Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska RolniczegoPobieranie 454.02 Kb.
Strona6/8
Data10.05.2016
Rozmiar454.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

31 Wilgotność


Aktualny stan uwilgotnienia gleby:SU suchymateriał kruszy się i kurzy, brak wyczuwalnej wilgoci

SW świeży – w dotyku gleba wydaje się chłodna, ale nie wilgotna

W wilgotny – zwilża palce i bibułę, lecz woda nie wycieka przy ściskaniu; gleby gliniaste, ilaste i niektóre pyłowe mogą być plastyczne

M mokry – woda wycieka z gleby, gleba rozmazuje się

32 odczyn gleby (pH)
Odczyn gleby zmierzony bezpośrednio w terenie (niekiedy pomija się, jeśli próbki będą analizowane laboratoryjnie).
33 obecność węglanów

(CaCO3)
Orientacyjna zawartość CaCO3 na podstawie intensywności reakcji

z 10% HCl


- brak reakcji <1 % CaCO3

- słaba („burzenie” niekiedy słyszalne lecz nie widzialne) 1-3 %

- silna i krótka 3-5 %

- silna i długa > 5 %34 Oglejenie
Forma oglejenia
Plamiste (P) – przeważnie w górnej części profilu; spowodowane nie-równomiernym rozmieszczeniem i nasileniem beztlenowego rozkładu substancji org. oraz niejednakowym natlenieniem masy glebowej

Zaciekowe (Z) – w glebach (warstwach) zwięzłych, w miejscach spękań masy glebowej, w których w okresie nadmiernego uwilgotnienia gromadzi się woda zasobna w substancję org.;

Marmurkowe (M) – dalszy etap rozwoju plam lub zacieków glejowych; przeważnie w środkowej i górnej części profilu; wskazuje na okresową wadliwość stosunków wodno-powietrznych w glebach zwięźlejszych;

Strefowe (S) – na ogół w postaci słabo wykształconego poziomu; obecność w górnej części profilu (poziom glejowo-eluwialny) świadczy o okresowym nadmiernym uwilgotnieniu, natomiast w głębszych warstwach świadczy o okresowej podmokłości gleb;

Całkowite (C) – w dolnej i środkowej części profilu w postaci dobrze wykształconego poziomu glejowego, świadczy o trwałej podmokłości gleby.
Barwa plam

Określić barwy plam związanych z warunkami redukcyjnymi, jak i oksydacyjnymi wg atlasu Munsella.


Kluczowe znaczenie ma ustalenie podstawowej barwy masy glebowej (matrix), która odzwierciedla dominujące warunki redukcyjne lub oksydacyjne, i którą wpisuje się w punkcie 25. Barwy związane z warunkami redukcyjnymi są typowe dla oglejenia strefowego i całkowitego. Wówczas w punkcie 34 wpisuje się tylko barwy towarzyszące.
Przy oglejeniu plamistym, zaciekowym i marmurkowym widoczne jest na ogół zróżnicowanie barwy między powierzchnią a wnętrzem agregatów glebowych.

Pokrycie powierzchni, %

0 0 brak


1 <2 nieliczne

2 2-20 liczne

3 20-90 bardzo liczne

4 >90 całkowite pokrycie


35 wytrącenia (nagromadzenia)
O zróżnicowanej genezie: pedogenicznej, geogenicznej oksydo-redukcyjnej, biologicznej, i in.

Nagromadzenia o charakterze iluwialnym (powłoki ilaste) charakteryzowane są osobno (punkt 38).


Typ wytrąceń (nagromadzeń)

Miękkie nagromadzenia (M) – odróżniają się barwą i składem, ale nie są scementowane – rozmazują się w palcach; zalicza się tu również nagromadzeniautrwalające tzw. pseudomorfozy pokorzeniowe

Konkrecje (K) – koncentryczna (warstwowana) wewnętrzna struktura, przeważnie silnie scementowane, nie rozpadają się w palcachNodule (N) – wytrącenia scementowane (nie rozpadają się w palcach),

z nieuporządkowaną (jednorodną) strukturą wewnętrzną,Wypełnienia (Y) – wypełnienia kanałów, szczelin; również o charakterze biologicznym (szczególnie Yk – koprolity dżdżownic),

Warstewki (W) – cienkie i na ogół równoległe do powierzchni terenu nagromadzenia; przeważnie scementowane,

Kryształy (C) – formy makro-krystaliczne wytrącone in situ z roztworu glebowego (lecz nie odłamki skał podłoża!) widoczne pod lupą 10X


Skład wytrąceń (nagromadzeń)

Fe żelazisty

Mn manganowy

Ca węglanowy

Cl ilasty

H próchniczny

Q krzemionkowy

G gipsowy

N nie ustalony

Dopuszcza się symbole łączone,

np. Fe-Mn
Polowe rozróżnianie wytrąceń Fe i Mn


barwa wytrąceń

dominujący skład

value

chroma

2

2

Mn

2 - 4

2 - 4

Fe-Mn

> 4

> 4

Fe


Polowe wykrywanie nagromadzeń Mn:

„burzenie” z 2% roztworem wody utlenionej (H2O2).


Wielkość (grubość) nagromadzeń, mm

BD bardzo drobne < 2

DR drobne 2-5

SR średnie 5-20

DU duże 20-50

XX bardzo duże >50


Liczebność, % powierzchni przekroju

(nie dotyczy warstewek)

0 brak 0

1 nieliczne <2

2 dość liczne 2-20

3 bardzo liczne >20


Kształt wytrąceń (opcjonalnie)

O zaokrąglony (sferyczny)

W wydłużony (wrzecionowaty)

P płaski (blaszkowy lub płytkowy)

D dendrytyczny (rurkowate rozgałęzione nagromadzenia np. pseudomorfozy korzeniowe)

A angularny

N nieregularnyPobieranie 454.02 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna