Introduction Young people fromPobieranie 61.04 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar61.04 Kb.


Introduction
Young people from Arkady Fiedler's Junior Secondary School in Dębno always have a lot of interesting ideas.

Students from the class 2b came up with the idea to make a new project for English language classes. The project is titled "Dębno oczami gimnazjalisty"- przewodnik turystyczny w języku angielskim. Under the supervision of English teacher Mrs. Danuta Fossa the whole group did their best to make everything perfect. The whole project is a tourist guide in English about our town Dębno. From the script written by students, short documentary and described photos we can learn many things about the place we live. You will find information about monuments, places of entertainment and sports. Students will tell the story about each chapter in English. Students from the photographic club were involved in taking photos. The teacher of information technology Mr. Jarosław Fossa was responsible for this part. Beautiful photos made by young people we can also admire in our presentation. The following students present the particular parts of the film : Izabela Cybulska, Magdalena Ciuma, Sandra Sabat, Magdalena Jarema, Paulina Janczyszyn, Kacper Gubała and Paweł Stempnik as a presenter and cameraman.

We hope that our tourist guide about Dębno will attract you and maybe one day even someone from abroad will be able to use it as a guide.

Wstęp

Młodzieży z Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie nie brakuje pomysłów.

Uczniowie z klasy 2b wpadli na myśl by zrobić nowy projekt na zajęciach koła języka angielskiego. Projekt nosi tytuł „Dębno oczami gimnazjalisty- przewodnik turystyczny w języku angielskim”. Pod opieką nauczycielki języka angielskiego pani Danuty Fossy cała grupa dawała z siebie wszystko by całość była perfekcyjna. Nasze przedsięwzięcie to przewodnik w języku angielskim po mieście Dębnie, w formie prezentacji, krótkiego filmu dokumentalnego oraz podpisanych zdjęć w języku angielskim. Po obejrzeniu naszej prezentacji możecie wzbogacić swoją wiedzę na temat zabytków, miejsc gdzie można miło i aktywnie spędzić czas . Uczniowie będą opowiadać historię do każdego z rozdziałów w języku angielskim. Również zaangażowali się uczniowie z koła fotograficznego. Pod okiem nauczyciela informatyki pana Jarosława Fossy młodzież wykonała piękne zdjęcia, które również będziemy mogli podziwiać w prezentacji. W pokazie zobaczymy prezenterów: Izabelę Cybulską, Magdalenę Ciuma, Sandrę Sabat, Magdalenę Jaremę, Paulinę Janczyszyn, Kacpra Gubałę i Pawła Stempnika jako prezentera i operatora kamery.

Mamy nadzieję, że nasz przewodnik po Dębnie przypadnie wam do gustu i może kiedyś ktoś spoza szkoły będzie mógł z niego skorzystać.

At the beginning of the film

Everyone: Hello everyone !

Sandra: This is our first documentary.

Iza: We hope you will enjoy all presentation.

Magda C. : We are students from class 2b Arkady Fiedler's Junior Secondary School in Dębno.

Kacper: And we would like to show you how we see ...

Paulina:Our home town Dębno.

Iza:We have noticed that the teenagers don't know much about our town.

Magda J. :There is a lot of beauty and charm.

Paweł:We can see here for example ...

Sandra:Wait a minute ! We don't want to give away everything.

Everyone : Enjoy the movie !!! :D

Czołówka do prezentacji o Dębnie

Wszyscy: Witamy !

Sandra:Jest to nasz pierwszy film dokumentalny.

Iza:Mamy nadzieję, że spodoba wam się cała prezentacja.

Magda C.:Jesteśmy uczniami klasy 2b z Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie.

Kacper: I chcielibyśmy pokazać wam jak widzimy...

Paulina:Nasze rodzinne miasto Dębno.

Iza:Zauważyliśmy, że nastolatki nie wiedzą za dużo o naszym mieście.

Magda J.:Jest tu wiele piękna i uroku.

Paweł: Możemy tutaj wiele zobaczyć na przykład...

Sandra:Poczekaj chwilkę ! Nie będziemy wszystkiego zdradzać.

Wszyscy:Zapraszamy na film !!! :DPope's Oak

Sandra: Hi, I'm Sandra and these are my friends Iza and Magda.

Magda C. : Now, we will show you the Pope's Oak which was pla...

Iza: It was planted on 18th May 2006 at the area of Seed Production Plant in Dębno.

Magda C: That's what I wanted to say. What is more, the seeds of two years old oak...

Iza: Were consecrated by Pope John Paul II. Have you you known it?

Sandra: Well, of course. At last this is our story. But please, don't interrupt her, when she is speaking. It's a little bit impolite.

Iza: Ok, sure. I won't.

Magda: Ok. Now let's move to the next monument of our charming town Dębno.

Sandra: So, go ahead !

Town Hall

Iza: The next place is the villa from 1892. It's located in Joseph Piłsudski street. Nowadays it's the Town Hall.

Magda: That's right. But before the Second World War the Villa belonged to a printer Julius Neumann.

Sandra: And try to guess..What architectular style was it built !

Magda: Well, what style ?

Iza: I know! In the style of Berlin historicism.

Sandra: Oh...I see you know everything.

Flower Calendar

Iza: I'm just interested in history of our town. We would like to tell you about the Flower Calendar ! It's one of the most charming atracttions!

Magda: Yes... It's charming! It was founded in the 60's of XX century by the gardener and Dębno's inhabitant Joseph Wachowski.

Sandra: Really? It's interesting... I think it's founded by the some mayors of town!

Iza: No, is that so! You know, the otherness of this calendar attracts it's attention. It's original because it consists of about 5.5 thousands species of flowers.

Sandra: Are you kidding? How many...? Yes, it's really original. Probably because it was presented in the morning TV programme " Coffee or Tea ?".

Magda: Yes, that's why it impresses with its otherness.

Iza: But now it's Christmas Time and we have a beautiful angel here.

Iza: Ok. That is the end of our charming trip around Dębno streets.

Everybody: Thanks and see you soon !
Dąb Papieski

Sandra : Hej , mam na imię Sandra, a to moje przyjaciółki Magda i Iza.

Magda : Teraz przedstawimy wam Dąb Papieski, który został po…

Iza : Został posadzony 18 maja 2006r. na Terenie Wyłuszczarni Nasion.

Magda : To właśnie chciałam powiedzieć. Kontynuując, nasiona dwuletniego dębu…

Iza : Zostały poświęcone przez samego Jana Pawła II. Wiedziałyście o tym?

Sandra : No jasne. W końcu to nasza historia. Tylko nie przerywaj jej, gdy mówi. To trochę niegrzeczne.

Iza : Dobrze, pewnie. Już nie będę.

Magda : OK. Teraz przejdźmy do następnego zabytku w naszym czarującym Dębnie.

Sandra : To do dzieła!
Urząd Miasta

Iza : Następnym miejscem jest Willa z 1892r. Mieści się ona przy ulicy Józefa Piłsudskiego. Obecnie jest to Urząd Miasta.

Magda : Racja, ale przed I Wojną Światową Willa należała do drukarza Juliusza Neumanna.

Sandra : Spróbujcie zgadnąć w jakim stylu architektonicznym została zbudowana.

Magda : W jakim stylu ?

Iza : Ja wiem! W stylu berlińskiego historycyzmu.

Sandra : O, widzę, że wiesz wszystko.

Kalendarz Kwietny

Iza : Interesuję się tylko historią naszego miasta. Musimy koniecznie opowiedzieć jeszcze o kalendarzu kwietnym! To jedna z najpiękniejszych atrakcji!

Magda : Tak… Jest piękny! Założony został w latach 60. XX w. przez ogrodnika i mieszkańca Dębna Józefa Wachowskiego.

Sandra : Naprawdę? A to ciekawe… Myślałam, że przez któregoś z burmistrzów!

Iza : Nie, no co ty! Wiecie, kalendarz przyciąga uwagę swą odmiennością. Jest oryginalny. Składa się z

ok. 5,5 tysięcy gatunków kwiatów.Sandra : Żartujesz! Ile!? Tak, rzeczywiście jest bardzo oryginalny. To pewnie dlatego został pokazany w porannym programie ‘’ Kawa czy herbata? ‘’

Magda : Tak… Właśnie dlatego. Zachwyca swą odmiennością.

Iza : Teraz w czasie bożonarodzeniowym nasz kalendarz zdobi piękny anioł.

Wszyscy : Dziękujemy i do zobaczenia!


Introduction

Paulina: Hi! I'm Paulina.

Magda: Hi! I'm Magda.

Together: We would like to show you some other attractions of Dębno.

Mimoza


Paulina: Now, we will show you one of the most famous places in our town.

Magda: This is of course Mimoza.

Paulina: Hmmm. This is a place of amusement.

Magda: Everyday, it is possible to eat here dinner, breakfast, dessert and some snacks.

Paulina: Ooo. I've forgotten. In the evenings it is possible to have a drink, a glass of wine, or just sit in this amazing place for pleasure.

Magda: In the summer, delicious ice-cream is sold here.

Paulina: Mimoza is a place where very often take place wedding parties, communions, baptisms and birthday parties.

Magda: Mimoza is the best place in Dębno for spending enjoyable time with a family.

DOK


Magda: This is Dębno's Culture Center.

Paulina: This is a place of general entertainment in our town. Here, take place a lot of performances and cultural exhibitions.

Magda: In our Culture Center there are plenty of sections, for example "Keep" - the dance group, "T-akeshi Team" - the acrobatic group, "Srebrny Włos" - the choir group, "Pastele" - the art group and many others.

Paulina: Once a year Dębno Days are also organised here.

Mimoza

Paulina: Teraz pokażemy wam jedno z najbardziej popularnych miejsc w Dębnie.

Magda: Jest to Mimoza.

Paulina: Hmmm. Jest to miejsce o charakterze rozrywkowym.

Magda: Codziennie można tu zjeść obiad, śniadanie, deser i jakąś przekąskę.

Paulina: Ooo. Przypomniało mi się. Wieczorami można tu sobie wypić drinka, wino albo posiedzieć.

Magda: Latem sprzedają tu pyszne lody. Wiem bo sama je próbowałam.

Paulina: W Mimozie często odbywają się wesela, komunie i chrzty oraz przyjęcia urodzinowe.

Mimoza jest najlepszym miejscem w Dębnie na spędzenie miło czasu z rodziną.DOK

Magda: To jest Dębnowski Ośrodek Kultury.

Paulina: Jest on miejscem ogólnej rozrywki w mieście. Dużo imprez i przedstawień kulturalnych odbywa się tu.

Magda: W DOK-u znajduje się wiele sekcji m. in. zespół tańca Keep, grupa akrobatyczna T-akeshi Team, chór Srebrny Włos a także "Pastele" i wiele innych.

Paulina: Raz w roku odbywają się tam Dni Dębna, na które zapraszane są gwiazdy polskiej estrady.Introduction

Kacper: Hi! I'm Kacper.

Paweł: Hi! I'm Paweł.

Together: We are your tourists guides and we would like to show you some sports attractions in Dębno.

Tennis court

Kacper: Have you ever played tennis?

Paweł: This is one of these places, where you can play it.

Kacper: As this kind of place, it's visited often enough.

Paweł: Also, it's next to the well-known in Dębno lake, Lipowo and Dębno's Culture Center.

Kacper: So, if you are a tennis fan, it's a good place for you to go.

Paweł: Maybe it's small, but it gives more fun than sitting at home.

Kacper: Now.. let's play!

Football pitch

Kacper: In our town you can find three football pitches. We have chosen, in our opinion the best and we've decided to describe it.

Paweł: OK, now we are in Zachodnia Street, next to the Juliusz Słowacki's Secondary School.

Kacper: This is one of these favourite places, where young people like going.

Paweł: You can meet young people here every day.

Kacper: OK, maybe you wanna play?

Paweł: OK, let's play.

Skate Park

Kacper: Now the top of the program - Skate Park.

Paweł: It's the newest sport attraction.

Kacper: It was built in July this year.

Paweł: It's the only Skate Park in our town.

Kacper: Have you just bought a skateboard from the sale, and you don't know if it works?

Paweł: Or maybe have you bought it from Biedronka or other 3rd party shop?

Kacper: Anyway, you can try it at this fantastic Skate Park.

Wstęp

Kacper: Cześć, jestem Kacper.

Paweł: Cześć, jestem Paweł.

Razem: Jesteśmy waszymi przewodnikami i chcielibyśmy pokazać wam kilka sportowych atrakcji w Dębnie.

Kort Tenisowy

Kacper: Czy kiedykolwiek grałeś w tenisa?

Paweł: To jest jedno z tych miejsc, gdzie możesz w niego zagrać.

Kacper: Jak na takie miejsce, jest odwiedzane dosyć często.

Paweł: A na dodatek znajduje się obok słynnego w Dębnie jeziora Lipowo oraz Dębnowskiego Ośrodka Kultury.

Kacper: Tak więc, jeżeli jesteś fanem tenisa, to to miejsce jest dla ciebie.

Paweł: Może i małe, ale i tak daje lepszą frajdę niż siedzenie w domu.

Kacper: No to .. grajmy!

Boisko do piłki nożnej

Kacper: W naszym mieście znajdują się trzy boiska, Wybraliśmy najlepsze, i postanowiliśmy je opisać.

Paweł: Do rzeczy. Znajdujemy się teraz na ulicy Zachodniej, obok Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Słowackiego.

Kacper: Jest to jedno z ulubionych miejsc spotkań młodych ludzi.

Paweł: Codziennie możesz tutaj spotkać ludzi grających w piłkę.

Kacper: OK, może zagramy?

Paweł: OK, zagrajmy.

Skate Park

Kacper: A teraz gwóźdź programu - Skate Park.

Paweł: Jest to najnowsza atrakcja turystyczna z dziedziny sportu.

Kacper: Powstała w lipcu bieżącego roku.

Paweł: Jest to jedyny skate park w mieście.

Kacper: Czy kupiłeś właśnie deskorolkę z wyprzedaży i nie wiesz czy jest sprawna?

Paweł: A może masz deskorolkę z Biedronki?

Kacper: W każdym razie możesz wypróbować ją na tym rewelacyjnym skate parku.

Pobieranie 61.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna