Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi sprawozdanie z działalności instytutu za 2012 rok


Polskie Towarzystwo SocjologicznePobieranie 2.16 Mb.
Strona5/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Polskie Towarzystwo Socjologiczne: dr Elżbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski

Polskie Towarzystwo Toksykologii Klinicznej: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP, dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP, dr med. Jacek Rzepecki., dr med. Szymon Bernas – członkowie

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne:

Zarząd Główny: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz – przewodniczący Zarządu Głównego,
dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP – sekretarz, dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP – skarbnik, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP – Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński

Zarząd Oddziału Łódzkiego: dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP – przewodniczący,
dr Krystyna Sitarek – sekretarz, dr Sławomir Brzeźnicki – skarbnik

Członkowie: prof. dr hab. Sławomir Czerczak, mgr Dobrosława Gradecka-Meesters, dr Jan Gromiec, dr hab. Tadeusz Hałatek, dr Ewa Jabłońska, dr Danuta Ligocka, prof. dr hab. Sławomir Gralewicz, dr Joanna Piasecka-Zelga, dr hab. Edyta Reszka prof. IMP, dr Joanna Roszak, dr Renata Winnicka, dr Marek Dobecki

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP, dr med. Elżbieta Gadzicka

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego:

dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP – członek honorowy, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke wiceprezes, prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński – członek Zarządu Głównego, prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk – przewodnicząca Oddziału Łódzkiego, dr Anna Kozajda – sekretarz Oddziału Łódzkiego, mgr Karolina Bródka – skarbnik Oddziału Łódzkiego, dr Stella Bujak-Pietrek – członek zarządu Oddziału ŁódzkiegoPozostali członkowie: prof. dr hab. Sławomir Czerczak, dr Renata Soćko, dr Joanna Jurewicz, dr med. Andrzej Marcinkiewicz, mgr Małgorzata Sowiak

Towarzystwo Internistów Polskich: dr med. Wojciech Dudek, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński, dr med. Dominika Świerczyńska-Machura, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP, dr med. Tomasz Wittczak, dr med. Elżbieta Gadzicka

Towarzystwo Terapii Monitorowanej: dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke

Inne organizacje

Fundacja „Zdrowe Biuro”: dr Zbigniew Jóźwiak – sekretarz naukowy

Koalicja Karat organizacja pozarządowa działająca na rzecz równości płci w Europie Środkowo-Wschodniej i Wspólnocie Niepodległych Państw: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP – członek Rady Konsultacyjnej

Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce: dr Marek Dobecki – członek, prof. dr hab. Marek Jakubowski – przewodniczący Komisji Toksykologicznej

Komisja Trójstronna Zespół Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Rodzajów Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac o Szczególnym Charakterze: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP, dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska prof. IMP – przewodnicząca

Krajowy Zespół Specjalistów ds. Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego: dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP

Krajowa Komisja Etyczna ds. Badań na Zwierzętach: dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

Lokalna Komisja Etyczna nr 9 w Łodzi ds. Doświadczeń na Zwierzętach: dr Joanna Piasecka-Zelga, dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP, prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna ŁASB – dr Jolanta Przyłuska, członek rady

Normalizacyjna Komisja Problemowa ds. Zagrożeń Pyłowych i Chemicznych w Środowisku Pracy: dr Jan Gromiec – wiceprzewodniczący

Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej: dr Halina Aniołczyk, mgr Adam Dudarewicz

Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy:
dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP, dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

Narodowy Program Foresight Polska 2020: dr Joanna Piasecka-Zelga - ekspert zewnętrzny

Państwowa Komisja Egzaminacyjna w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej:
dr Renata Winnicka

Państwowa Komisja Egzaminacyjna w dziedzinie chorób wewnętrznych: prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

Państwowa Komisja Egzaminacyjna w dziedzinie medycyny pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski – przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

Państwowa Komisja Egzaminacyjna w dziedzinie otolaryngologii: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

Państwowa Komisja Specjalizacyjna do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w dziedzinie alergologii:
prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

Polskie Centrum Akredytacji: dr Małgorzata Kula – audytor techniczny, dr Danuta Ligocka – ekspert techniczny, dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP – ekspert techniczny
w zakresie zagrożeń wibroakustycznych

Polski Komitet Normalizacyjny: dr Jan Gromiec - wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego
ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, mgr Marcin Brodecki

Rada ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Łodzi:
prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Rada Konsultacyjno-Programowa Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu
w Polsce
: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

Rada Naukowa serwisów przeznaczonych dla chorych na astmę i POChP – prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

Rada Normalizacyjna: dr Marek Dobecki

Rada Ochrony Pracy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski

Rada Programowa rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski”: prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia Dąbrowska – członek Prezydium Rady

Rada Programowa Strategii Zdrowia Województwa Łódzkiego: dr med. Andrzej Marcinkiewicz

Rada Naukowa TVN, kanał edukacyjny dla lekarzy: dr med. Ewa Wągrowska-Koski

Rada Ochrony Pracy przy Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: dr med. Ewa Wągrowska-Koski

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna przy Głównym Inspektorze Sanitarnym: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP

Sekcja ds. Zwierząt Laboratoryjnych SITR/NOT: dr Joanna Piasecka-Zelga

Stowarzyszenie Elektryków Polskich: dr Halina Aniołczyk – członek Zarządu Koła przy Oddziale Łódzkim, mgr inż. Paweł Mamrot

Stowarzyszenie „Godność”: dr Agnieszka Mościcka – prezes Zarządu, dr Dorota Merecz-Kot – wiceprezes Zarządu, mgr Marcin Drabek – skarbnik, mgr Adrianna Potocka

Stowarzyszenie Protetyków Słuchu: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski – członek Rady Konsultacyjnej

Towarzystwo Naukowe ds. kampanii „Białaczka. Sprawdź czy nie weszła Ci w krew” Fundacji Urszuli Jaworskiej i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej: dr med. Ewa Wągrowska-Koski

Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT: dr Joanna Piasecka-Zelga, ekspert ds. realizacji procedur oceny zgodności dla wyrobów medycznych

Zespół Ekspertów ds. Doświadczeń na Zwierzętach: dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

Zespół Ekspertów TNO Quality of Life (Holandia) udzielający konsultacji Komisji
ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego
– dr Jan Gromiec

D. Udział w międzynarodowych towarzystwach i organizacjach naukowych

Organizacja

Imię i nazwisko

Funkcja

American Association for Cancer Research

dr hab. med. Beata Pepłońska

członek

American Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH)dr Jan Gromiec

prof. dr hab. Sławomir Czerczakczłonek

American Industrial Hygiene Association

(AIHA)


prof. dr hab. Sławomir Czerczak

mgr Anna Pałaszewska-Tkaczczłonek

Bioelectromagnetics Society

dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

dr med. Elżbieta Gadzickaczłonek

Collegium Ramazzini

prof. dr hab. Marek Jakubowski

prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP


członek

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum

Amicitiae Sacrum (CORLAS)prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowskiczłonek

European Academy of Allergology and

Clinical Immunology (EAACI)prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMPczłonek grupy

roboczej


Occupational

Allergy Interest

Group


dr med. Wojciech Dudek

dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc

dr Marek Nocuń

dr med. Dominika Świerczyńska-Machura

dr med. Marta Wiszniewska

dr med. Tomasz Wittczak

lek. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska


członek

European Association for Health Information

and Libraries (EAHIL)dr Jolanta Przyłuska

mgr Anna Radomskaczłonek

European Consensus-Platform for

Alternatives (ECOPA)dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP

członek

European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research Action (COST)

dr hab. Jacek Pyżalski

dr Piotr Plichta
członek komitetu zarządzającego

European Federation of Audiology

Societies (EFAS)prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

przedstawiciel

Polski, członek

Zarządu


European Health Risk Assessment Network on EMF Exposure (EPHRAN)

prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz

członek

European Network for Workplace Health

Promotiondr Elżbieta Korzeniowska

kierownik

Narodowego

Biura

KontaktowegoEuropean Network of Proficiency Testing

dr Jan Gromiec

członek Komitetu

Wykonawczegodr Marek Dobecki

członek grupy

Schemes in

Occupational

Hygiene


European Prevention of Occupational Skin

Diseases (EPOS)dr hab. med. Beata Kręcisz prof. IMP

prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska

lek. Dorota Chomiczewska-Skóra


członek

European Public Health Association

(EUPHA)


dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP

prezydent

European Radiation Dosimetry Group

(EURADOS)dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP

dr Joanna Domienik

mgr Marcin Brodecki


członek

European Registered Toxicologist


dr hab. Jolanta Gromadzinska prof. IMP

prof. dr hab. Marek Jakubowski

prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

prof. dr hab. Wojciech Wąsowiczczłonek

European Respiratory Society

prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMPczłonek grupy

roboczej


Occupational and

Environmental

Health


European Society of Contact Dermatitis

(ESCD)


prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska

dr hab. med. Beata Kręcisz prof. IMPczłonek

European Surveillance System on Contact

Allergies-Data Centre, ESSCA-DCdr hab. med. Beata Kręcisz prof. IMP

prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńskaczłonek

European Teratology Society

dr Krystyna Sitarek

członek

Faculty of 1000 Post-Publication Peer

Review, Environmental and Occupational

Lung Diseases section


dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP

dr med. Marta Wiszniewskaczłonek

EUROTOX – Federation of European Toxicologist & European Societies of Toxicology

prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

dr hab. Jolanta Gromadzińska, prof. IMP

dr hab. med. Jan Stetkiewicz, prof. IMP

dr Krystyna Sitarek

mgr Dobrosława Gradecka-Meesters

dr hab. Tadeusz Hałatek

dr Ewa Jabłońska

dr Danuta Ligocka

dr Edyta Reszka

dr Joanna Roszak

prof. dr hab. Sławomir Gralewicz


członek

Hearing International

prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

członek Zarządu

Oddziału


Polskiego

International Association of Physicians in

Audiology (IAPA)prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

członek Zarządu

prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

członek

International Commission on Biological

Effects of Noise (ICBEN)prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

przewodnicząca

Zespołu I Noise-Inducted

Hearing Loss


prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

członek

International Commission on Occupational

Health (ICOH)prof. dr hab. Marek Jakubowski

prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska

dr hab. med. Beata Pepłońska

prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP

prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMPczłonek

International Epidemiological Association (IEA)

dr med. Kinga Polańska

dr Beata Świątkowskaczłonek

International Occupational Hygiene

Association (IOHA)prof. dr hab. Sławomir Czerczak

mgr inż. Katarzyna Konieczko

mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka

mgr Anna Pałaszewska-Tkacz

dr Renata Soćko


członek

International Radiation Protection

Association (IRPA)dr Jerzy Olszewski

członek

International Society for Enivronmental

Epidemiology (ISEE)prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-

Dąbrowskaczłonek

International Society for Holter &

Noninvasive Electrocardiology (ISHNE)dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

dr med. Elżbieta Gadzickaczłonek

International Society of Disaster Medicine (ISDM)

dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP

członek

International Society of Audiology (ISA)

prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

członek

International Society of Exposure Analysis

prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-

Dąbrowskaczłonek

International Union of Elementology

prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

członek

International Union of Toxicology (IUTOX)

dr hab. Jolanta Gromadzińska prof. IMP

członek

Occupational and Environmental Health in

the Chemical Industry MEDICHEMprof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

prof. dr hab. Wojciech Wąsowiczczłonek

Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD)dr hab. med. Jan Stetkiewicz, prof. IMP

prof. dr hab. Wojciech Wąsowiczczłonek grupy

roboczej ds.

nanotechnologii


Scientific Committee of Occupational Cardiology (ICOH)

prof. dr. hab. n. med. Alicja Bortkiewicz

dr Elżbieta Gadzickaczłonek Zarządu


The Global Environmental Epidemiology

Network


prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-

Dąbrowskaczłonek

European Comission

prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

członek programu SCALE (European Environment and Health

Strategy), Consultative Forum Expert


World Health Organization

dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP

członek Network of Experts in the Psychosocial Work Environment

of Developing Countries, Countries in Economic Transition and

Newly Industrializing Countriesprof. dr hab. Marek Jakubowski

Consultant European Centre for Environment and Healthdr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP

delegat Ministra Zdrowia do współpracy w zakresie europejskiej

strategii chorób niezakaźnych


prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

koordynator programu „Plan dotyczący Środowiska i Zdrowia

Dzieci”


prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

WHO Collaborating Centre for Occupational and Environmental

Health


European Association of Poison Control Centres & Clinical Toxicologist (EAPCCT)

dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP, członekE. Udział w redakcjach czasopism krajowych

Alergia: prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

Art of Dentistry: dr Zbigniew Jóźwiak

Astma, Alergia, Immunologia – Przegląd Kliniczny: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-

Kowalska – sekretarz

Atest” Ochrona pracy –Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT : dr med. Ewa Wągrowska-Koski – członek rady konsultacyjnej.

Dermatologia Praktyczna: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska, dr hab. med. Beata

Kręcisz prof. IMPForum Bibliotek Medycznych: dr Jolanta Przyłuska

Medycyna Pracy:

Redaktor Naczelna: prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk

Dział kliniczny: prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński

Redaktor wydawniczy: mgr Katarzyna Rogowska

Członkowie: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP, prof. dr hab. Sławomir

Czerczak, prof. dr hab. Bohdan Dudek, dr Jan Gromiec, prof. dr hab. med. Wojciech

Hanke, prof. dr hab. Marek Jakubowski, prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska,

dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska prof. IMP, prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński,

dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP, prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski, prof. dr

hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska, prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-

Kowalska, dr hab. Stanisław Tarkowski prof. IMP, prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Medycyna Środowiskowa: prof. dr hab. Marek Jakubowski, prof. dr hab. med. Neonila

Szeszenia-Dąbrowska, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke – członkowie Rady ProgramowejNefrologia i Dializoterapia Polska: dr hab. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP

Otorynolaryngologia – Przegląd Kliniczny: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

– redaktor naczelny, dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP – sekretarz, prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna