Inwentaryzacja szaty roślinnejPobieranie 134.42 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar134.42 Kb.


Ewa Wieczorek

05-127 Białobrzegi, ul.Wojska Polskiego 30

tel.fax. (+4822)774-80-97 e-mail: ewawieczorek@onet.pl

+48 (0) 692 295 888INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ

 1. Adres: ul. Globusowa, ul.Popularna, ul.Śląska, Warszawa - Włochy

 2. Oznaczenia geodezyjne: dz. nr ewid. 73/6.

Autor opracowania:


inż. ogr. Ewa Wieczorek

WRZESIEŃ 2011r.

Zawartość opracowania: 1. Część tekstowa – opis techniczny.
  1. Podstawa opracowania.
  1. Cel i zakres opracowania.
  1. Lokalizacja i granica opracowania.
  1. Ogólny opis zinwentaryzowanych gatunków.
  1. Tabela inwentaryzacyjna .
 1. Część rysunkowa – plan sytuacyjny w skali 1:500.


 1. OPIS TECHNICZNY


OPIS TECHNICZNY  1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- podkład sytuacyjny w skali 1:500.


- wizja lokalna  1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja szaty roślinnej obejmująca swoim zakresem merytorycznym:
   • określenie gatunku i odmiany
   • pomiar obwodu pnia na wysokości 130 cm
   • określenie powierzchni krzewów
   • oszacowanie średnicy korony
   • oszacowanie wysokości
   • ocenę stanu zachowania  1. LOKALIZACJA OPRACOWANIA.

Teren opracowania znajduje się miedzy ulicami Globusową, Popularną i Śląską w Warszawie, w dzielnicy Włochy.

Teren jest obecnie niezagospodarowany. Od północy, południa i zachodu graniczy z ulicami, a od wschodu z terenem niezabudowanym.

Granice opracowania zaznaczono graficznie na planszy inwentaryzacyjnej.


4. OGÓLNY OPIS ZINWENTARYZOWANYCH GATUNKÓW.
Wśród zinwentaryzowanej szaty roślinnej występują
drzewa liściaste:

Acer negundo – klon jesionolistny

Prunus divaricata – ałycza

Fraxinus excelsior – jesion wyniosły

Populus nigra `Italica` - topola czarna odm. włoska

Populus x canadensis – topola kanadyjska

Na terenie opracowania rosną drzewa liściaste, głównie klony jesionolistne, kilka jesionów i topól. Drzewa rosną na obrzeżach działki, większość w zagęszczeniu, konkurując o warunki siedliskowe. Zinwentaryzowany drzewostan jest w podobnym wieku. Są to kilkudziesięcioletnie drzewa i kilka pochodzących od nich samosiejek. Na pniach i w koronach drzew widoczne są ślady uszkodzeń mechanicznych i przypadkowych cięć, drzewostan jest pozbawiony pielęgnacji i kontroli stanu sanitarnego drzew, kilka drzew ze względu na stan sanitarny zagraża bezpieczeństwu.

Szczegółowy opis stanu zinwentaryzowanej szaty roślinnej znajduje się w tabeli inwentaryzacyjnej.


  1. TABELA INWENTARYZACYJNAL.p.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obwód

Średnica

Wysokość

Uwagi


Stan

zachowania

 

 

 

pnia

w cm

korony

w m

 
 

 

 

 

w m

 

 


Acer negundo

klon jesionolistny

129

4

8

drzewo pochylone na zachód, w pniu ubytek 0,5x0,3m z próchnicą, w koronie ślady po cięciach, pokrój zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu

Z
Prunus divaricata

ałycza

90, 91, 93

4

8

Drzewo owocowe, w koronie susz ~80%, w pniu rozległe ubytki, zagraża bezpieczeństwu

Z
Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

80

3

8

W pniu ubytek 0,3x0,2, w koronie zabliźnione ślady po cięciach, susz ~20%

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

96

3

10

Drzewo pochylone na wschód, w koronie susz ~40%, przy podstawie pnia ubytek 0,3x0,5m, zagraża bezpieczeństwu

Z
Populus nigra `Italica`

topola czarna odm. włska

132

2

15

W koronie ~10% suszu, przy podstawie niewielki wyciek

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

119

8

8

Na pniu zabliźnione ubytki, pień odchylony na zachód, susz ~20%

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

135, 57

6

8

W pniu wrośnięte pozostałości ogrodzenia

Ś
Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

78

4

15

W koronie ~10%

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

158

6

10

Drzewo opiera się na sąsiednich, korona zdeformowana, liczne ubytki po wyciętych konarach

Z
Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

57, 53

4

10D
Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

96

6

15D
Acer negundo

klon jesionolistny

86

6

8

Drzewo odchylone na wschód, korona zdeformowana, zagraża bezpieczeństwu

Z
Acer negundo

klon jesionolistny

145, 108

10

10

Pień z rozległymi ubytkami, odchylony, korona zdeformowana, zagraża bezpieczeństwu

Z
Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

158

10

15

Przy podstawie pnia ubytek 0,3x0,1m, na pniu blizny, w koronie susz ~10%, drzewo zagłuszane przez sąsiednie

Ś
Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

79

5

10D
Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

138

8

15

Na pniu, na wysokości 0,6m ubytek na 1/3 obwodu, w koronie susz ~10%

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

67

3

8

Korona zdeformowana cięciami

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

121

8

8

Bardzo zdeformowana korona, konary pokładają się, zagraża bezpieczeństwu

Z
Populus x canadensis

topola kanadyjska

215

8

15

W koronie susz ~50%, zagraża bezpieczeństwu

Z
Populus x canadensis

topola kanadyjska

68

4

8

W koronie susz ~40%

Ś
Populus x canadensis

topola kanadyjska

134, 242

10

18

W koronie susz ~10%

Ś
Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

169

10

18D
Acer negundo

klon jesionolistny

113, 129

12

10

Na pniach niewielkie ubytki, w koronie susz ~20%, korona wymaga cięć

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

f.n.

1,5

2

Jednoroczny odrost, samosiejka, wyrasta z pod fundamentowania

Z
Acer negundo

klon jesionolistny

80, 82

4

6

Jeden konar niebezpiecznie rozłamany, do usunięcia

Ś
Fraxinus Excelsior

jesion wyniosły

31, 11, 28, 18

2

4

Rośnie pod koronami klonów, na pniach ubytki

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

53, 48, 25, 59, 62, 51, 68, 54

8

10

Suche drzewo

Z
Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

49, 29

2

8

Rozległe uszkodzenia pni

Z
Acer negundo

klon jesionolistny

66, 48, 68, 98

8

8

Suche drzewo

Z
Acer negundo

klon jesionolistny

45, 40, 49, 60, 62, 38

8

8

Susz ~90%

Z
Acer negundo

klon jesionolistny

135, 62

6

7

Ślady po wyciętych przewodnikach z próchnicą, korona zdeformowana, wymaga cięć

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

45, 50, 47, 56

6

6

Rośnie pod koronami sąsiednich drzew, bardzo pochylone, zagraża bezpieczeństwu

Z
Acer negundo

klon jesionolistny

37, 25, 26, 25, 49

4

4

Korona nieforemna

Ś
Prunus divaricata
Acer negundo

ałycza
klon jesionolistny

29, 30, 28, 27, 29, 27
35

4

4

Korony zdeformowane

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

47, 13, 34, 81, 30, 48

8

6

W koronie susz ~10%, korona rozłożysta

Ś
Acer negundo

klon jesionolistny

52

2

6

Pień lekko pochylony

ŚOZNACZENIA - STAN ZACHOWANIA:

D - stan dobry – rośliny prawidłowo wykształcone, zdrowe, wartościowe przyrodniczo lub krajobrazowo;

Ś - stan średni – rośliny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami, z niewielkimi objawami chorobowymi, stare (dotyczy gatunków krótkowiecznych), mające nieprawidłowe warunki wegetacji;

Z - stan zły – rośliny silnie zdeformowane z bardzo dużymi uszkodzeniami i licznymi ubytkami, silnie zaatakowane przez choroby ( nie rokujące szans), o niewielkim stanie żywotności, bardzo stare ( dotyczy gatunków krótkowiecznych) , rosnące w bardzo złych warunkach wegetacji, zagrażające innym roślinom.

 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW


1. INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ

plan sytuacyjny w skali 1:500.INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ

 1. Warszawa – Włochy, ul. Globusowa, ul.Popularna, ul.Śląska

 2. dz. nr ewid. 73/6

Pobieranie 134.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna