Issue 92 Ann Arbor, Michigan January 2007Pobieranie 26.35 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar26.35 Kb.
Issue 92

Ann Arbor, Michigan

January 2007


Carnival Ball

Annual Carnival Ball will take place TODAY, January 27, 2007 at the Chapel Hill Clubhouse, 3350 Green Road, Ann Arbor, from 7:30 to 2:00 am. Entrance fees are: $5 for members; $8 for non-members; $1 for students. Additionally, it is a bring-a-dish/drink-to-share event. We hope to see you there for an evening of fun this carnival season.


Copernicus Market”

We are happy to extend heart-felt congratulations to our members Elzbieta Magiera and Teresa Hajec on the occasion of their opening a new Polish market in downtown Ann Arbor – “Copernicus Market”. The market is located at 617 S. Main St., in the South Main Market shopping area. It is open Monday through Friday, from 9:00 a.m. to 8:00 p.m., Saturday, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., and Sunday, from 11:00 a.m. to 4:00 p.m. Best wishes to Elzbieta and Teresa for a prosperous store.


New Members

The Chapter welcomes new member into our midst - Mr. Wlodzimierz Wielbut.

We are please to have him as our member to share our fun events.
Annual Dues

We are sending a kind reminder regarding the annual dues for year 2007 ($30/year).


As requested in the most recent letter from Michigan Division, we mailed our annual Organizational Dues of $65 to Detroit to maintain our affiliation with the Michigan PAC.
Additionally, to allow everyone an opportunity to become a full PAC member on the national, state and local level, we are forwarding the official PAC Application Form. If you are interested, please forward to our treasurer the completed application plus a check for $35 (annual dues of $30 plus $5 application fee). These applications with the appropriate portion of funds (80% o the funds) will be forwarded to the Michigan Division of the Polish American Congress. We plan to return all these applications to Michigan Division within a month, therefore we ask for sending in the applications in a timely fashion would you be interested in this option. We thank all of you in advance for your support at the level of your choice.

Do Kongresu Polonii Amerykańskiej

Oddział w Ann Arbor

Z


ul. Racławicka 36/38 m. 5

53-146 Wrocław

tel. 011-505-428-297

wracam się z gorącą prośbą do Zarządu i Członków naszego oddziału KPA o wsparcie inicjatywy podjętej rok temu przez grupę działaczy NSZZ „Solidarność”, a poźniej współzałożycieli i członków podziemnej organizacji Solidarność Walcząca. Celem tej inicyjatywy jest udokumentowanie działalności SW. W szczególności poznanie rodowodów ludzi tworzących SW, antykomunistycznej działalności organizacji, jej struktury i rozwój organizacyjny, idei, które przyświecały członkom organizacji oraz represji, jakie spadły nie tylko na członków SW, ale na osoby wspomagające działalność organizacji.
Inicjatywa ta jest ważna z kilku powodów. Przynależność do organizacji była z oczywistywch względów tajna i w wielu wypadkach nikt nie prowadził żadnej ewidencji członków SW. Do dnia dzisiejszego nie jest znana liczba członków ani nawet wszystkie krajowe struktury organizacji. Szacuje się, że członków SW mogło być od kilkuset do kilku tysięcy. Pierwszorzędnym zadaniem jest więc dotrzeć do wszystkich członków i działaczy SW. Jest to zadanie trudne, wymaga czasu i skoordynowanej pracy wielu osób prywatnych jak również instytucji, w tym głównie Instytutu Pamięci Narodowej. Z zachowanych akt można tylko częściowo odtworzyć przynależność i działalność w ramach SW. Potrzebny jest bezpośredni kontakt z osobami, które tworzyły krajowe struktury organizacji. Do ludzi tych trzeba dotrzeć w miarę szybko. Każdy dzień zwłoki czyni naszą inicjatywę trudniejszą, bo ludzie umierają a żywi coraz mniej pamiętają.
Inicjatywa nasza jest również ważna i dlatego że działalność SW była przez tzw. „konstruktywną opozycję” (termin rzecznika prasowego J. Urbana) pomniejszana a czasami wręcz działania SW były sabotowane. Niejednokrotnie działaczy SW nazywano oszołomami czy nawet terrorystami. Była to cena, jaką SW płaciła za swoją nieprzejednaną postawę wobec układania się „opozycji konstruktywnej” z komunistami w Magdalence, a później wobec historycznego kompromisu zawartego przy Okrągłym Stole. Do dnia dzisiejszego w mediach, które powstały dzięki układom zawartym przy Okrągłym Stole trwa zmowa milczenia na temat SW, a jeżeli się o SW wspomina to albo źle, albo pomniejsza jej faktyczny wkład w upadek komunizmu w Polsce.
Inicjatywa ma za zadanie przywrócić Solidarności Walczącej należyte miejsce w historii Polski. Działania Inicyjatywy przynoszą już określone rezultaty. Warto tu wymienić wywiad z założycielem SW Kornelem Morawieckim nadany przez TV Polonia. Wywiad ten jest dostępny na stronie internetowej SW: www.sw.org.pl. Bardzo gorąco ten wywiad Państwu polecam.
Drugim, ważnym przedsiewzięciem Inisjatywy jest organizacja obchodów 25 rocznicy powstania SW. Patronat honorowy nad obchodami objął Prezydent RP Lech Kaczyński. W ramach obchodów planujemy między innymi:

  1. Wyprodukowanie filmu, wydanie książek i albumów ukazujących historię SW;

  2. Przygotowanie zaproszeń i imiennych identyfikatorów dla wszystkich członków, działaczy, współpracowników i sympatyków SW;

  3. Odtworzenie pełnej struktury SW, tak żeby każdy mógł odnaleźć w niej swoje miejsce.

Jeżeli uważacie Państwo, że wyżej zarysowane cele, jakie sobie stawiamy są warte wsparcia, to w imieniu jej inicjatorów serdecznie dziękuję za pomoc finansową na rzecz Dolnośląskiej Inicjatywy Historycznej.

Andrzej Myc Ann Arbor, 18 stycznia, 2007
ul. Racławicka 36/38 m. 5

53-146 Wrocław

tel. 011-505-428-297


Stowarzyszenie Dolnośląska Inicjatywa Historyczna zostało założone w 2005 roku. Stowarzyszenie jest niedochodową organizacją pożytku publicznego.

Jednym z głównych celów organizacji jest dokładne poznanie wszystkich aspektów najnowszej historii Polski. Działania Stowarzyszenia, koncentrują się między innymi na projekcie badawczym „Solidarność Walcząca 1982-1990", którego celem jest napisanie monografii i wyprodukowanie filmu dokumentalnego poświęconego tej organizacji. Badania przeprowadzone w ramach tego projektu będą obejmować:


  • genezę – informacje dotyczące rodowodów ludzi tworzących i działających w SW, ich działalności w „Solidarności", czyli wszystkiego co ich skierowało do organizacji;

  • działalność – formy działania: struktury i rozwój organizacyjny, radio, demonstracje, kontakty z zagranicą i kanały przerzutowe, prasa;

  • idee – czym była SW, jakie sobie stawiała cele;

  • represje – działania Służby Bezpieczeństwa skierowane przeciwko organizacji. Aresztowania, szykany, procesy polityczne.

Stowarzyszenie zwraca się z prośbą do organizacji i osób prywatnych, dla których ważne jest dokładne poznanie najnowszej historii Polski o wsparcie dla naszej inicjatywy. Datki można przesyłać bezpośrednio na konto DIH lub wysłać czek na adres Kongresu Polonii Amerykańskiej, Oddział w Ann Arbor z dopiskiem SW25. Adres KPA:


Polish American Congress, Ann Arbor Chapter

P.O. Box 130763

Ann Arbor, MI 48113

Wszelkie datki przekazane na rzecz Stowarzyszenia z dopiskiem SW25, będą potwierdzone na stronie internetowej Solidarności Walczącej - www.sw.org.pl.Contact Us

Whenever you have a question, comment or complaint, please contact us:

President: Marcin Szuberla

Phone: 734-678-3201

E-mail: szuberla@gmail.com


Vice-President: Wanda Walasek

Phone: 734-557-3259

E-mail: wandaw12@comcast.net


Treasurer: Michal Olszewski

Phone: 734-677-4216

E-mail: olszewsm@med.umich.edu


Vice-President: Marcin Osuchowski

Phone: 734-975-1628

E-mail: marcino@med.umich.edu


Secretary: Iwona Wertenberger

Phone: 734-747-9992

E-mail: wertenbergers@aol.com


Senior Adviser: Krystyna Bobowska

Phone: 734-973-1226

E-mail: kgbobowski@comcast.net


Community Adviser: Anna Petryniak

Phone: 734-663-9461

E-mail: annajp@umich.edu
AdvertisementsPolish American Congress Ann Arbor Chapter Board offers Business Card advertising on the PAC Newsletter. $20.00 fee. Send your business card by e-mail to: pac.ann.arbor@gmail.com or by post office with your check made payable to:

Polish American Congress

Ann Arbor Chapter P.O. Box 130763 Ann Arbor, MI 48113

Please Support those who support you by advertising in your PAC Newsletter.

Pobieranie 26.35 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna