Instytut Historii Archiwistyki umk w Toruniu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we WłocławkuPobieranie 32.35 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar32.35 Kb.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu

Instytut Historii Archiwistyki UMK w Toruniu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Emigracja polska wobec problemów odbudowy

i sowietyzacji kraju po zakończeniu II wojny światowej

Czwartek, 24 XI 2005 r.

OBRADY PLENARNEgodz. 16.00 - Prof. dr hab. Ryszard Sudziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Otwarcie obrad oraz wystąpienia okolicznościowe

godz. 17.00 - Prof. dr hab. Adam Sudoł (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Problemy dalszego rozwoju Polski po II wojnie światowej w koncepcjach politycznych Edwarda Szczepanika.

godz. 17.30 - Dr Sławomir Cenckiewicz (IPN/ Uniwersytet Gdański) - Polityki PRL wobec polskiej emigracji politycznej w l. 1945-1989

godz. 18.00 - Mgr Wiesław Walter Gołębiewski (Kalifornia USA) - Stanowisko Polonii amerykańskiej wobec sytuacji zmian ustrojowych w Polsce po zakończeniu II wojny światowej

godz. 18.30 - Ks. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, SAC, Polska Misja Katolicka i Ambasada polska w Paryżu. Konflikt w latach 1945-1947.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piątek, 25 XI 2005 r.

OBRADY PLENARNEgodz. 9.00 - Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (IH PAN) - Zjawisko sowietyzacji Europy Środkowo - Wschodniej w ujęciu polskich środowisk emigracyjnych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

godz. 9.30 - Prof. dr Zbigniew Pełczyński (Uniwersytet Oxford) Recepcja wieści dochodzących ze stalinowskiej Polski widziana oczami studenta Polskiego Wydziału Prawa w Oxfordzie (1946 - 1956) - zarys wspomnień

godz. 10.00 - Dr Mirosław Golon (UMK w Toruniu) - Fundamenty sowietyzacji - polityka ZSRR wobec Polski w latach 1947 - 1953.

OBRADY W SEKCJACH – 10.30-13.00

SEKCJA 1 – RZĄD RP, STRONNICTWA POLITYCZNE I POLITYCY NA EMIGRACJI WOBEC SOWIETYZACJI POLSKI

10.30-10.50 - Prof. dr hab. Anna Siwik (AGH w Krakowie) – „Zjednoczenie" wobec przemian społeczno-politycznych w Polsce

10.50-11.10 - Prof. dr hab. Tadeusz Radzik (UMCS) - Liga Niepodległości Polski wobec wydarzeń politycznych i przemian ustrojowych w Polsce

11.10-11.25 - Przerwa

11.25-11.40 - Dr Arkadiusz Adamczyk (Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim) - Środowisko Ligi Niepodległości Polski wobec sowietyzacji szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1947-1956. (wersja robocza)

11.40-12.00 - Prof. dr hab. Józef Smoliński (Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim) - Władze RP na uchodźstwie a problem stosunków aliantów zachodnich z Polską w latach 1945-1948.

12.00-12.20 - Prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski) - Polskie środowiska ludowców wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948 - 1956.

12.20-12.35 - Mgr Ireneusz Wojewódzki (Uniwersytet Zielonogórski) - Powojenna rzeczywistość w oczach gen. Kazimierza Sosnkowskiego

12.35-12.50 - Dr Jarosław Kłaczkow (UMK w Toruniu) Zrzeszenie Ewangelików Polaków i Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na obczyźnie wobec stalinizmu.
SEKCJA 2 – EMIGRACJA W RÓŻNYCH KRAJACH WOBEC PRZEMIAN W . POLSCE

10.30-10.45 - Dr Zbigniew Girzyński (UMK w Toruniu) - Emigracja polska we Francji wobec sytuacji politycznej w Polsce (1944 - 1947).

10.45-11.00 - Prof. dr hab. Jacek Knopek (UMK w Toruniu) - Społeczność polska i polonijna w Grecji wobec przemian zachodzących w kraju po zakończeniu II wojny światowej.

11.00-11.15 - Dr Elżbieta Later-Chodyłowa (Poznań) - Stanowisko Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie/Helsinkach wobec sowietyzacji Polski w latach 1946-1977

11.15-11.30 - Przerwa

11.30-11.45 - Ks. dr Adam Romejko (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie) - Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii w kontekście sytuacji politycznej w Kraju i na Emigracji

11.45-12.00 - Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski-Katowice) - Emigracja wobec ruchu oporu w kraju po 1945 roku - zarys problemu

12.00-12.15 - Prof. dr hab. Edward Olszewski (UMCS Lublin) - Reemigracji Polaków ze Skandynawii w latach 1945-1947 w kontekście "Londynu" i zmian ustrojowych w Polsce

12.15-12.30 - Dr Małgorzata Alberska (Uniwersytet Wrocławski) - Społeczeństwo polskie okresu przełomu politycznego 1956 r. w ocenie publicystów paryskiej „Kultury”

12.30-12.45 - Mgr Joanna Pawelek (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) – Berlińscy Polacy wobec zmian ustrojowych w Polsce po II wojnie światowej

SEKCJA 3 – KONCEPCJE WŁADZ RP WOBEC POWOJENNEGO

ROZWOJU POLSKI I EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

10.30-10.50 - Prof. dr hab. Ryszard Sudziński (UMK w Toruniu) - Władze RP na Obczyźnie wobec problemu sowietyzacji gospodarki polskiej w latach 1945 - 1955.

10.50-11.10 - Dr Sławomir Łukasiewicz (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie) - Jan Wszelaki o gospodarczych aspektach projektów federacji państw Europy Środkowo-Wschodniej.

11.10-11.39 - Przerwa

11.30-11.50 - Dr Dariusz Matelski (UAM Poznań) - Działalność Karola Estreichera w Londynie i Warszawie na rzecz restytucji utraconych w latach 1939-1945 polskich dóbr kultury.

11.50-12.10 - Mgr Grzegorz Szturo (UMK w Toruniu) - Kraj i emigracja w publicystyce Adama Pragiera (lata 1945-1956).

Przerwa obiadowa 13.00-15.00


OBRADY W SEKCJACH – 15.00-19.00

SEKCJA 1 – RZĄD RP, STRONNICTWA POLITYCZNE I POLITYCY NA EMIGRACJI WOBEC SOWIETYZACJI POLSKI

15.00-15.30 - Dr hab. Jan Żaryn (IPN Warszawa) - Stronnictwo Narodowe na emigracji wobec przemian październikowych w Kraju (1956-1960)

15.30-16.00 - Dr Adam F. Baran (Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa) - Polityka władz naczelnych ZHP poza granicami Kraju wobec harcerstwa w Polsce w l. 1980 – 1990

16.00-16.20 Przerwa

16.20-16.50 - Dr Jacek Krzysztof Danel (Gorzów Wielkopolski), Władze RP na Uchodźstwie wobec opozycji w PRL i rozmów okrągłego stołu 1981–1989

16.50-17.10 - Dr Paweł Ziętara (Uniwersytet Warszawski) - Obraz kraju na łamach „Orła Białego” 1945-1970
17.10-17.30 - Dr Adam Wróbel (WSHE we Włocławku) - Nadzwyczaj wierne literackie przekazy pamięci o Kraju lat młodości, więzi z nim wciąż żywe i serdeczne. O emigracyjnej działalności i twórczości Jerzego Pietrkiewicza
17.30-18.00 - Dyskusja
SEKCJA 2 – EMIGRACJA W RÓŻNYCH KRAJACH WOBEC PRZEMIAN W . POLSCE

15.00-15.20 - Prof. dr hab. Andrzej Zaćmiński (Akademia Bydgoska) - Wydarzenia 1952 roku w Polsce w świetle ocen emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii

15.20-15.40 -

15.40-16.00 - Dr Zuzanna Bednarek (Uniwersytet Jagielloński) Górale podhalańscy z New Passaic wobec problemów odbudowy i sowietyzacji Polski  po drugiej wojnie światowej w świetle "The Tatra  Eagle

16.00-16.20 - Przerwa

16.20-16.40 - Prof. dr hab. Antoni Giza (Uniwersyetet Szczeciński) - Towarzystwo „Polonia” w Abakanie,  za Stalina i po upadku komunizmu

16.40-17.00 - Dr Tomasz Ochinowski (UW) - Emigracyjni poprzednicy OBOP-u ? Materiały wywiadu II Korpusu oraz Biura Studiów i Analiz RWE jako źródła do poznania nastrojów społeczeństwa polskiego w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej.

17.15-17.25 - Dr Ludwik Szuba (Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) - Obraz Polski w prasie emigracyjnej w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej

17.25-17.40 - Mgr Przemysław Wójtowicz (Akademia Bydgoska) – „Polski Londyn” wobec XX Zjazdu KPZR

17.40-17.55 - Dr Tadeusz Trocikowski (Kałkaski Uniwersytet Humanistyczny w Tbilisi) - Polacy w Gruzji wobec przemian po "rewolucji róż"

17.55-18.10 - Mgr Artur Mękarski  (Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim) "Aksjologiczne przesłanki emigracyjnej krytyki stalinowskiej teorii historii"

18.10-18.25 - Dr Zdzisław Kościański (Nowy Tomyśl) Powojenna żołnierska emigracja wobec problemów odbudowy i przemian zachodzących w Polsce. Na przykładzie Koła Krechowiaków w Londynie

18.25-18.40 - Mgr Dariusz Fabisz (Uniwersytet Zielonogórski) Lucjan Żeligowski wobec rzeczywistości politycznej w kraju w latach 1943-1947

18.40-18.55 - Dr Dariusz Rogut (Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim) - Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich 1944-1956

18.55 - Dyskusja

SEKCJA 3 – KONCEPCJE WŁADZ RP WOBEC POWOJENNEGO ROZWOJU POLSKI I EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

15.00-15.30 - Prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski) - Poglądy polityczne redaktorów z sekcji polskiej RWE wobec sowietyzacji Polski

15.30-16.00 - Prof. dr hab. Marek Szczerbiński (Instytut Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim) - Prasa harcerska na obczyźnie w latach 1939 - 1949 o losach Polski

16.00-16.20 - Przerwa

16.20-16.50 - Dr Piotr Kardela (Nowe Miasto Lubawski) – obraz sytuacji w powojennej Polsce w ocenie liderów przedwojennego Centralnego Zwiazku Młodej Wsi.

16.50-17.20 - Mgr Krzysztof Langowski (Instytut Piłsudskiego w Nowym Yorku) - Sprawa niepodległości Polski w koncepcjach politycznych Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia w latach 1944-1956.
17.20-17.30 - Beata Sztubtarska, "Tadeusz Romer wobec sowietyzacji Polski"
17.20 - Dyskusja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Organizator konferencji: Prof. dr hab. Ryszard Sudziński, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Pl. Teatralny 2a, 87-100 Toruń, tel. sł. (056) 6113739; mail: zg@his.uni.torun.pl; mg@his.uni.torun.pl

Informacje organizacyjne dla uczestników konferencji:
Opłata konferencyjna w kwocie 150 zł od osoby, pokrywana jest przez uczestników podczas kwaterowania w hotelu „Amazonka” w Ciechocinku, ul. Traugutta 5, 87-720 Ciechocinek (tel. hotelu - (054) 2834271 lub 2836065). Pokoje dwuosobowe. Organizatorzy zapewniają kolację w czwartek 24 XI 2005 r., całodzienne wyżywienie w piątek 25 XI oraz śniadanie w sobotę. Kwaterowanie w czwartek od godz. 13.00 do wieczora, w piątek przez cały dzień.

Bardzo prosimy o potwierdzenie pocztą elektroniczną czy korzystać Państwo będą z dwóch czy z jednego noclegu, a w tym wypadku czy będzie to nocleg 24/25 XI czy 25/26 XI.
Organizatorzy
P.S. W wypadku szczegółowych kwestii związanych z udziałem w konferencji kontakt telefoniczny z sekretarzami – 660 746 734©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna