Instytut humanistyczny


Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: opcja językoznawcza (ć)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona18/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   45

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: opcja językoznawcza (ć)

Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Główne koncepcje badań składniowych

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

3

10

Typ zajęć

Opcja

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

prof. dr hab. B. Dunaj

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Brak

18

Efekty kształcenia

Zapoznanie się z różnymi metodologiami opisu syntaktycznego i na tym tle umiejętność oceny i interpretacji składni tradycyjnej (szkolnej).

19

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład, analiza tekstów, dyskusja.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Odpytywanie i prace pisemne.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3. Pisemne kolokwium zaliczeniowe.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Przedstawienie najważniejszych teorii składniowych, ewolucji metod i opisu struktury syntaktycznej.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Cel opisu składniowego. 2. Składnia tradycyjna. 3. Składnia strukturalna i jej założenia. 4. Przedstawiciele tego kierunku i jego zróżnicowanie. 5. Składnia formalna. 6. Założenia opisu dystrybucyjnego. 7. Założenia gramatyki transformacyjno-generatywnej. 8. Składnia semantyczna różne kierunki. 9. Składnia szkolna i jej założenia. 10. Składnia szkolna na tle nowszych teorii składniowych.

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

I. Literatura podstawowa

1. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996. 2.A. M. Lewicki (red. ), Problemy składni polskiej. Studia - dyskusje - polemiki z lat 1945-1970, Warszawa 1971.

3. K. Polański, Gramatyka generatywna a metoda transformacyjna, Biuletyn PTJ 24, 1966, s. 109-122.

II. Literatura uzupełniająca.

1. I. Bobrowski, Składniowy model polszczyzny, Kraków 2005.

2. Grochowski, Główne kierunki badań syntaktycznych w Polsce w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku (w:) Językoznawstwo w Polsce. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. M. Grochowskiego, Warszawa 2012, s. 139-155.

3. S. Jodłowski, Podstawy polskiej składni, Warszawa 1976.

4. S. Karolak, Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa 1972.

5. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1953.

5a. J. Podracki, Składnia polska. Książka dla nauczycieli, sudentów i uczniów, Warszawa 1997.

6. Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981.

7. Z. Topolińska (red.) , Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa 1984.8. H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001.


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   45


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna