Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w ŁodziPobieranie 2.16 Mb.
Strona2/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2. Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. med. Marcin Kamiński

 1. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

 2. prof. dr hab. Sławomir Czerczak

 3. prof. dr hab. med. Jan Goch

 4. dr hab. n. med. Jolanta Gromadzińska prof. IMP

 5. prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski

 6. prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

 7. prof. dr hab. Marek Jakubowski

 8. prof. dr hab. med. Marek Janiak

 9. prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska

 10. dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP

 11. dr Anna Kozajda

 12. dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

 13. dr hab. med. Beata Kręcisz prof. IMP

 14. prof. dr hab. Waldemar Lutz

 15. dr hab. med. Irena Maniecka-Bryła prof. nadzw. UM

 16. dr Dorota Merecz-Kot

 17. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP

 18. prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

 19. dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP

 20. dr Jolanta Przyłuska

 21. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

 22. prof. dr hab. med. Anna Skoczyńska

 23. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

 24. dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

 25. prof. dr hab. med. Jacek Suzin

 26. prof. dr hab. med. Marek Synder

 27. prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

 28. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

 29. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

 30. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

 31. dr med. Ewa Wągrowska-Koski

 32. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

 33. dr med. Marta Wiszniewska

 34. prof. dr hab. Maciej Zalewski

 35. dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

Komisja ds. oceny wykonania planu naukowego

Przewodniczący:

prof. dr hab. med. Jan GochZ-ca przewodniczącego:

prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-StańczykCzłonkowie:

 1. prof. dr hab. Sławomir Czerczak

 2. dr hab. n. med. Jolanta Gromadzińska prof. IMP

 3. prof. dr hab. Waldemar Lutz

 4. dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP

 5. dr Jolanta Przyłuska – sekretarz

 6. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

 7. prof. dr hab. med. Jacek Suzin

 8. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

 9. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

 10. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

 11. dr med. Ewa Wągrowska-Koski

 12. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

 13. prof. dr hab. Maciej Zalewski

Komisja ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny

Przewodnicząca:

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-KowalskaZ-cy przewodniczącej:

 1. prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska

 2. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

Członkowie:

 1. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

 2. prof. dr hab. med. Jan Goch

 3. prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski

 4. prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

 5. prof. dr hab. med. Marek Janiak

 6. prof. dr hab. med. Marcin Kamiński

 7. dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP

 8. dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

 9. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP

 10. prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

 11. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

 12. prof. dr hab. med. Anna Skoczyńska

 13. prof. dr hab. med. Jacek Suzin

 14. prof. dr hab. med. Marek Synder

 15. prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

 16. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

 17. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Osoba spoza Rady Naukowej

mgr Paulina Tomczak – sekretarz


Komisja ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Przewodniczący:

prof. dr hab. Wojciech WąsowiczZ-cy przewodniczącego:

 1. prof. dr hab. Marek Jakubowski

 2. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

Członkowie:

 1. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

 2. prof. dr hab. Sławomir Czerczak

 3. dr hab. n. med. Jolanta Gromadzińska prof. IMP

 4. prof. dr hab. med. Marek Janiak

 5. prof. dr hab. med. Marcin Kamiński

 6. dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

 7. prof. dr hab. Waldemar Lutz

 8. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

 9. dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

 10. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

 11. prof. dr hab. Maciej Zalewski

 12. dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

Osoba spoza Rady Naukowej

mgr Paulina Tomczak – sekretarz


Komisja ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu

Przewodnicząca:

prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-StańczykZ-ca przewodniczącej:

prof. dr hab. med. Wojciech HankeCzłonkowie:

 1. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

 2. prof. dr hab. Sławomir Czerczak

 3. prof. dr hab. med. Jan Goch

 4. prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski

 5. dr hab. med. Irena Maniecka-Bryła prof. nadzw. UM

 6. prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

 7. prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

 8. prof. dr hab. med. Marek Synder

 9. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

 10. prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

 11. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

 12. dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

Osoba spoza Rady Naukowej

mgr Paulina Tomczak – sekretarzKomisja ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych

Przewodniczący:

prof. dr hab. Sławomir CzerczakZ-ca przewodniczącego:

dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMPCzłonkowie:

 1. dr. hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

 2. prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska

 3. dr Anna Kozajda

 4. dr hab. med. Beata Kręcisz prof. IMP

 5. prof. dr hab. Waldemar Lutz

 6. dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

 7. dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

 8. prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

 9. prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

 10. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

 11. dr med. Marta Wiszniewska

 12. dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

Osoba spoza Rady Naukowej

mgr Sylwia Olesińska – sekretarzKomisja oceniająca dorobek pracowników naukowych

Przewodniczący:

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-KowalskaCzłonkowie:

 1. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

 2. prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

 3. dr Dorota Merecz-Kot

 4. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

 5. prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

 6. bezpośredni zwierzchnik służbowy ocenianego pracownika

Osoba spoza Rady Naukowej

mgr Aleksandra Piotrowska – sekretarz


Posiedzenia Rady Naukowej

2 kwietnia 2012 r. odbyło się I/2012 posiedzenie Rady Naukowej

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z II/2011 posiedzenia Rady Naukowej w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz: • nadano stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna dr med. Ewie Zamysłowskiej-Szmytke.
 • nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna lek. Alicji Pas-Wyroślak.
 • rozpatrzono wniosek Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych
  w dyscyplinie medycyna w przedmiocie wyróżnienia rozprawy doktorskiej lek. Alicji Pas-Wyroślak.
 • wszczęto przewód doktorski w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna lek. Joanny Zgorzelskiej-Kowalik.
 • zaopiniowano wniosek Rady Naukowej do Dyrektora Instytutu o mianowanie prof. dr hab. med. Ireny Szadkowskiej-Stańczyk na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
 • zaopiniowano wniosek Dyrektora Instytutu do Rady Naukowej w sprawie zaopiniowania zatrudnienia prof. dr hab. med. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
 • zaopiniowano wnioski Komisji konkursowej ds. zatrudnienia pracowników naukowych
  w przedmiocie:

  1. zatrudnienia dr. med. Bronisława Kapitaniaka na stanowisku profesora wizytującego w Zakładzie Fizjologii Pracy i Ergonomii;

  2. zatrudnienia mgr. Piotra Sakowskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Polityki Zdrowotnej;

  3. zatrudnienia mgr. Marcina Brodeckiego na stanowisku asystenta w Pracowni Oceny Narażenia Populacji Zakładu Ochrony Radiologicznej.

 • oceniono dorobek naukowy dr. Jacka Pyżalskiego i udzielono mu rekomendacji do podjęcia dalszych czynności przewodu habilitacyjnego prowadzonego w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

22 maja 2012 r. odbyło się II/2012 posiedzenie Rady Naukowej

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z I/2012 posiedzenia Rady Naukowej w dniu 2 kwietnia 2012 r. oraz: • zaopiniowano i przyjęto „Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2011”.
 • zaopiniowano „Sprawozdanie finansowe Instytutu za rok 2011”.
 • zaopiniowano i przyjęto „Plan działalności Instytutu na rok 2012”.
 • zaopiniowano kryteria zatrudnienia pracowników na stanowiskach naukowych w IMP.
 • rozpatrzono wniosek o powołanie Zespołu oceniającego dorobek naukowy w celu przygotowania wniosku dotyczącego czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych dr. hab. med. Jolancie Walusiak-Skorupie prof. IMP.
 • rozpatrzono wniosek Zespołu powołanego w celu przygotowania wniosku dotyczącego czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych dr. hab. med. Włodzimierzowi Stelmachowi.
 • rozpatrzono wniosek Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w przedmiocie:

    1. powołania 3 członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym
     dr Anny Kilanowicz-Sapoty;

    2. powołania 3 członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym
     dr Edyty Reszki;

    3. powołania 3 członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym
     dr. Tadeusza Hałatka.
 • rozpatrzono wnioski Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny w przedmiocie:

    1. powołania 3 członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr med. Beaty Kręcisz;

    2. powołania 3 członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr med. Beaty Pepłońskiej.
 • rozpatrzono wnioski Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Bródki.

28 sierpnia 2012 r. odbyło się III/2012 posiedzenie Rady Naukowej

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z II/2012 posiedzenia Rady Naukowej w dniu 22 maja 2012 r. oraz: • rozpatrzono wniosek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Kilanowicz-Sapoty w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna;
 • rozpatrzono wniosek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr med. Beaty Kręcisz w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
  w dyscyplinie medycyna;
 • rozpatrzono wniosek Zespołu powołanego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych dr hab. med. Jolancie Walusiak-Skorupie prof. IMP.
 • rozpatrzono wniosek Zespołu powołanego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych dr hab. n. med. Jolancie Gromadzińskiej prof. IMP w przedmiocie wystąpienia do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych z wnioskiem o nadanie tytułu profesora nauk medycznych.
 • nadano stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna
  mgr Renacie Winnickiej.
 • rozpatrzono wniosek Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych
  w dyscyplinie biologia medyczna w przedmiocie wyróżnienia rozprawy doktorskiej
  mgr Renaty Winnickiej.
 • rozpatrzono wniosek Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych w zakresie biologia medyczna w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna mgr Annie Rewerskiej.
 • rozpatrzono wniosek Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny w przedmiocie zamknięcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna lek. Piotra Kotyły.
 • rozpatrzono wniosek Komisji ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 1. lek. Sylwii Świderskiej-Kiełbik;

 2. lek. Cezarego Strugały;

 3. lek. Piotra Kotyło.
 • zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji na stanowiska pracowników naukowych w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta:

   1. dr med. Alicji Pas-Wyroślak;

   2. dr Małgorzaty Kucharskiej;

   3. dr Doroty Błędzkiej.
 • zaopiniowano zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu.
 • zaopiniowano zmiany w Regulaminie określającym zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu na stanowiska naukowe.
 • przedstawiono sprawozdanie z wyników przeglądu kadrowego Komisji oceniającej dorobek pracowników naukowych.
 • przedstawiono sprawy organizacyjne i wolne wnioski:

  1. zaopiniowano kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

   • prof. dr hab. Wojciecha Wąsowicza;

   • dr hab. med. Jolantę Walusiak-Skorupę prof. IMP;

  2. zaopiniowano kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów:

   • w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

    1. prof. dr hab. med. Mariolę Śliwińską-Kowalską (IMP, Łódź);

    2. prof. dr hab. med. Michała Tenderę (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice);

   • w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:

    1. prof. dr hab. Wojciecha Wąsowicza (IMP, Łódź);

    2. prof. dr hab. Andrzeja Bednarka (UM, Łódź);

   • w dziedzinie nauk o zdrowiu:

    1. prof. dr hab. med. Irenę Szadkowską-Stańczyk (IMP, Łódź).

11 października 2012 r. odbyło się IV/2012 posiedzenie Rady Naukowej

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z III/2012 posiedzenia Rady Naukowej w dniu 28 sierpnia 2012 r. oraz: • rozpatrzono wniosek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Edyty Reszki
  w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.
 • rozpatrzono wniosek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tadeusza Hałatka w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
  w dyscyplinie biologia medyczna.
 • zaopiniowano zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu.

21 listopada 2012 r. odbyło się V/2012 posiedzenie Rady Naukowej

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad przyjęto protokół z IV/2012 posiedzenia Rady Naukowej w dniu 11 października 2012 r. oraz: • rozpatrzono wniosek Komisji habilitacyjnej w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna –
  dr med. Beacie Pepłońskiej.
 • zaopiniowano zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu.
 • zaopiniowano kandydatów na funkcje kierowników komórek organizacyjnych.
 • zaopiniowano „Regulamin oceny dorobku pracowników naukowych”.
 • zaopiniowano wnioski Komisji ds. kwalifikacji na stanowiska pracowników naukowych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego:

 1. dr hab. med. Beaty Kręcisz;

 2. dr hab. Edyty Reszki;

 3. dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk-Łuszczyńskiej.

Organizacje związkowe

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Przewodnicząca: Alicja Roszkowicz

Z-ca przewodniczącej: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

Sekretarz: Ewa Zalewska

Skarbnik: mgr Danuta Nowicka

Członkowie: Anna Kucharska, mgr Ewa Twardowska, mgr Mariola Wojda


Zarząd Związku Zawodowego Pracowników IMP

Przewodnicząca: mgr Iwona Rogalska

Z-ca przewodniczącej: mgr inż. Piotr Krauze

Skarbnik: Elżbieta Miazek


Zarząd Terenowego Oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Przewodniczący: dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP

Z-ca przewodniczącego: dr med. Jacek Rzepecki

Skarbnik: lek. Maciej Czerniak

Sekretarz: lek. Diana Tymoszuk
Zarząd Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Przewodnicząca: Renata Rubaszewska

Z-ca przewodniczącej: Agnieszka Kleczyńska

Sekretarz: mgr Marta Swarzyńska

Skarbnik: Bożena Gozdek

Członek: Anna Tulińska


Zakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej Województwa Łódzkiego

Pełnomocnik: mgr Anna Pirowicz


3. Kadra Instytutu Medycyny Pracy w 2012 roku

 1. Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2012

W tym pracownicy:

 • naukowo-badawczy 103

 • inżynieryjno-techniczni 215

 • administracyjno-ekonomiczni 53

 • obsługi i robotniczy 30

 • inni (rezydenci) 12

RAZEM 413 osób 1. Kadra naukowo-badawcza:

 • Asystent 22

 • Adiunkt 51

 • Profesor nadzwyczajny 19

 • Profesor zwyczajny 10

 • Profesor wizytujący 1

RAZEM 103 osoby 1. Samodzielni pracownicy naukowi

 • z tytułem profesora 13

 • ze stopniem doktora hab. 20

RAZEM 33 osobySamodzielni pracownicy naukowo-badawczy

z tytułem naukowym profesora (13 osób)

Czerczak Sławomir, Gralewicz Sławomir, Hanke Wojciech, Jakubowski Marek,


Kieć-Świerczyńska Marta, Pałczyński Cezary, Rydzyński Konrad, Sułkowski Wiesław,
Szadkowska-Stańczyk Irena, Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Śliwińska-Kowalska Mariola,
Wąsowicz Wojciech, Wrońska-Nofer Teresa

ze stopniem doktora habilitowanego (20 osób)

Bortkiewicz Alicja, Gromadzińska Jolanta, Hałatek Tadeusz, Krakowiak Anna, Kalinka Jarosław, Kręcisz Beata, Kołaciński Zbigniew, Makowiec-Dąbrowska Teresa, Niebudek-Bogusz Ewa, Pawlaczyk-Łuszczyńska Małgorzata, Pepłońska Beata, Pyżalski Jacek, Reszka Edyta,


Sińczuk-Walczak Halina, Stetkiewicz Jan, Stępnik Maciej, Tarkowski Stanisław,
Walusiak-Skorupa Jolanta, Zamysłowska-Szmytke Ewa, Zmyślony Marek

II. Struktura zadań

1. Główne kierunki badawcze

Plan naukowy Instytutu przyjęty na 2012 rok obejmował 195 zadań, w tym 78 tematów statutowych. Łącznie zrealizowano 323 zadania w ramach następujących kierunków badawczych: • identyfikacja oraz ocena zagrożeń spowodowanych czynnikami chemicznymi, tworzenie systemu zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym,

 • identyfikacja czynników genetycznych decydujących o indywidualnej wrażliwości
  na czynniki chemiczne,

 • kancerogeneza zawodowa i środowiskowa,

 • patologia zawodowa – zasady wczesnej diagnostyki, profilaktyki i orzecznictwa,

 • patogeneza, diagnostyka i terapia zatruć ostrych i przewlekłych,

 • ocena biologicznego działania i zdrowotnych skutków ekspozycji na pyły przemysłowe
  i środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek,

 • ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy,

 • ocena biologicznego działania i zdrowotnych skutków ekspozycji na hałas i pola elektromagnetyczne,

 • ocena ekspozycji na radon i produkty jego rozpadu oraz promieniowanie rentgenowskie,

 • fizjologiczna, psychologiczna i psychospołeczna ocena uciążliwości pracy i zdolności
  do pracy oraz opracowanie zasad doboru zawodowego,

 • ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia,

 • epidemiologiczna ocena ryzyka zdrowotnego ekspozycji zawodowej i środowiskowej,

 • promocja zdrowia w miejscu pracy,

 • organizacja ochrony zdrowia pracujących,

 • programy nauczania oraz kształcenia w zakresie medycyny pracy, higieny pracy oraz zdrowia publicznego,

 • systemy kontroli i zapewniania jakości.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna