Inżynieria Chemiczna sem I 2001/2002 Program wykładu z fizyki WstępPobieranie 17.3 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.3 Kb.
Inżynieria Chemiczna sem I 2001/2002


Program wykładu z fizyki


Wstęp

1. Wielkości skalarne i wektorowe

2. Działania na wektorach

3. Pochodne, różniczki i całki w fizyce


Kinematyka punktu materialnego i bryły sztywnej

1. Prędkość i przyspieszenie

2. Ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

3. Ruch krzywoliniowy

4. Przypieszenie normalne i styczne

5. Równanie toru

6. Ruch po okręgu

7. Rzut ukośny

8. Kinematyka bryły sztywnej
Zasady dynamiki. Zasada zachowania pędu. Prawo powszechnego ciążenia

1. Siły i pola

2. Zasady dynamiki Newtona

3. Zasada zachowania pędu

4. Prawo powszechnego ciążenia

5. Ruch ciał o zmiennej masie. Ruch rakiet

6. Prędkości kosmiczne
Ruch obrotowy bryły sztywnej. Zasada zachowania momentu pędu

1. Moment siły

2. Moment bezwładności

3. Twierdzenie Steinera

4. Druga zasada dynamiki

5. Ruch precesyjny

6. Zasada zachowania momentu pędu

7. Drugie prawo KepleraSiły

1. Siły w przyrodzie. Natura oddziaływań

2. Siły zachowawcze i rozpraszające

3. Siły oporu. Siły tarcia. Siły tarcia wewnetrznego (lepkości). Prawo Stokesa

4. Siły pola grawitacyjnego i elektrycznego

5. Prawo Coulomba

5. Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego i elektrycznego

6. Siły wyporu . Prawo Archimedesa

7. Ciśnienie.

8. Ciśnienie w teorii kinetyczno molekularnej budowy materii

9. Ciśnienie hydrostatyczne.

10. Prawo Pascala.

11. Siły pola magnetycznego. Siła Lorentza i elektrodynamiczna


Zasada zachowania energii

1. Praca i moc

2. Energia . Rodzaje, źródła i wykorzystanie energii

3. Twierdzenie o pracy i energii

4. Energia kinetyczna

ruchu postępowego

ruchu obrotowego

5. Energia potencjalna

pola grawitacyjnego

pola elektrycznego

pola magnetycznego

sprężystości

6. Zasada zachownia energii

7. Energia w ruchu harmonicznym

8. Energia kinetyczna, potencjalna i całkowita wahadła spężynowego

9. Energia w układzie L, C

10. Ciepło. Energia wewnętrzna

11. Pierwsza zasada termodynamiki

12. Temperatura i energia cząsteczek

13. Temperatura w teorii kinetyczno molekularnej budowy materii


Ruch drgajacy

1. Ruch harmoniczny prosty

2. Drgania tłumione

3. Drgania wymuszone

4. Rezonans

i)częstotliwość i amplituda rezonansowa

5. Wahadła

i) sprężynowe

ii) matematyczne

iii) fizyczne

6. Drgania atomów
Kwantowa natura promieniowania

1. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

2. Kwantowa teoria światła

3. Promieniowanie rentgenowskie

i) Powstawanie, właściwości i natura promieniowania

ii) Widmo promieniowania

iii) Prawo Moseleya

iv) Mechanizmy i prawo pochłaniania promieniowania X

v) Interferencja. Prawo Bragga

4. Zjawisko Comptona


Budowa atomu

1. Modele atomów

2. Model Thomsona

3. Rozpraszanie cząstek 

4. Odkrycie jądra atomowego

5. Model Rutherforda

6. Rozmiary jąder

7. Orbity elektronowe


Model atomu wg Bohra

1. Widma atomowe. Spektroskopia

2. Model atomu Bohra

3. Poziomy energii i widmo

4. Doświadczenie Franka-Hertza
Ruch falowy

1. Dyfrakcja, interferencja i polaryzacja fal

2. Interferometr Michelsona

3. Dyfrakcja światła na szczelinie

4. Siatka dyfrakcyjna
Falowe własności cząstek

1. Fale materii

2. Doświadczenie Davissona -Germera

3.Prędkość fazowa i grupowa fal materii

4. Dualizm korpuskularno-falowy

5. Zasada nieoznaczoności HeisenbergaSzczególna teoria względności

1. Zasada względności

2. Transformacja Galileusza i jej niezmienniki

3. Niezmienniczość praw zachowania

-przykad: prawo zachowania pędu

4. Doświadczenie Michelsona-Morleya

5. Postulaty szczególnej teorii względności

6. Transformcje Lorentza

7. Skrócenie długości

8. Dylatacja czasu

9. Paradoks bliźniąt

10. Interwał czasoprzestrzenny

11. Zasada korespondencji
Mechanika relatywistyczna

1. Lorentzowskie dodawanie prędkości

2. Zależność masy ciała od prędkości

3. Pęd relatywistyczny

4. Energia relatywistyczna

5. Relatywistyczna energia kinetyczna

6. Energia spoczynkowa

Równanie Schrodingera

1. Funkcja falowa

2. Równanie falowe

3. Równanie Schrodingera zależne od czasu

4. Równanie Schrodingera dla stanów stacjonarnych

i) cząstka w jamie potencjału
Literatura

1. V. Acosta, C.L. Cowan, B.J. Graham: Podstawy fizyki współczesnej, PWN Warszawa 1987

2. J. Orear: Fizyka, Warszawa 1993

3. M. Skorko: Fizyka, Warszawa 1973

4 .M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski: Podstawy fizyki, Warszawa 1995

5. R. Resnick, D. Halliday: Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, 19976. C. Malinowska-Adamska, B. Wiktorowska, B. Wojciechowski, Fizyka, skrypt PŁ, 1977
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna