Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.52 Mb.
Strona11/20
Data07.05.2016
Rozmiar1.52 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20Numer kursu:

1.2.4-L / 1.2.4-L-1

Nazwa kursu:

LOGIKA – LOGIC


Rodzaj kursu:

Konwersatorium

Kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

IV

Rok akademicki:

2009/2010

Liczba godzin:

30Warunki wpisu na kurs:

Bez warunków

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1Założenia i cele kursu:
Zajęcia poświęcone są zapoznaniu studentów z elementami logiki formalnej i ogólnej metodologii nauk. W ich trakcie słuchacze powinni nabyć umiejętność logicznej analizy wypowiedzi oraz sprawdzania poprawności wnioskowań. Dobór zagadnień poświecony jest tak, by filologom przybliżyć zagadnienia logiczne związane z podstawami i adekwatnością przekładu. Dlatego w trakcie kursu wiele miejsca poświęca się także zagadnieniom z pogranicza logiki i językoznawstwa, takim jak pojęcie znaku, kategorie syntaktyczne i semantyczne, konotacja i denotacja nazw, funkcje propozycjonalne.Zakres tematyczny:
1

Pojęcie znaku i języka

2

Rodzaje i funkcje wyrażeń oraz podstawowe kategorie składni logicznej (zdania, nazwy funktory)

3

Wyrażenia samodzielne i niesamodzielne semantycznie

4

Konotacja i denotacja nazw, sens i znaczenie zdań

5

Pojęcie funkcji propozycjonalnej, zmiennej i stałej

6

Kategorie funktorowe i operatory

7

Pojęcie zbioru, operator abstrakcji i tworzenie zbiorów

8

Definicje i podział logiczny

9

Pojęcie wynikania, stałe logiczne i pojęcie wynikania logicznego

10

Język klasycznego rachunku nazw jako przykład języka formalnego

11

Metoda diagramów, prawa kwadratu logicznego i sylogizmy kategoryczne

12

Język klasycznego rachunku zdań i definicje funktorów prawdziwościowych

13

Metoda matrycowego sprawdzania formuł klasycznego rachunku zdań

14

Metoda dowodu założeniowego i podstawowe prawa klasycznego rachunku zdań

15

Pojecie kwantyfikatora i podstawowe prawa logiki predykatów pierwszego rzęduLiteratura podstawowa:
1.

Borkowski L., Logika formalna, Warszawa 1977

2.

Ziembiński Z., Logika praktyczna (dowolne wydanie)Literatura uzupełniająca:
1.

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1974

2.

Tokarz M., Elementy formalnej teorii składni, Warszawa 1994

3.

Wójcicki R., Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Warszawa 20031   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna