Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska RolniczegoPobieranie 454.02 Kb.
Strona7/8
Data10.05.2016
Rozmiar454.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

36 powłoki, otoczki


Powłoki, błonki, otoczki, naloty ilaste lub mieszane o genezie najczęściej iluwialnejSkład

I ilasty


H próchniczny

Fe żelazisty

Mn manganowy

Q krzemionkowy

Ca węglanowy

Bardzo często stosuje się symbole łączone, np. I-H


Lokalizacja


PO powierzchnie agregatów, ogólnie

PH powierzchnie poziome

PV powierzchnie pionowe

KA kanały korzeniowe, większe pory glebowe i szczeliny

MO mostki między ziarnami mineralnymi (np. piasku)

LA pasemka

PG górna powierzchnia odłamków szkieletowych (kamieni)

PD dolna (spodnia) powierzchnia odłamków szkieletowych (kamieni)


37 próbka do analiz

Głębokość pobrania próbki do analiz laboratoryjnych.C.Charakterystyka uzupełniająca


c1. scementowanie i masywnośćStopień scementowania

NN Niescementowany i nie masywny

ZB Masywny ale nie scementowany (rozpływa się w wodzie)

SS Słabo scementowany, rozpada się w palcach

MS Średnio scementowany, nie rozpada się w palcach, ale nie obejmuje całej warstwy gleby

SC Scementowany, nie rozpada się w palcach i obejmuje >90% masy gleby


Skład (dotyczy scementowania)

Ca węglanowy

Q krzemionkowy

Fe żelazisty

FeOM żelazisto-próchniczny

I ilasty
Struktura poziomu

M masywna (brak wyraźnej struktury)

P płytkowa (horyzontalna)

A agregatowa – poziom jest popękany, a w szczelinach występuje materiał niescementowany

S sferyczna– poziom zbudowany głównie ze scementowanych sferycznych konkrecji

K konkrecyjna – poziom składa się głównie ze scementowanych konkrecji o nieregularnych kształtach
Ciągłość

50

mniej niż w 50% scementowany lub masywny, nieregularny wygląd poziomu

90

scementowany lub masywny w 50-90%, regularny wygląd poziomu

100

scementowany lub masywny w >90%, nieciągły tylko w spękaniach

c2. Aktywność biologiczna – Korzenie roślin
Liczebność (drobnych korzeni w dm3)

O brak korzeni 0

1 bardzo nieliczne 1-20

2 nieliczne 20-50

3 średnio liczne 50-200

4 liczne > 200


Wielkość korzeni (średnica, mm)

BD bardzo drobne < 0,5

DR drobne 0,5-2

SR średnie 2-5

GR grube >5
lub ewentualnie:
D bardzo drobne i drobne

S drobne i średnie

G średnie i grube

c3. stopnie rozkładu torfu

Stopnie rozkładu torfu wg L. von Posta (ściskać grudkę świeżego torfu o Ø 3 cm).Stopień rozkładu

Struktura

roślin w torfiePrzeciskanie się masy torfowej między palcami

Pozostałość po wyciśnięciu

H1

Wyraźna


Bezbarwna, przeźroczysta woda

Nie papkowata

H2

Woda słabo żółtobrązowa, prawie przeźroczysta

H3

Woda brązowa, wyraźnie mętna

H4

Woda brązowa, bardzo mętna

H5

Woda bardzo mętna, trochę substancji torfowej

Trochę papkowata

H6

Trochę niewyraźna

Do 1/3 substancji torfowej

Mocno papkowata

H7

Trochę niewyraźna

Około ½ substancji torfowej

Struktura roślin wyraźniejsza niż przed wyciśnięciem

H8

Bardzo niewyraźna

Około 2/3 substancji torfowej

Szczególnie odporne szczątki (np. włókna, drewna)

H9

Prawie nierozpoznawalna

Prawie cała substancja torfowa

H10

nierozpoznawalna

Cała substancja torfowa

Brak pozostałości


c4. botaniczno-gleboznawcza klasyfikacja torfów

Jednostka gatunkowa

Podjednostka

Gatunek

Gleboznawczy

typ torfuTw

Tp

Tn

Torfy mszyste

torfy torfowcowe

torfy mchów liściastychtorf Cymbifolia

torf Cuspidata

torf Acutifolia

pozostałe torfy

różne gatunki


+

+

+(+)

(+)
(+)

0


0

Torfy zielne

zielne torfy wysokie
torfy turzycowe

wełniankowy

bagnicowy

bobrkowy

skrzypowy

radicellowy

trzcinowy

kłociowy


+

+


0

00

(+)


(+)

0

00

+

+Torfy krzewinkowe

torf wysoki krzewinkowy

wrzosowiskowy

+Torfy drzewne

torf drzewny wysoki

torfy lasów bagiennychsosnowy wysoki

sosnowy


brzozowy

olszowy


+

+

+


+


Torfy amorficzne

bez oznaczanych szczątków roślinnych

0

0

0

Objaśnienia: Tw - torf wysoki, Tp - torf przejściowy, Tn - torf niski;

+ - najczęściej występuje w danym typie torfu, (+) - niekiedy występuje w danym typie torfu, 0 - jednakowo często występuje w różnych typach torfu
Pobieranie 454.02 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna