Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego


struktura utworu glebowegoPobieranie 454.02 Kb.
Strona5/8
Data10.05.2016
Rozmiar454.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

30 struktura utworu glebowego

Podawać: Typ struktury - Wielkość agregatów - Trwałość struktury, np. GR-s-2Typy struktur

I. Struktury nieagregatowe


 1. Struktura rozdzielonoziarnista (R) – ziarna nie są zlepione żadnym spoiwem i występują oddzielnie, jak np. w żwirze, piasku luźnym, pyle wulkanicznym itp.

 2. Struktura spójna (masywna - M) – tworzy jednolitą masę:

 • spójna plastyczna (MP) - w utworach ilastych stale wilgotnych,

 • spójna krucha (MK) – w utworach pyłowych prawie nie zawierających frakcji ilastej,

 • spójna scementowana (MC) – wskutek lokalnej koncentracji związków chemicznych, nieodwracalnie cementujących cząstki glebowe,

 • spójna amorficzna (MA) – w torfach całkowicie rozłożonych

II. Struktury agregatowe sferoidalne

 1. Struktura koprolitowa (KO) – agregaty o kształtach nieregularnych, składa się głównie z ekskrementów dżdżownic, wazonkowców i in. bezkręgowców,

 2. Struktura gruzełkowa (GR) – zaokrąglone, bardzo porowate agregaty o nieregularnych kształtach, często z udziałem substancji organicznej; typowa dla poziomów próchnicznych,

 3. Struktura ziarnista (ZN) – agregaty prawie nie porowate, powstałe wskutek dezintegracji fizycznej (wysuszanie – namakanie, zamarzanie – odmarzanie) drobnoziarnistego materiału mineralnego lub organicznego (całkowicie zhumifikowane torfy).

III. Struktury foremnowielościenne (poliedryczne, blokowe)

 1. Struktura angularna (foremnowielościenna ostrokrawędzista - AN) - agregaty o zbliżonych rozmiarach we wszystkich kierunkach, ostrokrawędziste;

 2. Struktura subangularna (foremnowielościenna zaokrąglona - SU) - agregaty o zbliżonych rozmiarach we wszystkich kierunkach, gładkich, wypukłych lub wklęsłych powierzchniach oraz zaokrąglonych narożach i krawędziach;

 3. Struktura bryłowa (BR) – nieregularne, duże agregaty, powstające w poziomie uprawnym wskutek orki zbyt suchych lub zbyt mokrych ciężkich gleb; struktura nietrwała, sztuczna;

IV. Struktury wrzecionowate

 1. Struktura pryzmatyczna (PR) – oś pionowa agregatów znacznie dłuższa od osi poziomych, ostre krawędzie, płaskie górne i dolne powierzchnie; w glebach ilastych;

 2. Struktura słupowa (PS) – oś pionowa agregatów znacznie dłuższa od osi poziomych, ale krawędzie i górna powierzchnia są zaokrąglone; w glebach zasolonych;

V. Struktury dyskoidalne

 1. Struktura płytkowa (DP) – agregaty o kształcie płytek (tabliczek) ułożonych poziomo, rozdzielonych szczelinami powstającymi przy wysychaniu lub wskutek tworzenia się wewnątrz gleby soczewek lodu;

 2. Struktura skorupkowa (DS.) – miseczkowato wklęsłe płytki o gładkiej powierzchni górnej i szorstkiej powierzchni dolnej;

VI. Struktury włókniste

 1. Struktura gąbczasta (HG) – w torfach mechowiskowych słabo rozłożonych; porowata nasączona wodą gąbczasta masa złożona głównie z korzonków turzyc, listków i łodyg mchów;

 2. Struktura włóknista (HW) – w torfach turzycowiskowych i szuwarowych, słabo rozłożonych;


Uproszczony schemat niektórych typów struktur

Wielkość agregatów


Rodzaj struktury według rozmiaru agregatów,

w mm


Typy struktur według kształtu agregatów

koprolitowa

gruzełkowa

ziarnista


angularna

subangularnabryłowa

pryzmatyczna

słupowa


płytkowa

skorupkowabardzo drobna

(bd)

<1

<5

-

<10*

<1**

drobna

(d)

1-2

5-10

<50

10-20

1-2

średnia

(s)

2-5

10-20

50-100

20-50

2-5

gruba

(g)

5-10

20-50

100-250

50-100

5-10

bardzo gruba

(bg)

>10

>50

>250

>100

>10

* W strukturach pryzmatycznych i słupowych podana jest średnica agregatów

** W strukturach płytkowych i skorupkowych podana jest grubość płytek


trwałość agregatów (struktury)


 1. Struktura bezagregatowa – w przypadku struktur masywnych i rozdzielnoziarnistych.

 2. Struktura agregatowa słaba – przy rozkruszaniu materiał glebowy rozpada się, tworząc mieszaninę niewielu trwałych agregatów, wielu agregatów rozkruszających się i przeważającej ilości materiału bezagregatowego.

 3. Struktura średniotrwała - przy rozkruszaniu materiał glebowy rozpada się na liczne wyraźne agregaty, pewną ilość agregatów rozkruszających się i niewielką ilość materiału bezagregatowego. Agregaty na ogół nie widoczne na świeżej wyrównanej ścianie odkrywki.

 4. Struktura trwała - agregaty widoczne nawet na świeżej, wyrównanej ścianie odkrywki; przy rozkruszaniu materiał glebowy składa się w przewadze z agregatów naturalnych i małej ilości agregatów rozkruszających się i materiału bezagregatowego.
Pobieranie 454.02 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna