IP/11/43 Bruksela, dnia 18 stycznia 2011 r. Komisja wzmacnia europejski wymiar sportuPobieranie 40.94 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar40.94 Kb.


IP/11/43

Bruksela, dnia 18 stycznia 2011 r.Komisja wzmacnia europejski wymiar sportu

Komisja Europejska przyjęła nowe propozycje mające na celu wzmocnienie społecznego, gospodarczego i organizacyjnego wymiaru sportu. Korzyści z nowych planów, które wynikają z nowej roli UE określonej Traktatem z Lizbony jako wspieranie i koordynowanie polityki państw członkowskich w dziedzinie sportu, odniosą sportowcy, organizacje sportowe oraz obywatele. Działania przewidziano w obszarach, w których nie da się w wystarczającym stopniu sprostać wyzwaniom na szczeblu krajowym. Propozycje Komisji są następstwem konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami działającymi w dziedzinie sportu; uwzględniają też doświadczenia zyskane przy wdrażaniu opublikowanej w 2007 r. białej księgi na temat sportu. W latach 2009–2010 Komisja udostępniła środki w wysokości 6 milionów euro na wsparcie około 40 projektów mających na celu wspieranie zdrowia, włączenia społecznego, wolontariatu, dostępu dla osób niepełnosprawnych, równości płci oraz walki z dopingiem. Dwanaście nowych projektów zostanie uruchomionych w 2011 roku (zob. załącznik). Ocena tych projektów zostanie przeprowadzona w ramach oceny skutków, aby rozważyć sposób kontynuacji takich dotacji.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Sport jest ważny dla gospodarki Europy i stanowi kluczowy element jej modelu społecznego. Przyjęte dziś środki podkreślają wkład sportu w naszą gospodarkę oraz społeczeństwo i pomogą usprawnić sposób zarządzania sportem".

Propozycje Komisji, przedstawione w dokumencie zatytułowanym „Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu", obejmują trzy główne obszary: społeczną rolę sportu, wymiar gospodarczy sportu oraz organizację sportu. Każdy rozdział zawiera propozycje działań Komisji i państw członkowskich.

W odniesieniu do społecznej roli sportu dokument ten zawiera następujące propozycje: • rozważenie przystąpienia UE do Konwencji antydopingowej Rady Europy;

 • opracowanie europejskich wytycznych dotyczących równoległego szkolenia sportowego i kształcenia ogólnego;

 • opracowanie i wdrażanie uzgodnień dotyczących ochrony i wymogów bezpieczeństwa podczas międzynarodowych imprez sportowych;

 • osiąganie dalszych postępów na drodze do krajowych wytycznych w oparciu o Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej;

 • opracowanie standardów w zakresie dostępności organizacji, działań, wydarzeń oraz obiektów sportowych poprzez europejską strategię w sprawie niepełnosprawności;

 • ułatwianie dostępu kobiet do stanowisk kierowniczych w sporcie.

W odniesieniu do gospodarczego wymiaru sportu Komisja wzywa:

 • stowarzyszenia sportowe do ustanowienia mechanizmów łącznej sprzedaży praw medialnych, tak by zapewnić odpowiednią redystrybucję dochodów;

 • do skoncentrowania się na związanych ze sportem prawach własności intelektualnej;

 • wymiany dobrych praktyk w celu przejrzystego i stałego finansowania sportu;

 • monitorowania stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w obszarze sportu;

 • dokładnego zbadania związanych ze sportem aspektów funduszy strukturalnych.

 • dążenia do opracowania porównywalnych danych na temat sportu dla wszystkich państw członkowskich;

W odniesieniu do organizacji sportu dokument ten zawiera następujące propozycje:

 • wspieranie dobrego zarządzania w sporcie przy jednoczesnym uwzględnieniu jego szczególnego charakteru;

 • zainicjowanie badania dotyczącego zasad transferów i opracowanie wytycznych na tej podstawie;

 • wydanie wytycznych na temat godzenia przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu obywateli z organizacją zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportu na szczeblu krajowym;

 • rozważenie dalszych działań w odniesieniu do działalności agentów sportowych;

 • wspieranie partnerów społecznych i organizacji sportowych w nawiązywaniu dialogu społecznego na szczeblu UE w sektorze sportu i aktywnego wypoczynku.

Dalsze działania

Dokument, znany jako komunikat, zostanie teraz przesłany do Rady i do Parlamentu Europejskiego do dyskusji i do działań następczych w państwach członkowskich.Traktat z Lizbony a sport

Artykułem 165 Traktatu z Lizbony o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przyznano UE kompetencje w zakresie wspierania, koordynowania oraz uzupełniania inicjatyw państw członkowskich w dziedzinie sportu. Komisja pragnie wspierać europejski wymiar sportu w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, organizacjami sportowymi, społeczeństwem obywatelskim oraz obywatelami.Więcej informacji:

Strona internetowa dotycząca sportu: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htmAnnex

Projects selected in 2010 to prevent doping in amateur sport and fitness, promote social inclusion, and foster volunteering in sport

a) Anti-doping projects on prevention measures targeting amateur sport, sport for all and fitness.

The following 3 projects were selected for funding:Lead organisation

European Health & Fitness Association (EHFA)

Countries involved

BE, UK, DK(2), PL, HU, PT, BU, DL, NL, CH

Title

Fitness Against Doping

Objectives

Educate and inform fitness operators, club owners, and national associations on effective practice.

Maximum grant*

€ 225,000Lead organisation

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund, e.V. – German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation

Countries involved

DE(3), AT(2), IT, SI, FR, CH

Title

The European Anti-Doping Initiative

Objectives

Create a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports.

Maximum grant*

€ 270,000Lead organisation

Anti Doping Denmark (ADD)

Countries involved

DK, NL, SE(2), PL, CY

Title

Strategy for Stopping Steroids

Objectives

Fight doping in fitness centres.

Maximum grant*

€ 232,000

b) Promoting social inclusion of migrants and persons of foreign origin

The following 5 projects were selected for funding:Lead organisation

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Countries involved

NL, ES, UK(2), IT, DE, AT, IE

Title

Join in! Social inclusion of migrant youth through sport

Objectives

Network of policy makers, researchers and professionals who want to improve social inclusion of migrant youth through sports

Maximum grant*

€ 246,000Lead organisation

De Rode Antraciet (The Red Anthracite) (DRA)

Countries involved

BE(6), FR, UK, ES, DK, RO

Title

Prisoners on the move!

Objectives

Build up the social competence of prisoners through sport; facilitating their reintegration of prisoners into the community.

Maximum grant*

€ 182,000Lead organisation

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

Countries involved

FI, BU, BE, FI, DE, NO, SI, AT, ES, HU, NL

Title

Creating a Level Playing Field

Objectives

Support sport organisations and other organisations working in the field to develop actions to promote social inclusion of migrants in and through sport.

Maximum grant*

€ 220,000Lead organisation

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)

Countries involved

IT(7), ISCA-DK, AT, DE, ES(3), RO

Title

Migrants’ Inclusion Model through Sport for All (MIMoSA)

Objectives

Network between sport organizations, national and local authorities, universities to further social inclusion of migrants and other groups (refugees, asylum seekers, Roma, women refugees), based on sports.

Maximum grant*

€ 215,000Lead organisation

Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Countries involved

AT, DE, IT, FI, IE, HU, PT

Title

Sport Inclusion Network (SPIN)

Objectives

Involving migrants in mainstream sport institutions

Maximum grant*

€ 220,000

c) Promoting volunteering in sport

The following 4 projects were selected for funding:Lead organisation

Association for the European Capital of Sport (ACES)

Countries involved

IT, ES (2), IT(2), IE, UK(2), BE, RO

Title

European Cities for Volunteering in Sport

Objectives

Use the experience in supporting volunteering of the cities and towns of the ACES network in order to define best practices and to disseminate them at European level, to sport organizations, cities and towns, local, national and European administrations and policy-makers.

Maximum grant*

€ 180,000Lead organisation

Vlaamse Sportfederatie (VSF): Dynamo Project

Countries involved

BE, CZ, UK, FI(2), CY, EL, SK, HU, DE

Title

PROMOTING and securing volunteering in sport

Objectives

Foster exchanges of best practices regarding legal, fiscal, administrative, funding-related and other relevant aspects of managing voluntary sports clubs within the EU by voluntary board members.

Maximum grant*

€ 165,000Lead organisation

International Sport and Culture Association (ISCA)

Countries involved

DK, FR(2), NO, UK(2), IE, IT, DE, CZ, EE, DK, CZ, LV, NL, SI

Title

EuroVolNet: A network for developing voluntary competence in sport organisations

Objectives

Foster exchange of best practices regarding legal, fiscal and funding related aspects of voluntary activity in sport.

Maximum grant*

€ 180,000Lead organisation

Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB Leadership Academy)

Countries involved

DE, FR, UK(2), DK, BU, LT, IT, MT, AT

Title

Training 4 Volunteers

Objectives

Mapping Strategies and Good Practices of Human Resource Development for Volunteers in Sports Organisations in Europe.

Maximum grant*

€ 165,000

* rounded figure


: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna