Instytut informatyki praca magisterskaPobieranie 225.84 Kb.
Strona1/9
Data02.05.2016
Rozmiar225.84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9AKADEMIA PODLASKA

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH

INSTYTUT INFORMATYKI


PRACA MAGISTERSKA

System informatyczny wspomagający zarządzanie Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w zakresie analizy potrzeb doskonalenia nauczycieli

Opracował: Jarosław Reszczyk

Pod kierownictwem naukowym

dr Zbigniewa Wesołowskiego

Numer albumu: 17156


SIEDLCE 2007

Spis Treści
Spis Treści 2

Wstęp 31 Wprowadzenie i charakterystyka zagadnienia 5

2.1 Reforma szkolnictwa a rozwój zawodowy oraz pozyskiwanie nowych kwalifikacji przez nauczycieli 5

2.2 Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jako placówka doskonalenia nauczycieli 8

1.1.1 Cele i założenia placówki 8

1.1.2 Doradztwo metodyczne w SCDiDN jako forma doskonalenia zawodowego 8

2.3 Analiza obecnego systemu zarządzania w SCDiDN i jego wady 10

2.4 Koncepcyjna postać systemu informatycznego oraz potrzeba jego stworzenia 13

2 Faza określenia wymagań 14

2.5 Wymagania techniczne 14

2.6 Wymagania bezpieczeństwa 14

2.7 Ogólny opis projektu 15

2.8 Charakterystyka użytkowników, określająca ich cele i zadania. 17

3 Projektowanie 19

2.9 Struktura katalogów 19

2.10 Przykładowe nazwy plików 21

2.11 Diagram klas 23

2.12 Diagramy sekwencji 23

2.13 Diagram przypadków użycia 25

2.14 Projekt bazy danych 25

2.15 Diagram związków encji 274 Praktyczne rozwiązanie problemu 29

2.16 Charakterystyka platformy programowej systemu 291.1.1 Wybór systemu operacyjnego 29

1.1.2 Wybór systemu zarządzania bazą danych 30

2.17 Charakterystyka środowiska programowania 32

2.18 Serwer aplikacji 34

2.19 Pomocne narzędzia 351.1.3 Ant 35

1.1.4 Hibernate 38

1.1.5 Framework Struts (MVC) 41

1.1.3 Biblioteka tagów Bean (ang. Struts-Tags-Libraries) - taglib 46

2.20 Eclipse 47

2.21 Implementacja wybranych funkcji systemu 51

5 Testowanie i wdrożenie 56Bezpieczeństwo

Testowanie i wdrożenia

Przeglad aplikacji

Dodatki

Wstęp


Od zarania dziejów ludzkich nauka odgrywa kluczową rolę w postępie myśli technicznej. Nauka – choćby jej najbardziej prymitywna forma - jaką było wynalezienie pierwszych narzędzi przez człowieka – jest motorem postępu technicznego, którego jesteśmy świadkami dzisiaj.

Od momentu gdy pierwsza prymitywna myśl twórcza narodziła się w ludzkim mózgu, poprzez rewolucję przemysłową w XVIII wieku, do chwili obecnej, gdzie na naszych oczach dokonuje się rewolucja informatyczna minęły tysiąclecia. Świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony, skomplikowany i niezrozumiały. Aby sprostać nowym wyzwaniom musimy dokonywać postępu w nauce. Rozwój cywilizacyjny jest olbrzymi, stajemy się społeczeństwem informacyjnym, dlatego też inwestycje w naukę i jej rozwój, szczególnie w dziedzinie informatyki stają się niezmiernie ważne.

Nauka jako proces ciągły, określana obecnie mianem edukacji ustawicznej lub permanentnej, jest znakiem czasu. Ujawnia ludziom ich podstawowy i życiowy obowiązek, którym jest konieczność nieustannego kontynuowania edukacji. Jest to najogólniej mówiąc proces nadążania za rozwojem. Idea kształcenia ustawicznego wyraża postulat kształcenia się przez całe życie, co jest wynikiem szybkiego rozwoju nauki i cywilizacji. Jednocześnie jest to jedyna szansa aktualizowania wykształcenia, dorównywania nim do poziomu dokonujących się zmian politycznych, gospodarczych, społecznych, czy kulturalnych. Myśl ta dotyczy wszystkich ludzi, jest procesem nieuniknionym, ale w szczególności adresowana jest do grup zawodowych związanych z edukowaniem innych, bowiem ich odpowiedzialność za poziom własnej wiedzy jest jednocześnie odpowiedzialnością za stan wiedzy tych, którym ją przekazują.

Specyfika systemu oświatowego zorientowanego na ustawiczne kształcenie nauczycieli polega przede wszystkim na wielości i różnorodności instytucji uczestniczących bezpośrednio i pośrednio w tym procesie. Dotyczy to także ogniwa systemu, który określany jest jako system kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Stąd doskonalenie (obok kształcenia i dokształcania) stanowi tylko jeden z zakresów edukacji ustawicznej. W przypadku doskonalenia nauczycieli, jest to proces ściśle związany z zawodem, umożliwiający stopniowe dochodzenie do mistrzostwa w zawodzie.

Co raz większa liczba placówek naukowych korzysta z nowoczesnych systemów informatycznych, które usprawniają ich pracę i umożliwiają wykorzystanie dobrodziejstw informatycznych w celu podniesienia jakości funkcjonowania oraz konkurencyjności ich usług na rynku.

Dlatego też tematem mojej pracy będzie zaprojektowanie i implementacja systemu mającego za zadanie usprawnienie działania, zarządzania sprawami naukowymi w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Jego funkcjonalność ma zapewnić szybszy dostęp do danych naukowych, informacje o różnych formach doskonalenia nauczycieli oraz przygotowywanie końcowych zestawień i analiz. Łatwość i szybkość dostępu do danych jest tu głównym czynnikiem przemawiającym na jego korzyść.

Aplikacja docelowo będzie wdrażana do Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (SCDiDN), publicznej placówki działającej na terenie Siedlec oraz powiatu siedleckiego.

SCDiDN zapewnia zainteresowanym nauczycielom profesjonalne doradztwo metodyczne oraz formy doskonalenia zawodowego. Z tych usług korzysta w ciągu roku szkolnego kilka tysięcy nauczycieli różnego typu szkół i placówek oświatowych.

(I tu opiszę krótko rozdziały )Pobieranie 225.84 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna