Islam – arab poddanie się, poświęcenie się ( bogu ) – inna nazwa religii mahometanizm muzułmaniePobieranie 39.56 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar39.56 Kb.
ISLAM
Islam należy do religii Azji Południowo – Zachodniej i jest religią światową.

Muzułmanie stanowią drugą co do wielkości wspólnotę religijną świata ( po chrześcijaństwie ).


ISLAM – arab. poddanie się, poświęcenie się ( bogu ) – inna nazwa religii - MAHOMETANIZM

MUZUŁMANIE – arab. poddający się, poświęcający się ( Allahowi ) – MAHOMETANIE
MUZUŁMANIE NA ŚWIECIE: 950.726.000, tj. 17,7% ludności świata, z czego 65,8% żyje w Azji
Islam jest rozpowszechniony w 172 krajach, przy czym w 24 jest religią państwową, mi. in. w Pakistanie, Bangladeszu, Iranie, Egipcie, Algierii, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Tunezji, Libii, Kuwejcie. Spośród ok. 12,5 mln. Wyznawców islamu w Europie 2.480.000 żyje w Jugosławii, 1.700.000 we Francji, 1.490.000 w Niemczech.
BIOGRAFIA PROROKA MAHOMETA
Muhammad ibn abd Allah ( arab. wielce chwalony ) urodził się 20. IV 570 lub 571r. po Chr. w Mekce jako syn kupca Abd Allaha i Aminy – oboje z rodu Haszimów, zubożałej linii panujących Kurajszytów. Ojciec Muhammada zmarł tuż przed lub po jego urodzeniu.

W 576r. Amina udała się z sześcioletnim Muhammadem do Jatrib ( Medyna ) w odwiedziny do swoich rodziców i nieoczekiwanie umarła w drodze powrotnej. Osieroconym dzieckiem zajął się dziadek Abd al – Muttalib, a kiedy i on zmarł dwa lata później, Muhammad znalazł się w rodzinie wuja Abu Taliba ( zm. 620 ), z którego synem Alim przyjaźnił się przez całe życie. Wuj zabrał dwunastoletniego chłopca w podróż z karawaną do Syrii, a tam w Basrze mnich Bahira przepowiedział prorocze posłannictwo Muhammada i radził wujowi dobrze strzec dziecka. Za poradą wuja Muhammad został przewodnikiem karawan i nauczył się bezpiecznie przeprowadzać je do celu. Jako przewodnik karawan zyskał zaufanie kupców z Mekki i otrzymał od nich przydomek al – Amin ( wierny ). Mając 25 lat wstąpił na służbę u bogatej czterdziestoletniej Hadidży, wdowy po kupcu. Organizował i prowadził dla niej karawany, stał się jej powiernikiem, a w 595r. małżonkiem. Związek małżeński trwał ok. 25 lat. Mieli 2 lub 3 wcześnie zmarłych synów oraz 4 córki.W 605r. 35 – letniemu Muhammadowi powierzono ponowne umieszczenie w narożniku Kaaby ( arab. kostka, znajdująca się pośrodku dziedzińca, przykryta czarnym dywanem z brokatu, uniesionym tylko nad drzwiami – pielgrzym musi wykonać 7 rytualnych okrążeń ) Czarnego Kamienia, odnalezionego po zburzeniu Kaaby. Meteoryt ten miał w tym miejscu Kaaby umieścić Abraham, aby zaznaczyć punkt rozpoczynania jej rytualnego obchodzenia. Odtąd Muhammad coraz częściej medytował w samotności w górach. Pewnej nocy ( noc siły ) w 610r., w ostatniej dekadzie miesiąca ramadan, czterdziestoletni Muhammad zasnął w jaskini w górze Hira, a we śnie zobaczył majestatyczną postać trzymającą w ręku pokrytą znakami rolkę materiału, przekazującą mu objawienie Allaha, by głosił swego Pana, który stworzył człowieka, i który jest najszlachetniejszy. Opuszczając jaskinię usłyszał głos z nieba pozdrawiający go jako wysłannika Allaha: ”Muhammadzie, ty jesteś wybrańcem Allaha, a jam jest Gabriel”. Jako pierwsza w jego posłannictwo uwierzyła Hadidża i dodawała mu odwagi.

Podczas pierwszych trzech lat objawienie było tajemnicą znaną tylko nielicznym zaufanym Muhammada. Oprócz żony Hadidży poinformował o nim tylko kuzyna i późniejszego zięcia, czwartego kalifa Alego, adoptowanego syna Zaida, przyjaciela i późniejszego zięcia, trzeciego kalifa Osmana oraz swego przyjaciela i późniejszego teścia, pierwszego kalifa Abu Bakra.

W 612/613r. Muhammad doznał nowego objawienia, podczas którego usłyszał słowa: „O proroku, rozpowszechniaj, co od Twojego Pana na Ciebie zstąpiło.” Odtąd Muhammad głosił swoje prorocze posłania publicznie w Mekce, przekonany, że jest wybranym wysłannikiem Allaha do Arabów. W ciągu całego życia doznawał objawień sur Koranu.

Panujący Kurajszyci widzieli w nowym przesłaniu zagrożenie dla dotychczasowej wiary i nałożyli na Muhammada klątwę.

Za największy cud uchodzi „mistyczna ekstaza”. Dnia 27 miesiąca radżab 620r., kiedy umarła Hadidża i Abu Talib, Muhammad został uprowadzony przez archanioła Gabriela na białej klaczy Burak z Mekki do Jerozolimy. Podczas tej nocnej podróży ( isra ) polegającej na wznoszeniu się ( miradż ) ze świętej skały, punktu wyjścia do nieba, zawędrował do 7 niebios, gdzie po drodze spotkał Adama, Jana, Jezusa, Józefa, Idrisa, Aarona, Mojżesza i Abrahama witany przez nich jako prawowity brat i prorok. Zanim wrócił na ziemię, osiągnął to, że nałożone pierwotnie na muzułmanów 50 obowiązkowych modlitw ( salat ) zostały zredukowane do 5 dziennie.

W 620r. Muhammad pojął za żonę wdowę Saudę i zaręczył się ( jako 50 – letni mężczyzna ) z sześcioletnią Aiszą, późniejszą ulubioną żoną, córką Abu Bakra.W 622r. zaostrzył się konflikt Muhammada z władcami Mekki do tego stopnia, że Kurajszyci postanowili go zabić. Dlatego też zdecydował się wywędrować do Jatrib. Udał się tam z kilkoma wiernymi ( muhadżirun – emigranci ) – prawdopodobnie 20. września 622r. Później miasto Jatrib nazwano Madina an – Nabi ( miasto proroka ) – Medyna. Rok „ucieczki” ( hidżra ) Muhammada z Mekki do Medyny uznano za panowania kalifa Omara za początek islamskiej rachuby czasu, zaczynającej się jednak nie w dniu hidżry, lecz 1 muharrama roku hidżry, tj. 16. lipca ( tammuz ) 622 wg kalendarza juliańskiego.

W Medynie Muhammad został emirem, politycznym zwierzchnikiem miasta. Zmieniła się też treść jego objawień: dotyczą już nie rzeczy ostatecznych, ale problemów państwowo – politycznych, prawniczych, socjalno – etycznych.By ukarać mieszkańców Mekki za brak wiary i odrzucenie proroka, od 623 napadano na przeciągające koło Medyny mekkańskie karawany. W 624r., przy próbie odcięcia karawanie Kurajszytów drogi powrotnej z Syrii, doszło do bitwy pod Badr, w której Muhammad zwyciężył. Ponieważ Allah jest tym, który zwycięża wrogów, z biegiem czasu utrwaliło się przekonanie, że Allah pragnie zbrojnego rozprzestrzenienia panowania islamskiego. W ten sposób powstała idea „świętej wojny” ( dżihad ) w celu ustanowienia islamskich form panowania.

Ponieważ żydzi w Medynie wzbraniali się przed przyjęciem nauki Muhammada, stał się ich najzacieklejszym wrogiem. Określał siebie jako odnowiciela „religii Abrahama” zafałszowanej przez „posiadaczy pisma”: żydów i chrześcijan. Ośrodkiem nowej religii uczynił Kaabę w Mekce. W lutym 624r. postanowił, że odtąd Kaaba zamiast Jerozolimy ma wyznaczać kiblę ( kierunek modlenia się ); na święto tygodnia wyznaczył piątek, a wprowadzony na wzór żydowski dzień postu ( aszura ) zastąpił miesiącem postu ramadan.

Wiosną 625r. Kurajszyci ruszyli w odwecie przeciw Medynie i pokonali zwolenników Muhammada pod górą Uhud, a sam prorok został ranny. W marcu 627r. Mekkańczycy oblegli Medynę, po kilku tygodniach musieli się jednak wycofać. Muhammad przepędził zamieszkałe w Medynie i sympatyzujące z Mekkańczykami plemiona żydowskie.

W kwietniu 628r. Muhammad udał się na pielgrzymkę do Mekki; nie dotarł jednak do celu, ale udało mu się zawrzeć 10 – letnie zawieszenie broni z Mekkańczykami. Już w marcu 629r. wkroczył pokojowo do Mekki. Po modlitwie i obejściu sanktuarium Kaaby odwiedził grób Hadidży, po czym wrócił do Mekki. Rok później na czele 10.000 żołnierzy wyruszył przeciw Mekce i w miesiącu ramadan 630r. wjechał triumfalnie na wielbłądzie do swego rodzinnego miasta. Objechał siedmiokrotnie Kaabę, potem rozbił staroarabskie wizerunki bóstw, wyjął Czarny Kamień i ogłosił Mekkę z sanktuarium Kaaby „świętym miastem” islamu. Ustalił nowy porządek pielgrzymek do Kaaby- sam odbył jeszcze jedną przed śmiercią – i powrócił do Medyny. Ową „pielgrzymkę pożegnalną” odbył w 632r., po czym 8. czerwca tego samego roku – zmarł. Po trzech nocach został pochowany w tym właśnie miejscu. Obecnie jego grób znajduje się w obrębie meczetu.
KIERUNKI W ISLAMIE:
1.) sunnici – są to muzułmanie, którzy trwają przy sunnie ( arab. przyzwyczajenie, kanon, tradycja ). Jest ich ok.

791.955.000. Chcieli zachować kalifat dla najbliższego krewnego proroka z plemienia Kurajszytów w męskiej linii, wybieranego w wolnych wyborach przez gminę. Sprzeczność stanowisk w sprawie

następstwa władzy legła u podstaw rozłamu między sunnitami i szyitami.


2.) szyici – są to zwolennicy szia ( arab. partia ( Alego ) ). Zgodni byli co do tego, że za prawowitych następców

proroka i kierowników całej wspólnoty wiernych należy uznać tylko Alego, kuzyna i zięcia

Muhammada, oraz jego naturalnych potomków z małżeństwa z córką proroka Fatimą. Stąd o szyitach

mówi się też alidzi. Odrzucają oni uznanych przez sunnitów trzech pierwszych tzw. prawowiernych

kalifów jako uzurpatorów. Liczą obecnie ok. 147.362.000 wyznawców. Żyją przede wszystkim w

Iranie, Iraku, Syrii i Pakistanie. W Iranie szyityzm jest od 1502r. religią państwową. Podstawowa

różnica między szyitami a sunnitami polega na tym, że do 5 podstawowych „filarów” islamu dodają

imamat jako szósty filar. Dla szyitów imam jest inspirowanym przez boga, prawdziwym

zwierzchnikiem całej gminy, cieszącym się niepodważalnym autorytetem, o ile wywodzi się od

naturalnego potomstwa proroka.
3.) inne kierunki – 11.409.000 wyznawców; wśród nich m. in.:


 • druzdowie – 685.000 wyznawców. Są etniczno – religijną grupą islamską żyjącą w

południowym Libanie i górach Hauran. Wierzą, że w kolejnych epokach

świata bóstwo wciela się w doskonałych ludzi. A także w wędrówkę dusz.

Odrzucają obowiązek postu i hadżdży. W ich 7 przykazaniach mieści się m.

in. nakaz prawdomówności ( tylko w obrębie grupy ), wiary w jedność

„Naszego Pana” i całkowitego posłuszeństwa wobec Pana. Wino i tytoń są

surowo zakazane. W prawdy ich wiary wtajemniczony jest tylko mały krąg,

ponieważ rozróżniają „uczonych” od „niewiedzących”. Tylko ci pierwsi

biorą udział w zebraniach religijnych. Na czele druzdów stoi emir albo

hakam.


 • ahmadija – ruch założony ok. 1879/80 w Pendżabie ( Indie ). Liczy dziś ok. 5.704.000

wyznawców i ma swoje centrum w Rabwah ( Pakistan ). Ruch ten dąży do

rozprzestrzeniania islamu środkami pokojowymi i odrzuca wojnę za wiarę. W ruchu

tym – w przeciwieństwie do ortodoksyjnych muzułmanów – dozwolony jest przekład

Koranu na język danego kraju. O Jezusie ahmadija powiadają, że co prawda zostałrzeczywiście ukrzyżowany, ale złożono go do grobu pozornie martwego. Po

odzyskaniu przytomności Jezus uciekł do Kaszmiru, aby tam głosić ewangelię; umarł

w Kaszmirze w wieku 120 lat i został pochowany w Srinagarze.

OBOWIĄZKI RELIGIJNE:

Islam nazywany jest religią o mocy ustawy, gdyż w centrum uwagi znalazł się szariat ( arab. prawo, właściwa droga ). Ponieważ w islamie gminę muzułmańską identyfikuje się z państwem, szariat jest jednocześnie prawem państwowym i religijnym. Szariat, będąc „całością przepisów Allaha odnoszących się do działań człowieka”, obejmuje całe życie religijne, społeczne, indywidualne i polityczne muzułmanów.

Wszystkie uczynki zaliczane są przez szariat do jednej z „pięciu kategorii”: 1. obowiązki albo to, co niezbędne; czyn, którego dokonanie będzie nagrodzone, a zaniechanie ukarane.

 2. zalecenia; czyn, którego dokonanie wprawdzie będzie nagrodzone, ale zaniechanie nie będzie karane.

 3. nieokreślone; czyn, którego dokonanie albo zaniechanie jest dozwolone i nie będzie ani nagradzane, ani karane.

 4. naganne; czyn, którego dokonanie nie będzie karane, zaniechanie jednak będzie nagrodzone.

 5. zakazane; czyn, którego dokonanie będzie karane, a zaniechanie nagrodzone. Odmianami są tu „grzechy”.

Szariat reguluje m. in. prawo dziedziczenia, prawo małżeńskie, prawo karne, zachowania muzułmanów wobec niewiernych. Zawieranie małżeństwa jest dla muzułmanów świętym obowiązkiem. Prawo zezwala wolnemu muzułmaninowi na posiadanie 4 prawowitych żon oraz dowolnej liczby konkubin. Jednak prawo nakazuje całkowicie równe traktowanie wszystkich żon. Muzułmanin może rozwiązać małżeństwo bez uzasadnienia przez proste oświadczenie rozwodowe – kobieta, po żmudnej drodze procesowej. Ponadto, muzułmanka nie może być żoną niemuzułmanina.

Według sunnitów islam opiera się na 5 filarach ( arkan ). Te podstawowe obowiązki to:

 1. szahada – wyznanie wiary, które jest częścią składową codziennej modlitwy. Stanowi pierwszy z pięciu głównych obowiązków i jest jednocześnie ich warunkiem wstępnym. Ten, kto ją wypowie po raz pierwszy przed muzułmańskimi świadkami, staje się przynależnym do islamu: „Nie ma boga nad Allaha, a Muhammad prorok jego.”

 2. salat – modlitwa rytualna, którą sunnici odmawiają 5x, a szyici 3x dziennie. Odprawienie modlitwy wymaga czystości. Dopiero po oczyszczeniu muzułmanin – jeśli modli się poza meczetem lub w podróży – staje bosymi nogami i z przykrytą głową na sadżdżadzie ( arab. dywanik modlitewny ), który oznacza święty okręg w obrębie nieświętego otoczenia, i zwraca się w kierunku Mekki.

 3. zakat – dobroczynność w formie jałmużny; z biegiem lat przekształciła się w obowiązkowy podatek na ubogich, pobierany przez islamskie państwo i dziś już przeważnie włączony do podatku państwowego. Kierowany do: biednych, wdów, sierot, więźniów, chorych.

 4. saum – post, który przypada w ramadanie. Noc z 26 na 27 w ramadanie uchodzi za przynoszącą szczególne błogosławieństwo, ponieważ tej nocy został zesłany na ziemię Koran. Zakończenie ramadanu stanowi „święto złamania postu”. W ramadanie każdy pełnoletni i zdrowy muzułmanin musi codziennie od wschodu do zachodu słońca powstrzymywać się m. in. od jedzenia i picia, palenia, stosunków płciowych – w odróżnieniu od nocy.

 5. hadżdż – pielgrzymka do Mekki jest przypisana każdemu pełnoletniemu muzułmaninowi obojga płci przynajmniej raz w życiu, o ile go na to stać zdrowotnie i finansowo.

Wśród wyznawców niektórych kierunków islamu jako szósty filar i podstawowy obowiązek dochodzi dżihad ( wojna za wiarę, święta wojna ). Jest to nakazana wojna za wiarę muzułmanów przeciw wszystkim niemuzułmanom. Święta wojna stanowi obowiązek muzułmańskiej gminy, gdy tylko jest ją w stanie prowadzić, ale nie obowiązek poszczególnych jej członków. Najdłuższy czas trwania przerwy między wojnami nie powinien przekraczać10 lat. Muzułmanin, który umiera walcząc „na drodze Allaha”, jest męczennikiem ( szahid ) i dostaje się bezpośrednio do raju.
KORAN: ( arab. recytacja, czytanie )
] Zawiera pełne objawienie Muhammada i stanowi święte pismo muzułmanów. Przekazane Muhammadowi w latach 610 – 632 przez archanioła Gabriela objawienia Allaha są odtworzeniem znajdującego się w niebie prapisma, z którego pochodzą także Tora Mojżesza i ewangelie Jezusa.

Koran składa się ze 114 sur ( arab. odcinki, rozdziały ), które zawierają 6236 aja ( arab. wersety ). Każda z nich, z wyjątkiem IX, rozpoczyna się formułą: ”W imię Boga Miłościwego, Litościwego”. Ten werset nazywa się w skrócie od jego arabskiego brzmienia basmala. Z wyjątkiem pierwszej sury otwierającej, wszystkie pozostałe są ułożone według długości ( od najdłuższych do najkrótszych ). Pod względem tematycznym i literackim Koran zawiera ostrzeżenia dotyczące końca świata i opis sądu ostatecznego, wysławiania Allaha, upomnienia i pouczenia, a także postanowienia prawne, fragmenty dydaktyczne. Koran został spisany w mekkańskim dialekcie arabskiego. Do celów kultowych – w odróżnieniu od celów naukowych – Koranu nie wolno tłumaczyć.
HADISY:

Ponieważ Koran nie był wystarczającą wytyczną życia religijno – społecznego, szybko powstała sunna ( arab. tradycja, przyzwyczajenie ). Są to informacje o wypowiedziach, działalności i życiu proroka oraz jego towarzyszy, zebrane w hadisach ( arab. przekazy ), mające dla ortodoksyjnego muzułmanina normatywne znaczenie.
IMAN ( arab. wiara ) – oznacza zaufanie do Allaha i wiarę w Allaha, w jego proroków i jego posłanie.

UMMA ( arab. wspólnota ludu arabskiego ) – to wspólnota wiernych, której Muhammad przekazywał boskie posłanie.

IDŻMA ( arab. zgodność ) – oznacza przyzwolenie islamskiej wspólnoty światowej w kwestiach wiary i praktyki prawnej. Miarodajna jest przy tym zgodność uczonych jednej generacji albo przywódców czterech sunnickich szkół prawnych. Jej następstwem jest przyjęcie obcych praislamowi zwyczajów.

SUFIZM – ruch mistyczny, początkowo ostro zwalczany, gdyż cnotę miłości stawiał przed cnotą posłuszeństwa. Rozprzestrzeniał się intensywnie w IX w. W Iraku i Egipcie. Klasyczny kraj sufizmu to Persja. W XIII w. islamscy mistycy połączyli się w bractwa o charakterze zakonnym, nazywani byli w Europie derwiszami. Charakterystyczne dla sufizmu są asceza i medytacja.. Sufici położyli wielkie zasługi dla islamu, zarówno w zakresie pomocy socjalnej, jak i w pracy misyjnej.

IMAM ( arab. wzór, model, przywódca ) – należy do „personelu” meczetu. Ma funkcję zwierzchnią w służbie bożej i prowadzi codzienne salaty. Urząd imama nie jest ani zawodem, ani rangą. Każdy muzułmanin może przejąć funkcję kierownika modlitw. Przeważnie imam jest najbardziej uczonym lub poważanym członkiem zgromadzenia gminy, zatrudnionym odpłatnie przez gminę posiadającą meczet.

MUFTI ( arab. rozjemcy ) – uznani przez państwo uczeni w prawie. Oni decydują, jak należy rozstrzygnąć sporne sprawy w rozumieniu szariatu. Orzeczeniu – FATWA – sporządzonemu według zasad uznanej szkoły prawnej przysługuje bezwzględna moc prawna i musi ono być uwzględnione przez orzekającego sędziego islamskiego.

MIHRAB – jest to rodzaj niszy wskazującej kierunek modłów. Znajduje się w minarecie we wnętrzu hali modlitewnej na wprost wejścia, w ścianie od strony Mekki. Ta płaska wnęka oflankowana jest dwiema kolumnami i zamknięta u góry łukiem.
W POLSCE:

 1. Szyizm:

 • Stowarzyszenie Braci Muzułmańskich ( 51 osób ),

 • Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej ( 100 osób ),

 • Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya ( 33 osoby ),

 1. Sunnizm:

 • Muzułmański Związek Religijny w RP ( 5 tyś. Osób )

 1. Bahaizm ( wywodzi się z babizmu, który wyłonił się z islamu szyickiego ):

 • Związek Wyznaniowy Wiara Baha’i w Polsce ( ok. 100 osób )

 1. Zachodni Zakon Sufi W Polsce – ma charakter świecki, jest dostępny dla każdego, nie wymaga zmiany

wiary.


: religie
religie -> Temat 7: hinduizm
religie -> Katolicyzm I. Nazwa • samo słowo „katolicki
religie -> 12 Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny
religie -> *01 01 Słowo Pańskie skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów judzkich to, co widział o Samarii i Jeruzalem
religie -> Podstawowe założenia
religie -> Pojęcia kluczowe biblia, Pismo Święte
religie -> *01 01 Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje
religie -> Temat I: Istota religii Magdalena L. Gierałt absolut
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna