Inwolucja naturalnaPobieranie 133.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar133.49 Kb.
STARZENIE


 • TO PROCES INWOLUCJI OBEJMUJĄCY CAŁY ORGANIZM CO PROWADZI DO UTRATY ICH REZERWY CZYNNOŚCIOWEJ

 • INWOLUCJA NATURALNA

 • ZMIANY CHOROBOWE - nakładanie się skutków chorób

 • MECHANIZMY KOMPENSACYJNE

 • ODDZIAŁYWANIE ZEWNĘTRZNE- ŚRODOWISKOWE- sumowanie

 • ODRĘBNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA


STARZENIE KOMÓREK


 • ZANIK

 • DEGENERACJA

 • WYMIANA

 • ZABURZENIA FUNKCJI
 • ROZPLEM

 • ODNOWA

 • KOMPENSACJA ANATOMICZNA

 • KOMPENSACJA CZYNNOŚCIOWA


STARZEJEMY SIĘ


 • Liczba osób po 85rż w Europie zachodniej >3%


STARZENIE NATURALNE


 • 0-30-65-70-100-120 LAT

 • SŁABA PŁEĆ ? KOBIETY 8 LAT DŁUŻEJ

 • WARUNKI ŻYCIA, PRACA, PAPIEROSY

 • 100 LAT TEMU W AMERYCE

  • 2% 65 LAT

  • 50 LAT TEMU 4%

  • DZISIAJ >11%


OPIEKA NAD STARSZYMI


 • KOSZTY: LECZENIE, 30% ŁÓZEK SZPITALNYCH W USA, 30% LEKÓW,

 • REHABILITACJA FIZYCZNA, I PSYCHOLOGICZNA, KOSZTY ~300MILIARDÓW

 • 25% W DOMACH STAROŚCI

 • 50% PO 80 RŻ- WIĘCEJ ŁÓŻEK NIŻ W SZPITALACH


STAROŚĆ


 • ZMIANA PODEJŚCIA DO STAROŚCI

  • PRZESUNIĘCIE GRANICY WIEKU

  • ZMIANA SAMOOCENY

  • STAREGO NIE WARTO LECZYĆ ?

  • MOTYWACJA

  • AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA

 • ZŁOŻONY PROBLEM, BRAK PRZYGOTOWANIA

  • KILKA CHORÓB

  • EFEKT DOMINA

  • PSYCHOLOGIA


MASA CIAŁA


 • PRZYROST W WIEKU ŚREDNIM

 • SPADEK W WIEKU STARCZYM

  • MASA MIĘŚNIOWA

  • MASA KOSTNA

 • ZMIANY W KOMÓRCE

  • PRZYROST TŁUSZCZU, LIPOFUSCYNY

  • SPADEK WODY, POTASU

 • ZMIANY CZYNNOŚCIOWE: SPADEK ZUŻYCIA TLENU I PRZEMIANY MATERII


STARZENIE - WYDOLNOŚĆ


 • PŁUCA : WZROST OBJ. ZALEGAJĄCEJ, SPADEK OBJ. ZYCIOWEJ, PROCESY CHOROBOWE

 • SERCE: ZMNIEJSZENIE WYDOLNOŚCI SERCA, ZMIANY NACZYŃ , PROCESY CHOROBOWE

 • ZMNIEJSZENIE WYDOLNOŚCI INNYCH NARZĄDÓW: NEREK, UKŁADU ENDOKRYNNEGO I INNE


STARZENIE


 • NIEDOBORY WITAMIN, ŻELAZA

 • NERKI: SPADEK PRZEPŁYWU KRWI I CLEARENSU KREATYNINY

 • SERCE: CO, HR, CHF

 • NIETOLERANCJA GLUKOZY

 • PŁUCA VC

 • ODPORNOŚĆ KOMÓRKOWA

 • DEPRESJA, DEMENCJA, PARKINSONIZM

 • MIAŻDŻYCA


STAROŚĆ


 • SKUTECZNOŚĆ LECZENIA I REHABILITACJI

 • INNE PROBLEMY:

 • URAZY

 • BEZSENNOŚĆ

 • NIEDOWIDZENIE, NIEDISŁYSZENIE

 • BRAK PRAGNIENIA

 • PRZEWLEKŁY BÓL

 • NADUŻYWANIE LEKÓW


STAROŚĆ
SCHORZENIA TYPOWE DLA WIEKU • WYPADANIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

 • CHOROBY NOWOTWOROWE

 • PÓŁPASIEC

 • RAK SKÓRY

 • PARKINSONIZM

 • CHOROBY TARCZYCY (MASKED HUPERTHYREOIDISM)

 • HYPOTERMIA (32 ST)

 • ŚPIĄCZKA HYPEROSMOLARNA

 • UDARY

 • POLIMIALGIA REUMATYCNZA

 • OSTEOPOROZA

 • ZŁAMANIA SZYJKI KOŚCI UDOWEJ

 • RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO


STAROŚĆ
PODSTAWOWE PROBLEMY OPIEKI SZPITALNEJ • ZABURZENIA SNU I ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, BŁĄDZENIE

 • UPADKI, OMDLENIA

 • ZŁAMANIA BEZ UCHWYTNEGO URAZU

 • ODLEŻYNY

 • NIETRZYMANIE MOCZU / LUB ZALEGANIE

 • PRZEDŁUŻONA REHABILITACJA

 • TĘSKNOTA ZA DOMEM


FIZJOLOGIA - SERCE


 • ZMNIEJSZENIE SIŁY SKURCZU

 • WYDŁUŻENIE CZASU SKURCZU

 • ZWOLNIENIE NAPEŁNIANIA

 • ZWOLNIENIE AKCJI SERCA

 • OSŁABIENIE REAKCJI NA STYM. ADRENERGICZNĄ
 • NIEWYDOLNOŚĆ PRZY WYSIŁKU


SERCE


 • ZANIK MIĘŚNIA:

  • ZANIK BRUNATNY: WŁÓKNIENIE I NACIEKI AMYLOIDU

  • KRĘTY PRZEBIEG NACZYŃ WIEŃCOWYCH

  • SPADEK PODATNOŚCI ROZKURCZOWEJ

  • DEFORMACJA KOMÓR, ZANIK BELECZKOWANIA, POSZERZENIE OPUSZKI AORTY

  • WŁÓKNIENIE UKŁADU BODŹCOPRZEWODZĄCEGO

 • TKANKA ŁĄCZNA:

 • UTRATA SPRĘŻYSTOŚCI- KOLAGEN/ELASTYNA, WAPNIENIE

 • WĘZEŁ ZATOKOWY: BRADYKARDIA, NIEWYDOLNOŚĆ WĘZŁA

 • ZABURZONE PRZEWODZENIE ŚRÓD I MIĘDZYPRZEDSIONKOWE

 • UKŁAD BODŹCOPRZEWODZĄCY:

  • ZANIK KOMÓREK, DEGENERACJA, ZASTĘPOWANIE PRZEZ KK TŁUSZCZOWE, PRZEROST TK. ŁĄCZNEJ, ZWŁÓKNIENIE, ZWAPNIENIA, FA

  • REAKCJA NA REGULACJĘ AUTONOMICZNĄ

  • BLOKI S-A, A-V I OBWODOWE
 • WĘZEŁ A-V:

 • BLOK A-V IO

 • BLOK A-V IIO

 • BLOKI ODNÓG: LBBB, RBBB

 • BLOK A-V III


FIZJOLOGIA - NACZYNIA KRWIONOŚNE


 • MIĘŚNIE GŁADKIE- SPADEK SIŁY SKURCZU

 • ŚRÓDBŁONEK: NO, ZAKRZEPY

 • SZTYWNOŚĆ ŚCIANY I OPÓR

 • ŻYŁY: ZMNIEJSZENIE PODATNOŚCI

 • NACZYNIA PŁUCNE : WZROST OPORU


CIŚNIENIE TĘTNICZE


 • RR: 100 + WIEK ?

 • OPÓR X POJEMNOŚĆ MINUTOWA

 • SPOŻYCIE SOLI

 • DIETA, ALKOHOL, PAPIEROSY

 • CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

 • CZ. PSYCHOGENNE


NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
po 65 rż > 50% • PIERWOTNE

 • WTÓRNE:

 • CH. NEREK

 • CH. GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH: TARCZYCA, NADNERCZA, PRZYSADKA, PRZYTARCZYCE I INNE

 • KOARKTACJA AORTY

 • CZ. GENETYCZNE


NADCIŚNIENIE PRZYSPIESZA STARZENIE


 • PRZYSPIESZENIE MIAŻDŻYCY

 • PRZEROST SERCA

 • CHF, FA, AEV

 • PRZEROST BŁONY ŚRODKOWEJ TETNIC

 • ZMIANY NARZĄDOWE


NADCIŚNIENIE TĘTNICZE


 • REHABILITACJA ?
 • TAK
 • BEZ WYSIŁKU IZOMETRYCZNEGO

 • Często inne ograniczenia


SERCE


 • POWIĘKSZENIE JAM

 • PRZEROST ZWŁASZCZA PRZEGRODY

 • ZACHOWANA F-CJA W SPOCZYNKU

 • ZMNIEJSZENIE SPRAWNOŚCI WYSIŁKOWEJ: CZĘSTOŚĆ, NAPEŁNIANIE, KURCZLIWOŚĆ, CZYNNOŚĆ ENDOKRYNNA ANP

 • PRZEPŁYW WIEŃCOWY

 • GORSZA REAKCJA ADAPTACYJNA I ODRUCHOWA: HRV, HYPOTONIA ORTOSTATYCZNA

 • UKŁAD BODŹCO-PRZEWODZĄCY SERCA

 • APARAT ZASTAWKOWY

 • APARAT ZASTAWKOWY:

 • ZASTAWKA AORTY I MITRALNA:

 • ZWŁÓKNIENIE, ZWAPNIENIA PO 70 RŻ 32% KOBIET, 14% MĘŻCZYZN,

 • ZABURZENIA FUNKCJI: ZWĘŻENIA, NIEDOMYKALNOŚĆ


ZWĘŻENIE ZASTAWKI AORTY


 • NABYTE: GORĄCZKA REUMATYCZNA

 • MIAŻDŻYCOWE

 • POWIERZCHNIA Z ~3 DO <1CM2

 • GRADIENT

 • PRZEROST LK

 • ROZSTRZEŃ LK
 • OBJAWY:

  • OBRZĘK PŁUC

  • UTRATY PRZYTOMNOŚCI I ZASŁABNIĘCIA

  • SPADEK RZUTU

  • TPV,FV

  • SPADEK PRZEPŁYWU WIEŃCOWEGO (GRADIENT)

  • BÓLE WIEŃCOWE : SPADEK PRZEPŁYWU(GRADIENT)

  • TOWARZYSZĄCE ZMIANY MIAŻDŻYCOWE

 • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

 • MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

 • ZATORY OBWODOWE

 • BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA


ZWĘŻENIE ZASTAWKI DWUDZIELNEJ (MITRALNEJ)


 • NABYTE:

  • GORĄCZKA REUMATYCZNA

  • MIAŻDŻYCOWE

 • POWIERZCHNIA ZASTAWKI ~5CM DO 1.5CM2

 • GRADIENT, ROZSTRZEŃ LA, PCW
 • POWIKŁANIA:

  • MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

  • ZATORY OBWODOWE

  • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

  • ZAKAŻENIA DRÓG ODDECHOWYCH

  • BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA

 • OBJAWY:

  • OBRZĘK PŁUC

  • KASZEL, KOŁATANIA SERCA, DUSZNOŚĆ, CHRYPKA


NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ


 • NABYTA:

  • REUMATYCZNA

  • NIEDOKRWIENNA

  • CHF

 • ROZSTRZEŃ LA I LK

 • OBJAWY:

 • OSŁABIENIE, DUSZNOŚĆ

 • OBRZĘK PŁUC
 • POWIKŁANIA:

 • FA

 • ZATOROWOŚĆ

 • ZAPALENIE WSIERDZIA

 • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA


NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTY


 • NABYTA:

  • REUMATYCZNA

  • MIAŻDŻYCOWA

  • ZZSK

 • ROZSTRZEŃ I PRZEROST LK (COR BOVINUM)

 • OBJAWY:OSŁABIENIE, DUSZNOŚĆ, KOŁATANIA SERCA, ZAWROTY GŁOWY, OMDLENIA, STENOKARDIA
 • POWIKŁANIA:

  • FA

  • ZATOROWOŚĆ

  • BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA


MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW


 • 350-600/MIN

 • SPADEK RZUTU

 • CZĘSTOŚĆ ROŚNIE Z WIEKIEM
 • PRZYCZYNY:

  • SAMOISTE

  • WADY SERCA

  • NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY

  • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

  • CHNS

  • POCHP
 • OBJAWY:

  • KOŁATANIE SERCA

  • OSŁABIENIE

  • DUSZNOŚĆ

  • BÓLE W KLP

  • OMDLENIA I ZASŁABNIĘCIA
 • POWIKŁANIA:

  • CHF

  • TACHYKARDIOMIOPATIA

  • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

  • ZATOROWOŚĆ OBWODOWA

  • POWIKŁANIA LECZENIA P-KRZEPLIWEGO


NIEWYDOLNOŚĆ SERCA


 • JEST TO STAN, W KTÓRYM WIELKOŚĆ RZUTU MINUTOWEGO SERCA JEST NIEWYSTARCZAJĄCA W STOSUNKU DO POTRZEB ORGANIZMU

 • PRAWO FRANKA-STARLINGA: WYDOLNOŚĆ JEST FUNKCJĄ KURCZLIWOŚCI, OBCIĄŻENIA WSTĘPNEGO I NASTĘPCZEGO
 • PRZYCZYNY:

  • CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA

  • WADY SERCA WRODZONE I NABYTE

  • ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCA

  • ZAPALENIE WSIERDZIA

  • ZAPALENIE OSIERDZIA

  • KARDIOMIOPATIE

  • ZABURZENIA RYTMU SERCA


ZAPOTRZEBOWANIE SERCA NA TLEN


 • HR

 • KURCZLIWOŚĆ

 • AFTERLOAD

 • WYSIŁEK DO GENEROWANIA CIŚNIENIA JEST WIĘKSZY NIŻ DO OBJĘTOŚCI (np. AoS vs AoI )

 • RPP (RATE PRESSURE PRODUCT)

 • METABOLIZM TLENOWY

 • ZDOLNOŚĆ EXTRAKCJI TLENU (PO CS)

 • KWAS MLEKOWY - METABOLIZM BEZTLENOWY


ĆWICZENIE I REZERWA SERCA


 • REZERWA SERCA: ZDOLNOŚĆ DO ZWIĘKSZENIA PRACY SERCA (RZUTU) PRZY WZROŚCIE ZAPOTRZEBOWANIA TKANEK NA TLEN: HR I OBJ. WYRZUTOWA->CO 6->25L/MIN, O2 250->1500L/MIN, (TISSUE EXTRACTION)


WYSIŁEK W NIEWYDOLNOŚCI SERCA


 • WZROST ZAPOTRZEBOWANIA TKANEK NA TLEN

 • ZWIEKSZENIE DYSOCJACJI OXYHEMOGLOBINY

 • ZWIĘKSZENIE RZUTU SERCA

 • REDYSTRYBUCJA KRĄŻENIA


WYSIŁEK W NIEWYDOLNOŚCI SERCA


 • ZAWARTOŚĆ TLENU:

 • 18ml O2/dl tętnicza różnica 4ml

 • 14 ml O2/dl żylna

 • przy wysiłku różnica 12-14 ml O2/dl
 • CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDOLNOŚĆ:

 • HEMOGLOBINA (NIEDOKRWISTOŚĆ MEGALOBLASTYCZNA, MIKROCYTARNA, NORMOBLASTYCZNA)

 • KARBOXYHEMOGLOBINA

 • FUNKCJA PŁUC


KURCZLIWOŚĆ W NIEWYDOLNOŚCI SERCA


 • NIEWYDOLNOŚĆ SKURCZOWA -> NIEKOMPLETNE OPRÓŻNIANIE SERCA-> WZROST OBJ. PÓŹNOSKURCZOWEJ-> PRZESUNIĘCIE NA PRAWO KRZYWEJ FRANKA-STARLINGA, WZROST CIŚNIENIA KOŃCOWOROZKURCZOWEGO-> UTRZYMANIE RZUTU SERCA
 • UTRZYMANIE CIŚNIENIA ( WZROST OPORU OBWODOWEGO- AFTERLOAD)

 • WZROST CIŚNIENIA PŁUCNEGO. PRZEKROCZENIE CIŚNIENIA ONKOTYCZNEGO BIAŁKA(~24MMHg) POWODUJE OBRZĘK-> WZROST WYSIŁKU ODDECHOWEGO ->OBRZĘK PŁUC


NIEWYDOLNOŚĆ PRAWEJ KOMORY


 • CHOROBY PŁUC

 • WTÓRNIE DO NIEWYDOLNOŚCI LEWOKOMOROWEJ

 • WADY SERCA, PIERWOTNE NADC.

 • ZNACZNE ZWIĘKSZENIE OBJ. KRWI np.. NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

 • ->PODWYŻSZONE CIŚNIENIE ŻYLNE, OBRZĘKI OBWODOWE, WĄTROBA


ZESPÓŁ PŁUCNO-SERCOWY • ZESPÓŁ OBJAWÓW WYSTĘPUJĄCYCH W WYNIKU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO PŁUCNEGO

 • PRZYCZYNY: CHOROBY PŁUC (ZMNIEJSZENIE ŁOŻYSKA NACZYNIOWEGO PŁUC): POCHP, ROZEDMA, ZWŁÓKNIENIE, GRUŹLICA, PYLICE, SARKOIDOZA, MUKOWISCYDOZA, NOWOTWORY
 • PRZYCZYNY cd.: ZAMKNIĘCIE ŚWIATŁA TT PŁUCNYCH: ZATORY, ZAKRZEPY, UCISK Z ZEWNĄTRZ, KURCZ

 • PIERWOTNE NADCIŚNIENIE PŁUCNE


ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ


 • ZAMKNIĘCIE ŚWIATŁA TĘTNIC PŁUCNYCH MATERIAŁEM ZATOROWYM. NAJCZĘŚCIEJ FRAGMENTAMI ZAKRZEPÓW Z ŻYŁ KK DOLNYCH, RZADZIEJ ZATORY TŁUSZCZOWE
 • PRZYCZYNY:

  • UNIERUCHOMIENIE W ŁÓŻKU

  • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

  • NOWOTWORY(TRZUSTKA)

  • CZERWIENICA

  • ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH

  • ZAKRZEPOWO-ZATOROWE ZAPALENIE ŻYŁ

  • NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA

  • PROSTATEKTOMIA, INNE ZABIEGI
 • OBRAZ KLINICZNY:

  • GWAŁTOWNY SPADEK PRZEPŁYWU PRZEZ KRĄŻENIE PŁUCNE

  • SPADEK OBJ. WYRZUTOWEJ

  • SPADEK SATURACJI

  • BÓL W KLP, DUSZNOŚĆ , SINICA

  • WZROST CIŚNIENIA ŻYLNEGO

  • WSTRZĄS, ŚMIERĆ


CHOROBA NIEDOKRWIENNA


 • DUSZNICA BOLESNA

 • ZAWAŁ SERCA 50% OSOBY PO 65 rż

  • ZMIANY WIELONACZYNIOWE

  • WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ

  • RZADZIEJ BÓL, WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ

  • NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, KRĄŻENIA

  • WSPÓŁISTNIENIE KILKU CHORÓB

  • ZŁOŻONE ZMIANY EKG

  • CZĘSTSZE POWIKŁANIA
 • MNIEJ INTENSYWNA TERAPIA

 • UTRUDNIONA I ZBYT KRÓTKA REHABILITACJA RUCHOWA

  • NISKA WYDOLNOŚĆ

  • POWIKŁANIA, INNE SCHORZENIA

  • W TYM NIESPRAWNOŚĆ RUCHOWA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

  • ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI I PSYCHICZNE

  • ZABURZENIA NEUROLOGICZNE

  • ARYTMIE
 • UTRUDNIENIA REHABILITACJI

 • NIESPRAWNY UKŁAD RUCHU

 • CUKRZYCA, NIEDOKRWIENIE KK DLN, PRZEPUKLINY W TYM ROZWORU PRZEŁYKU, ŻYLAKI, OWRZODZENIA, DUSZNOŚĆ, ZAWROTY GŁOWY, ZAB. RYTMU, NIEDOWIDZENIE, OBRZĘKI, CH PARKINSONA I INNE


UTRUDNIENIA REHABILITACJI
W ZAWALE I CH.N.S. • POWIKŁANIA: CHF, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, ZATOROWOŚĆ PŁUCNA, ZAKRZEPICA, KRWIAKI, INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO, ODDECHOWEGO PO WKŁUCIACH, ODLEŻYNY, PSYCHOZA,

 • ZABURZENIA RÓWNOWAGI, OSŁABIENIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ

 • PO CABG : UDAR, DRENAŻ, NIESTABILNOŚĆ MOSTKA


ZABURZENIA RYTMU SERCA


 • MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

 • ZABURZENIA PRZEWODZENIA

 • ARYTMIE KOMOROWE

 • STYMULACJA STAŁA

 • KARDIOWERTER DEFIBRYLATOR
 • OMDLENIA: HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA

 • INNE OMDLENIA ODRUCHOWE

 • ZABURZENIA NEUROLOGICZNE I NACZYNIOPOCHODNE


WYSIŁEK


 • MAX WYDOLNOŚĆ TLENOWA 15-30RŻ

 • SPADEK 5-10%/10 LAT

 • MET (metabolic equiv =3.5mlO2/kg/min)

 • 60-69 lat ~8 MET

 • 70-79 lat ~7 MET

 • 80-89 lat ~5 MET

 • HR max: 220- wiek
 • RR WZROST O MAX 30mmHg

 • wolny przyrost HR, zużycia O2 i poziomu CO2- gorsza reakcja na stym adrenergiczną

 • wolniejszy powrót HR, RR, O2 i CO2
 • SYSTEMATYCZNY WYSIŁEK UTRZYMUJE WYDOLNOŚĆ

 • PRÓBA WYSIŁKOWA PRZED REHABILITACJĄ - OCENA WYDOLNOŚCI

  • WYZNACZENIE BEZP. ZAKRESU HR I RR

  • WYKLUCZENIE IHD

  • 85-90% MAX


REHABILITACJA W MIAŻDŻYCY TĘTNIC ?


 • TAK !!!

 • ROZWÓJ KRĄŻENIA OBWODOWEGO

 • ZACHOWANIE SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI


PACJENT ZE STYMULATOREM I ICD


 • ZAKAZ WSTĘPU DO PRACOWNI REHABILITACJI???

 • LECZENIE CIEPŁEM:PARAFINA, PODCZERWIEŃ, DIATERMIA,

 • KRIOTERAPIA

 • HYDROTERAPIA, KINEZYTERAPIA

 • ULTRADŹWIĘKI, LASEROTERAPIA

 • MAGNETOTERAPIA

 • ELEKTROSTYMULACJA
 • NIE WYMAGA SPECJALNEJ TROSKI

  • MOŻE OGLĄDAĆ TELEWIZJĘ

  • ODKURZAĆ, PRASOWAĆ, ROZMAWIAĆ PRZEZ TELEFON ITD

 • ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

  • SILNE POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE (MRI), DC

  • NARAŻENIE NA GWAŁTOWNE, RUCHY


ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI


 • SKAZA NACZYNIOWA, WYBROCZYNY, PURPURA SENILIS (KRUCHOŚĆ NACZYŃ)

  • MAŁOPŁYTKOWOŚĆ Z HIPERAGREGACJĄ

  • NADKRZEPLIWOŚĆ: WZROST FIBRYNOGENU, CZ. VII I D-DIMERÓW, SPADEK ATIII, tPA I białka C

  • SPADEK SYNTEZY CZ. KRZEPNIĘCIA W WĄTROBIE (VIT K)


TĘTNIAKI


 • AORTA PIERSIOWA WSTĘPUJĄCA I ZSTĘPUJĄCA

 • AORTA BRZUSZNA

 • TĘTNICE BIODROWE, UDOWE I PODKOLANOWE

 • TĘTNIAK ROZWARSTWIAJĄCY AORTY(KRWOTOK DO BŁONY ŚRODKOWEJ)


CHIRURGIA SERCA W STARSZYM WIEKU


 • CABG

 • OPCAB

 • MIDCAB

 • EACAB

 • SZTUCZNE ZASTAWKI

 • PLASTYKA ZASTAWEK I SERCA
 • WYŻSZA ŚMIERTELNOŚĆ

 • DŁUŻSZY CZAS HOSPITALIZACJI

 • LICZNIEJSZE POWIKŁANIA:


PTCA W STARSZYM WIEKU


 • NISKA ŚMIERTELNOŚĆ

 • LICZBA POWIKŁAŃ ROŚNIE Z WIEKIEM:

  • UDARY, PSYCHOZY, ZATORY PŁUCNE I OBWODOWE, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, KRWOTOKI, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA


CHOROBY TĘTNIC OBWODOWYCH


 • MIAŻDŻYCA TĘTNIC

 • ZAKRZEPOWO-ZATOROWE ZAPALENIE TĘTNIC

 • OBJAWY:

  • BÓLE MIĘŚNI, CHROMANIE PRZESTANKOWE

  • BÓLE SPOCZYNKOWE

  • KURCZE MIĘŚNI, PARESTEZJE

  • OZIĘBIENIE KOŃCZYNY

  • ZANIKI MIĘŚNIOWE

  • BLADOŚĆ POWŁOK


MIAŻDŻYCA TĘTNIC


 • MĘŻCZYŹNI PO 50 RŻ

 • CUKRZYCA

 • PALENIE TYTONIU

 • WSPÓŁISTNIENIE CHNS

 • ZABURZENIA LIPIDOWE

 • WYWIAD RODZINNY

 • NADCIŚNIENIE

 • OTYŁOŚĆ


ŻYLAKI


 • NIERÓWNOMIERNE POSZERZENIE I WYDŁUŻENIE ŻYŁ, ZWYKLE W OBRĘBIE KOŃCZYN DOLNYCH W WYNIKU WRODZONEJ , LUB NABYTEJ DYSFUNKCJI ZASTAWEK


ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ


 • STAN ZAPALNY ODCINKA ŻYŁY Z WYTWORZENIEM W TYM MIEJSCU ZAKRZEPU. ŻYŁY KK DLN I MIEDNICY

 • ETIOPATOGENEZA: ZASTÓJ, LEPKOŚĆ ,

 • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA,

 • UNIERUCHOMIENIE W ŁÓŻKU

 • ZABIEGI OPERACYJNE
 • PRZYCZYNY:

  • CIĄŻA I PORÓD

  • URAZY, ZAKAŻENIA

  • UCISK NA ŻYŁY

  • CZRWIENICA

  • OTYŁOŚĆ

  • LEKI ZWIĘKSZAJACE KRZEPLIWOŚĆ

  • ANTYKONCEPCJA, STERYDY

 • OBRAZ KLINICZNY: OBRZĘK, BÓL, GORĄCZKA


Narząd ruchu


 • STARZENIE:

 • Teoria zużycia: inwolucja +kumulacja nieodwracalnych uszkodzeń

 • „Zegar biologiczny” komórkowy: apoptoza, układowy, hormonalny


Choroby kości


 • Kość:

  • Warstwa korowa – zbita

  • Warstwa beleczkowata rdzeniowa

 • Przebudowa kości

  • Resorpcja – osteoliza

  • Nowotworzenie- osteogeneza


Osteoporoza


 • Choroba metaboliczna przebiegająca z obniżeniem masy kostnej

 • Nasilenie resorpcji kości

 • Gęstość kości maleje 3-5%/10 lat

 • Kobiety

 • Okres pomenopauzalny

 • Podatnośćna złamania: trzony kręgów, kość promieniowa, szyjka kości udowej


Osteoporoza- postacie


 • Pomenopauzalna

 • Inwolucyjna

 • Wtórna ( sterydy, nadcz. Przytarczyc, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, hiperprolaktynemia, hipogonadyzm, alkohol, polekowe, POCHP, cukrzyca, zesp złego wchłaniania, RZS,


Osteoporoza- cz. ryzyka


 • Wiek

 • Płeć

 • Rasa (biała)

 • Genetycznie uwarunkowana

 • Tryb życia

 • Dieta

 • Sylwetka

 • Stan po usunięciu przydatków


osteoporoza


 • Leczenie i rehabilitacja

 • Aktywność fizyczna spacery, pływanie

 • Ca(hamowanie parathormonu), Vit D, estrogeny, kalcytonina, fluor, bisfosfoniany

 • Rehabilitacja naświetlanie słoneczne, balneoterapia


Osteoporoza – waga ciała


 • Nadwaga:

  • Większe obciążenie

  • Większy poziom estrogenów

  • Mniejszy katabolozm

 • Niedowaga- większe ryzyko

 • Masa mięśniowa


OSTEOMALACJA


 • Zmniejszenie stosunku prawidłowo zmineralizowanej tk kostnej do niezmineralizowanej bez zmniejszenia masy kostnej

 • Przyczyna: niedobór Vit D, hipofosfatemia, hipokalcemia, zaburzenia wchłaniania, stan po gastrectomii, niewydolność trzustki, niewydolność nerek, niewydolnośćwątroby

 • Może współistnieć z osteoporozą
 • Vit D2 - wchłanianie

 • Vit D3 - w skórze

 • Hydroksylacja hydroxycholekalcyferolu w wątrobie do kalcytriolu

 • I do dihydroxycholekalcyferolu w nerkach


Osteomalacja - objawy


 • Bóle kostne: kręgosłup, żebra, kości biodrowe, miednicy, kończyn

 • Bóle nasilają się przy ruchach

 • Deformacje kości obciążonych

 • Patologiczne złamania


Osteomalacja- postępowanie


 • Vit D

 • Zesp. Złego wchłaniania

  • Dieta

  • Leki żółciopędne

  • Enzymy trawienne

 • Niewydolność nerek

  • Aktywna vit D i wapń

  • Leki wiążące fosforany

 • Ch. wątroby: VitD, dieta


Choroba zwyrodnieniowa stawów


 • Choroba ze zużycia chrząstki szklistej, warstwy podchrzęstnej kości i tkanek okołostawowych

 • Najczęstsza przyczyna kalectwa po 65 rż. : starzenie, otyłość, liczne urazy, stany zapalne, ch. metaboliczne
 • Objawy:

 • Bóle

 • Ograniczenie ruchopmości

 • Deformacje

 • Nasilenie bólu przy ruchu i obciążeniu
 • Leczenie i rehabilitacja

 • Redukcja bólu

 • Leki p-zapalne?

 • Ćwiczenia na zakres ruchów

 • Ćwiczenia wzmacniające i wytrzymałościowe

 • Zabiegi rehabilitacyjne np.: magneto, laseroterapia, krioterapia itd.

 • Powikłania leczenia : ch. wrzodowa i jej powikłania
 • Czynniki wpływające na rozwój:

 • Złamania

 • Stany bólowe, nierównomierne obciążenie

 • Udar mózgu

 • Niewydolność krążenia

 • Ch. naczyń obwodowych

 • Depresja

 • Neurologiczne: zanik mięśni, koordynacji ruchowej


Polimialgia reumatyczna
i zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe • Zespół chorobowy

 • Ból i sztywność mięśni obręczy barkowej i biodrowej

 • Zapalenie tt. Skroniowych i tt. Czaszkowych

 • Częste współistnienie,

 • częściej kobiety

 • 10 x częściej po 80 rż
 • Nacieczenie komórkowe błony wewnętrznej tętnic (kk. Langerhansa)

 • Ból zapalny miejscowo

 • Wtórne do niedokrwienia objawy

 • Powikłania niedokrwienia


zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe


 • Objawy:

 • Pulsujący ból głowy

 • Zaczerwienienie , obrzęk, guzki nad tętnicą

 • Martwica w ciężkich postaciach

 • Objawy z innych tętnic: ocznej, szyjnej itd


Polimialgia


 • Symetryczny ból

 • Sztywność mięśni obręczy

 • Poranna sztywność

 • Często depresja, spadek masy ciała, gorączka

 • 15% cechy zapalenia stawów kolanowych, mostkowo-obojczykowych

 • 10% kaszel, ból gardła, chrypka

 • Nerki, wątroba, tarczyca


Polimialgia reumatyczna
i zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe • Rozpoznanie: morfologia, OB., CRP, biopsja t. Skroniowej

 • Leczenie:

 • glikokortykosterydy


RZS reumatoidalne zapalenie stawów


 • Przewlekałe schorzenie przebiegające z zapaleniem stawów obwodowych, stopniowo prowadzące do zniszczenia struktury stawu i tkanek okołostawowych

 • Choroba rozwija się w średnim wieku, ale pełne objawy występują u osób starszych


Objawy RZS


 • Proces zapalny błony maziowej

 • Przerost maziówki

 • Zanik chrząstki

 • Niszczenie nasad kości

 • I tkanek okołostawowych
 • Początek ostry lub podstępnie postępujący

 • Gorączka, obrzęk, bóle, ograniczenie ruchomości

 • Sztywność poranna

 • Najczęściej stawy: nadgarstka, śródręczno-paliczkowe, międzypaliczkowe
 • Liczne stawy przy dłuższym przebiegu

 • Górne kęgi szyjne-> zniszczenie więzadła poprzecznego kręgu szczytowego

 • Ulnaryzacja palców

 • Zwichnięcia palców


Objawy zaawansowanego RZS


 • Rozległe przykurcze

 • Deformacje stawów

 • Podwichnięcia wielu stawów

 • kalectwo


Objawy RZS- obraz rtg


 • Osteoporoza przynasadowa

 • „zwężenie” szpar stawowych ( zanik chrząstki)

 • Nadżerki krawędzi kostnych

 • Jamki kostne nasad


RZS - leczenie


 • p-bólowe niesterydowe leki p-zapalne

 • Metotrexat

 • Chlorochina (arechin)

 • Sole złota

 • Specyficzne p-ciała

 • sterydy


RZS - rehabilitacja


 • Zachowanie ruchomości stawów

 • Utrzymanie siły mięśniowej

 • Samoobsługa !!!!!

 • Psychoterapia

 • Zabiegi rehabilitacji wspomagające np. krioterapia, laseroterapia itp


Inne schorzenia układu ruchu


 • Zespół cieśni kanału nadgarstka

 • Spondylo-artroza kręgosłupa

 • Choroby mięśni i przewodnictwa nerwowo- mięśniowego np. miastenia, miopatie ( np. posterydowa)

 • Ubytek masy mięśniowej

 • Schorzenia neurologiczne: np. udar mózgu, Parkinsonizm itp
 • Koślawy paluch

 • Ostroga piętowa

 • Bóle stóp


Rehabilitacja wysiłkowa


 • Cel:

 • Poprawa wydolności

 • Poprawa siły mięśniowej i ruchomości stawów

 • Poprawa koordynacji ruchowej i równowagi

 • Trening interwałowy 15-20 min
 • Masa mięśniowa/tłuszcz

 • Osteoporoza

 • HDL

 • Glikemia

 • Insulinooporność

 • Depresja


Ryzyko i ograniczenia wysiłku


 • Zwężenie zastawki aorty

 • Zaawansowana choroba niedokrwienna serca

 • Ciężka niewydolność krążenia

 • Urazy i przeciążenia

 • Niewydolność układu ruchu

 • Osoby wysokiego ryzyka rozpoczynają ćwiczenia pod nadzorem


Kwalifikacja do rehabilitacji wysiłkowej


 • Próba wysiłkowa

 • Wywiad + badania dodatkowe z oceną układu ruchu

 • Cukrzyca – korekta leczenia

 • Przyjmowane leki


Przerwanie testu wysiłkowego


 • AEV: wieloogniskowe, pary, TPV

 • Spadek RR >10mmHg

 • RR > 250/ lub > /115

 • FAP, FLAP, TPS

 • Blok a-v

 • Ból w klp, duszność, inne objawy

 • Chromanie przestankowe
 • Obniżenie ST

 • Uniesienie ST

 • 85% max HR


Zalecenia dot. Treningu wysiłkowego


 • Rozgrzewka i zakończenie:

 • 5-10 minłagodnych ćwiczeń rozluźniających

 • Docelowa czętość HR = 65-80% Max HR

 • 30 min zwiększenia HR 3-4 x tyg

 • Stopniowo rozpoczynając od 2-3 min
 • >75 lat mniejsze nasilenie i częściej

 • Zalecenia AHA

 • 3 x /tydz

 • 50-60%

 • 20-30 min

 • Spacer, bieg, rower


Wysiłek w MET:


 • 2-4 MET:

  • spacer 3-5km

  • Rower 10 km po płaskim

  • Pływanie z deską

  • Prace domowe

 • 5-6 MET:

  • Spacer 6 km/godz

  • Rower 13 km/godz

  • Intensywna praca domowa
 • 7-8 MET:

  • Chód 8km/godz

  • Pływanie 800m w 30 min

  • Rower 15-20 km/godz


Układ oddechowy- starzenie


 • Wentylacja

 • Wymiana gazowa

 • Odporność

 • Kumulacja procesów chorobowych


wentylacja


 • Podatność ściany klp

 • Podatność płuc

 • Funkcja przepony

 • Mięśnie oddechowe pomocnicze


Podatność płuc i ściany klp


 • Płuco starcze:

 • Nadmiernie rozszerzenie pęcherzyków,

 • Rozedma

 • Ściana klp:

 • Sztywność

 • Ustawienie wdechowe, kyfoza

 • Zmniejszenie ruchomości

 • Wzrost pojemności zalegającej


Zaburzenia wentylacji


 • Natężony szczytowy przepływ wydechowy: FEV 1

 • Spadek Pa O2

 • Pojemność dyfuzyjna: (powierzchnia wymiany pęcherzykowo-włośniczkowej)

 • Zaburzenia regulacji na hipoksję i hiperkapnię


Mechanizmy obronne płuc: oczyszczanie


 • Transport rzęskowy

 • Osłabienie kaszlu

 • Zaburzenia połykania
 • odporność komórkowa (kk T)

 • Odporność humoralna
 • Zapalenie płuc czwarta przyczyna zgonu u osób starszych

 • Przebieg podstępny ( brak gorączki)

 • Przewlekłe zapalenie płuc


gruźlica


 • Skąpe objawy

 • Brak skuteczności szczepienia- anergia

 • Gruźlica popierwotna

 • Negatywny test skórny- anergia


grypa


 • Cięższy przebieg

 • Zapalenie płuc

 • Powikłania pogrypowe

 • Powikłania z układu krążenia

 • Wtórne bakteryjne nadkażenie

 • Wysoka śmiertelność


Przewlekła obturacyjna choroba płuc POCHP • Obturacja dróg oddechowych

 • Obniżenie stos natężonej objętości wydechowej jednosekundowej do natężonej pojemności życiowej

 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli

 • Rozedma oskrzeli

 • Choroba oskrzelików

 • Astma oskrzeli

 • Rozstrzenie oskrzeli


POCHP:


 • 6-10% osób starszych

 • Przyczyna: palenie tytoniu, płuco farmera,

 • Objawy: przewlekły kaszel z wykrztuszaniem przez co najmniej trzy miesiące w roku przez kolejne dwa lata

 • Kaszel z wykrztuszaniem, duszność, świsty, oddychanie przez zasznurowane usta

 • FEV1 < 80% FVC

 • Pink puffer, blue blotter
 • Rehabilitacja

 • Utrzymanie samodzielności

 • Zmniejszenie hospitalizacji

 • Depresja

 • Ćwiczenia fizyczne i dieta

 • Tlenoterapia

 • Zapobieganie zakażeniom


Układ moczowo-płciowy


 • Nykturia 2/3 osób po 65 r.ż.

 • Nietrzymanie moczu

 • Zakażenia dróg moczowych

 • Przerost gruczołu krokowego

 • Wypadanie narządów rodnych

 • Krwawienia z dróg rodnych


Nykturia


 • Mniejsza rozciągliwość pęcherza

 • Zaburzenia zagęszczania moczu

 • Przerost gruczołu krokowego

 • Niewydolność krążenia (l. Moczopędne)

 • Stosowane leki: moczopędne, p-depresyjne, psychotropowe, antycholinergiczne, p-histaminowe


Nietrzymanie moczu


 • Częściej u kobiet

 • Towarzyszy schorzeniom układu moczowo-płciowego


Zakarzenia dróg moczowych
i przerost gruczołu krokowego • Dyzuria- bolesne oddawanie moczu

 • Częstomocz

 • Gwałtowne parcie na mocz

 • Nocne oddawanie moczu

 • Białko w moczu

 • Skłonność do nawrotów


Przerost gruczołu krokowego


 • Częstość wzrasta z wiekiem

 • Różnicowanie z rakiem

 • alfa-blokery

 • Impotencja

 • Leczenie operacyjne


Wypadanie narządów rodnych


 • Osłabienie dna miednicy, stan po histerectomii

 • Rectocele

 • Cystocele

 • Enterocele

 • Leczenie operacyjne

 • Zachowawcze: krążki dopochwowe

 • przetoki


Krwawienia z dróg rodnych


 • Badanie ginekologiczne


Choroby endokrynologiczne


 • Nadczynność/ niedoczynność tarczycy

 • Cukrzyca

 • Menopauza

 • Inne


Nadczynność/ niedoczynność tarczycy u osób starszych


 • Nadczynność

  • Zaburzenia rytmu, rzadziej tachykardia, dusznica bolesna, niewydolność serca, rzadsza hiperfagia, utrata masy ciała, częściej zaparcia, apatia, depresje, osłabienie mięśniowe, bóle stawów

 • Niedoczynność:

  • Zmęczenie, apatia, depresja, bóle mięśniowe, zaparcia, suchość skóry,nietrzymanie moczu, bóle stawowe


hipoglikemia


 • Poty, tachykardia, osłabienie, drżenia, nadpobudliwość, lub senność, mrowienie ust, ból głowy, zaburzenia widzenia, splątanie,


Śpiączka hiperosotyczna


 • Hiperglikemia

 • Diureza osmotyczna

 • Niskie pragnienie

 • Odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe


Przytarczyce


 • Nadczynność: Parathormon(PTH), oseoporoza, osteomalacja, hiperkalciuria, kamica nerkowa

 • Niedoczynność: tężyczka,


menopauza


 • Zmiany hormonalne

 • Napady naczynioruchowe

 • Miażdżyca

 • Zmiany zanikowe narządów rodnych


Układ pokarmowy


 • Ubytki uzębienia, zapalenia jamy ustnej

 • Przepuklina rozworu przełykowego

 • Zespół złego wchłaniania

 • Bóle brzucha

 • Zaparcia

 • Nietrzymanie stolca

 • Uchyłki jelita

 • Krew w stolcu


Ubytki uzębienia, zapalenia jamy ustnej


 • Próchnica

 • Zużycie

 • Choroby przyzębia

 • Stany zapalne ( protezy), grzybice

 • Zanik i degeneracja kości szczęki i żuchwy

 • Zaburzenia wytwarzania i p[rzepływu śliny


Przepuklina rozworu przełykowego


 • Przepuklina wślizgowa żołądka i przełyku:

 • Bóle w dołku podsercowym i w klp

 • Puste i kwaśne odbijania

 • Dolegliwości często zależne od pozycji: nasilają się w pozycji leżącej szczególnie po posiłku

 • Podobne objawy: kurcz przełyku, zaburzenia czynnościowe, czynniki psychogenne, aerofagia, dyspepsje


Zespół złego wchłaniania


 • Zanikowe zapalenie i zanik błony śluzowej żołądka : niedokrwisość złośliwa, stan przedrakowy

 • Utrata zewnątrzwydzielniczej f-cji tyrzustki

 • Gorsze wchłanianie tłuszczów i rozpuszczonych w nim vitamin A, D, K, A

 • Achlorhydria i niedobór czynnika wewnętrznego, niedobór Vit B12

 • Niedobór żelaza?? – głównie utrata


Bóle brzucha


 • Dyspepsja

 • Przepuklina rozworu przełykowego

 • Choroba wrzodowa

 • Zaburzenia czynnościowe

 • Niedokrwienie

 • Uchyłkowatość

 • Zapalenie uchyłków


Zaparcia


 • Megacolon, zaklinowanie mas kałowych

 • Hipertoniczne jelito grube

 • Obniżone pragnienie i łaknienie

 • Brak aktywności fizycznej

 • Depresja, zaburzenia neurogenne, niedoczynność tarczycy, niektóre leki: Ca-blokery, opioidy, p-depresyjne, spazmolityki, moczopędne itd

 • Niedokrwienie jelita, nowotwory, uchyłkowatość

 • Nieprawidłowa dieta- ubogoresztkowa • Powikłania:

 • Omdlenia przy defekacji

 • Niedrożność jelit

 • Toksemia

 • Hemoroidy

 • przetoki


Nietrzymanie stolca


 • Utrata zależnej od woli kontroli nad wydalaniem stolca:

 • Upośledzona funkcja zwieracza odbytu: samoistna , pourazowa, lub neurogenna

 • Stany zapalne

 • Biegunka

 • Obniżenie krocza,

 • Zaklinowanie mas kałowych


Uchyłki jelita


 • Do 40% po 65 r.ż, 50% po 80 r.ż.

 • Wypuklenia błony śluzowej poprzez warstwy mięśni gładkich, którym towarzyszą bolesne skurcze

 • Osłabienie i zanik mięśni gładkich, prawdopodobnie z powodu diety ubogiej w błonnik

 • Zapalenia uchyłków


Krew w stolcu


 • Żylaki odbytu

 • Uchyłki jkelita grubego

 • nowotwory


Układ nerwowy


 • Starzenie

 • Brak regeneracji

 • Gromadzenie lipofuscyny

 • Zaburzenia układu dopaminergicznego- ch Alzheimera, Parkinsonizm

 • Zaburzenia snu

 • Demencja, otępienie


Demencja, otępienie


 • 15% osób po 65r.ż. Ma zaburzenia funkcji poznawczych

 • Otępienie

 • Zespoły amnestyczne

 • Utrata f-cji poznawczych


Otępienie


 • Osłabienie myślenia abstrakcjnego

 • zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni

 • Afazja, agnozja

 • Zmiany osobowości

 • Przyczyna: miażdżyca, choroby naczyniowe, ch. Alzheimera, Parkinsona, cukrzyca, niedobory witaminowe, udary mózgu


Parkinsonizm


 • > 2% po 50r.ż.

 • Niedobór dopaminy w mózgu

 • Zanik istoty czarnej

 • Objawy: drżenia mięśniowe, zaburzenia chodu, sztywność mięśniowa, zaburzenia równowagi, zaburzebnia nastroju, depresja

 • Leczenie inhibitorami MAO


Zaburzenia psychiki


 • Upośledzenie pamięci

 • Upośledzenie inteligencji

 • zaburzenia snu

 • Depresje

 • Nerwica lękowa i psychoorganiczne

 • Współzależność zdrowia fizycznego i psychicznego


Depresja


 • 15-30% osób w wieku podeszłym

 • Obniżenie nastroju, drażliwość, zaburzenia emocjonalne, poczucie niskiej wartości, osamotnienia, izolacji, myśli o śmierci, zaburzenia snu, łaknienia
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna