Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona1/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


INSTYTUT FILOLOGII

GERMAŃSKIEJ

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS


na rok akademicki 2009/2010

dla studiów stacjonarnych

45-052 Opole, Pl. Staszica 1

tel./ faks (0-77) 4527380; e-mail: ifg@uni.opole.pl

Władze Uniwersytetu Opolskiego


Rektor UO

Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

E-mail: rektorat@uni.opole.plProrektorzy UO

Prorektor ds. finansów i rozwoju uczelni:

prof. dr hab. Stanisława Sokołowska

E-mail: rektorat@uni.opole.pl

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą:

prof. dr hab. Stanisława Sokołowskazajainż. Piotr Paweł Wieczorek

E-mail: rektorat@uni.opole.pl

Prorektor ds. kształcenia i studentów:

dr hab. Stefan Marek Grochalski prof. UO

E-mail: rektorat@uni.opole.plSekretariat Rektora

45-040 Opole, pl. Kopernika 11,

tel. (+48 77) 541 59 03, 541 59 04, 541 59 05,

fax. (+48 77) 54 15 900Władze Wydziału Filologicznego


Dziekan

prof. dr hab. Irena Jokiel

(p.11 C.M., tel. +4877 5415939)

godziny przyjęć studentów: poniedziałek 13.30-14.30, czwartek 13.00-14.00;Prodziekani

dr hab. Dorota Brzozowska - prodziekan ds. nauki

(p.10 CM., tel. +4877 5415938)

godziny przyjęć studentów wtorek: 12.00-14.00;


dr hab. Ewa Malinowska, prof. UO - prodziekan ds. studiów wieczorowych i zaocznych,

(p.10 CM., tel. +4877 5415937)

godziny przyjęć studentów: środa 13.00-14.00, piątek 14.30-15.30
dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO - prodziekan ds. studentów i dydaktyki

(p.12  CM., tel. +48775415938)

godziny przyjęć studentów: środa 13.15-14.15, czwartek 8.00-9.00;

Pracownicy dziekanatu Wydziału Filologicznego


Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Alina Kowal

p.9 CM., tel.,fax..(+48 77) 5415939

e-mail: dz-fil@uni.opole.plSprawy administracyjne studentów studiów stacjonarnych na kierunku filologia, specjalność filologia germańska prowadzi
Krystyna Harchala

p.7 CM., tel. +4877 5415937


Wydziałowy koordynator ECTS

dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO - prodziekan ds. nauki, (p.12 CM., tel. +4877 5415937 wew.142

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl) godziny przyjęć studentów: poniedziałek 10.00 - 11.00 piątek 9.00 - 10.00

Biblioteka uniwersytecka


Biblioteka Główna, ul. Strzelców Bytomskich 2,

tel. centrala (+4877) 454 58 74

Dyrektor BG: dr Wanda Matwiejczuk, tel. (+4877) 454 58 74, wew. 138.
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej, pl. Staszica 1, I piętro, pok. 105.

Kierownik biblioteki IFG: mgr Maria Gębczak

e-mail: marge1@uni.opole.pl

Struktura i pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej


Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego mieści się w Opolu, przy pl. Staszica 1, na I. i III. piętrze.

Adres korespondencyjny:

Instytut Filologii Germańskiej

Uniwersytet Opolski

Pl. Staszica 1

45-052 Opole

(tel./fax: +48 (prefiks + 77) 4527380)

e-mail: ifg@uni.opole.pl
W strukturze Instytutu Filologii Germańskiej funkcjonują trzy zakłady naukowe reprezentujące językoznawczy oraz literaturo- i kulturoznawczy zakres naukowo-dydaktycznej działalności Instytutu.

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej jest biblioteką sieci, tzn. filią Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Jednostką administracyjną Instytutu jest Sekretariat.

Dyrektor IFG

dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO

e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl

Z-ca dyrektora IFG ds. dydaktyki

dr Felicja Księżyk

e-mail: felicja.ksiezyk@wp.pl
45-052 Opole, pl. Staszica 1, pok. 115

tel./faks +48 (77) 45 27381Zakład Języka Niemieckiego

Kierownik: dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO

e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl

dr Jarosław Bogacki, e-mail: Jaroslaw.Bogacki@uni.opole.pl

dr Małgorzata Jokiel, e-mail: mjokiel@uni.opole.pl

dr Daniela Pelka, e-mail: pelkad@uni.opole.pl

dr Felicja Księżyk, e-mail: felicja.ksiezyk@wp.pl

mgr Klaudia Gabryel, e-mail: niespodzinsk@gmail.com

mgr Kornelia Kansy, e-mail: korneliakansy@o2.pl

mgr Mariola Majnusz-Stadnik, e-mail: mariolamajnusz@o2.pl

mgr Danuta Ratuszna, e-mail: ratuszny@o2.pl

mgr Marek Sitek, e-mail: marsitek@interia.pl
Zakład Historii, Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku

Kierownik: dr hab. Andrea Rudolph, prof. UO

e-mail: akprudolph@t-online.de

dr Gabriela Jelitto-Piechulik e-mail: gabijelitto@op.pl

dr Daniel Pietrek, e-mail: danielpietrek@poczta.onet.pl

mgr Weronika Kulig, e-mail: wkulig@uni.opole.pl

Zakład Literaturoznawstwa Niemieckojęzycznego i Estetyki

Kierownik: dr hab. Sabine Seelbach, prof. UO, e-mail: seelbac@uni.muenster.de

mgr Sylwia Cebula, e-mail: sylwiacebula@wp.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni IFG poza zakładami

prof. dr hab. Stanisław Prędota, e-mail: alfa@predota.com

prof. dr hab. Irena Światłowska

dr Janusz Zydroń, e-mail: j_zydron@hotmail.com
Lektor z Republiki Federalnej Niemiec

dr Dennis Scheller-Boltz (lektor DAAD), e-mail: translation@dennis-scheller.de

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna