: Judyta Węgrzyn, Dominika Ogończyk, Piotr Garstecki
 1. Zgłoszenie patentowe P-388565 w dniu 2009.07.18 Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do wykrywania i oznaczania substancji biologicznie czynnych, wybranych z grupy amin biogenicznych zwłaszcza melaminy. Autorzy: Agnieszka Pietrzyk, Raghu Chitta, Francesco Sanicolo, Patrizia R. Mussini
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-392411 Sposób modyfikacji powierzchni mikrokanałów wykonanych w obiekcie poliwęglanowym i obiekt poliwęglanowy zawierający mikrokanał zmodyfikowany tym sposobem. Autorzy: P. Jankowski, D. Ogończyk, P. Garstecki
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-392467 Sposób modyfikacji powierzchni poliwęglanu i powierzchnia poliwęglanu zmodyfikowana tym sposobem. Autorzy: Jankowski, L. Derzsi, P. Garstecki
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-391456 w dniu 11.06.2010. Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni oraz powierzchnia otrzymana tym sposobem. Autorzy: Joanna Niedziółka-Jonsson, Izabela Kamińska, Marcin Opałło
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-392364 w dniu 14.09.2010. Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni oraz powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie. Autorzy: Joanna Niedziółka-Jonsson, Izabela Kamińska, Marcin Opałło, Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-392614 w dniu 11.10.2010. Pułapka feromonowa i system do automatycznego zliczania owadów w pułapce feromonowej. Autor: Jan Zasłona
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-392705 w dniu 20.10.2010. Ogniwo cynkowo-tlenowe i jego zastosowanie. Autorzy: Wojciech Nogala, Ewa Roźniecka, Marcin Opałło
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-393196 w dniu 10.12.2010. Biokatoda, sposób wykonania biokatody i ogniwo cynkowo-tlenowe obejmujące biokatodę. Autorzy:

Ewa Roźniecka, Marcin Opałło, Martin Jönsson-Niedziółka, Joanna Niedziółka-Jönsson, Katarzyna Szot


 1. Zgłoszenie patentowe numer P-393311 w dniu 16.12.2010. Elektroda wielowarstwowa i jej zastosowanie. Autorzy: Anna Celebańska, Marcin Opałło, Adam Leśniewski, Dorota Tomaszewska
 1. Zgłoszenie patentowe numer P- 393843 w dniu 03.02.2011. Nanoczastki pokryte ligandami hydrofilowymi, warstwa takich nanoczastek i powierzchnia pokryta taka warstwa. Autorzy: Sashuk Volodymyr, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-393956 w dniu 18.02.2011. Materiał kompozytowy, zwłaszcza do budowy kondensatorów elektrochemicznych i kondensator elektrochemiczny. Autorzy: P. Pieta,  I. Obraztsov,  J. Sobczak, K. Winkler, A. L. Balch, S. Das, F. D’Souza, W. Kutner
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-395009 w dniu 25.05.2011. Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem. Autorzy: J. Paczesny,
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-398219 w dniu 24.02.2012. „Pochodne bis(2,2’-bitienylo)metanu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych bis(2,2’-bitienylo)metanu i zastosowanie warstwy tego polimeru do selektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny”, T.-P. Huynh, W. Lisowski, W. Kutner, K. C. Bikram, F. D'Souza.
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-398275 w dniu 29.02.2012. „Pochodne tiofenu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych tiofenu i zastosowanie tego polimeru do selektywnego oznaczania i kontrolowanego uwalniania adenozyno 5'-trifosforanu (ATP)”, T.-P. Huynh, A. Pietrzyk-Le, K. C. Bikram, K. Noworyta, J. W. Sobczak, F. D'Souza, W. Kutner.
 1. Zgłoszenie patentowe P-402675 w dniu 12.02.2013. Bis(2,2’-bitienylo)metan podstawiony zasadą nukleinową i sposób jego wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru i sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie warstwy molekularnie wdrukowanego polimeru do wykrywania i uwalniania 5-fluorouracylu. Autorzy: T.-P. Huynh, F. D’Souza, W. Kutner. z podziękowaniami dla KN
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-403766 w dniu 6.05.2013. Nowy bis(2,2’-bitienylo)-(4-hydroksyfenylo)metanowy ester biotyny, sposób jego wytwarzania, oraz zawierająca ten ester warstwa rozpoznającego polimeru i jej zastosowanie do wykrywania i/lub oznaczania oligonukleotydów. Autorzy: Sosnowska, M., Pięta, P., Sharma, P. S., Bikram K.C, C., Bandi, V., D'Souza, F., Kutner, W.
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-403789 w dniu 7.05.2013. Pochodna [C60]fulerenu i sposób jej wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru fulerenowego i sposób jej wytwarzania oraz ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania adenozyno-5’-trifosforanu (ATP). Autorzy: Sharma, P. S., Dąbrowski, M., Noworyta, K., Bikram K.C, C., Huynh, T.-P., Sobczak J. W., D'Souza, F., Kutner.
 1. Zgłoszenie patentowe numer P-404175 w dniu 3.06.2013. Nowa pochodna bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposób jej wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru, sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania związków nitroaromatycznych. Autorzy: Huynh, T-P., Sosnowska, M., Sobczak, J. W., Bikram K.C, C., Nesterov, V. N.,  D'Souza, F., Kutner.
 1. Zgłoszenie patentowe numer P- 701178 w dniu 13.11.2013. Sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma. Autorzy: Witkowska, Szymborski i Michota-Kamińska (IChF), Guziewicz, Kopalko (IF).


Pobieranie 15.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna