Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Z LISTY B MNISWPobieranie 2.16 Mb.
Strona17/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Z LISTY B MNISW


 1. ANDYSZ A., MERECZ D.: Psychologiczne konsekwencje przewlekłych chorób układu oddechowego. Rola personelu medycznego w ich przezwyciężaniu. Pneumonol. Alergol. Pol., 2012, T. 80, nr 4, s. 329-338, bibliogr. 42 poz., streszcz., sum.

 2. BĄK M., BERNAS S., ŚLIWKIEWICZ K., WINNICKA R., KOŁACIŃSKI Z., KRAKOWIAK A.: Samobójcze zatrucie digoksyną - nadal aktualny problem toksykologii klinicznej - opis przypadku. Prz. Lek., 2012, T. 69, nr 3, s. 125-127, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.

 3. BERNAS S., RZEPECKI J., WINNICKA R., KOŁACIŃSKI Z., KRAKOWIAK A.: Zatrucia tlenkiem węgla w materiale Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w latach 2006-2010. Prz. Lek., 2012, T. 69, nr 8, s. 415-419, bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.

 4. BOROWIECKA J., WESOŁOWSKI W., PANEK K.: Analiza składników wyrobów perfumeryjnych z linii orientalnej oznaczonych techniką GC/MS. Pol. J. Cosmetol., 2012, Vol. 15, nr 2, s. 106-114, bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.

 5. BRZEŹNICKI S., BONCZAROWSKA M., GROMIEC J.: Fenylohydrazyna - metody oznaczania. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 1, s. 89-96.

 6. BURDA P., KOŁACIŃSKI Z., ŁUKASIK-GŁĘBOCKA M., SEIN ANAND J.: Postępowanie w ostrych zatruciach tlenkiem węgla - stanowisko Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prz. Lek., 2012, T. 69, nr 8, s. 463-465, bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.

 7. BYSTRY K., STETKIEWICZ J., WĄGROWSKA-KOSKI E.: 1,1,2-Trichloroetan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 3, s. 137-155, bibliogr. 60 poz., streszcz., sum.

 8. FRONCZAK A., POLAŃSKA K., MAKOWIEC-DĄBROWSKA T., KALETA D.: Palenie tytoniu wśród kobiet - strategie dla ograniczenia epidemii tytoniowej. Prz. Lek., 2012, T. 69, nr 10, s. 1103-1107, bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.

 9. JAKUBOWSKI M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Kadm i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cd. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 2, s. 111-146, bibliogr. 133 poz., streszcz., sum.

 10. KALETA D., POLAŃSKA K., DZIANKOWSKA-ZABORSZCZYK E., KOWALSKA A., DRYGAS W., FRONCZAK A.: Opinie i postawy nauczycieli wobec zakazu palenia w miejscach publicznych. Prz. Lek., 2012, T. 69, nr 10, s. 983-986, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.

 11. KONIECZKO K., CZERCZAK S., WĄGROWSKA-KOSKI E.: 4,4'-Tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenol)- frakcja wdychalna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 4, s. 99-116, bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.

 12. KOSOBUDZKI M., BORTKIEWICZ A.: Genetyczne uwarunkowania chorób układu krążenia. Forum Med. Rodz., 2012, T. 6, nr 1, s. 1-13, bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.

 13. KRAKOWIAK A., PIEKARSKA-WIJATKOWSKA A., KOTWICA M.: Analiza przyczyn zatruć u dzieci w latach 2001-2010 na podstawie materiału zgromadzonego w Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi. Prz. Pediatr., 2012, T. 42, nr 3, s. 127-131, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.

 14. KRĘCISZ B, CHOMICZEWSKA-SKÓRA D., PAŁCZYŃSKI C., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M.: Uczulenie na metale a implanty medyczne. Alergia, 2012, nr 4, s. 17-18,30., bibliogr. 38 poz., sum., streszcz.

 15. KRĘCISZ B., CHOMICZEWSKA-SKÓRA D., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M.: Uczulenie na metale w praktyce dermatologicznej. Dermatol. Prakt., 2012, nr 6, s. 19-27, bibliogr. 87 poz., streszcz.

 16. KUCHARSKA M., WESOŁOWSKI W., GROMIEC J.: Cykloheksanol - metoda oznaczania. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 1, s. 71-76, streszcz., sum.

 17. KUCHARSKA M., WESOŁOWSKI W., GROMIEC J.: Cykloheksanon - metoda oznaczania. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 1, s. 77-82, streszcz., sum.

 18. KUPCZEWSKA-DOBECKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Peroksyboran(III)sodu i jego hydraty - frakcja wdychalna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 3, s. 71-99, bibliogr. 72 poz., streszcz., sum.

 19. MACIEJEWSKA A.: Respirabilna krystaliczna krzemionka: kwarc i krystobalit. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) w pastylkach KBr. Podst. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 4, s. 117-130, bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.

 20. MACZUGA J., RADOMSKA A., PRZYŁUSKA J.: Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych. Forum. Bibl. Med., 2012, T. 5, nr 1, s. 430-440, bibliogr. w przypisach, sum. , streszcz.

 21. MAMROT P., ANIOŁCZYK H., MARIAŃSKA M., KOPROWSKA J., FILIPOWSKA B.: Ochrona środowiska komunalnego przed polem elektromagnetycznym za pomocą tekstylnych materiałów barierowych. Prz. Telekomunikacyjny - Wiad. Telekomunikacyjne, 2012, nr 8-9, s. 859-864, bibliogr. 6 poz., streszcz.

 22. PAŁASZEWSKA-TKACZ A., CZERCZAK S., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Ftalan dibutylu - frakcja wdychalna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 3, s. 37-70, bibliogr. 137 poz., streszcz., sum.

 23. PAŁCZYŃSKI C., DUDEK W., KRĘCISZ B.: Zmiany klimatu, miejska wyspa ciepła i choroby alergiczne. Alergia, 2012, nr 4, s. 26-28, bibliogr. 10 poz., sum., streszcz.

 24. PAŁCZYŃSKI C., KRAKOWIAK A.: Skutki ostrego narażenia na substancje toksyczne w układzie oddechowym. Alergia, 2012, nr 3, s. 16-21, bibliogr. 41 poz., sum., streszcz.

 25. PAŁCZYŃSKI C., WITTCZAK T., WALUSIAK-SKORUPA J.: Problemy związane z medycyną pracy w praktyce lekarskiej. Med. Prakt., 2012, nr 12, s. 121-124.

 26. PAŁCZYŃSKI C.: Zagrożenia zdrowia w obrębie układu oddechowego związane z aktywnością wulkaniczną. Alergia, 2012, nr 2, s. 20-22, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.

 27. PAS-WYROŚLAK A., WISZNIEWSKA M., KOWALCZYK M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Badanie eozynofilii we łzach w diagnostyce alergicznego zapalenia spojówek o etiologii zawodowej. Alergia Astma Immunol., 2012, T. 17, nr 1, s. 32-40, bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.

 28. PRZYŁUSKA J.: Jak opublikować artykuł według zasad Open Access – porady dla autorów publikacji medycznych. Forum Bibl. Med., 2012, T. 5, nr 1, s. 471-477, bibliogr. w przypisach, sum., streszcz.

 29. RZEPECKI J., KRAKOWIAK A., FISZER M., CZYŻEWSKA S., WINNICKA R., KOŁACIŃSKI Z., POLITAŃSKI P., ŚWIDERSKA S.: Ostre zatrucia alkoholem metylowym wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2000-2009. Prz. Lek., 2012, T. 69, nr 8, s. 431-434, bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.

 30. SAPOTA A., SKRZYPIŃSKA-GAWRYSIAK M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Bromoeten. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 2, s. 13-29, bibliogr. 50 poz., streszcz., sum.

 31. SAPOTA A., SKRZYPIŃSKA-GAWRYSIAK M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Chlorek benzoilu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 2, s. 31-44, bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.

 32. STAREK A., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Akrylan 2-etyloheksylu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 1, s. 13-26, bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.

 33. STAREK A., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Mangan i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 1, s. 27-58, bibliogr. 88 poz., streszcz., sum.

 34. STAREK A., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Styren. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 3, s. 101-135, bibliogr. 154 poz., streszcz., sum.

 35. SZYMAŃSKA J.A., BRUCHAJZER E., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Eter oktabromodifenylowy - mieszanina izomerów 2,2',3,3',4,4',5',6-, 2,2',3,3',4,4',6,6'- i 2,2',3,4,4',5,5',6- - frakcja wdychalna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 3, s. 5-35, bibliogr. 81 poz., streszcz., sum.

 36. SZYMAŃSKA J.A., BRUCHAJZER E., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Eter pentabromodifenylowy - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 2, s. 75-109, bibliogr. 90 poz., streszcz., sum.

 37. SZYMAŃSKA J.A., BRUCHAJZER E., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Kwas akrylowy. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 4, s. 69-97, bibliogr. 53 poz., streszcz., sum.

 38. SZYMAŃSKA J.A., FRYDRYCH B., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Heksachlorocyklopentadien. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 4, s. 41-67, bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.

 39. ŚWIDWIŃSKA-GAJEWSKA A., CZERCZAK S., WĄGROWSKA-KOSKI E.: 1,2-Dibromoetan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy) krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 2, s. 45-73, bibliogr. 152 poz., streszcz., sum.

 40. WESOŁOWSKI W., KUCHARSKA M., GROMIEC J.: Butan-2-on - metoda oznaczania. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2012, T. 28, nr 1, s. 65-70, streszcz., sum.

 41. WITTCZAK T., WALUSIAK-SKORUPA J., PAŁCZYŃSKI C.: Choroby alergiczne i zagrożenia toksykologiczne w środowisku pracy rolników. Alergia, 2012, nr 1, s. 12-14, bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.

 42. WOŹNICKA E., NIEBUDEK-BOGUSZ E., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Nowa metoda manualnej terapii krtani w rehabilitacji zaburzeń czynnościowych głosu. Otorynolaryngologia - Prz. Klin., 2012, T. 11, nr 4, s. 168-173, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.

 43. ZAMYSŁOWSKA-SZMYTKE E., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Badania układu równowagi dla potrzeb medycyny pracy. Otorynolaryngologia - Prz. Klin., 2012, T. 11, nr 4, s. 139-145, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Z LISTY C MNISW 1. FRONCZAK A., POLAŃSKA K., USIDAME B., KALETA D.: Comprehensive tobacco control measures - the overview of the strategies recommended by WHO. Centr. Eur. J. Public Health, 2012, Vol. 20, nr 1, s. 81-86, bibliogr. 26 poz., sum.

 2. KNOL-MICHAŁOWSKA K.: Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń w Internecie. Stud. Eduk., 2012, nr 23, s. 301-327, bibliogr. 35 poz., sum.

 3. KNOL-MICHAŁOWOWSKA K., GOSZCZYŃSKA E., PETRYKOWSKA A.: Fora internetowe jako źródło wsparcia społecznego dla kobiet ciężarnych uzależnionych od nikotyny. Stud. Eduk., 2012, nr 23, s. 141-162, bibliogr. 19 poz., sum.

 4. KORZENIOWSKA E.: Polscy pracownicy o wykorzystaniu nowych mediów w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w miejscu pracy. Stud. Eduk., 2012, nr 23, s. 163-181, bibliogr. 27 poz., sum.

 5. LAZURAS L., PYŻALSKI J., BARKOUKIS V., TSORBATZOUDIS H.: Empathy and moral disengagement in adolescent cyberbullying: implications for educational intervention and pedagogical practice. Stud. Eduk., 2012, nr 23, s. 57-69, bibliogr. 49 poz., sum., streszcz.

 6. PLICHTA P.: Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną jako ofiary agresji elektronicznej. Stud. Eduk., 2012, nr 23, s. 267-280, bibliogr. 22 poz., sum.

 7. PUCHALSKI K.: Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej. Stud. Eduk., 2012, nr 23, s. 119-139, bibliogr. 42 poz., sum.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY


 1. BUJAK-PIETREK S.: Zagrożenia pyłem azbestowym. Promotor BHP, 2012, nr 12, s. 17-20, bibliogr. 12 poz.

 2. HECK J.E., MOORE L.E., LEE Y.C., MCKAY J.D., HUNG R.J., KARAMI S., GABORIEAU V., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., ZARIDZE D.G., MUKERIYA A., MATES D., FORETOVA L., JANOUT V., KOLLAROVA H., BENCKO V., ROTHMAN N., BRENNAN P., CHOW W.H., BOFFETTA P.: Xenobiotic metabolizing gene variants and renal cell cancer: a multicenter study. Front. Oncol., 2012, nr 2, s. 16, bibliogr. 39 poz., sum.

 3. JÓŹWIAK Z.: Hałas w przemyśle. Pr. Zdr., 2012, nr 7-8, s. 28-31.

 4. JÓŹWIAK Z.: Maty antyzmęczeniowe. Pr. Zdr., 2012, nr 11, s. 37-38.

 5. JÓŹWIAK Z.: Nie tylko skórka od banana... Pr. Zdr., 2012, nr 12, s. 32-33.

 6. JÓŹWIAK Z.: Obciążenie układu ruchu u stomatologów. Promotor BHP, 2012, nr 12, s. 41-46.

 7. JÓŹWIAK Z.: Prawo tarcia Pr. Zdr., 2012, nr 3, s. 42-44.

 8. KNOL K.: Czy Internet to świat bez zasad? Remedium, 2012, nr 7-8, s. 4-5, bibliogr. 5 poz.

 9. KNOL K.: Profilaktyka agresji elektronicznej - co może zrobić szkoła? Hejnał Oświatowy, 2012, nr 5, s. 13-15, bibliogr. 8 poz.

 10. MAKOWIEC-DĄBROWSKA T.: Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej a wiek pracowników. Część 1. Przyjaciel przy Pracy, 2012, nr 9, s. 10-12.

 11. MAKOWIEC-DĄBROWSKA T.: Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej a wiek pracowników. Część 2. Przyjaciel przy Pracy, 2012, nr 10, s. 28-29.

 12. MARCINKIEWICZ A.: Szczepienia ochronne pracowników. Promotor BHP, 2012, nr 9, s. 42-44.

 13. PYŻALSKI J.: From cyberbullying to electronic aggression: typology of the phenomenon. Emotional and Behavioural Difficulties, 2012, Vol. 17, nr 3-4, s. 305-317, bibliogr. 46 poz., sum.

 14. SAKOWSKI P.: Vaccination system in Poland – a brief overview of migrant issues. Barents Newsletter Occup. Health Safety, 2011, Vol. 14 nr 2, s. 49-50, bibliogr. 15 poz.

 15. SITAREK K., SZYMCZAK W.: Buta-1,3-dien. Wyt. Szac. Ryzyka Zdr., 2012, nr 1, s. 41-77, bibliogr. s. 70-77, sum.

 16. SOĆKO R., SZYMCZAK W.: Fenylohydrazyna i jej związki. Wyt. Szac. Ryzyka Zdr., 2012, nr 1, s. 79-96, bibliogr. s. 94-96, sum.

 17. ŚWIĄTKOWSKA B.: Główne zagrożenia zdrowia osób w wieku produkcyjnym w Polsce. Prew. Rehabil., 2012, nr 3, s. 8-14, bibliogr. w przypisach.

 18. ŚWIDWIŃSKA-GAJEWSKA A., SZYMCZAK W.: Akrylamid. Wyt. Szac. Ryzyka Zdr., 2012, nr 1, s. 5-40, bibliogr. s. 32-40, sum.

 19. WALUSIAK-SKORUPA J.: Najczęstsze problemy orzecznicze podczas badań profilaktycznych osób niepełnosprawnych. Część II. Pr. Zdr., 2012, nr 1, s. 28-31.

 20. WALUSIAK-SKORUPA J.: Zasady dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem - nasza przyszłość. Pr. Zdr., 2012, nr 9, s. 40-41.

 21. WALUSIAK-SKORUPA J.: Zasady dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym. Pr. Zdr., 2012, nr 10, s. 30-34.

 22. WĄGROWSKA-KOSKI E., WALUSIAK-SKORUPA J.: Nowe wyzwania w medycynie pracy. Pr. Zdr., 2012, nr 2, s. 20-24.

 23. WISZNIEWSKA M.: Przewlekła obturacyjna choroba płuc pochodzenia zawodowego. Pr. Zdr., 2012, nr 7-8, s. 8-12, bibliogr. 5 poz.


MONOGRAFIE

 1. BABLOK L., BIDZIŃSKI M., DOMITRZ J., JAKIEL G., JĘDRZEJCZAK P., HANKE W., KORMAN M., KUCZYŃSKI W., KURZAWA R., PAWELCZYK L., PORĘBA R., PUTOWSKI L., RADOWICKI S., RADWAN M., RADWAN P., SZAMATOWICZ J., SZAMATOWICZ M., WOŁCZYŃSKI S.: Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w niepłodności. Red. Wołczyński S., Radwan M. . Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2011, 131 s., bibliogr. przy rozdz.

 2. Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, 259 s.

 3. MERECZ D., POTOCKA A., WĘŻYK A., WASZKOWSKA M.: Mini przewodnik po psychospołecznych zagrożeniach zawodowych. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, 37 s., bibliogr. 21 poz.

 4. Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D. Łódź: Oficyna Wydaw. Inst. Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, 132 s., bibliogr. 66 poz.

 5. Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, 107 s., bibliogr. przy rozdz.

 6. PYŻALSKI J.: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls 2012, 317 s., bibliogr. 305 poz.

 7. PYŻALSKI J.: Potrzeby rozwiązań wychowawczych w świetlicach środowiskowych w zakresie pracy pedagogicznej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w województwie łódzkim. Łódź: Stowarzyszenie MONAR 2012, 48 s., bibliogr. 13 poz.

 8. RANTANANEN J., KIM R.: Ocena i zalecenia dotyczące wzmocnienia stanowiska i roli zarządczej Ministerstwa Zdrowia w działaniach związanych z poprawa promocji zdrowia w miejscu pracy Polsce. [Współaut.]Kłosiński W., Pietruszka A., Hanke W., Jakubowski M., Kopias J.A., Korzeniowska E., Puchalski K., Tarkowski S., Walusiak-Skorupa J., Koradecka D., Żołnierczyk-Zreda D., Bugajska J., Brzozowski A., Taranowska W., Czarnowski J., Łyjak G., Kowalik K., Karaszewska A., Miśkiewicz P., Kozieł A. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe 2012, 51 s., bibliogr. 68 poz.

 9. SZESZENIA-DĄBROWSKA N., WILCZYŃSKA U., SOBALA W.: Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych 2012, 93 s., bibliogr. w przypisach.

 10. Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców. Red. Bortkiewicz A. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, 114 s., bibliogr. 223 poz.

 11. VANHAVERE F., CARINOU E., GUALDRINI G., CLAIEAND I., SANS MERCE M., GINJAUME M., NIKODEMOVA D., JANKOWSKI J., BORDY J.-M., RIMPLER A., WACH S., MARTIN P., STRUELENS L., KRIM S., KOUKORAVA C., FERRARI P., MARIOTTI F., FANTUZZI E., DONADILLE L., ITIE C., RUIZ N., CARNICER A., FULOP M., DOMIENIK J., BRODECKI M., DAURES J., BARTH I., BILSKI P.: ORAMED: Optimization of radiation protection of medical staff. Braunschweig: European Radiation Dosimetry e. V. 2012, 184 s., bibliogr. przy rozdz.

 12. WASZKOWSKA M., POTOCKA A., WĄGROWSKA-KOSKI E., MERECZ D.: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, 92 s.


ROZDZIAŁY


 1. BORTKIEWICZ A., GADZICKA E., SIEDLECKA J., MAKOWIEC-DĄBROWSKA T.: Zawodowe i środowiskowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia. W: Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców. Red. Bortkiewicz A. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 38-81, bibliogr. s. 90-114.

 2. BORTKIEWICZ A.: Podsumowanie. W: Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców. Red. Bortkiewicz A. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 87-89, bibliogr. s. 90-114.

 3. BORTKIEWICZ A.: Wprowadzenie. W: Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców. Red. Bortkiewicz A. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 5-9, bibliogr. s. 90-114.

 4. CZERCZAK S., GROMIEC J.P., PAŁASZEWSKA-TKACZ A., ŚWIDWIŃSKA-GAJEWSKA A.: Nickel, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, and platinum. W: Patty's Toxicology Ed. Bingham E., Cohrssen B. Hoboken: John Wiley & Sons 2012, s. 653-768, bibliogr. 912 poz.

 5. DUDEK B., MERECZ D.: Poziom i zróżnicowanie zasobów a decyzje finansowe w sytuacjach o różnej wartości oczekiwanej. W: Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia. Red. Bielawska-Batorowicz E., Dudek B. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 125-133, sum.

 6. JAKUBOWSKI M.: Biomarkers of exposure. Lead. W: Biomarkers and human biomonitoring. Volume 1: Ongoing programs and exposures. Ed. Knudsen L.E., Merlo D.F. Cambridge: RSC Publishing 2012, s. 322-337, bibliogr. 38 poz.

 7. JAKUBOWSKI M.: Zinc and cadmium compounds. W: Patty's Toxicology Ed. Bingham E., Cohressen B. Hoboken: John Wiley & Sons 2012, s. 167-211, bibliogr. 240 poz.

 8. JÓŹWIAK Z., BORTKIEWICZ A., MAKOWIEC-DĄBROWSKA T.: Workload of workers employed in the transportation of disabled people. W: Ergonomics for the disabled. Ed. Lewandowski J., Niziołek K. Łódź: Technical University of Lodz Press 2011, s. 159-173 bibliogr. 12 poz.

 9. KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M., PYŻALSKI J.: New dimensions of PR ethics in the era of new media. W: Convergence: media in future. Ed. Baczyński A., Drożdż M., et al. Kraków: Institute of Journalism and Social Communication, The Pontifical University of John Paul II; FALL 2012, s. 159-177, bibliogr. 40 poz., sum.

 10. KNOL K.: Świat bez zasad? - normatywność online. W: Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, s. 151-184, bibliogr. 23 poz.

 11. KNOL-MICHAŁOWSKA K.: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży - rola szkoły w działaniach interwencyjnych i profilaktycznych, część I. W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Red. Rokicka B. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 2012, s. 1-36 (w rozdz. G 2.6).

 12. KOŁACIŃSKI Z.: Zatrucia metalami i ich związkami. W: Wybrane problemy zagrożeń chemicznych dla ratowników medycznych. Red. Pach J., Groszek B. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 2012, s. 88-127, bibliogr. 48 poz.

 13. MAKOWIEC-DĄBROWSKA T., HANKE W.: Epidemiologia czynników ryzyka i chorób układu krążenia (CVD). W: Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców. Red. Bortkiewicz A. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 10-22, bibliogr. s. 90-114.

 14. MARCINKIEWICZ A., SZOSLAND D., PAS-WYROŚLAK A., LEWAŃSKA M.: Inne konsultacje specjalistyczne. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 51-56.

 15. MARCINKIEWICZ A., SZOSLAND D.: Algorytm lekarskiego postępowania orzeczniczego u kierowców z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 33-51,56-65.

 16. MARCINKIEWICZ A., SZOSLAND D.: Wprowadzenie. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 9-11.,

 17. MARCINKIEWICZ A., SZOSLAND D.: Zalecenia dla kierowców chorujących na cukrzycę. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 67-68.

 18. MARCINKIEWICZ A., WĄGROWSKA-KOSKI E., RYBACKI M.: Stan prawny. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 13-31.

 19. MERECZ D.: Molestowanie seksualne w pracy i okolicznościach związanych z pracą. W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 57-63, bibliogr. 15 poz.

 20. MERECZ D.: Wypadki w pracy, narażenie na zdarzenia traumatyczne podczas wykonywania czynności zawodowych i ich skutki. W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 25-39, bibliogr. 5 poz.

 21. MOŚCICKA-TESKE A., DRABEK M.: Agresja i mobbing - szczególny rodzaj zagrożeń psychospołecznych. W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 41-56, bibliogr. 34 poz.

 22. PAŁCZYŃSKI C., GÓRSKI P.: Astma zawodowa. W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2012. Red. prow. Gajewski P. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2012 s. 742.

 23. PAŁCZYŃSKI C.: Beryloza. W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2012. Red. prow. Gajewski P. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2012 s. 739-741.

 24. PLICHTA P.: Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną - praktyczne implikacje. W: Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, s. 69-92, bibliogr. 24 poz.

 25. POTOCKA A., WASZKOWSKA M., MERECZ D. (Oprac.): Zalecane metody i techniki diagnostyczne. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 89-92.

 26. POTOCKA A., WASZKOWSKA M., MERECZ D.: Zakres i standardy badań psychologicznych. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 41-47, bibliogr. 4 poz.

 27. POTOCKA A., WASZKOWSKA M.: Psychologiczne czynniki ryzyka wypadków. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 17-24, bibliogr. 25 poz.

 28. POTOCKA A.: Psychospołeczne zagrożenia zawodowe. Zarys problemu. W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 7-23, bibliogr. 23 poz.

 29. PYŻALSKI J.: Gimnazjaliści online: dobre i złe wiadomości z polskiej części wyników European Cyberbullying Intervention Project. W: Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, s. 11-43, bibliogr. 27 poz.

 30. PYŻALSKI J.: The digital generation gap revisited. Constructive and dysfunctional patterns of social media usage. W: The impact of technology on relationships in educational settings. Ed. Costabile A., Spears B.A. New York: Routledge 2012, s. 91-101, bibliogr. 20 poz.

 31. PYŻALSKI J.: Wstęp. W: Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, s. 7-10.

 32. PYŻALSKI J.: Wychowanie w erze cyfrowej. W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Red. Rokicka B. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 2012, s. 1-11 (w rozdz. C 1.9), bibliogr. w przypisach.

 33. PYŻALSKI J.: Wywiad elektroniczny w badaniach tematów drażliwych. Uwagi po badaniach pilotażowych dotyczących agresji elektronicznej. W: Internet w psychologii - psychologia w Internecie. Red. Aouil B., Czerwiński K., Wosik-Kawala D. Toruń, Gniezno: Wydawnictwo Adam Marszałek, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium 2011, s. 270-288.

 34. RYDZYŃSKI K., PAKULSKA D.: Vanadium, niobium, and tantalum. W: Patty's Toxicology Ed. Bingham E., Cohrssen B. Hoboken: John Wiley & Sons 2012, s. 511-564, bibliogr. 345 poz.

 35. SAKOWSKI P.: Occupational health of health care workers. A system approach as an example of practice at the national level – experience of Poland. W: Occupational Health of Health Care Workers. Ed. Lehtinen S. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health 2011, s. 21-24.

 36. SIEDLECKA J.: Obturacyjny bezdech senny - istotny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. W: Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców. Red. Bortkiewicz J. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 33-37, bibliogr. s. 90-114.

 37. SIEDLECKA J.: Profilaktyka chorób układu krążenia wśród pracowników. W: Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców. Red. Bortkiewicz A. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 82-86, bibliogr. s. 90-114.

 38. SZOSLAND D., MARCINKIEWICZ A.: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej - aspekty diabetologiczne kluczowe dla oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 69-80.

 39. WASZKOWSKA M. (Oprac.): Przykłady wypełniania dokumentacji badań psychologicznych. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 69-88.

 40. WASZKOWSKA M., MERECZ D., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Wskazania lekarskie do przeprowadzania badań psychologicznych. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 27-40, bibliogr. 33 poz.

 41. WASZKOWSKA M., POTOCKA A., MERECZ D. (Oprac.): Ankieta do oceny stanowiska pracy. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 65-67.

 42. WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Dokumentacja badań psychologicznych. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 49-56, bibliogr. 14 poz.

 43. WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Konsultacje psychologiczne - element profilaktycznego badania lekarskiego. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 9-12, bibliogr. 5 poz.

 44. WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Kontrola świadczeń udzielanych przez psychologów. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 57-59, bibliogr. 3 poz.

 45. WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Psycholog w służbie medycyny pracy. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 7-8, bibliogr. 2 poz.

 46. WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Rodzaje prac ze wskazaniami do badań psychologicznych. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 13-16, bibliogr. 4 poz.

 47. WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Współpraca lekarz-psycholog. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 61-63.

 48. WASZKOWSKA M.: Profilaktyka i zwalczanie psychospołecznych zagrożeń jako zadanie służby medycyny pracy. W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 101-106, bibliogr. 4 poz.

 49. WASZKOWSKA M.: Terminy wykonywania badań psychologicznych. W: Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2012, s. 25, bibliogr. 1 poz.

 50. WASZKOWSKA M.: Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym. W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 65-82, bibliogr. 4 poz.

 51. WĘŻYK A.: Ochrona pracowników przed zagrożeniami psychospołecznymi w świetle przepisów prawa pracy (stan prawny na dzień 1 stycznia 2012). W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 83-99, bibliogr. 16 poz.

 52. WIKTOREK-SMAGUR A., HNATUSZKO-KONKA K., GERSZBERG A., KOWALCZYK T., LUCHNIAK P., KONOKOWICZ A.K.: Green way of biomedicine – how to force plants to produce new important proteins. W: Transgenic plants - Advances and Limitations. Ed. Yelda Ozden Çiftçi. Rijeka: InTechOpen 2012, s. 63-90, bibliogr. S. 81-90.

 53. WOJDA M.: Służba medycyny pracy. W: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych 2012, s. 131-134, 223-230.

 54. ZMYŚLONY M.: Metody dozymetrii fizyko-chemicznej do wykorzystania w zdarzeniach radiacyjnych. W: Pokojowe i terrorystyczne zagrożenia radiacyjne. Red. Janiak M.K., Cheda A., Nowosielska E.M. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna 2012, s. 113-128.

 55. ZMYŚLONY M.: Zachorowania na nowotwory w otoczeniu linii wysokoenergetycznych i stacji bazowych telefonii komórkowej. W: Pokojowe i terrorystyczne zagrożenia radiacyjne. Red. Janiak M.K., Cheda A., Nowosielska E.M. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna 2012, s. 231-246.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna