Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program Regionalny


Komunikacja i infrastruktura komunikacyjnaPobieranie 0.95 Mb.
Strona7/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

3.6. Komunikacja i infrastruktura komunikacyjna

3.6.1. Ponadregionalne powiązania Regionu z europejskim systemem komunikacyjnym


Nadrzędnym celem europejskich planów rozwoju komunikacji jest umacnianie i integracja rynku europejskiego.

Na bazie głównej sieci komunikacyjnej dróg i linii kolejowych ukształtowały się w obrębie Regionu oraz pomiędzy regionem i innymi europejskimi strukturami gospodarczymi, w związku z nimi, względnie jako część sieci europejskich, określone (ponadregionalne) osie komunikacyjne.Tabela 4: Ponadregionalne osie komunikacyjne na kierunkach północ-południe oraz zachód-wschód

Oś komunika-cyjna

Rodzaj transportu

Ważniejsze punkty osi komunikacyjnych

Północ 1

drogowy

 • południowa Szwecja – Trelleborg – Sassnitz – B96 – B96n – A20 – A11 – [Berlin - A10],

 • południowa Szwecja – Trelleborg – Sassnitz – B96 – [Neubrandenburg – Berlin]
kolejowy

 • południowa Szwecja – Sassnitz – Stralsund – Greifswald – Anklam – Pasewalk – Prenzlau – [Berlin],

 • południowa Szwecja – Sassnitz – Stralsund – Grimmen [Neubrandenburg – Neustrelitz – Berlin]
Północ 2

drogowy

 • Malmö/Ystad – Świnoujście – Szczecin – Pyrzyce – [Gorzów - Zielona Góra - Poznań]

 • Malmö/Ystad – Świnoujście – Szczecin – polska droga krajowa nr 3 (projektowana A3) Pyrzyce – Lipiany [Gorzów – Zielona Góra – Legnica – Jelenia Góra – Praga]

 • Malmö/Ystad – Świnoujście - Szczecin – [Berlin]

 • Malmö/Ystad – Świnoujście – Goleniów – Szczecin – Gryfino – [Kostrzyn – Zielona Góra – Jelenia Góra]
kolejowy

 • Ystad – Świnoujście – Szczecin – Gryfino – [Kostrzyn – Zielona Góra – Wrocław]

 • Ystad – Świnoujście – Szczecin – Stargard – [Krzyż – Poznań]
wodny

 • Świnoujście – Szczecin – Gryfino – [Kostrzyn – Wrocław]

Zachód 1

drogowy

 • A20 – polska droga krajowa nr 10 [Stargard – Wałcz]
kolejowy

 • [Hamburg Schwerin - Neubrandenburg] – Pasewalk - Szczecin- Stargard Szcz. – [Poznań]

Zachód 2

drogowy

 • A11 – [Berlin] – Szczecin – droga krajowa nr 6 – Goleniów - Nowogard – Koszalin - [Słupsk]
kolejowy

 • [Berlin] – Bernau – Eberswalde – Angermünde – Szczecin – Goleniów – Nowogard – Koszalin - [Słupsk]

 • Szczecin – Stargard – Koszalin - [Słupsk]
wodny

 • [Berlin] – Eberswalde – Schwedt – Szczecin – Świnoujście

Sieć dróg komunikacyjnych Regionu ze względu na eksponowane położenie w centrum Europy,
a w szczególności ze względu na rozwój gospodarczy w rejonie Morza Bałtyckiego, wymaga znacznego wzmocnienia. Stabilne ponadregionalne połączenia komunikacyjne istnieją przede wszystkim w kierunku północ-południe, podczas gdy ponadregionalne osie komunikacyjne na kierunku zachód-wschód wykazują jeszcze małą zdolność w zaspokajaniu potrzeb istniejącego i oczekiwanego natężenia ruchu. Konieczne jest tworzenie w Regionie, a przede wszystkim w relacji wschód-zachód w obrębie granicznym polsko-niemieckim, gęstszych sieci transgranicznej infrastruktury drogowej i kolejowej, przy włączeniu środków komunikacji wodnej, a także wzmocnienie powiązań północ-południe w głębi polskiej jego części.

Całościowe rozpatrywanie osi komunikacyjnych dla transportu dużej masy towarowej i sieci dróg komunikacyjnych na obszarze Regionu, wyraźnie wskazuje na centralne położenie głównego ośrodka gospodarczego Szczecina. Zurbanizowany obszar Szczecina obejmuje ok. 70% potencjału gospodarczego całego województwa. Miasto Szczecin jest przy tym ważnym węzłem komunikacji kolejowej, drogowej i lotniczej, a razem ze Świnoujściem i Policami, również żeglugi dalekomorskiej, przybrzeżnej i śródlądowej. Równocześnie jest ono centrum międzynarodowej i transgranicznej współpracy, która jest intensyfikowana poprzez oś komunikacyjną Berlin-Szczecin. Drugim istotnym i komplementarnym węzłem komunikacyjnym jest Koszalin, a na poziomie regionalnym Stargard Szczeciński i Świnoujście. Centrum wspierającym jest Myślibórz.

Niemiecka część Regionu posiada węzły osi komunikacyjnych w rejonie Stralsund-Greifswald-Grimmen i Pasewalk-Prenzlau.

Rysunek 18: Ważne osie transportowe i przejścia graniczne na obszarze pogranicza Województwa Zachodniopomorskiego i krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia


3.6.2. Wewnątrzregionalna infrastruktura komunikacyjna


Osie regionalne uzupełniają osie ponadregionalne i zapewniają przy tym połączenia między wewnętrznymi centami gospodarczymi. Realizują one ważne funkcje dostępności regionu, czyli w znaczący sposób przyczyniają się do wewnętrznego rozwoju gospodarczego Regionu.

Tabela 5 Regionalne osie komunikacyjne w kierunku Północ-Południe

i Zachód-Wschód

Oś komunika-cyjna

Rodzaj transportu

Ważniejsze punkty osi komunikacyjnych

RW1

drogowy,

kolejowy


 • Ribnitz Damgarten - Stralsund - Greifswald, - Anklam - Pasewalk –Szczecin – Stargard
droga wodna

 • Stralsund – Wolgast - Anklam – Ueckermünde - Nowe Warpno – Szczecin

RW2

orogowy

kolejowy (nie bezpośrednio) • Greifswald – Wolgast/Anklam – Ahlbeck - Świnoujście – Kamień Pomorski – Trzebiatów – Kołobrzeg
droga wodna

 • Stralsund – Wolgast - Świnoujście – Dziwnów – Kołobrzeg - Darłowo

RW3

Droga

linia kolejowa • Berlin – Eberswalde - Schwedt - Szczecin – Goleniów – Koszalin
droga wodna

 • Berlin – Eberswalde – Hohensaaten – Widuchowa – Gryfino – Szczecin - Świnoujście

RW4

Droga

linia kolejowa • Szczecin – Stargard – Czaplinek – Szczecinek

RN1

Droga

 • Sassnitz – Stralsund – Greifswald - Anklam - Pasewalk – Prenzlau – Berlin

RN2

Droga

linia kolejowa • Kołobrzeg – Koszalin - Człuchów / Bydgoszcz

RN3

droga

 • Kołobrzeg – Koszalin – Szczecinek / Piła – Poznań

RN4

Droga

linia kolejowa
 • Świnoujście – Szczecin - Gryfino
droga wodna

 • Świnoujście – Szczecin – Gryfino – Schwedt


3.6.2.1. Sieć drogowa


Szczególne znaczenie dla regionalnego zagospodarowania zarówno ośrodków miejskich jak i obszarów wiejskich oraz również dla ponadregionalnej dostępności Regionu POMERANIA ma związany z drogami transport towarowy i osobowy.

Sieć drogowa Euroregionu Pomerania nie może być obecnie traktowana jako równowartościowa i jednorodna. Podczas gdy niemiecka sieć dróg od roku 1989 również uległa poprawie jakościowej oraz pod względem przepustowości, rozbudowa polskiej sieci drogowej w ostatnich latach nastąpiła tylko w pojedynczych najważniejszych miejscach. Ogólnie polska sieć drogowa wykazuje jeszcze braki pod względem stanu, przepustowości i gęstości dróg o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Budowa objazdów miast i małych miejscowości ma zasadniczy wpływ na likwidację tych „wąskich gardeł” na głównych szlakach komunikacyjnych.

W ostatnich latach obok powiązań ponadregionalnych modernizowane są głównie odcinki dróg prowadzące do lądowych przejść granicznych w rejonie Szczecina, Cedyni i Chojny. Problemem do rozwiązania jest budowa stałej, lądowej przeprawy przez rzekę Świnę w Świnoujściu, gdzie lokalna inicjatywa obywatelska i samorządowa na rzecz tego przedsięwzięcia zdaje się przynosić dobre rezultaty. Budowa tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin wraz z poszerzeniem i przebudową drogi nr 3 przez Woliński Park Narodowy wydatnie poprawi połączenie komunikacyjne między Świnoujściem a Szczecinem na tym odcinku regionalnej osi północ–południe.


3.6.2.2. Sieć kolejowa

Sieć kolejowa w Regionie przebiega w dużej mierze wzdłuż głównych osi ponadregionalnych. Połączenia kolejowe o najważniejszym znaczeniu przebiega od Skanii przez Berlin i od Skanii poprzez Świnoujście i Szczecin do Europy Południowej. W ruchu kolejowym oddziaływanie podziałów w obrębie Regionu jest wyraźne. Nie istnieje transgraniczna gęsta sieć połączeń kolejowych, połączenia istnieją tylko poprzez węzły Grambow-Szczecin i Tantow-Szczecin (obydwa to graniczne przejścia kolejowe między Niemcami a Polską) i poprzez połączenia promowe Sassnitz-Trelleborg i Świnoujście-Ystad.

Sieć kolejowa na terenia województwa zachodniopomorskiego jest wystarczająco gęsto rozbudowana, jednakże stan urządzeń torowych i części nadziemnej jest niedostateczny, tak że szybkość przejazdów z reguły jest bardzo mała. Z ok. 1.660km długości sieci lokalnej, tylko ok. 625 km można określić jako znajdujące się w dobrym stanie technicznym.

Linie kolejowe wymagają modernizacji i bardziej efektywnego wykorzystania.

W Regionie podobnie do ruchu drogowego również sieć kolejowa w relacji zachód-wschód powinna być rozbudowana w pierwszej kolejności. Połączenia wschód-zachód istnieją tylko przez:


 • [Hamburg] - Stralsund - Pasewalk - Szczecin

 • [Schwerin - Güstrow - Neubrandenburg] - Pasewalk - Szczecin

 • [Berlin] - Angermünde – Szczecin

 • [Berlin] – Szczecin – Goleniów – Gryfice - Kołobrzeg

Połączenie kolejowe między wyspami Uznam i Wolin może być zrealizowane w wyniku budowy tunelu pod Świną i wydzielenia jednego pasa ruchu dla linii kolejowej. Dyrekcje Polskich Kolei Państwowych i kolei regionalnych na wyspie Uznam zgłosiły już zainteresowanie dla tego przedsięwzięcia w fazie wstępnych prac projektowych tunelu.

Konieczne przedsięwzięcia dla podniesienia sprawności infrastruktury kolejowej z dotyczą przede wszystkim następujących aspektów: • rozbudowy i modernizacji ważnych ponadregionalnych dróg transportu towarowego i osobowego,

 • podniesienie prędkości na odcinkach kolejowych w celu włączenia do europejskiej sieci kolei szybkich,

 • polepszenia i utrzymania połączeń kolejowych ośrodków gospodarczych i portów,

 • rozbudowy regionalnych linii kolejowych dla połączenia turystycznych i gospodarczych centrów zamiast ich zamykania,

3.6.2.3. Transport lotniczy


W polsko-niemieckiej części Regionu istnieje cały szereg lotnisk i portów lotniczych, które w przeważającej części mają znaczenie regionalne. Międzynarodowe połączenia lotnicze istnieją tylko poprzez port lotniczy Szczecin/Goleniów, który wymaga dalszej rozbudowy. Znaczenie ponadregionalne ma lotnisko Heringsdorf (Garz). W bezpośrednim otoczeniu Regionu znajdują się jednak dalsze większe porty lotnicze z połączeniami międzynarodowymi jak Berlin i Poznań. Dla regionalnego ruchu lotniczego Regionu oferują swoje usługi takie lotniska, jak np. Barth, Eberswalde–Finowfurt, Szczecin–Dąbie. Te lotniska komunikacyjne posiadają częściowo warunki infrastrukturalne dla lotniczego transportu towarów.

W przyszłości rozwój gospodarczy wykreuje potrzebę budowy mniejszych lotnisk dla małych samolotów pasażerskich i transportowych obsługujących ośrodki regionalne. W Szczecinie przewiduje się przekształcenie istniejącego lotniska sportowego w lotnisko komunikacyjne z towarzyszącą infrastrukturą hotelową i handlową.

Podobne lotnisko powinien mieć po stronie polskiej także Koszalin. Należy również nadal rozważać możliwość przeznaczenia do celów komunikacyjnych części dawnych, opuszczonych lotnisk wojskowych.

3.6.2.4. Sieć dróg wodnych i porty

Sieć dróg wodnych Regionu określona jest w głównych zarysach przez wodne drogi śródlądowe: drogę wodną Odry, Hohensaaten-Friedrichsthaler i kanał Odra-Havela oraz przez Morze Bałtyckie i wody Zalewu Szczecińskiego.

Poprzez śródlądowe drogi wodne i porty Świnoujście, Police, Szczecin, Widuchowa, Bielinek, Schwedt i Eberswalde region połączony jest z Berlinem i przemysłowymi regionami na zachodzie Niemiec.

Z portów Sassnitz/Mukran, Stralsund, Greifswald, Wolgast, Ueckermünde-Berndshof, Szczecin, Świnoujście, Police, Kołobrzeg istnieją połączenia tranzytowe przez Morze Bałtyckie pomiędzy Europą kontynentalną, Skandynawią i krajami Pribałtyki. Niedoceniana jest rola transportowa portów w Kołobrzegu i Darłowie, które dysponują rezerwami terenowymi i niewykorzystanym potencjałem przeładunkowym. Port w Kołobrzegu pełni także okresowo (w sezonie letnim) rolę portu pasażerskiego dla turystów odwiedzających Bornholm.Tym samym istnieje duży potencjał rozwojowy międzynarodowej żeglugi pełnomorskiej, żeglugi śródlądowej oraz wiązanej żeglugi morsko-rzecznej. Popyt na przewozu drogami wodnymi śródlądowymi jest w porównaniu z przewozami lądowymi samochodowymi i kolejowymi niewielki. W kontekście kombinowanych przewozów morsko – rzecznych i multimodalnych można wspierać potencjał dróg wodnych śródlądowych. Należy podjąć działania w celu przystosowania rzeki Odry do funkcji transportowych wraz z włączeniem w jednolity system dróg wodnych i śródlądowych oraz przewidzieć np.:

 • Utrzymanie, rozbudowę i dostosowanie torów wodnych na Zalewie Szczecińskim, na Odrze i na drodze wodnej Odry – Haweli,

 • Budowę i rozbudowę nowych portów rzecznych.

Do rozbudowy nadają się poza tym połączenia transportowe na Odrze i wycieczkowe na Zalewie Szczecińskim i między miejscowościami na wybrzeżu Bałtyku oraz wodach śródlądowych.

3.6.2.5. Przejścia graniczne, graniczne punkty kontrolne


Ruch wewnątrz Regionu odbywa się przez 17 przejść granicznych pomiędzy Niemcami a Polską. Znaczenie dla transportu drogowego mają przy tym tylko przejścia graniczne Linken – Lubieszyn, Pomellen – Kołbaskowo i Schwedt – Krajnik Dolny.

Tabela 6: Przejścia graniczne pomiędzy Niemcami a Polską w Regionie Pomerania

Przejście

Przeznaczenie

Ahlbeck – Świnoujście

dla pieszych i rowerzystów (planowany autobus liniowy i ruch kolejowy)

Garz - Świnoujście (planowane)

dla pieszych, autobusów i rowerzystów (w drugim etapie samochody osobowe)

Altwarp – Nowe Warpno

Morskie przejście graniczne, promy dla pieszych i rowerzystów (planowane samochody osobowe)

Hintersee – Dobieszczyn (planowane)

dla pieszych, rowerzystów i autobusów (w drugim etapie samochody osobowe)

Blankensee – Buk

Drogowe przejście graniczne - mały ruch graniczny*

Linken – Lubieszyn

Drogowe przejście graniczne, samochody osobowe i ciężarowe

Grambow – Szczecin

Kolejowe przejście graniczne

Schwennenz – Bobolin

Drogowe przejście graniczne - mały ruch graniczny*

Pomellen – Kołbaskowo

Drogowe przejście graniczne, samochody osobowe i ciężarowe

Tantow – Szczecin

Kolejowe przejście graniczne

Rosow – Rosówek

Drogowe przejście graniczne, dla pieszych, rowerzystów, samochodów osobowych i autobusów
Mescherin – Gryfino

Drogowe przejście graniczne (most) - mały ruch graniczny*

Mescherin – Gryfino

Rzeczne przejście graniczne, również transport towarowy

Gartz – Widuchowa

Rzeczne przejście graniczne, również transport towarowy

Schwedt – Krajnik Dolny

drogowe przejście graniczne (most), samochody osobowe i ciężarowe

Hohenwutzen – Osinów Dolny**

drogowe przejście graniczne (most), dla pieszych, rowerzystów, samochodów osobowych (planowane samochody ciężarowe i autobusy)

Hohensaaten – Osinów Dolny**

Rzeczne przejście graniczne, również transport towarowy

* dla mieszkańców gmin i miast wymienionych w umowie o małym ruchu granicznym (pas ok. 15 km po obu stronach granicy)

** przejście graniczne pomiędzy Regionem (po stronie polskiej) i Euroregionem Pro Europa Viadrina (po stronie niemieckiej)

Coraz większe natężenie ruchu zarówno towarowego jak i osobowego prowadzi na przejściach granicznych coraz częściej do przeciążeń a tym samym do za długich czasów oczekiwania na odprawę.


3.6.2.6. Rozwój sieci transportowej


Pod względem dalszego rozwoju ponadregionalnej infrastruktury transportowej funkcja Regionu jako regionu tranzytowego jest istotna. Region stanowi element łączący pomiędzy Skandynawią a Europą Wschodnią i Środkową. Wraz z rosnącą integracją państw europejskich będzie wzrastało jego znaczenie również dla transportu wschód-zachód, szczególnie pomiędzy państwami Nadbałtyckimi a Europą Zachodnią.

Zaletą Regionu jest istnienie 3 gałęzi transportu. Polepszenie jakości sieci kolejowej i jej dostosowanie do europejskich sieci szybkich kolei podniesie konkurencyjność kolei w stosunku do transportu kołowego. Rozbudowa dróg wodnych Odry i Hohensaaten-Friedrichsthal zwiększy żeglowność śródlądowych dróg wodnych i umożliwi wprowadzenie do eksploatacji statków o większej ładowności. Tendencje rozwojowe np. w transporcie kontenerowym na statkach żeglugi śródlądowej rozszerzą zdolność ich używania. Rozbudowa sieci dróg po polskiej stronie dla transportu tranzytowego i wewnętrznego jest jednak bezwzględnie konieczna.

Region oferuje nie tylko korzystne połączenia tranzytowe w obrębie Europy. Przez połączenie centrów gospodarczych i miejskich Regionu przez wydajne regionalne osie transportowe z ponadregionalnymi, a tym samym z najważniejszymi, europejskimi ośrodkami gospodarczymi będzie wzrastał gospodarczy rozwój Regionu.

Otwarcie dalszych przejść granicznych dla ruchu towarowego i ruchu samochodów osobowych, rozbudowa istniejących przejść granicznych oraz dalsza rozbudowa sieci dróg w kierunku zachód-wschód służą dalszemu rozwojowi transportu szczególnie pomiędzy Niemcami a Polską, a tym samym transgranicznemu rozwojowi gospodarczemu Regionu.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna