Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego


c5. wskazówki do oznaczania typu siedliskowego lasuPobieranie 454.02 Kb.
Strona8/8
Data10.05.2016
Rozmiar454.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

c5. wskazówki do oznaczania typu siedliskowego lasuc5.1. Formy roślinności runa (typy pokryw)


 • siedliska suche i świeże

Bór suchy

 • chrobotkowa

 • mszysto – chrobotkowa

Bór świeży

 • mszysto – chrobotkowa

 • mszysta

 • brusznicowo – wrzosowo - mszysta

 • mszysto – czernicowa

Bór mieszany świeży

 • czernicowa

 • majownikowo - czernicowa

Las mieszany świeży

 • majownikowo – śmiałkowa

 • szczawnikowa

Las świeży

 • szczawnikowo – marzankowa

 • gajowcowo – marzankowa

 • miodunkowo – marzankowa
 • siedliska wilgotne i zalewowe

Bór wilgotny

 • trzęślicowo - czernicowa

 • bagnowo – łochyniowo - czernicowa

Bór mieszany wilgotny

 • trzęślicowo - czernicowa

 • orlicowo – czernicowa

 • płonnikowo - czernicowa

Las mieszany wilgotny

 • trzcinnikowo - szczawikowa

Las wilgotny

 • miodunkowo – marzankowa

 • niecierpkowo – wielozielna

 • bluszczykowo - wielozielna

Las łęgowy

 • niecierpkowo – wielozielna

 • bluszczykowo - wielozielna
 • siedliska bagienne

Bór bagienny

 • bagnowo – łochyniowo – torfowcowa

 • wełniankowo – żurawinowo - torfowcowa

Bór mieszany bagienny

 • płonnikowo - torfowcowa

Las mieszany bagienny

 • trzcinnikowo - paprociowa

Ols

 • turzycowa

 • psiankowo - wiązówkowa

Na zrębach, uprawach i pod silnie prześwietlonymi drzewostanami dominują:
 • zmienione formy roślinności borów i borów mieszanych: wrzosowa, śmiałkowo – kostrzewowa (kostrzewa owcza, śmiałek pogięty), trzcinnikowa (trzcinnik piaskowy);
 • zmienione formy roślinności lasów i lasów mieszanych: wiechlinowa (wiechlina gajowa) – powstaje przy silnym nasłonecznieniu, malinowo – jerzynowa, wierzbówkowa, poziewnikowa, sitowa (tworzy się przy zmiennej wilgotności).

c5.2. gatunki różnicujące (siedliskowo – rozpoznawcze)
Zestawy roślin różnicujących poszczególne typy siedliskowe lasu zamieszczono w ramkach pod nazwami typów siedlisk. Kursywą zaznaczono rośliny, które występują jako gatunki częste na innych siedliskach (wymienionych obok).


Bór suchy

Rokietnik pospolity

BMśw

Bw

Bśw

Borówka brusznica
Widłoząb mietlistyWrzos zwyczajnyPłucnica islandzka


Chrobotek sp.


Kostrzewa owcza


Szczotlicha siwa


Bliźniczka psia trawka


Turzyca wrzosowiskowa


Strzęplica sina


Jastrzębiec kosmaczek
Bór świeży

Borówka czarna

Bb

Bw

BMśw

Gajnik lśniący
Widłoząb falisty
Pszeniec zwyczajnyPomocnik baldaszkowy


Izgrzyca przyziemna


Widłak goździsty


Kosmatka owłosiona
Bór wilgotny

Trzęślica modra

BMb

Bb
Torfowiec odgięty
Borówka bagiennaBagno zwyczajne

Bór bagienny

Żurawina błotna

BMbTurzyca pospolitaSphagnum pl. sp.Wełnianka pochwowa


Modrzewnica zwyczajna


Rosiczka okrągłolistna


Płonnik cienki


Próchniczek bagienny

Bór mieszany świeży

Orlica pospolita

BMw

LMśw
Konwalijka dwulistna
Siódmaczek leśny
Poziomka pospolitaMalina kamionkaPłonnik strojnyNarecznica krótkoostnaPrzetacznik leśny

Bór mieszany wilgotny

Widłak jałowcowaty

BMwPłonnik pospolity

LMw

LMb

Trzcinnik lancetowaty
Tojeść pospolita


Bór mieszany bagienny

Turzyca siwa

LMbBobrek trójlistkowyWełnianka wąskolistna


Turzyca gwiazdkowata

Las mieszany świeży

Gwiazdnica wielkokwiat.

Lw

LMw

Lśw

Dąbrówka rozłogowa

Turzyca palczasta
Sałatnik leśnyWiechlina gajowaJastrzębiec leśnyŻurawiec falistolistnyMożylinek trójnerowyPrzylaszczka pospolitaPerłówka zwisła

Las mieszany wilgotny

Śmiałek darniowy


Sit rozpierzchły


Sit skupiony


Skrzyp leśny


Turzyca zajęcza


Wietlica samicza
Las mieszany bagienny

Narecznica błotna


Siedmiopalecznik błotny


Fiołek błotny


Wierzbownica błotna


Skrzyp bagienny


Drabik drzewkowaty


Krwawnica pospolita


Gorysz błotny


Tojeść bukietowa

Las świeży

Pokrzywa zwyczajna

OlLw

Gajowiec żółty
Merzyk sp.Marzanka wonnaTurzyca leśnaProsownica rozpierzchła


Czerniec gronkowy


Żankiel zwyczajny


Miodunka ćma


Narecznica samicza


Trędownik bulwiasty


Czworolist pospolity


Groszek wiosenny

Las wilgotny

Czyściec leśny

Ol


Niecierpek pospolity
Kuklik pospolity
Szczyr trwały
Tojeść rozesłanaPodagrycznik pospolityCzartawa błotnaJaskier kosmaty


Kostrzewa olbrzymia


Turzyca odległokłosa


Kopytnik pospolity


Łoczyga pospolita


Gwiazdnica gajowa

Ols

Wiązówka błotna


Psianka słodkogórz


Knieć błotna


Pępawa błotna


Ostrożeń błotny


Kosaciec żółty


Karbieniec pospolity


Gorysz błotny


Tarczyca pospolita


Przytulia błotna


Turzyca brzegowa


Turzyca zaostrzona


Turzyca błotna


Turzyca długokłosa


Turzyca ciborowata

Las łęgowy

Bluszczyk kurdybanek


Mozga trzcinowata


Nawłoć kanadyjska


Ziarnopłon wiosenny


Perz psi


Dziurawiec kosmaty
Pobieranie 454.02 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna