Instytut humanistyczny


PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: literatura najnowsza (w)Pobieranie 1.88 Mb.
Strona2/45
Data07.05.2016
Rozmiar1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Sylabus modułu kształcenia/ przedmiotu: literatura najnowsza (w)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb stacjonarny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

literatura najnowsza

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

08.0

6

Punkty ECTS

4 (2+2)

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

1, 2

10

Typ zajęć

Wykład

11

Liczba godzin

60 (30+30)

12

Koordynator

dr hab. M. Nawrocki, prof. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

ukończone studia I stopnia

18

Efekty kształcenia

Student ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę szczegółową o literaturze najnowszej w jej związkach z literaturą oraz kulturą powszechną, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; zna wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury, zwłaszcza dzieła literackiego, w sposób zorientowany na zastosowanie praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej. Ma świadomość uczestniczenia w procesie budowania tożsamości zbiorowej i indywidualnej, wykazując się postawą szacunku dla odmienności światopoglądowej i kulturowej; ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie kształtowania więzi społecznych.

19

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Egzamin ustny po semestrze 2

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny po semestrze1 i 2 (podstawa: obecność na wykładzie, udział w dyskusji), ustny egzamin po semestrze 2.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Przełom wieków XX/XXI (postawy, problemy, postacie), kontekst krajowy i światowy; przełom roku 1989; literatura najnowsza (autorzy, tematy, gatunki).

23

Treści kształcenia (pełny opis)

-Przełom wieków XX i XXI: podstawowe pojęcia i ich funkcjonowanie na gruncie literatury (postmodernizm, dekonstrukcja, intertekstualność, literatura wyczerpana)

-Postmodernizm: teoria i praktyka (m. in. Eco, Derrida, Baudrillard)

-Literatura polska po roku 1989 (zarys ogólny)

-Polska poezja najnowsza (m. in. Miłosz, Różewicz, Szymborska, Rymkiewicz, Krynicki, Zagajewski, Barańczak, Maj, Świetlicki, Szlosarek, Kielar)

-Polska proza najnowsza (m. in. Myśliwski, Kapuściński, Pilch, Stasiuk, Tokarczuk, Sapkowski, Dukaj, Masłowska)

-Krytyka literacka w Polsce ostatnich lat (m. in. Stala, Jarzębski, Śliwiński, Czapliński)

-Bieżące życie literackie (czasopisma, nagrody, wydarzenia)


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa (obowiązkowa)

a) poezja

S. Barańczak, Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995-1997, Kraków 1998.

R. Krynicki, Kamień, szron , Kraków 2005.

Z. Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998.

Cz. Miłosz, To, Kraków 2000.

T. Różewicz, Szara strefa, Wrocław 2002.

J. M. Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002.

W. Szymborska, Chwila, Kraków 2002.

M. Świetlicki, Czynny do odwołania, Wołowiec 2001.

b) proza

R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004.

D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2002.

W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2006.

J. Pilch, Pod mocnym aniołem, Kraków 2000.

J. M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Warszawa 2008.

A. Sapkowski, Ostatnie życzenie, Warszawa 1993.

A. Stasiuk, Dukla, Wołowiec 1999.

O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007.

c) krytyka

J. Jarzębski, Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997.

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

d) dramat

T. Słobodzianek, Nasza klasa, Gdańsk 2009.Literatura uzupełniająca

(po jednej książce do wyboru z każdego działu)

a) poezja

T. Różycki, Wiersze, Warszawa 2004.

A. Sosnowski, Sezon na Helu, Lublin 1994.

E. Tkaczyszyn-Dycki, Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, Wrocław 2008.b) proza

A. Bart, Pociąg do podróży, Warszawa 1999.

J. Dukaj, Lód, Kraków 2007.

R. Przybylski, Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 1998.c) krytyka

Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1998. (3 teksty do wyboru)

Postmodernizm. Teksty polskich autorów, pod red. M. A. Potockiej, Kraków 2003.(3 teksty do wyboru)

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007. (3 teksty do wyboru)

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami

Pobieranie 1.88 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna