IntroductionPobieranie 14.68 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.68 Kb.
Title of a Paper (style Title_cfm)

Name Surname of the Author (-s)(style Author1_cfm)

Introduction


This template was created to keep unified format of paper type for the 7rd International Conference of The Faculty of Management Cracow University of Economics. Paper should be about 20 000 (with spaces) characters in length (up to 25 000). The template contains predefined styles and the document text layout. The largest part of the paper (paper text) is typed in 12 points Times New Roman (Grygajtis, 2006, p. 9), aligned justified with first line indentation (style Normal _cfm).

Headings


All headings are typed in bold, 12 points, Times New Roman with numbering (style Heading_cfm 1). Additionally there are second level headings with italic (style Heading_cfm 2). There’s a 12 points space before (Bryła, Maniecka-Bryła, 2009, p. 15) and 6 points space after the heading. DO NOT leave empty line before and after the headings1.

Tables and figures


Figures and tables should be placed as close as possible to where they are cited (Ostasiewicz et al., 2008, p. 23). Figures and tables should be numbered separately and consecutively.

Table 1. Title of a tableSource: own work.

Figure’s and table’s captions are typed in 12 points Times New Roman, align left, 6 points space before (style Caption_cfm). Under figures and tables (Chodyński, 2007a, p. 20) there should be source given typed in 12 points Times New Roman, align left, 6 points space after (style Source_cfm). Example of the figure (Molo, 2008, p. 25) is given in Figure 1 and of the table is given in Table 1.

Text in tables is typed in 12 points Times New Roman (Chodyński, 2007b, p. 15), aligned left with no indentations and 1,0 line spacing (style Table_cfm).

Figure 1. Title of a figureSource: own work.All equation numbers should be placed on separate lines and numbered consecutively. Equations should be centered (www.stat.gov.pl). Equation numbers should be placed within parentheses (1) as in the example above.

(1)

References


The information sources are referenced in the footnotes. Text in footnotes is typed in 10 points Times New Roman (Kaczmarski, 2009), aligned left with no indentations and 1,0 line spacing (style Footnote_cfm).

Conclusion


Under the bibliography Author (-s) data should be placed typed in 12 points Times New Roman, aligned left with 0,63 left indentation and 1,0 line spacing (style Author2_cfm).

Bibliography


The list of references has to be arranged alphabetically according to the first author, are typed in 12 points, Times New Roman, numbered (style Bibliography_cfm). Publications by the same author(s) should be listed in order of the year of the publication.

  1. Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2009), Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej, Polityka Społeczna, nr 8. – przykład cytowania w przypadku dwóch autorów (citation example in the case of two authors)

  2. Chodyński A. (2007a), Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa, Centrum Doradztwa Informacji Difin. – przykład cytowania w przypadku kilku prac tego samego autora (citation example in the case of several works written by the same author)

  3. Chodyński A. (2007b), Strategiczna karta wyników (balanced scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. – przykład cytowania w przypadku kilku prac tego samego autora (citation example in the case of several works written by the same author)

  4. Grygajtis K. (2006), Sowiecka strategia geopolityczna 1923-1943, Elbląg, Sprawy Polityczne. – przykład cytowania klasycznego

  5. Kaczmarski, M. (2009), Polska polityka wschodnia na tle polityki wschodniej Unii Europejskiej, Warszawa, Centrum Stosunków Międzynarodowych, [16.10.2013], . – przykład cytowania w przypadku dokumentów elektronicznych (example citation for electronic documents)

  6. Molo B. (2008), Podstawowe pojęcia i kategorie międzynarodowych stosunków politycznych, w Cziomer E. (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Kraków, Krakowska Szkoła Wyższa. – przykład cytowania rozdziału z pracy zbiorowej (citation example in the case of chapter of a collective work)

  7. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2001), Statystyka elementy teorii i zadania, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. – przykład cytowania w przypadku trzech i więcej autorów (example citations for three or more authors)

  8. www.stat.gov.pl [12.04.2013] – przykład cytowania ze strony www (citation example for www site)

Author (-s) data:

Name Surname

Academic Degree

University (Institution)

Department (Institute, Chair)

Country


1 footnotes can only have the form of explanation, polemics, comment or example form practice


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna