Istota logistykiPobieranie 313.97 Kb.
Strona7/7
Data29.04.2016
Rozmiar313.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

CIESZYN - WROCŁAW

5.1. Logistyka procesów zaopatrzenia


Do produkcji obecnego asortymentu wyrobów spółka zużywa ponad 1200 pozycji surowcowych. Wymogi technologiczne decydują iż znaczący procent zakupów realizowany jest u dostawców zagranicznych. Podstawowymi czynnikami, które decydują o kierunku zakupów są:

 • zapewnienie poziomu jakości i dodatkowych wymagań,

 • konkurencyjność cenowa,

 • optymalne warunki handlowe,

 • powiązania handlowe i kooperacyjne.

W praktyce analiza rynku zaopatrzenia sprowadza się do ciągłej obserwacji. Wartość zakupów surowców, półproduktów i opakowań 1999 roku wynosiła 322 429 tys. zł i była niższa niż w roku poprzednim o 15,4 %. Na obniżenie wartości zakupów obok spadku ilościowego nabytych surowców związanego ze zmianami w asortymencie miała również wpływ zmiana kursu złotego w stosunku do dewiz, zmiana cen surowców oraz używanie niektórych surowców z zapasów. Na efekt lepszej gospodarki zakupami miał również znaczący wpływ zauważalny rezultat fuzji pomiędzy Wrocławiem i Cieszynem. Mimo tego w 1999 nie wystąpiły znaczące zmiany źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji. Do największych dostawców krajowych pod względem wartości zakupów należą:

 • Zakłady Chemiczne Police S.A.

 • Zakłady Chemiczne Dwory S.A.


 • Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.

Wśród największych dostawców zagranicznych pod względem wartości zakupów znajdują się: • PPG Industries – Włochy, Francja

 • BASF AG - Niemcy

 • Bayer AG – NiemcyWejście do Grupy Sigma Kalon pozwoli Polifarbowi na korzystanie z surowców


od swojego partnera oraz zapewnienie stałych dostaw z tej grupy.


TABELA RAPORT Z 1999 STR 23Stan zapasów na dzień [tys. zł.]

Dynamika
31.12.98r.

30.06.99r.

30.09.99r.

31.12.99r.

1998=100%

Zapasy ogółem, w tym:

91 530

103 186

89 813

91 043

99,5%

materiały

56 703

57 652

48 152

53 967

95,2%

wyroby gotowe

23 493

29 743

24 886

24 497

104,3%

Produkcja nie zakończona

10 957

15 792

16 774

12 342

112,6%

Polityka zakupów surowców prowadzona jest przez pryzmat cenności metodą ABC.

Po zmianie schematu organizacyjnego związanej z utworzeniem jednostek biznesowych zakupy i gospodarka materiałowa znajdują się w JB Produkcja.

Pion Zakupów obejmujący zakupy: • opakowań,

 • surowców,

 • techniczne i inwestycyjne,

 • usług i materiałów administracyjnych,

zostanie połączony w jedną całość Sigma Kalon.
Schemat Tęcz 4 (18) zakupy i gospodarka materialowa (schemat 6)

Wdrożenie projektu Szfir stanowiącego część systemu informatycznego SAP R/3 opartego na infrastrukturze techniczne Sigma Kalon zapewni precyzyjne planowanie potrzeb materiałowych przy zastosowanie modułu Gospodarka Materiałowa (MM) i koordynację w sferze zakupów surowców, a także analizę zapasów w celu poprawy rotacji.


5.2. Logistyka procesów produkcji
Produkcję w Polifarbie Cieszyn – Wrocław zaliczyć można do produkcji masowej, w której przy licznym asortymencie surowców produkowana jest duża grupa wyrobów. Część z nich z uwagi na brak popytu w okresie jesienno – zimowym ma charakter sezonowy. Procesy wytwórcze odbywają się w specjalnej aparaturze sterowanej komputerowo. W logistyce produkcji występują procesy rzeczowe obejmujące transport surowców, materiałów , półfabrykatów, obsługę zapasów w toku produkcji a także procesy informacyjne do których należą planowanie, sterownie i regulowanie materialnych przepływów produkcji.

Po zmianie schematu organizacyjnego utworzono jednostkę biznesową Produkcja obejmującą oddział Wrocław i Cieszyn. Jak już wcześniej nadmieniłam produkcja we Wrocławiu ukierunkowana jest na wyroby Deco, a w Cieszynie na wyroby przemysłowe. Ważną strategiczną decyzją było przeniesienie produkcji farb proszkowych z Amsterdamu do Cieszyna, który to oddział od dawna zajmie się produkcją tego wyrobu. Przeniesieniu towarzyszyło wprowadzenie najnowszych technologii w tym zakresie. Zadaniem działu planowania znajdującego się w pionie jednostki Biznesowej Produkcja jest zbieranie zamówień oddziałów sprzedaży i logistyki oraz działów planowania, każdej z jednostek biznesowych. Moduł planowanie produkcji (PP) będący części systemu informatycznego SAP R/3 w połączeniu z innymi modułami pozwoli na obniżenie kosztów w procesie wytwarzania i podniesienia jakości wyrobów.


1 Rutkowski K., Czas logistyki, „Buisnesmann”, 1993 nr.3 str.43


2 Beier F.J., Rutkowski K. , „Logistyka” Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995

3 Ciesielski M., „Logistyka w strategiach firm”, PWN Warszawa – Poznań, 1999

4 Beier F.J., Rutkowski K., „Logistyka” Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993

5 Sołtysik M., Istota i cechy zarządzania logistycznego „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1994,

nr 7-8, str. 1456 Skowronek C., Sariusz – Wolski Z. „Logistyka w przedsiębiorstwie” , PWE Warszawa 1995

7 Blaik P., „Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem” PWE, Warszawa

1999


8 Beier F.J., Rutkowski K. „Logistyka” Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993

9 Augustyniak G.M., Rola elastycznych systemów wytwarzania w zarządzaniu logistycznym

przedsiębiorstwami, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1995 nr 3 str.4910 Skowronek C., Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE ,Warszawa 1995

11 Milewski D., Logistyka – podejście systemowe czyli całościowe, „Gospodarka Materiałowa i

Logistyka” 1998 nr 9 , str.19312 Abt S., Woźniak H. „Podstawy logistyki” Uniwersytet Gdański, Gdańska 1993

13 Blaik P., „Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem” PWE, Warszawa

1999


14 Abt S., Woźniak H., „Podstawy logistyki” Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993

15 Blaik P., „Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwa” PWE , Warszawa 1999

16 Ciesielski M. , „Logistyka w strategiach firm” PWN, Warszawa – Poznań , 1999

17 Abt S., Woźniak H., „Podstawy logistyki”, Uniwersytet Gdański, Gdańska 1993

18 Bleik P. , „Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem. Nowe kierunki w zarządzaniu

przedsiębiorstwem – koncepcje rozwojowe” , Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Praca Naukowa

nr 784, Wrocław 1998


19 Bleik P. , „Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem. Nowe kierunki w zarządzaniu

przedsiębiorstwem – koncepcje rozwojowe” , Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Praca Naukowa

nr 784, Wrocław 1998


20 Pod redakcją Gołembskiej E. „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN, Warszawa – Poznań, 1999

21 Pod redakcją Gołembskiej E. „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN, Warszawa – Poznań, 1999

22 Wojciechowski T, Rynek materiałów a logistyka w zasilaniu materiałowym przedsiębiorstw,

„Gospodarka Materiałowa”, 1996 nr 10 str. 2223 Skowronek C., Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE , Warszawa 1999

24 Skowronek C., Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE , Warszawa 1999

25 Wojciechowski T., Marketing zakupów, „Gospodarka materiałowa”, 1992, nr 5-6, str.89

26 Skowronek C., Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

27 Skowronek C., Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

28 Woźniak H. Wykorzystanie analizy typu ABC i XYZ w logistyce sfery zaopatrzenia, „Gospodarka

materiałowa” 1992, nr 7-829 Skowronek C., Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE , Warszawa 1999

30 Abt S., „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1998

31 Pod redakcją Golembskiej E., „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN, Warszawa – Poznań 1999

32 Orlicky J., „Planowanie potrzeb materiałowych” PWE, Warszawa 1981

33 Skowronek C., Sariusz – Wolski Z., „ Logistyka w przedsiębiorstwie „ PWE, Warszawa 1999

34 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

35 Blaik P., „Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem” PWE,

Warszawa 199936 Pod redakcją Golembskiej E., „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN, Warszawa – Poznań 1999

37 Pod redakcją Golembskiej E., „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN, Warszawa – Poznań 1999

38 Pod redakcją Golembskiej E., „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN, Warszawa – Poznań 1999

39 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

40 Pod redakcją Golembskiej E., „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN, Warszawa – Poznań 1999

41 Pod redakcją Golembskiej E., „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN, Warszawa – Poznań 1999


42 Czubała A., „Dystrybucja produktów”, PWE, Warszawa 1996, s.20

43 Pod redakcją Golembskiej E., „Kompendium wiedzy o logistyce” PWN, Warszawa – Poznań 1999


44 Czubała A. „Pośrednicy w kanałach dytrybucji”, Kraków 1994

45 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999 Ciesielski M, „Logistyka w strategiach firm”, Warszawa – Poznań 1999

46


47 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

48 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

49 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

50 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

51 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

52 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999 Ciesielski M, „Logistyka w strategiach firm”, Warszawa – Poznań 1999

53


54 Skowronek C, Sariusz – Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 1999

55 Ciesielski M, „Logistyka w strategiach firm”, Warszawa – Poznań 1999 55 Beier F.J., Rutkowski K., „Logistyka” Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993


56


57 Kempny D., Kisperska – Moroń D., Obsługa klienta w logistyce współczesnej firmy, „Gospodarka

Materiałowa i Logistyka”, 1994 nr 1 Abt s., „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie” PWE, Warszawa 199858

59 Kempny D., Kisperska – Moroń D., Obsługa klienta w logistyce współczesnej firmy, „Gospodarka

Materiałowa i Logistyka”, 1994 nr 160 Kempny D., Kisperska – Moroń D., Obsługa klienta w logistyce współczesnej firmy, „Gospodarka

Materiałowa i Logistyka”, 1994 nr 161 Christopher M., „Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży”, Profesjonalna Szkoła Biznesu,

Kraków 199862 Kempny D., Kisperska – Moroń D., Obsługa klienta w logistyce współczesnej firmy, „Gospodarka

Materiałowa i Logistyka”, 1994 nr 163 Kempny D., Kisperska – Moroń D., Obsługa klienta w logistyce współczesnej firmy, „Gospodarka

Materiałowa i Logistyka”, 1994 nr 1, str. 1064 Ciesielski M, „Logistyka w strategiach firm”, Warszawa – Poznań 1999

65 Kempny D., Kisperska – Moroń D., Obsługa klienta w logistyce współczesnej firmy, „Gospodarka

Materiałowa i Logistyka”, 1994 nr 1, str. 1166 Pokusa T., Strategia ECR , a lojalność klienta „Logistyka” ,1998 nr 2, str. 16

67 Pokusa T., Strategia ECR, a lojalność klienta, „Logistyka” 1998, nr 2, s.17

68 Pokusa T., Strategia ECR, a lojalność klienta, „Logistyka” 1998, nr 2, s.18

69 Ciesielski M, „Logistyka w strategiach firm”, Warszawa – Poznań 1999

70 Christopher M., „Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży”, Profesjonalna Szkoła Biznesu,

Kraków 1998


Pobieranie 313.97 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna