Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


Rocznik „Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego”Pobieranie 2.16 Mb.
Strona16/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Rocznik „Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego”

Ukazuje się od 1995 r., obecnie jako rocznik (do 2007 dwurocznik). W 2012 tytuł publikacji został skrócony (wcześniejszy: „Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych”), w związku z czym zmianie uległ jej ISSN. Publikacja jest opracowywana i przygotowywana


do wydania przez zespół pod kierownictwem prof. Sławomira Czerczaka.

W 2012 nakład rocznika wyniósł 200 egzemplarzy, a jego objętość – 20,18 arkuszy wydawniczych. W każdym numerze opisane są wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla pięciu czynników rakotwórczych, w ostatnim – wytyczne dla akrylamidu, buta-1,3-dienu, fenylohydrazyny


i jej związków, hydrazyny oraz związków kobaltu. Na końcu numeru znajduje się alfabetyczny wykaz czynników rakotwórczych, dla których wytyczne zostały dotychczas opublikowane.

3. Książki

W 2012 r. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera wydał w sumie 3 książki (szczegółowe dane w tabeli 2), o łącznej objętości – 20,5 arkuszy wydawniczych. Ponadto ukazały się 3 książki wydane poza IMP z informacją o prawach Instytutu do nich (copyright).


4. Dystrybucja

Medycyna Pracy” – rozpowszechnianie czasopisma odbywa się poprzez: 1. Sprzedaż – odbywa się w stacjonarnej i internetowej księgarni wydawcy (Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi), głównie na zasadzie prenumeraty (wersja drukowana
  lub w formacie pdf na płycie cd). Odbiorcami są instytucje państwowe (jednostki naukowo badawcze, laboratoria, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, stacje sanitarno epidemiologiczne, jednostki bhp itp.) oraz firmy prywatne i odbiorcy indywidualni (głównie lekarze). W 2012 r. „Medycynę Pracy” prenumerowało 154 odbiorców. Oprócz wydawcy czasopismo jest dystrybuowane przez: „Kolportera S.A.”, „Ruch” i „Garmond Press”, a za granicą przez „Ars Polonę”. Wśród nieodpłatnych odbiorców czasopisma
  są m.in. Światowa Organizacja Zdrowia i jej biura na świecie, a także instytuty naukowe, np. w Szwajcarii, USA, Rosji, Belgii, Japonii, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii
  i na Litwie.

 2. Bezpłatny dostęp online – na stronie internetowej wydawcy (http://medpr.imp.lodz.pl) znajdują się pełne teksty artykułów z lat 2001–2010 i streszczenia artykułów z lat 2011–2012.

 3. Bazy indeksujące – BIOSIS Previews, Proquest, Scopus, Elsevier, Medline (EBSCO Publishing), Science Citation Index Expanded, American Psychological Association, Bioscences Information Service, Bureau International du Travail, Index Copernicus, Polska Bibliografia Lekarska.

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” – rozpowszechnianie czasopisma odbywa się poprzez:

 1. Sprzedaż wersji elektronicznej – od roku 2011 czasopismo jest wydawane tylko w tej formie i rozpowszechniane przez Springera. Pełna wersja artykułów od tego roku jest publikowana i udostępniana odpłatnie pod adresem http://springer.com/journal/13382. Jeszcze
  przed wydaniem pełnego numeru na stronie internetowej na bieżąco zamieszczane są kolejne artykuły, które się w nim pojawią (tzw. online first). Klienci mogą też zamawiać druk
  na życzenie pojedynczych numerów u wydawcy (Versita).

 2. Bezpłatny dostęp online – na stronie właściciela tytułu http://ijomeh.imp.lodz.pl znajdują
  się pełne wersje artykułów z lat 2001–2010.

 3. Bazy indeksujące – Science Citation Index Expanded (SciSearch), PubMed/Medline, SCOPUS, PsycINFO, EMBASE Excerpta Medica, Google Scholar, EBSCO, CSA, CAB International, Academic Search, ASFA, Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, Current Abstracts, Environment Index, Global Health, IBIDS, Index Copernicus, INIS Atomindex, Journal Citation Reports/Science Edition, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions.

Pełna oferta wydawnicza Oficyny Wydawniczej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
w Łodzi znajduje się pod adresem http://www.imp.lodz.pl/ksiegarnia. Książki sprzedawane
są za jej pośrednictwem lub w stacjonarnej księgarni Instytutu. Oprócz wydawcy dystrybuują
je również firmy: Medyceusz, Horyzont, Psyche, Ambulans, Penta soft, Pracownia testów psychologicznych, Pegaz, Kodeks.

Czasopisma wydane w IMP w 2011 roku

Lp.

Tytuł

czasopisma,

nr woluminu

Częstotliwość

ISSN

Nakład__Objętość_(arkusze_wydawnicze)'>Numer

Nakład

Objętość (arkusze wydawnicze)

1

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health

wolumin 25

kwartalnik

ISSN 1232-1087

eISSN 1896-494x


1

wersja elektroniczna

13,68

2

wersja elektroniczna

14,16

3

wersja elektroniczna

14,64

4

wersja elektroniczna

28,80

2

Medycyna Pracy

wolumin 63

dwumiesięcznik

ISSN 0465-58931

300

18,20

2

300

15,08

3

300

17,42

4

300

16,38

5

300

14,30

6

300

16,00

3

Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego

numer 1 (30)

pod red. Sławomira Czerczaka

rocznik
ISSN 2299-0410

1

200

20,18

Książki wydane w IMP w 2011

Lp.

Tytuł publikacji

Autorzy/Redaktorzy

ISBN

Format

Nakład

Objętość

(ark. wyd.)

1

Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne

pod red. Andrzeja Marcinkiewicza i Doroty Szosland

978-83-63253-07-3

A5

200

6,17

2

Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy

pod red. Doroty Merecz

978-83-63253-06-7

A5

4000

4,40

3

Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy

Małgorzata Waszkowska, Adrianna Potocka, Ewa Wągrowska-Koski, Dorota Merecz

978-83-63253-05-9

B5

550

3,82

Książki autorstwa pracowników IMP, niewydane przez Oficynę Wydawniczą IMP

Lp.

Tytuł publikacji

Autorzy/Redaktorzy

ISBN innego wydawcy

Format

Nakład

Objętość

(ark. wyd.)

1

Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r.

Neonila Szeszenia-Dąbrowska,
Urszula Wilczyńska, Wojciech Sobala


978-83-923517-8-8

A4

150

6,03

2

Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców

pod redakcją Alicji Bortkiewicz

978-83-62174-18-8

B5

4000

5,39


XI. Budżet

Instytut działając na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96 poz. 618) prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności naukowo-badawczej oraz leczniczej z uzyskanych przychodów.

Źródłami przychodu działalności naukowo-badawczej w 2012 roku była dotacja
na działalność statutową i inne umowy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kontrakty z Komisji Europejskiej oraz umowy w ramach funduszy strukturalnych.

Głównym źródłem przychodu działalności leczniczej był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umowy z wojewódzkimi ośrodkami medycyny pracy


i samorządami terytorialnymi w zakresie chorób zawodowych.

W 2012 roku przychody Instytutu z podstawowej działalności operacyjnej uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 37.717.690,01 zł.

Jednocześnie w 2012 r. zmniejszyły się koszty własne uzyskania przychodów w stosunku do roku 2011 i wyniosły 38.288.827,61 zł.

Instytut w 2012 r. posiada zadłużenie bankowe z tytułu kredytu w wysokości 3.000.000 zł.Biorąc pod uwagę przychody i koszt własny sprzedaży poszczególnych działalności
za rok 2012, Instytut osiągnął stratę brutto na podstawowej działalności operacyjnej w kwocie 571.077,60 zł, która została pomniejszona o sumę 2.179.177,91 zł z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych (darowizny, dotacja na środki trwałe, odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe) oraz powiększona o kwotę 1.523.900,48 zł
z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych (ujemne różnice kursowe, odsetki od kredytu, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, rezerwy na należności wątpliwe).

Ostateczny wynik finansowy, czyli zysk netto za rok 2012 wyniósł 84.199,83 zł,
co w stosunku do zysku w 2011 r. stanowi pomniejszenie wyniku finansowego o wartość 329.696,01 zł.
Wynagrodzenia

54,59%

Ubezpieczenia społeczne

9,24%

Amortyzacja

5,41%

Aparatura specjalna i WNiP

2,73%

Usługi medyczne

2,43%

Materiały laboratoryjne

2,34%

Zużycie energii

2,34%

Materiały medyczne

1,78%

Usługi remontowe, serwis, naprawy

1,62%

Podróże zagraniczne

1,40%

Pozostałe usługi

1,38%

Podatki

1,28%

Odpis na ZFŚS

1,26%

Błony dozymetryczne

1,24%

Usługi informatyczne

1,23%

Usługi porządkowe

1,03%

Szkolenia, sypozja, kursy

0,98%

Wyposażenie

0,93%

Pozostałe

0,86%

PFRON

0,75%

Usługi naukowo-badawcze

0,64%

Usługi telekomunikacyjne i spedycyjne

0,60%

Pozostałe materiały

0,59%

Usługi poligraficzne

0,56%

Podróże krajowe

0,46%

Materiały czystościowe

0,35%

Usługi bankowe i finansowe

0,34%

Materiały komputerowe

0,32%

Stypendia UE

0,32%

Materiały techniczne

0,30%

Materiały biurowe

0,30%

Reprezentacja i reklama

0,24%

Książki i prasa

0,16%Dotacje na działalność statutową

29,50%

Działalność lecznicza        

21,19%

Innowacyjna Gospodarka

10,09%

Dozymetria

7,48%

Kapitał Ludzki

7,32%

Umowy z przedsiębiorstwami (ZLB, ZU)

6,33%

Kursy

3,63%

Granty

3,01%

Umowy zagraniczne

2,90%

Umowy z KBN (SPUB)

1,95%

Sprzdaż dochodzona na drodze sądowej

1,94%

Umowy z MZ

1,39%

Program Wieloletni

1,31%

Działalność wydawnicza

0,76%

Sprzedaż Internatu

0,60%

Dzierżawy pomieszczeń

0,48%

Pozostała sprzedaż

0,13%XII. Załączniki

1. Wykaz publikacji

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Z LISTY A MNISW


 1. ANDYSZ A., MERECZ D.: Zdolności wzrokowe starszych kierowców - przegląd badań symulatorowych. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 6, s. 677-687, bibliogr. 46 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. ANIOŁCZYK H., MAMROT P., MARIAŃSKA M.: Analiza metod pomiarowych i oceniających ekspozycję zawodową na pola elektromagnetyczne stosowane w nagrzewnictwie pojemnościowym. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 3, s. 329-344, bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. BORTKIEWICZ A., GADZICKA E., SZYJKOWSKA A., POLITAŃSKI P., MAMROT P., SZYMCZAK W., ZMYŚLONY M.: Subjective complaints of people living near mobile phone base stations in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 1, s. 31-40, bibliogr. 22 poz., sum.

IF: 1.227

 1. BORTKIEWICZ A., GADZICKA E., SZYMCZAK W., ZMYŚLONY M.: Changes in tympanic temperature during the exposure to electromagnetic fields emitted by mobile phone. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 2, s. 145-150, bibliogr. 19 poz., sum.

IF: 1.227

 1. BORTKIEWICZ A., GADZICKA E., SZYMCZAK W., ZMYŚLONY M.: Heart rate variability (HRV) analysis in radio and TV broadcasting stations workers. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 4, s. 446-455, bibliogr. 37 poz., sum.

IF: 1.227

 1. BRENNER D.R., BOFFETTA P., DUELL E.J., BICKEBOLLER H., ROSENBERGER A., MCCORMACK V., MUSCAT J.E., YANG P., WICHMANN H.E., BRUESKE-HOHLFELD I., SCHWARTZ A.G., COTE M.L., TJONNELAND A., FRIIS S., LE MARCHAND L., ZHANG Z.F., MORGENSTERN H., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., ZARIDZE D., RUDNAI P., FABIANOVA E., FORETOVA L., JANOUT V., BENCKO V., SCHEJBALOVA M., BRENNAN P., MATES I.N., LAZARUS P., FIELD J.K., RAJI O., MCLAUGHLIN J.R., LIU G., WIENCKE J., NERI M., UGOLINI D., ANDREW A.S., LAN Q., HU W., ORLOW I., PARK B.J., HUNG R.J.: Previous lung diseases and lung cancer risk: a pooled analysis from the International Lung Cancer Consortium. Am. J. Epidemiol., 2012, Vol. 176, nr 7, s. 573-585, bibliogr. 70 poz., sum.

IF: 5.216

 1. BRODECKI M., BEDNAREK A., JANIAK P., ZMYŚLONY M.: Ocena pomiaru parametrów fizycznych w kontroli jakości aparatury rentgenodiagnostycznej - wyniki międzylaboratoryjnych badań porównawczych. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 3, s. 345-354, bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. BRODECKI M., DOMIENIK J., ZMYŚLONY M.: System wielkości dozymetrycznych do oceny poziomu dawek otrzymywanych przez personel zawodowo narażony na zewnętrzne źródła promieniowania jonizującego. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 5, s. 607-617, bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. BRÓDKA K., KOZAJDA A., BUCZYŃSKA A., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: The variability of bacterial aerosol in poultry houses depending on selected factors. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 3, s. 281-293, bibliogr. 39 poz., sum.

IF: 1.227

 1. BRÓDKA K., SOWIAK M., KOZAJDA A., CYPROWSKI M., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Czynniki biologiczne wpływające na jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych.Med. Pr., 2012, T. 63, nr 3, s. 303-315, bibliogr. 40 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303


 1. BUJAK-PIETREK S., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Narażenie na działanie respirabilnych włókien azbestu podczas różnych etapów prac związanych z usuwaniem materiałów azbestowych. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 2, s. 191-198, bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. BURDELAK W., BUKOWSKA A., KRYSICKA J., PEPŁOŃSKA B.: Night work and health status of nurses and midwives. Cross-sectional study. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 5, s. 517-529, bibliogr. 29 poz., sum., streszcz.

IF: 0.303

 1. CHUANG S.C., JENAB M., HECK J.E., BOSETTI C., TALAMINI R., MATSUO K., CASTELLSAGUE X., FRANCESCHI S., HERRERO R., WINN D.M., LA VECCHIA C., MORGENSTERN H., ZHANG Z.F., LEVI F., DAL MASO L., KELSEY K., MCCLEAN M.D., VAUGHAN T., LAZARUS P., MUSCAT J., RAMROTH H., CHEN C., SCHWARTZ S.M., ELUF-NETO J., HAYES R.B., PURDUE M., BOCCIA S., CADONI G., ZARIDZE D., KOIFMAN S., CURADO M.P., AHRENS W., BENHAMOU S., MATOS E., LAGIOU P., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., OLSHAN A.F., FERNANDEZ L., MENEZES A., AGUDO A., DAUDT A.W., MERLETTI F., MACFARLANE G.J., KJAERHEIM K., MATES D., HOLCATOVA I., SCHANTZ S., YU G.P., SIMONATO L., BRENNER H., MUELLER H., CONWAY D.I., THOMSON P., FABIANOVA E., ZNAOR A., RUDNAI P., HEALY C.M., FERRO G., BRENNAN P., BOFFETTA P., HASHIBE M.: Diet and the risk of head and neck cancer: a pooled analysis in the INHANCE consortium. Cancer Causes Control, 2012, Vol. 23, nr 1, s. 69-88, bibliogr. 70 poz., sum.

IF: 2.877

 1. COTE M.L., LIU M., BONASSI S., NERI M., SCHWARTZ A.G., CHRISTIANI D.C., SPITZ M.R., MUSCAT J.E., RENNERT G., ABEN K.K., ANDREW A.S., BENCKO V., BICKEBOLLER H., BOFFETTA P., BRENNAN P., BRENNER H., DUELL E.J., FABIANOVA E., FIELD J.K., FORETOVA L., FRIIS S., HARRIS C.C., HOLCATOVA I., HONG Y.C., ISLA D., JANOUT V., KIEMENEY L.A., KIYOHARA C., LAN Q., LAZARUS P., LISSOWSKA J., LE MARCHAND L., MATES D., MATSUO K., MAYORDOMO J.I., MCLAUGHLIN J.R., MORGENSTERN H., MUELLER H., ORLOW I., PARK B.J., PINCHEV M., RAJI O.Y., RENNERT H.S., RUDNAI P., SEOW A., STUCKER I., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., DAWN TEARE M., TJONNELAN A., UGOLINI D., VAN DER HEIJDEN H.F., WICHMANN E., WIENCKE J.K., WOLL P.J., YANG P., ZARIDZE D., ZHANG Z.F., ETZEL C.J., HUNG R.J.: Increased risk of lung cancer in individuals with a family history of the disease: a pooled analysis from the International Lung Cancer Consortium. Eur. J. Cancer, 2012, Vol. 48, nr 13, s. 1957-1968, bibliogr. 76 sum.

IF: 5.536

 1. CYPROWSKI M., BUCZYŃSKA A., KOZAJDA A., SOWIAK M., BRÓDKA K., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Exposure to (1 ->3)-beta-D-glucans in swine farms. Aerobiologia, 2012, Vol. 28, nr 2, s. 161-168, bibliogr. 18 poz., sum.

IF: 1.515

 1. CYRAN A., WISZNIEWSKA M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na poziomie opieki profilaktycznej nad pracownikiem. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 6, s. 637-650, bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. CZAJA-MITURA I., BORTKIEWICZ A.: Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) i jego zastosowanie w medycynie pracy. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 6, s. 701-709, bibliogr. 56 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. CZERSKA M., KAMIŃSKA J., ZIELIŃSKI M., LIGOCKA D.: Polibromowane etery difenylowe - źródła narażenia i potencjalne skutki zdrowotne. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 4, s. 463-469, bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. DALLAL C.M., BRINTON L.A., MATTHEWS C.E., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., HARTMAN T.J., GIERACH G.L.: Accelerometer-based measures of active and sedentary behavior in relation to breast cancer risk. Breast Cancer Res. Treat., 2012, Vol. 134, nr 3, s. 1279-1290, bibliogr. 25 poz., sum.

IF: 4.431

 1. DOBECKI M.: Walidacja metod pomiarowych i szacowanie niepewności pomiaru czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 6, s. 723-732, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. DOMIENIK J., BRODECKI M., RUSICKA D.: A study of the dose distribution in the region of the eye lens and extremities for staff working in interventional cardiology. Radiat. Meas., 2012, Vol. 47, s. 130-138, bibliogr. 15 poz., sum.

F: 1.177

 1. DOMIENIK J., ZMYŚLONY M.: Ocena dawek otrzymywanych przez pacjentów poddanych badaniom tomografii komputerowej. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 6, s. 629-635, bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. FORCHHAMMER L., ERSSON C., LOFT S., MOLLER L., GODSCHALK R.W., VAN SCHOOTEN F.J., JONES G.D., HIGGINS J.A., COOKE M., MISTRY V., KARBASCHI M., COLLINS A.R., AZQUETA A., PHILLIPS D.H., SOZERI O., ROUTLEDGE M.N., NELSON-SMITH K., RISO P., PORRINI M., MATULLO G., ALLIONE A., STĘPNIK M., KOMOROWSKA M., TEIXEIRA J.P., COSTA S., CORCUERA L.A., LOPEZ DE CERAIN A., LAFFON B., VALDIGLESIAS V., MOLLER P.: Inter-laboratory variation in DNA damage using a standard comet assay protocol. Mutagenesis, 2012, Vol. 27, nr 6, s. 665-672, bibliogr. 25 poz., sum.

IF: 3.183

 1. FRONCZAK A., POLAŃSKA K., DZIANKOWSKA-ZABORSZCZYK E., BĄK-ROMANISZYN L., KORYTKOWSKI P., WOJTYŁA A., KALETA D.: Changes in smoking prevalence and exposure to environmental tobacco smoke among adults in Łódź, Poland. Ann. Agric. Environ. Med., 2012, Vol. 19, nr 4, s. 754-761, bibliogr. 29 poz., sum.

IF: 2.311

 1. GAUDET M.M., FALK R.T., STEVENS R.D., GUNTER M.J., BAIN J.R., PFEIFFER R.M., POTISCHMAN N., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., BRINTON L.A., GARCIA-CLOSAS M., NEWGARD C.B., SHERMAN M.E.: Analysis of serum metabolic profiles in women with endometrial cancer and controls in a population-based case-control study. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2012, Vol. 97, nr 9, s. 3216-3223, bibliogr. 36 poz., sum.

IF: 5.967

 1. GERSZBERG A., WIKTOREK-SMAGUR A., HNATUSZKO-KONKA K., ŁUCHNIAK P., KONONOWICZ A.K.: Expression of recombinant staphylokinase, a fibrin-specific plasminogen activator of bacterial origin, in potato (Solanum tuberosum L.) plants. World J. Microbiol. Biotechnol., 2012, Vol. 28, nr 3, s. 1115-1123.

IF: 1.532

 1. GOSZCZYŃSKA E.: Wyzwania stojące przed organizatorami działań antytytoniowych adresowanych do kobiet w Polsce. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 4, s. 471-482, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. GRESNER P., GROMADZIŃSKA J., POLAŃSKA K., TWARDOWSKA E., JUREWICZ J., WĄSOWICZ W.: Genetic variability of Xrcc3 and Rad51 modulates the risk of head and neck cancer. Gene, 2012, Vol. 504, nr 2, s. 166-174, bibliogr. 37 poz., sum.

IF: 2.341

 1. GRYGIEL J., STRUMIŁŁO P., NIEBUDEK-BOGUSZ E.: Application of Mel Capstral representation of voice recordings for diagnosing vocal disorders. Prz. Elektrot., 2012, Vol. 88, nr 6, s. 8-11, bibliogr. 9 poz., sum. streszcz.

IF: 0.244

 1. GUTAROWSKA B., KOSMOWSKA M., WISZNIEWSKA M., PAŁCZYŃSKI C., WALUSIAK-SKORUPA J.: An investigation of allergenic proteins produced by moulds on building materials. Indoor Built Environ., 2012, Vol. 21, nr 2, s. 253-263, bibliogr. 29 poz., sum.

IF: 2.000

 1. HAN S.S., YEAGER M., MOORE L.E., WEI M.H., PFEIFFER R,, TOURE O., PURDUE M.P., JOHANSSON M., SCELO G., CHUNG C.C., GABORIEAU V., ZARIDZE D., SCHWARTZ K., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., DAVIS F., BENCKO V., COLT J.S., JANOUT V., MATVEEV V., FORETOVA L., MATES D., NAVRATILOVA M., BOFFETTA P., BERG C.D., GRUBB R.L. 3RD, STEVENS V.L., THUN M.J., DIVER W.R., GAPSTUR S.M., ALBANES D., WEINSTEIN S.J., VIRTAMO J., BURDETT L., BRISUDA A., MCKAY J.D., FRAUMENI J.F. JR, CHATTERJEE N., ROSENBERG P.S., ROTHMAN N., BRENNAN P., CHOW W.H., TUCKER M.A., CHANOCK S.J., TORO J.R.: The chromosome 2p21 region harbors a complex genetic architecture for association with risk for renal cell carcinoma. Hum. Mol. Genet., 2012, Vol. 21, nr 5, s. 1190-1200, bibliogr. 44 sum.

IF: 7.636

 1. HOGENDORF A., WOJTKIEWICZ-MALICKA M., NIEBUDEK-BOGUSZ E., CYWIŃSKA-BERNAS A., KASZUBA A., ZEMAN K.: Recurrent hoarseness in a 12-year-old female patient with pachyonychia congenita type 1: case report and literature review. Post. Dermatol. Alergol., 2012, Vol. 29, nr 3, s. 222-225, bibliogr. 18 poz., sum.

IF: 0.357

 1. JABŁONOWSKA E., WÓJCIK K., KUR B., LEWKOWICZ P., NOCUŃ M.: Neutrophil function and apoptosis in patients with chronic hepatitis C treated with pegylated interferon α and ribavirin. Arch. Immunol. Ther. Exp. , 2012, Vol. 60, nr 1, s. 61-68, bibliogr. 28 poz., sum.

IF: 2.541

 1. JABŁONOWSKA E., WÓJCIK K., NOCUŃ M.: The influence of treatment with pegylated interferon-alfa and ribavirin on neutrophil function and death in patients with HIV/HCV coinfection. Viral Immunol., 2012, Vol. 25, nr 2, s. 166-172, bibliogr. 29 poz., sum.

IF: 1.966

 1. JACOBS K.B., YEAGER M., ZHOU W., WACHOLDER S., WANG Z., RODRIGUEZ-SANTIAGO B., HUTCHINSON A., DENG X., LIU C., HORNER M.J., CULLEN M., EPSTEIN C.G., BURDETT L., DEAN M.C., CHATTERJEE N., SAMPSON J., CHUNG C.C., KOVAKS J., GAPSTUR S.M., STEVENS V.L., TERAS L.T., GAUDET M.M., ALBANES D., WEINSTEIN S.J., VIRTAMO J., TAYLOR P.R., FREEDMAN N.D., ABNET C.C., GOLDSTEIN A.M., HU N., YU K., YUAN J.M., LIAO L., DING T., QIAO Y.L., GAO Y.T., KOH W.P., XIANG Y.B., TANG Z.Z., FAN J.H., ALDRICH M.C., AMOS C., BLOT W.J., BOCK C.H., GILLANDERS E.M., HARRIS C.C., HAIMAN C.A., HENDERSON B.E., KOLONEL L.N., LE MARCHAND L., MCNEILL L.H., RYBICKI B.A., SCHWARTZ A.G., SIGNORELLO L.B., SPITZ M.R., WIENCKE J.K., WRENSCH M., WU X., ZANETTI K.A., ZIEGLER R.G., FIGUEROA J.D., GARCIA-CLOSAS M., MALATS N., MARENNE G., PROKUNINA-OLSSON L., BARIS D., SCHWENN M., JOHNSON A., LANDI M.T., GOLDIN L., CONSONNI D., BERTAZZI P.A., ROTUNNO M., RAJARAMAN P., ANDERSSON U., BEANE FREEMAN L.E., BERG C.D., BURING J.E., BUTLER M.A., CARREON T., FEYCHTING M., AHLBOM A., GAZIANO J.M., GILES G.G., HALLMANS G., HANKINSON S.E., HARTGE P., HENRIKSSON R., INSKIP P.D., JOHANSEN C., LANDGREN A., MCKEAN-COWDIN R., MICHAUD D.S., MELIN B.S., PETERS U., RUDER A.M., SESSO H.D., SEVERI G., SHU X.O., VISVANATHAN K., WHITE E., WOLK A., ZELENIUCH-JACQUOTTE A., ZHENG W., SILVERMAN D.T., KOGEVINAS M., GONZALEZ J.R., VILLA O., LI D., DUELL E.J., RISCH H.A., OLSON S.H., KOOPERBERG C., WOLPIN B.M., JIAO L., HASSAN M., WHEELER W., ARSLAN A.A. , BAS BUENO-DE-MESQUITA H., FUCHS C.S., GALLINGER S., GROSS M.D., HOLLY E.A., KLEIN A.P., LACROIX A., MANDELSON M.T., PETERSEN G., BOUTRON-RUAULT M.C., BRACCI P.M., CANZIAN F., CHANG K., COTTERCHIO M., GIOVANNUCCI E.L., GOGGINS M., HOFFMAN BOLTON J.A., JENAB M., KHAW K.T., KROGH V., KURTZ R.C., MCWILLIAMS R.R., MENDELSOHN J.B., RABE K.G., RIBOLI E., TJONNELAND A., TOBIAS G.S., TRICHOPOULOS D., ELENA J.W., YU H., AMUNDADOTTIR L., STOLZENBERG-SOLOMON R.Z., KRAFT P., SCHUMACHER F., STRAM D., SAVAGE S.A., MIRABELLO L., ANDRULIS I.L., WUNDER J.S., PATINO GARCIA A., SIERRASESUMAGA L., BARKAUSKAS D.A., GORLICK R.G., PURDUE M., CHOW W.H., MOORE L.E., SCHWARTZ K.L., DAVIS F.G., HSING A.W., BERNDT S.I., BLACK A., WENTZENSEN N., BRINTON L.A., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., MCGLYNN K.A., COOK M.B., GRAUBARD B.I., KRATZ C.P., GREENE M.H., ERICKSON R.L., ET AL.: Detectable clonal mosaicism and its relationship to aging and cancer. Nat. Genet., 2012, Vol. 44, nr 6, s. 651-658, bibliogr. 43 poz., sum.

IF: 35.532

 1. JAKUBOWSKI M.: Biological monitoring versus air monitoring strategies in assessing environmental-occupational exposure. J. Environ. Monit., 2012, Vol. 14, nr 2, s. 348-352, bibliogr. 27 poz., sum.

IF: 1.991

 1. JOHANSSON M., ROBERTS A., CHEN D., LI Y., DELAHAYE-SOURDEIX M., ASWANI N., GREENWOOD M.A., BENHAMOU S., LAGIOU P., HOLCATOVA I., RICHIARDI L., KJAERHEIM K., AGUDO A., CASTELLSAGUE X., MACFARLANE T.V., BARZAN L., CANOVA C., THAKKER N.S., CONWAY D.I., ZNAOR A., HEALY C.M., AHRENS W., ZARIDZE D., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., FABIANOVA E., MATES I.N., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., CURADO M.P., KOIFMAN S., MENEZES A., WUNSCH-FILHO V., ELUF-NETO J., BOFFETTA P., FRANCESCHI S., HERRERO R., FERNANDEZ GARROTE L., TALAMINI R., BOCCIA S., GALAN P., VATTEN L., THOMSON P., ZELENIKA D., LATHROP M., BYRNES G., CUNNINGHAM H., BRENNAN P., WAKEFIELD J., MCKAY J.D.: Using prior information from the medical literature in GWAS of oral cancer identifies novel susceptibility variant on chromosome 4--the AdAPT method. PLoS One, 2012, Vol. 7, nr 5, s. e36888, 10 s. bibliogr. 31 poz., sum.

IF: 4.092

 1. JUREWICZ J., HANKE W., SOBALA W., LIGOCKA D.: Exposure to phenoxyacetic acid herbicides and predictors of exposure among spouses of farmers. Ann. Agric. Environ. Med., 2012, Vol. 19, nr 1, s. 51-56, bibliogr. 23 poz., sum.

IF: 2.311

 1. KALETA D., KORYTKOWSKI P., MAKOWIEC-DĄBROWSKA T., USIDAME B., BĄK-ROMANISZYN L., FRONCZAK A.: Predictors of long-term smoking cessation: results from the global adult tobacco survey in Poland (2009-2010). BMC Publ. Health, 2012, Vol. 12, art. 1020, bibliogr. 45 poz., sum.

IF: 1.997

 1. KALETA D., MAKOWIEC-DĄBROWSKA T., DZIANKOWSKA-ZABORSZCZYK E., FRONCZAK A.: Determinants of heavy smoking: results from the Global Adult Tobacco Survey in Poland (2009-2010). Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 1, s. 66-79, bibliogr. 29 poz., sum.

IF: 1.227

 1. KALETA D., MAKOWIEC-DĄBROWSKA T., DZIANKOWSKA-ZABORSZCZYK E., FRONCZAK A.: Prevalence and socio-demographic correlates of daily cigarette smoking in Poland: Results from the Global Adult Tobacco Survey (2009-2010). Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 2, s. 126-136, bibliogr. 32 poz., sum.

IF: 1.227

 1. KAMER B., WĄSOWICZ W., PYZIAK K., KAMER-BARTOSIŃSKA A., GROMADZIŃSKA J., PASOWASKA R.: Role of selenium and zinc in the pathogenesis of food allergy in infants and young children. Arch. Med. Sci., 2012, Vol. 6, s. 1083-1088, bibliogr. 49 poz., sum.

IF: 1.214

 1. KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M., KRĘCISZ B., CHOMICZEWSKA D., SOBALA W.: Trends in allergy to the 10 most frequent contact allergens in patients examined at the Nofer Institute, Lodz, Poland in 1996-2009. Post. Dermatol. Alergol., 2012, T. 29, nr 1, s. 19-24, bibliogr. 26 poz., sum.

IF: 0.357

 1. KILANOWICZ A., WIADERNA D., LUTZ P., SZYMCZAK W.: Behavioral effects following repeated exposure to hexachloronaphthalene in rats. Neurotoxicology, 2012, Vol. 33, nr 3, s. 361-369, bibliogr. 57 poz., sum.

IF: 3.096

 1. KLENIEWSKA A., LEWAŃSKA M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Dobre praktyki w opiece profilaktycznej: opieka profilaktyczna i problemy związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 6, s. 667-675, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. KLENIEWSKA A., OJRZANOWSKI M., LIPIŃSKA-OJRZANOWSKA A., WISZNIEWSKA M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Bariery w aktywizacji zawodowej osób z chorobami układu krążenia. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 1, s. 105-115, bibliogr. 38 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. KORZENIOWSKA E., PUCHALSKI K.: Edukacja zdrowotna pracowników - wyzwania związane z poziomem wykształcenia. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 1, s. 55-71, bibliogr. 52 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. KOZAJDA A., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Bakterie Bacillus subtilis jako problem legislacyjny higieny pracy w Polsce. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 1, s. 91-96, bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. KRĘCISZ B., CHOMICZEWSKA D., PAŁCZYŃSKI C., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M.: Contact allergy to metals in adolescents. Nickel release from metal accessories 7 years after the implementation of the EU Nickel Directive in Poland. Contact Dermatitis, 2012, Vol. 67, nr 5, s. 270-276, bibliogr. 48 poz., sum.

IF: 3.509

 1. KRĘCISZ B., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M., CHOMICZEWSKA-SKÓRA D.: Allergy to orthopedic metal implants - A prospective study. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 4, s. 463-469, bibliogr. 25 poz., sum.

IF: 1.227

 1. KRĘCISZ B., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M., PIASECKA-ZELGA J., CHOMICZEWSKA-SKÓRA D., STETKIEWICZ J.: Tissue reaction to the nickel implants in the guinea pigs. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 3, s. 251-257, bibliogr. 17 poz., sum.

IF: 1.227

 1. KRÓL M.B., GROMADZIŃSKA J., WĄSOWICZ W.: SeP, ApoER2 and megalin as necessary factors to maintain Se homeostasis in mammals. J. Trace Elem. Med. Biol., 2012, Vol. 26, nr 4, s. 262-266, bibliogr. 68 poz., sum.

IF: 1.683

 1. KRZYCZMANIK D., SIŃCZUK-WALCZAK H., WITTCZAK T., CYRAN A., PAŁCZYŃSKI C., WALUSIAK-SKORUPA J.: Borelioza w praktyce lekarza medycyny pracy. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 4, s. 483-492, bibliogr. 62 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. KUPCZEWSKA-DOBECKA M., CZERCZAK S., BRZEŹNICKI S.: Assessment of exposure to TDI and MDI during polyurethane foam production in Poland using integrated theoretical and experimental data. Environ. Toxicol. Pharmacol., 2012, Vol. 34, nr 2, s. 512-518, bibliogr. 26 poz., sum.

IF: 1.469

 1. LEE P., FU Y.P., FIGUEROA J.D., PROKUNINA-OLSSON L., GONZALEZ-BOSQUET J., KRAFT P., WANG Z., JACOBS K.B., YEAGER M., HORNER M.J., HANKINSON S.E., HUTCHINSON A., CHATTERJEE N., GARCIA-CLOSAS M., ZIEGLER R.G., BERG C.D., BUYS S.S., MCCARTY C.A., FEIGELSON H.S., THUN M.J., DIVER R., PRENTICE R., JACKSON R., KOOPERBERG C., CHLEBOWSKI R., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., BRINTON L.A., TUCKER M., FRAUMENI J.F. JR, HOOVER R.N., THOMAS G., HUNTER D.J., CHANOCK S.J.: Fine mapping of 14q24.1 breast cancer susceptibility locus. Hum. Genet., 2012, Vol. 131, nr 3, s. 479-490, bibliogr. 35 poz., sum.

IF: 5.069

 1. LIPOWSKA M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Analiza orzeczeń o celowości przekwalifikowania zawodowego wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 4, s. 431-440, bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. LOPEZ M.J., FERNANDEZ E., GORINI G., MOSHAMMER H., POLAŃSKA K., CLANCY L., DAUTZENBERG B., DELRIEU A., INVERNIZZI G., MUNOZ G., PRECIOSO J., RUPRECHT A., STANSTY P., HANKE W., NEBOT M.: Exposure to secondhand smoke in terraces and other outdoor areas of hospitality venues in eight European countries. PLoS One, 2012, Vol. 7, nr 8, s. e42130, 7 s. bibliogr. 26 poz., sum.

IF: 4.092

 1. LUTZ P.: Benzimidazol i jego pochodne - od fungicydów do narkotyków zmodyfikowanych. Nowe zagrożenia zawodowe i środowiskowe. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 4, s. 505-513, bibliogr. 48 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. MACIEJEWSKA A.: Zastosowanie spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) do identyfikacji azbestu w próbkach materiałowych. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 2, s. 181-189, bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. MACZUGA J., PRZYŁUSKA J.: Jak zwiększyć widoczność swojej publikacji naukowej w Internecie? Med. Pr., 2012, T. 63, nr 4, s. 391-393, bibliogr. 4 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. MARCINKIEWICZ A., HANKE W.: Opieka profilaktyczna nad pracującą ciężarną - czy istnieje potrzeba określenia zasad współpracy między lekarzem medycyny pracy a ginekologiem-położnikiem? Med. Pr., 2012, T. 63, nr 5, s. 591-598, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. MARSZAŁEK S., NIEBUDEK-BOGUSZ E., WOŹNICKA E., MALIŃSKA J., GOLUSIŃSKI W., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Assessment of the influence of osteopathic myofascial techniques on normalization of the vocal tract functions in patients with occupational dysphonia. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 3, s. 225-235, bibliogr. 25 poz., sum.

IF: 1.227

 1. MERECZ D., ANDYSZ A.: Relationship between Person-Organization fit and objective and subjective health status. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 2, s. 166-177, bibliogr. 38 poz., sum.

IF: 1.227

 1. MERECZ D., WASZKOWSKA M., WĘŻYK A.: Psychological consequences of trauma in MVA perpetrators - Relationship between post-traumatic growth, PTSD symptoms and individual characteristics. Transportation Research Part F, 2012, Vol. 15, nr 5, s. 565-574, bibliogr. 80 poz., sum.

IF: 1.989

 1. MIKOŁAJCZYK U., BUJAK-PIETREK S., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Analiza narażenia na pyły pracowników zatrudnionych w różnych zakładach branży chemicznej na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez laboratoria badań środowiska pracy w Polsce w latach 2001-2005. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 1, s. 39-54, bibliogr. 27poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. MOSCATO G., PALA G., BARNIG C., DE BLAY F., DEL GIACCO S.R., FOLLETTI I., HEFFLER E., MAESTRELLI P., PAULI G., PERFETTI L., QUIRCE S., SASTRE J., SIRACUSA A., WALUSIAK-SKORUPA J., VAN WJIK R.G., EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY: EAACI consensus statement for investigation of work-related asthma in non-specialized centres. Allergy, 2012, Vol. 67, nr 4, s. 491-501, bibliogr. 98 poz., sum.

IF: 6.271

 1. MOŚCICKA-TESKE A., MERECZ D.: Polska adaptacja kwestionariusza SWING do diagnozy interakcji praca-dom i dom-praca. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 3, s. 355-369, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. NIEBUDEK-BOGUSZ E., WOŹNICKA E., WIKTOROWICZ J., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Applicability of the Polish Vocal Tract Discomfort (VTD) scale in the diagnostics of occupational dysphonia. Logoped. Phoniatr. Vocol. 2012, Vol. 37, nr 4, s. 151-157.

IF: 0.836

 1. PAPIERZ S., KACPRZYK J., KAMIŃSKI Z., ADAMOWICZ M., ZMYŚLONY M.: Personal dose equivalent Hp(0.07) of medical personnel occupationally exposed to ionizing radiation during 2001-2011. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 6, s. 623-627, bibliogr. 15 poz., sum., streszcz.

IF: 0.303

 1. PAPIERZ S., KAMIŃSKI Z., KACPRZYK J., ADAMOWICZ M., JEŻAK P., ZMYŚLONY M.: Ocena wielkości dawek efektywnych u osób narażonych zawodowo na promieniowanie rentgenowskie i gamma w Polsce obecnie i w przeszłości (według danych Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera). Med. Pr., 2012, T. 63, nr 5, s. 585-589, bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. PAS-WYROŚLAK A., WISZNIEWSKA M., KRĘCISZ B., ŚWIERCZYŃSKA-MACHURA D., PAŁCZYŃSKI C., WALUSIAK-SKORUPA J.: Contact blepharoconjunctivitis due to black henna - A case report. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 2, s. 196-199, bibliogr. 10 poz., sum.

IF: 1.227

 1. PAWEŁCZYK M., RAJKOWSKA E., KOTYŁO P., DUDAREWICZ A., VAN CAMP G., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Analysis of inner ear potassium recycling genes as potential factors associated with tinnitus. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 4, s. 356-364, bibliogr. 32 poz., sum.

IF: 1.227

 1. PAWLACZYK-ŁUSZCZYŃSKA M., DUDAREWICZ A., ZAMOJSKA M., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Self-assessment of hearing status and risk of noise-induced hearing loss in workers in a rolling stock plant. Int. J. Occup. Saf. Ergon., 2012, Vol. 18, nr 2, s. 279-296, bibliogr. 37 poz., sum.

IF: 0.354

 1. PEPŁOŃSKA B., BUKOWSKA A., GROMADZIŃSKA J., SOBALA W., RESZKA E., LIE J.A., KJUUS H., WĄSOWICZ W.: Night shift work characteristics and 6-sulfatoxymelatonin (MT6s) in rotating night shift nurses and midwives. Occup. Environ. Med., 2012, Vol. 69, nr 5, s. 339-346, bibliogr. 55 poz., sum.

IF: 3.020

 1. PEPŁOŃSKA B., BUKOWSKA A., SOBALA W., RESZKA E., GROMADZIŃSKA J., WĄSOWICZ W., LIE J.A., KJUUS H., URSIN G.: Rotating night shift work and mammographic density. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 2012, Vol. 21, nr 7, s. 1028-1037, bibliogr. 63 poz., sum.

IF: 4.123

 1. PESCH B., KENDZIA B., GUSTAVSSON P., JOCKEL K.H., JOHNEN G., POHLABELN H., OLSSON A., AHRENS W., GROSS I.M., BRUSKE I., WICHMANN H.E., MERLETTI F., RICHIARDI L., SIMONATO L., FORTES C., SIEMIATYCKI J., PARENT M.E., CONSONNI D., LANDI M.T., CAPORASO N., ZARIDZE D., CASSIDY A., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., RUDNAI P., LISSOWSKA J., STUCKER I., FABIANOVA E., DUMITRU R.S., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., RUDIN C.M., BRENNAN P., BOFFETTA P., STRAIF K., BRUNING T.: Cigarette smoking and lung cancer - relative risk estimates for the major histological types from a pooled analysis of case-control studies. Int. J. Cancer, 2012, Vol. 131, nr 5, s. 1210-1219, bibliogr. 46 poz., sum.

IF: 5.444

 1. PETERS S., KROMHOUT H., OLSSON A.C., WICHMANN H.E., BRUSKE I., CONSONNI D., LANDI M.T., CAPORASO N., SIEMIATYCKI J., RICHIARDI L., MIRABELLI D., SIMONATO L., GUSTAVSSON P., PLATO N., JOCKEL K.H., AHRENS W., POHLABELN H., BOFFETTA P., BRENNAN P., ZARIDZE D., CASSIDY A., LISSOWSKA J., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., RUDNAI P., FABIANOVA E., FORASTIERE F., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., STUCKER I., DUMITRU R.S., BENHAMOU S., BUENO-DE-MESQUITA B., KENDZIA B., PESCH B., STRAIF K., BRUNING T., VERMEULEN R.: Occupational exposure to organic dust increases lung cancer risk in the general population. Thorax, 2012, Vol. 67, nr 2, s. 111-116, bibliogr. 22 poz., sum.

IF: 6.840

 1. PIETKIEWICZ P., PEPAŚ R., SUŁKOWSKI W.J., ZIELIŃSKA-BLIŹNIEWSKA H., OLSZEWSKI J.: Electronystagmography versus videonystagmography in diagnosis of vertigo. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 1, s. 59-65, bibliogr. 21 poz., sum.

IF: 1.227

 1. POLAŃSKA K., JUREWICZ J., HANKE W.: Exposure to environmental and lifestyle factors and attention-deficit / hyperactivity disorder in children - A review of epidemiological studies. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 4, s. 330-355, bibliogr. 105 poz., sum.

IF: 1.227

 1. POTOCKA A.: Narzędzia kwestionariuszowe stosowane w diagnozie psychospołecznych zagrożeń zawodowych - przegląd metod. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 2, s. 237-250, bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. PUCHALSKI K., KORZENIOWSKA E.: Actions reducing tobacco smoking at the workplace - do larger and richer companies solve the problem better? Med. Pr., 2012, T. 63, nr 3, s. 257-270, bibliogr. 21 poz., sum., streszcz.

IF: 0.303

 1. RESZKA E., JABŁOŃSKA E., GROMADZIŃSKA J., WĄSOWICZ W.: Relevance of selenoprotein transcripts for selenium status in humans. Genes Nutr., 2012, Vol. 7, nr 2, s. 127-137, bibliogr. 56 poz., sum.

IF: 2.507

 1. RESZKA E.: Selenoproteins in bladder cancer. Clin. Chim. Acta, 2012, Vol. 413, nr 9-10, s. 847-854, bibliogr. 89 poz., sum.

IF: 2.535

 1. ROSENBERGER A., BICKEBOLLER H., MCCORMACK V., BRENNER D.R., DUELL E.J., TJONNELAND A., FRIIS S., MUSCAT J.E., YANG P., WICHMANN H.E., HEINRICH J., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., ZARIDZE D., RUDNAI P., FABIANOVA E., JANOUT V., BENCKO V., BRENNAN P., MATES D., SCHWARTZ A.G., COTE M.L., ZHANG Z.F., MORGENSTERN H., OH S.S., FIELD J.K., RAJI O., MCLAUGHLIN J.R., WIENCKE J., LEMARCHAND L., NERI M., BONASSI S., ANDREW A.S., LAN Q., HU W., ORLOW I., PARK B.J., BOFFETTA P., HUNG R.J.: Asthma and lung cancer risk: a systematic investigation by the International Lung Cancer Consortium. Carcinogenesis, 2012, Vol. 33, nr 3, s. 587-597, bibliogr. 96 poz., sum.

IF: 5.702

 1. ROTSZTEJN H., CHOMICZEWSKA D., TRZNADEL-GRODZKA E., JESIONEK-KUPNICKA D.: Density of langerhans cells in chronic plaque psoriatic lesions before and after phototherapy. Centr. Eur. J. Immunol., 2012, Vol. 37, nr 3, s. 258-263, bibliogr. 42 poz., sum.

IF: 0.317

 1. SAKOWSKI P.: Job satisfaction of occupational medicine nurses in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 1, s. 51-58, bibliogr. 14 poz., sum.

IF: 1.227

 1. SAKOWSKI P.: Ocena systemu służby medycyny pracy (SMP) w Polsce dokonana przez pielęgniarki SMP. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 1, s. 85-90, bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. SAKOWSKI P.: Szczepienia ochronne migrantów w Polsce. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 2, s. 251-254, bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. SIEDLECKA J., BORTKIEWICZ A.: Zastosowanie symulatorów jazdy samochodem w ocenie ryzyka wypadku u kierowców z obturacyjnym bezdechem sennym. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 2, s. 229-236, bibliogr. 44 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. SIŃCZUK-WALCZAK H., SZUBERT Z., SZYMCZAK W., WALCZAK A.: Wybrane zagadnienia orzekania o stanie zdrowia i zdolności do prowadzenia pojazdów osób po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 6, s. 651-658, bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. SINGH R., GROMADZIŃSKA J., MISTRY Y., CORDELL R., JUREN T., SEGERBACK D., FARMER P.B.: Detection of acetaldehyde derived N(2)-ethyl-2'-deoxyguanosine in human leukocyte DNA following alcohol consumption. Mutat. Res. Fundam. Mol. Mech. Mutagen., 2012, Vol. 737, nr 1-2, s. 8-11, bibliogr. 31 poz., sum.

IF: 2.850

 1. SITAREK K., GROMADZIŃSKA J., LUTZ P., STETKIEWICZ J., ŚWIERCZ R., WĄSOWICZ W.: Fertility and developmental toxicity studies of diethylene glycol monobutyl ether (DGBE) in rats. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 4, s. 404-417, bibliogr. 30 poz., sum.

IF: 1.227

 1. SITAREK K., STETKIEWICZ J., WĄSOWICZ W.: Evaluation of reproductive disorders in female rats exposed to N-methyl-2-pyrrolidone. Birth Defects Res. Part B, 2012, Vol. 95, nr 3, s. 195-201, bibliogr. 29 poz., sum.

IF: 1.931

 1. SITAS F., EGGER S., URBAN M.I., TAYLOR P.R., ABNET C.C., BOFFETTA P., O'CONNELL D.L., WHITEMAN D.C., BRENNAN P., MALEKZADEH R., PAWLITA M., DAWSEY S.M., WATERBOER T., INTERSCOPE COLLABORATION (SZESZENIA-DĄBROWSKA N.): InterSCOPE study: Associations between esophageal squamous cell carcinoma and human papillomavirus serological markers. J. Natl. Cancer Inst., 2012, Vol. 104, nr 2, s. 147-158, bibliogr. 62 poz., sum.

IF: 13.757

 1. SOWIAK M., BRÓDKA K., BUCZYŃSKA A., CYPROWSKI M., KOZAJDA A., SOBALA W., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: An assessment of potential exposure to bioaerosols among swine farm workers with particular reference to airborne microorganisms in the respirable fraction under various breeding conditions. Aerobiologia, 2012, Vol. 28, nr 2, s. 121-133, bibliogr. 51 poz., sum.

IF: 1.515

 1. SOWIAK M., BRÓDKA K., KOZAJDA A., BUCZYŃSKA A., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Fungal aerosol in the process of poultry breeding - quantitative and qualitative analysis. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 1, s. 1-10, bibliogr. 33 poz., sum., streszcz.

IF: 0.303

 1. STĘPNIK M., ARKUSZ J., SMOK-PIENIĄŻEK A., BRATEK-SKICKI A., SALVATI A., LYNCH I., DAWSON K.A., GROMADZIŃSKA J., DE JONG W.H., RYDZYŃSKI K.: Cytotoxic effects in 3T3-L1 mouse and WI-38 human fibroblasts following 72 hour and 7 day exposures to commercial silica nanoparticles. Toxicol. Appl. Pharmacol., 2012, Vol. 263, nr 1, s. 89-101, bibliogr. 58 poz., sum.

IF: 4.447

 1. STĘPNIK M., FERLIŃSKA M., SMOK-PIENIĄŻEK A., GRADECKA-MEESTERS D., ARKUSZ J., STAŃCZYK M.: Assessment of the involvement of oxidative stress and Mitogen-Activated Protein Kinase signaling pathways in the cytotoxic effects of arsenic trioxide and its combination with sulindac or its metabolites: sulindac sulfide and sulindac sulfone on human leukemic cell lines. Med. Oncol., 2012, Vol. 29, nr 2, s. 1161-1172, bibliogr. 58 poz., sum.

IF: 2.140

 1. STRAGIEROWICZ J., MIKOŁAJEWSKA K., ZAWADZKA-STOLARZ M., LIGOCKA D.: Oznaczanie biomarkerów narażenia zawodowego i środowiskowego na benzen i styren z zastosowaniem techniki LC-MS/MS. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 5, s. 565-572, bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M., DAVIS A.: Noise-induced hearing loss. Noise & Health, 2012, Vol. 14, nr 61, s. 274-280.

IF: 1.254

 1. ŚWIĄTKOWSKA B., SOBALA W., SZUBERT Z.: Progression of small, irregular opacities in chest radiographs of former asbestos workers. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 4, s. 481-491, bibliogr. 20 poz., sum.

IF: 1.227

 1. ŚWIERCZYŃSKA-MACHURA D., PAŁCZYŃSKI C.: Wybrane patogenetyczne i kliniczne aspekty astmy wywołanej zawodową ekspozycją na diizocyjaniany. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 1, s. 97-103, bibliogr. 61 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. ŚWIERCZYŃSKA-MACHURA D., WALUSIAK-SKORUPA J., NOWAKOWSKA-ŚWIRTA E., PIASECKA-ZELGA J., ŚWIERCZ R., PAŁCZYŃSKI C.: Immunological determinants in a murine model of toluene diisocyanate-induced asthma. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 4, s. 492-498, bibliogr. 26 poz., sum.

IF: 1.227

 1. SZESZENIA-DĄBROWSKA N., SOBALA W., ŚWIĄTKOWSKA B., STROSZEJN-MROWCA G., WILCZYŃSKA U.: Environmental asbestos pollution - situation in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 1, s. 3-13, bibliogr. 27 poz., sum.

IF: 1.227


 1. 'T MANNETJE A., BRENNAN P., ZARIDZE D., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., RUDNAI P., LISSOWSKA J., FABIANOVA E., CASSIDY A., MATES D., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., FEVOTTE J., FLETCHER T., BOFFETTA P.: Welding and lung cancer in Central and Eastern Europe and the United Kingdom. Am. J. Epidemiol., 2012, Vol. 175, nr 7, s. 706-714, bibliogr. 37 poz., sum.

IF: 5.216

 1. TABACZAR S., KOCEVA-CHYLA A., CZEPAS J., PIENIĄŻEK A., PIASECKA-ZELGA J., GWOŹDZIŃSKI K.: Nitroxide pirolin reduces oxidative stress generated by doxorubicin and docetaxel in blood plasma of rats bearing mammary tumor. J. Physiol. Pharmacol., 2012, Vol. 63, nr 2, s. 153-163, bibliogr. 70 poz., sum.

IF: 2.267

 1. TIMOFEEVA M.N., HUNG R.J., RAFNAR T., CHRISTIANI D.C., FIELD J.K., BICKEBOLLER H., RISCH A., MCKAY J.D., WANG Y., DAI J., GABORIEAU V., MCLAUGHLIN J., BRENNER D., NAROD S.A., CAPORASO N.E., ALBANES D., THUN M., EISEN T., WICHMANN H.E., ROSENBERGER A., HAN Y., CHEN W., ZHU D., SPITZ M., WU X., PANDE M., ZHAO Y., ZARIDZE D., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., RUDNAI P., FABIANOVA E., MATES D., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., KROKAN H.E., GABRIELSEN M.E., SKORPEN F., VATTEN L., NJOLSTAD I., CHEN C., GOODMAN G., LATHROP M., BENHAMOU S., VOODER T., VALK K., NELIS M., METSPALU A., RAJI O., CHEN Y., GOSNEY J., LILOGLOU T., MULEY T., DIENEMANN H., THORLEIFSSON G., SHEN H., STEFANSSON K., BRENNAN P., AMOS C.I., HOULSTON R., LANDI M.T.: Influence of common genetic variation on lung cancer risk: meta-analysis of 14 900 cases and 29 485 controls. Hum. Mol. Genet., 2012, Vol. 21, nr 22, s. 4980-4995, bibliogr. 92 poz., sum.

IF: 7.636

 1. URBANIAK M., SKOWRON A., ZIELIŃSKI M., ZALEWSKI M.: Hydrological and environmental conditions as key drivers for spatial and seasonal changes in PCDD/PCDF concentrations, transport and deposition along urban cascade reservoirs. Chemosphere, 2012, Vol. 88, nr 11, s. 1358-1367, bibliogr. 70 poz., sum.

IF: 3.206

 1. UTER W., ABERER W., ARMARIO-HITA J.C., FERNANDEZ-VOZMEDIANO J.M., AYALA F., BALATO A., BAUER A., BALLMER-WEBER B., BELIAUSKIENE A., FORTINA A.B., BIRCHER A., BRASCH J., CHOWDHURY M.M., COENRAADS P.J., SCHUTTELAAR M.L., COOPER S., CZARNECKA-OPERACZ M., ZMUDZINSKA M., ELSNER P., ENGLISH J.S., FROSCH P.J., FUCHS T., GARCíA-GAVíN J., FERNANDEZ-REDONDO V., GAWKRODGER D.J., GIMENEZ-ARNAU A., GREEN C.M., HORNE H.L., JOHANSEN J.D., JOLANKI R., PESONEN M., KING C.M., KRĘCISZ B., CHOMICZEWSKA D, KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M., LARESE F., MAHLER V., ORMEROD A.D., PESERICO A., RANTANEN T., RUSTEMEYER T., SANCHEZ-PEREZ J., SANSOM J.E., SILVESTRE J.F., SIMON D., SPIEWAK R., STATHAM B.N., STONE N., WILKINSON M., SCHNUCH A.: Current patch test results with the European baseline series and extensions to it from the 'European Surveillance System on Contact Allergy' network, 2007-2008. Contact Dermatitis, 2012, Vol. 67, nr 1, s. 9-19, bibliogr. 37 poz., sum.

IF: 3.509

 1. VACHON C.M., SCOTT C.G., FASCHING P.A., HALL P., TAMIMI R.M., LI J., STONE J., APICELLA C., ODEFREY F., GIERACH G.L., JUD S.M., HEUSINGER K., BECKMANN M.W., POLLAN M., FERNANDEZ-NAVARRO P., GONZALEZ-NEIRA A., BENITEZ J., VAN GILS C.H., LOKATE M., ONLAND-MORET N.C., PEETERS P.H., BROWN J., LEYLAND J., VARGHESE J.S., EASTON D.F., THOMPSON D.J., LUBEN R.N., WARREN R.M., WAREHAM N.J., LOOS R.J., KHAW K.T., URSIN G., LEE E., GAYTHER S.A., RAMUS S.J., EELES R.A., LEACH M.O., KWAN-LIM G., COUCH F.J., GILES G.G., BAGLIETTO L., KRISHNAN K., SOUTHEY M.C., LE MARCHAND L., KOLONEL L.N., WOOLCOTT C., MASKARINEC G., HAIMAN C.A., WALKER K., JOHNSON N., MCCORMACK V.A., BIONG M., ALNAES G.I., GRAM I.T., KRISTENSEN V.N., BORRESEN-DALE A.L., LINDSTROM S., HANKINSON S.E., HUNTER D.J., ANDRULIS I.L., KNIGHT J.A., BOYD N.F., FIGUERO J.D., LISSOWSKA J., WESOLOWSKA E., PEPŁOŃSKA B., BUKOWSKA A., RESZKA E., LIU J., ERIKSSON L., CZENE K., AUDLEY T., WU A.H., PANKRATZ V.S., HOPPER J.L., DOS-SANTOS-SILVA I.: Common breast cancer susceptibility variants in LSP1 and RAD51L1 are associated with mammographic density measures that predict breast cancer risk. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 2012, Vol. 21, nr 7, s. 1156-1166, bibliogr. 35 poz., sum.

IF: 4.123

 1. VRIJHEID M., CASAS M., BERGSTROM A., CARMICHAEL A., CORDIER S., EGGESBO M., ELLER E., FANTINI M.P., FERNANDEZ M.F., FERNANDEZ-SOMOANO A., GEHRING U., GRAZULEVICIENE R., HOHMANN C., KARVONEN A.M., KEIL T., KOGEVINAS M., KOPPEN G., KRAMER U., KUEHNI C.E., MAGNUS P., MAJEWSKA R., ANDERSEN A.M., PATELAROU E., PETERSEN M.S., PIERIK F.H., POLAŃSKA K., PORTA D., RICHIARDI L., SANTOS A.C., SLAMA R., SRAM R.J., THIJS C., TISCHER C., TOFT G., TRNOVEC T., VANDENTORREN S., VRIJKOTTE T.G., WILHELM M., WRIGHT J., NIEUWENHUIJSEN M.: European birth cohorts for environmental health research. Environ. Health. Persp., 2012, Vol. 120, nr 1, s. 29-37, bibliogr. 65 poz., sum.

IF: 7.036

 1. WIECZOREK E., RESZKA E., GROMADZIŃSKA J., WĄSOWICZ W.: Genetic polymorphism of matrix metalloproteinases in breast cancer. Neoplasma, 2012, Vol. 59, nr 3, s. 237-247, bibliogr. 63 poz., sum.

IF: 1.440

 1. WISZNIEWSKA M., LIPIŃSKA-OJRZANOWSKA A., ZIEMBA K., WALUSIAK-SKORUPA J.: Przewlekła obturacyjna choroba płuc - schorzenie związane z pracą zawodową. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 2, s. 217-228, bibliogr. 78 poz., streszcz., sum.

IF: 0.303

 1. WITTCZAK T., DUDEK W., WALUSIAK-SKORUPA J., BOCHENSKA-MARCINIAK M., NOWAKOWSKA-ŚWIRTA E., KUNA P., PAŁCZYŃSKI C.: Occupational asthma due to spruce wood. Occup. Med. (Lond.), 2012, Vol. 62, nr 4, s. 301-304, bibliogr. 10 poz., sum.

IF: 1.136

 1. WITTCZAK T., DUDEK W., WALUSIAK-SKORUPA J., ŚWIERCZYŃSKA-MACHURA D., CADER W., KOWALCZYK M., PAŁCZYŃSKI C.: Metal-induced asthma and chest X-ray changes in welders. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 3, s. 242-250, bibliogr. 30 poz., sum.

IF: 1.227

 1. WOŹNICKA E., NIEBUDEK-BOGUSZ E., KWIECIEŃ J., WIKTOROWICZ J., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Applicability of the vocal tract discomfort (VTD) scale in evaluating the effects of voice therapy of occupational voice disorders. Med. Pr., 2012, T. 63, nr 2, s. 141-152, bibliogr. 28 poz., sum., streszcz.

IF: 0.303

 1. WROŃSKA-NOFER T., NOFER J.R., JAJTE J., DZIUBAŁTOWSKA E., SZYMCZAK W., KRAJEWSKI W., WĄSOWICZ W., RYDZYŃSKI K.: Oxidative DNA damage and oxidative stress in subjects occupationally exposed to nitrous oxide (N(2)O). Mutat. Res. Fundam. Mol. Mech. Mutagen., 2012, Vol. 731, nr 1-2, s. 58-63, bibliogr. 50 poz., sum.

IF: 2.850

 1. WRZESIEŃ M., OLSZEWSKI J.: Hand exposure of nuclear medicine workers during administration of radioiodine. Radiat. Prot. Dosim., 2012, Vol. 151, nr 1, s. 147-152, bibliogr. 12 poz., sum.

IF: 0.822

 1. WU X., SCELO G., PURDUE M.P., ROTHMAN N., JOHANSSON M., YE Y., WANG Z., ZELENIKA D., MOORE L.E., WOOD C.G., PROKHORTCHOUK E., GABORIEAU V., JACOBS K.B., CHOW W.H., TORO J.R., ZARIDZE D., LIN J., LUBINSKI J., TRUBICKA J., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., RUDNAI P., FABIANOVA E., MATES D., JINGA V., BENCKO V., SLAMOVA A., HOLCATOVA I., NAVRATILOVA M., JANOUT V., BOFFETTA P., COLT J.S., DAVIS F.G., SCHWARTZ K.L., BANKS R.E., SELBY P.J., HARNDEN P., BERG C.D., HSING A.W., GRUBB R.L. 3RD, BOEING H., VINEIS P., CLAVEL-CHAPELON F., PALLI D., TUMINO R., KROGH V., PANICO S., DUELL E.J., QUIROS J.R., SANCHEZ M.J., NAVARRO C., ARDANAZ E., DORRONSORO M., KHAW K.T., ALLEN N.E., BUENO-DE-MESQUITA H.B., PEETERS P.H., TRICHOPOULOS D., LINSEISEN J., LJUNGBERG B., OVERVAD K., TJONNELAND A., ROMIEU I., RIBOLI E., STEVENS V.L., THUN M.J., DIVER W.R., GAPSTUR S.M., PHAROAH P.D., EASTON D.F., ALBANES D., VIRTAMO J., VATTEN L., HVEEM K., FLETCHER T., KOPPOVA K., CUSSENOT O., CANCEL-TASSIN G., BENHAMOU S., HILDEBRANDT M.A., PU X., FOGLIO M., LECHNER D., HUTCHINSON A., YEAGER M., FRAUMENI J.F. JR, LATHROP M., SKRYABIN K.G., MCKAY J.D., GU J., BRENNAN P., CHANOCK S.J.: A genome-wide association study identifies a novel susceptibility locus for renal cell carcinoma on 12p11.23. Hum. Mol. Genet., 2012, Vol. 21, nr 2, s. 456-462, bibliogr. 19 sum.

IF: 7.636

 1. YANG X.R., FIGUEROA J.D., FALK R.T., ZHANG H., PFEIFFER R.M., HEWITT S.M., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., BRINTON L., GARCIA-CLOSAS M., SHERMAN M.E.: Analysis of terminal duct lobular unit involution in luminal A and basal breast cancers. Breast Cancer Res., 2012, Vol. 14, nr 2, s. R64, 8 s. bibliogr. 33 poz., sum.

IF: 5.245

 1. ZIELIŃSKA-BLIŹNIEWSKA H., SUŁKOWSKI W.J., PIETKIEWICZ P., MIŁOŃSKI J., MAZUREK A., OLSZEWSKI J.: Evaluation of vocal acoustic and efficiency analysis parameters in medical students and academic teachers with use of IRIS and DiagnoScope Specialist software. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2012, Vol. 25, nr 3, s. 236-241, bibliogr. 12 poz., sum.

IF: 1.227


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna