J. M. Coles and E. S. Higgs. Harmondsworth [et al.]Pobieranie 92.76 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar92.76 Kb.
Kucypera Paweł AP 24755

Wczesnośredniowieczne toporki miniaturowe.- Toruń 2011.


Badura Monika AP 24758

Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku.- Gdańsk 2011.


Woźny Jacek AP 24747

Archeologiczne skarby pradziejów Bydgoszczy.- Toruń 2003.


Zgłobicki Wojciech AP 24757

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych.

Lublin 2008.
Rzepecki Seweryn AP 24766

U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych.- Łódź 2011.


Sobkowiak-Tabaka Iwona AP 24767

Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry.- Poznań, 2011.


Ciesielska Adriana AP 24756

Społeczeństwa Europy pradziejowej.- Poznań 2011.


Kadrow Sławomir AP 24720-24721

Raport 2005-2006.- Warszawa 2011.


Samsonowicz Henryk AP 23646

Konrad Mazowiecki (1187/88-31 VIII 1247).- Kraków 2008.


Clark Grahame AP 24728

The Stone age hunters / Grahame Clark.-New York, 1970.


Coles J.M. AP 24727

The archaeology of early man / J. M. Coles and E. S. Higgs.- Harmondsworth [et al.] :

Penguin Books, cop. 1975.
Zeder Melinda A. AP 24769

Documenting domestication : new genetic and archaeological paradigms /

ed. by Melinda A. Zeder [et al.].- Berkeley [etc.] : University of California Press, 2006.
McGrail Seán AP 24731

Boats of the world : from the Stone Age to Medieval times / Seán McGrail.

Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2005.
Becker Matthias AP 1.57/63 I-II

Das Fürstengrab von Gommern. [Bd. 1-2] / Matthias Becker ; mit Beiträgen von Swetlana Bauer [et al.] ; heraus. von Harald Meller.- Halle (Saale) : Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie : Landesmuseum für Vorgeschichte, 2010.


Mania D. AP 1.57/62

Neumark-Nord : ein interglaziales Ökosystem des mittelpaläolithischen Menschen / D. Mania [et al.] ; hrsg. von Harald Meller.- Halle (Saale) : Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt : Landesmuseum für Vorgeschichte, 2010.


Kowalska Anna B. AP 1.116/5

Szczecin wczesnośredniowieczny : Nadodrzańskie centrum / Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk ; z udziałem Ryszarda K. Borówki i Bolesława Wolnego.- Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [etc.], 2011.


Natuniewicz-Sekuła Magdalena AP 1.14/17

Weklice : a cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delt (excavations 1984-2004) / Magdalena Natuniewicz-Sekuła, Jerzy Okulicz-Kozaryn ; [tł. Anna Kinecka] ; [fot. Michał Dąbski [et al.].- Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011.
Bemmann Jan AP 1.122/13

Drehscheibentöpferei im Barbaricum : Technologietransfer und Professionalisierung eines Handwerks am Rande des Römischen Imperiums : Akten der Internationalen Tagung in Bonn vom 11. bis 14. Juni 2009 / Herausgegeben von Jan Bemmann [et al.].- Bonn : Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2011.


Jensen Xenia Pauli AP 1.128/13

Illerup Ådal. 13, Die Bögen, Pfeile und Äxte / Xenia Pauli Jensen, Lars Christian Nørbach.

Aarhus : Jysk arkaeologisk Selskab : Moesgård Museum, 2009.
Bursche Aleksander AP 1.128/14

Illerup Ådal. 14, Die Münzen / Aleksander Bursche.- Aarhus : Jysk arkaeologisk Selskab : Moesgård Museum, 2011.


Wyrwa A.M. AP 1.108/22

Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza / red. Andrzej M. Wyrwa, Paweł Sankiewicz, Piotr Pudło ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.- Dziekanowice ; Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2011.


Bednarczyk Józef AP 1.144/2

Janów, stanowisko 21 : osada wielokulturowa : archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2 / pod red. Józefa Bednarczyka ; [Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Oddział w Poznaniu, Centrum Archeologicznych Badań Ratowniczych].- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. (Via Archaeologica Posnaniensis : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad ; t. 2 )


Bednarczyk Józef AP 1.144/3

Wielokulturowa osada w Juszkowie-Rusocinie gm. Pruszcz Gdański woj. pomorskie, stan. 28 : archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 / pod red. Józefa Bednarczyka, Adriany Romańskiej.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. (Via Archaeologica Posnaniensis : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad ; t. 3 )


Blusiewicz Karolina AP 1.145/1

Obuwie warszawskie z XIV-XVIII wieku : ze zbiorów archeologicznych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy = Warsaw footwear in the 14th-18th century : from the archaeological collection in the Historical Museum of the city of Warsaw / Karolina Blusiewicz.- Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2009. (Archeologia Dawnej Warszawy ; t. 1 )


Górski Jacek AP 24761

Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie. T. 1, Tekst / Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz ; z udziałem Zofii Balwierz [et al.].- Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.


Górski Jacek AP 24762

Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie. T. 2, Katalog źródeł / Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz. Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.


Hall Jonathan M. XVIII-a.153

Historia Grecji archaicznej ok. 1200-479 p.n.e. / Jonathan M. Hall ; tł. Magdalena Komorowska.

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

Costa Benjamí VI.7/66

Yõserim : la producción alfarera fenicio-púnica en Occidente : XXV jornadas de arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2010) / editadas por Benjamí Costa y Jordi H. Fernández.- Eivissa : Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, 2011.(Treballs del Museu Arqueológic d'Eivissa i Formentera ; 66)
Hrubý P. AP 1.120/9 I-II

Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví = Jihlava - Staré Hory (Iglau-Altenberg) : Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in den Jahren 2002-2006 : zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus / Petr Hrubý ; Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae.- Praha ; Brno : Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, 2011. (Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque ; 9 )


Kersting T. AP 1.17/11

Wie die Mark entstand, 850 Jahre Mark Brandenburg : Fachtagung unter der Schirmherrschaft von Gunter Fritsch, Präsident des Landtages Brandenburg vom 20. bis 22. Juni 2007 in Brandenburg an der Havel / veranst. durch das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, das Brandenburgische Landeshauptarchiv, die Brandenburgische Historische Kommission e. V., die Stadt Brandenburg an der Havel und den Historischen Verein Brandenburg (Havel) e. V. ; [Red.: Thomas Kersting].- Wünsdorf : Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 2009. (Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg, ISSN 0947-0700 ; 11 )


Kühne H. BW/VI.B.4/2-1,2

Magdalu / Magdala : Tall Šēh Hamad von der postassyrischen Zeit bis zur Römischen Kaiserzeit / von Hartmut Kühne ; mit Beiträgen von Reinhard Bernbeck [et al.].- Berlin : Dietrich Reimer Verlag, 2005. (Berichte der Ausgrabung Tall Šēh Hamad/Dūr-Katlimmu / Heraus. von H. Kühne ; Bd. 2:1, Text ; Bd.2:2 Abb.)


Novák M. BW/VI.B.4/5

Der parthisch-römische Friedhof von Tall Šēh Hamad / Magdala. Teil 1 / Mirko Novák, Andreas Oettel, Carsten Witzel ; mit Beiträgen von: Christiane Römer [et al.] ; unter Mitarbeit von: Gabrieloe Elsen-Novák und Ulli Runge.- Berlin : Dietrich Reimer Verlag, 2000. (Berichte der Ausgrabung Tall Šēh Hamad/Dūr-Katlimmu ; Bd. 5)


Butterlin P. BW/VI.S.6/23

A propos de Tepe Gawra : le monde proto-urbain de Mésopotamie = About Tepe Gawra : a proto-urban world in Mesopotamia / (editor -éditeur) Pascal Butterlin.- Turnhout : Brepols Publishers, cop. 2009.(Subartu ; 23)


Quenet P. BW/VI.S.6/22+CD-ROM

Les échanges du nord de la Mésopotamie : avec ses voisins proche-orientaux au IIIe millénaire (ca 3100-2300 av. J.-C.) / Philippe Quenet.- Turnhout : Brepols Publishers, cop. 2008. (Subartu ; 22 )


Janssen J.J. E/VIII.E.2/17

Woodcutters, potters and doorkeepers : service personnel of the Deir el-Medina workmen / Jac. J. Janssen, Elizabeth Frood, Maren Goecke-Bauer.- Leiden : Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2003. (Egyptologische Uitgaven, ISSN 0927-0043 ; 17 )


Broekman G.P.F. E/VIII.E.2/23

The Libyan period in Egypt : historical and cultural studies into the 21st - 24th Dynasties : proceedings of a conference at Leiden Univeristy, 25-27 october 2007 / G. P. F. Broekman, R. J. Demarée and O. E. Kaper (eds.).- Leiden : Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten ; Leuven : Peeters, 2009. (Egyptologische Uitgaven / onder red. van J. F. Borghouts [et al.], ISSN 0927-0043 ; 23 )


Haring B.J.J. E/VIII.E.2/25

Pictograms of Pseudo Script? : non-textual identity marks in practical use in ancient Egypt and elsewhere : proceedings of a conference in Leiden, 19-20 december 2006 / B. J. J. Haring and O. E. Kaper (eds.) with the assistance of C. H. van Zoest.- Leiden : Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten ; Leuven : Peeters, 2009. (Egyptologische Uitgaven / onder red. van J. F. Borghouts [et al.], ISSN 0927-0043 ; 25 )


Johnston A. XII.137 a-b

Greek Imperial Denominations, ca 200-275 : a study of the Roman provincial bronze coinages of Asia Minor / Ann Johnston.- London : The Royal Numismatic Society, 2007. (Special Publication / Royal Numismatic Society, ISSN 0080-4487 ; no. 43 )


Kozłowski S.K. IX.146

Profesor Leon Kozłowski / red. Stefan Karol Kozłowski, Oleksandr Sytnyk ; Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego [et al.].- Lwów : Ìnstitut ukraïnoznavstva ìm. Ì. Krip'âkeviča NAN Ukraïni ; Warszawa : Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.


Ławrynowicz O. IX.147

Non sensistis gladios : studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin / [kom. red.: Lucyna Domańska et al. ; red.: Olgierd Ławrynowicz, Jerzy Maik, Piotr A. Nowakowski] ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego [etc.].- Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego [etc.], 2011.


McGrail S. AP 24688

Boats of South Asia / Seán McGrail with Lucy Blue, Eric Kentley and Colin Palmer ; introduction by Dr Basil Greenhill.- London : New York : RoutledgeCurzon, cop. 2003.


Karkov C.E. AP 24689

The archaeology of Anglo-Saxon England : basic reading / edited by Catherine E. Karkov.- New York ; London : Garland Publishing, dr. 2008.


Osborn D.J. E/III.O.2 a-c

The mammals of ancient Egypt / Dale J. Osborn with Jana Osbornová.- Warminster : Aris & Phillips, cop. 1998. (The Natural History of Egypt ; Vol. 4 )


Hackl, Ursula (1935- ). (Red.) XV-d.68/1-3

Quellen zur Geschichte des Partherreiches : Textsammlungen mit Übersetzungen und Kommentaren. Band 1-3, Prolegomena, Abkürzungen, Bibliographie, Einleitung, Indices, Karten, Tafeln / Ursula Hackl, Bruno Jacobs, Dieter Weber (Hg.) ; Beiträge von Ursula Hackl, Bruno Jacobs, Dieter Weber.

Göttingen ; Oakville : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2010. (Novum Testamentum et Orbis Antiquus / Studien zur Umwelt des Neuen Testaments ; 83-85)
Hirt A.M. XIX-f.101

Imperial mines and quarries in the roman world : organizational aspects 27 bc - ad 235 / Alfred Michael Hirt.- Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010.


Dyczek Piotr XXI-f.188a-b

Iliria i prowincje bałkańskie w zjednoczonej Europie = Iliria dhe provincat ballkanike në Evropën e bashkuar = Illyria and the Balkan provinces in united Europe / Piotr Dyczek ; [transl. by Iwona Zych (English), Jacek Przeniosło (Albanian)].- Warszawa : Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe, 2011.


Del Bufalo D. XIX-h.90

Marmorari magistri romani / Dario Del Bufalo.- Roma : "L'ERMA" di Bretschneider, 2010.


Spier J. XIV.1406

Treasures of the Ferrell Collection / Jeffrey Spier ; [foreword James E. Ferrell].- Wiesbaden : Reichert Verlag, 2010.


Boisselier J. V-f.72

Ceylan : Sri Lanka / Jean Boisselier.- Geneve ; Paris ; Munich : Les Editions Nagel, cop. 1980.

Kalogeroudis G. XVIII-b.208

Befestigungsanlagen im griechischen Raum in der Bronzezeit und ihre Entwickung von neolithischer bis in archaische Zeit / Georgios Kalogeroudis.-Oxford : Archaeopress, 2008. (BAR. International Series ; 1878 )


Salvatori S (Red.) BW/II.M14 a-b

The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana Lowlands : facts and methodological proposals for a redefinition of the research strategies / edited by Sandro Salvatori and Maurizio Tosi ; with the editorial collaboration of Barbara Cerasetti.- Oxford : Archaeopress, 2008. (BAR. International Series ; 1806 ) ; (BAR International Series. Archaeological Map of the Murghab Delta. Studies and Reports ; Vol. 2 )


Hölscher T. XIX-g.103

Sztuka rzymska : język obrazowy jako system semantyczny / Tonio Hölscher ; tłum., oprac. i wstęp Lechosław Olszewski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011.


Sucharski R. A. V-a.95

Aegaeo-graeca : ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej / Robert A. Sucharski ; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej. Uniwersytet Warszawski.- Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005.


Jacobs B. BW/VI.C.2/2

Der Achämenidenhof : Akten des 2. Internationalen Kolloquiums zum Thema "Vorderasien im Spannungsfeld klassischer und altorientalischer Überlieferungen". Landgut Castelen bei Basel, 23.-25. Mai 2007 / hrsg. von Bruno Jacobs und Robert Rollinger.- Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2010.

(Classica et Orientalia ; Bd. 2 )
Afrique X.248

L'Afrique dans l'Occident romain (Ier siècle av. J.-C. - IVe siècle ap. J.-C.) : actes du colloque / organisé par l'École française de Rome sous le patronage de l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunis (Rome, 3-5 décembre 1987).- [Rome] : 'École française de Rome, cop. 1990. (Collection de l'École Française de Rome, ISSN 0223-5099 ; 134 )


Olijdam E. (Red.) BW/O.21

Intercultural relations between South and Southwest Asia : studies in commemoration of E. C. L. During Caspers (1934-1996) / edited by Eric Olijdam, Richard H. Spoor.- Oxford : Archaeopress, 2008. (BAR. International Series ; 1826)


Bieńkowska B. V-a.96

Zarys dziejów książki / Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy.- Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze, 1987.


Oelschig S. XI.120+CD-ROM (KOM.85)

Kaleidoskop der Epigraphik : Katalog und Rekonstruktion der römischen Steininschriften von Avenches - Aventicum / Stefan Oelschig.- Avenches : Associationn Pro Aventico, 2009. (Documents du Musée Romain d'Avenches ; 16)


Invernizzi A. XIV.674

Sulla via di Alessandro in Asia : da Seleucia al Gandhara / coordinamento scientifico Antonio Invernizzi ; cura della mostra Vito Messina.- Milano : Silvana, 2007.


Johnson B.L. BW/II.A.20/2

Ashkelon. 2, Imported pottery of the Roman and late Roman periods / by Barbara L. Johnson.- Winona Lake : Eisenbrauns, 2008. (Final Reports of the Leon Levy Expedition to Ashkelon ; 2 )


Hodder I. (Red.) BW/II.C.8/3

Excavating Çatalhöyük South, North and KOPAL Area reports from 1995-99 seasons / by members of the Çatalhöyük teams ; edited by Ian Hodder. Cambridge : McDonald Institute for Archaeological Research ; London : British Institute at Ankara, 2007. (Çatalhöyük Research Project ; Vol. 3 )


Curtis V.S. (Red.) BW/I.10/3a-b

The Sasanian era / edited by Vesta Sarkhosh Curtis and Sarah Stewart.- London ; New York : I.B. Tauris with The London Middle East Institute at SOAS and the British Museum, cop. 2008. (Idea of Iran ; Vol. 3 )


Gibczyński W. XII.138

Szerfy pomorskie : opracowanie i katalog / Wojciech Gibczyński, Tomasz Witkiewicz.- Szczecin : Wydawnictwo Tomasz Witkiewicz, 2011.


Żelazowski J. VIII.158

Ptolemais : zaginione miasto w Libii = a lost city in Libya / tekst Jerzy Żelazowski ; zdjęcia Miron Bogacki.- Warszawa : Instytyt Archeologii UW, 2011.


Kramer S.N. BW/K.74

L'Histoire commence à Sumer / par Samuel Noah Kramer ; préface de Jean Bottéro ; traduction de Josette Hesse [et al.].- Paris : B. Arthaud, 1975.


Kazakou M. (Red.) XX.285

Egeria : Mediterranean medieval places of pilgrimage network for the documentation, preservation and enhancement of monuments in the Euromediterranean area / [editing Maria Kazakou, Vasileios Skoulas] ; [ authors of introductory notes [et al.] Evangelia Hadjitryphonos [et al.].- [Athenes] : Hellenic Ministry of Culture and the Participants of the EGERIA Program, [2007].


Schenk A. XIV.1058

Regard sur la tabletterie antique : Les objets en os, bois de cerf et ivoire du Musée Romain d'Avenches / Aurélie Schenk.- Avenches : Association Pro Aventico, 2008. (Documents du Musée Romain d'Avenches ; 15 )


Rzepecki S. AP 24776

Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach, stanowisko 3, gm. Chojnice / Seweryn Rzepecki, Krzysztof Walenta ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.- Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. (Spatium Archaeologicum ; vol. 1 )


Chudziak W. AP 24771

Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski : katalog stanowisk (badania 2006-2009) / Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici.- Toruń : Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.


Tunca Önhan BW/II.A.17/5

Tell Amarna (Syrie) V : la basilique byzantine et ses mosaïques / édité par Önhan Tunca, Tomasz Waliszewski & Vassilis Koniordos.- Leuven ; Paris ; Walpole, MA : Peeters, 2011.


Hempelmann R. BW/II.H.13/3

Ausgrabungen in Halawa. 3, Die bronzezeitliche Keramik von Tell Halawa A / von Ralph Hempelmann herausgegeben von Winfried Orthmann.- Saarbrücker : Saarbrücker Druckerei und Verlag, 2005. (Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie ; Bd. 9 )


Pétridis P. XIII.178/5(4)

La céramique protobyzantine de Delphes: une production et son contexte / Platon Pétridis.- Athènes : École française d'Athènes, 2010. (Fouilles de Delphes. V. Monuments Figurés ; fasc. 4 )


Olszta-Bloch M. XVI-l.43

Ptolemejski Egipt i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego : związki polityczne i gospodarcze / Magdalena Olszta-Bloch.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.


Åström P. VI.65/28 Fingerprints and archaeology / by Paul Åström and Sven A. Eriksson.- Göteborg : Paul Åström Förlag, 1980. (Studies in Mediterranen Archaeology ; vol. 28 )
Simpson R. Hope VI.65/52

A gazetteer of Aegean civilisation in the Bronze Age. Vol. 1, The mainland and islands / by R. Hope Simpson and O. T. P. K. Dickinson.


Dickinson O.T.P.K. VI.65/49

The origins of Mycenaean civilization / by O. T. P. K. Dickinson.- Göteborg : Paul Åströms Förlag, 1977. (Studies in Mediterranen Archaeology ; Vol. 49 )


Mazarakis Ainian A. VI.65/121

From rulers' dwellings to temples : architecture, religion and society in early Iron Age Greece (1100-700 B.C.) / by Alexander Mazarakis Ainian.- Jonsered : Paul Åströms Förlag, 1997. (Studies in Mediterranen Archaeology ; vol. 121 )


Rouche Michel AP 24809

Attyla i Hunowie : ekspansja barbarzyńskich nomadów IV-V wiek / Michel Rouche ; tł. Jakub Jedliński.

Warszawa : PWN, 2011.
Andrałojć Małgorzata AP 24796

Odkrycia skarbów wczesnośredniowiecznych z terenu Wielkopolski : kontekst archeologiczny znalezisk / Małgorzata Andrałojć [et al.].- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011.


Antkowiak Włodzimierz AP 24800

Leksykon skarbów polskich / Włodzimierz Antkowiak.- Warszawa : Bellona, cop. 2011.


Fałkowski Wojciech AP 24798

Wielki król : ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego / Wojciech Fałkowski. - Warszawa : Fundacja "Centrum Badań Historycznych", 2011.


Borkowski Jacek AP 24774

Cussalyn = Cößlin = Koszalin : źródła archeologiczne do dziejów Koszalina / Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski ; Muzeum w Koszalinie.- Koszlin 2011.


Mökkönen Teemu AP 24783

Studies on Stone Age Housepits in Fennoscandia (4000-2000 Cal BC) : changes in ground plan, site location, and degree of sedentism : academic dissertation to by publicly discussed, by due permission of the Faculty of Arts at the Univerisity of Helsinki in auditorium XV, on the 17th of June, 2011 at 10 o'clock / Teemu Mökkönen. Helsinki : Unigrafia, 2011.


Skamby Madsen Jan AP 24821

Fribrødre Å : a late 11th century ship-handling site on Falster / by Jan Skamby Madsen & Lutz Klassen ; with contrib. by Charlie Christensen, Morten Fischer Mortensen & Lars Krants Larsen. Højbjerg : Jutland Archaeological Society in association with Moesgaard Museum ; Roskilde : The Viking Ship Museum, cop. 2010.


Dzik Jerzy AP 24811

Dzieje życia na Ziemi : wprowadzenie do paleobiologii / Jerzy Dzik.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.


Hoczyk-Siwkowa Stanisława AP 24793

Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu : studium archeologiczno-osadnicze / Stanisława Hoczyk-Siwkowa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.


Popa Radu AP 24740

La începuturile evului medium românesc / Radu Popa ; [editorin Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate] ; [traducerea în limba eng. Mihaela Năstăsescu, Cătălin Bojică, Mihaela Ciauşescu. - Alba Iulia : Altip, 2008.

Plavìnskì M.A. AP 24725

Narysy gìstoryì klìnkovaj zbroì X-XIII stagoddzâŭ na Belarusì / M. A. Plavìnskì. - Mìnsk : Ì. P. Logvìnaŭ, 2009.


Niesiołowska-Śreniowska Ewa AP 24787

Obozowiska ze starszej i środkowej epoki kamienia na stanowisku 1 w Aleksandrowie Łódzkim w kontekście analizy środowiska naturalnego / Ewa Niesiołowska-Śreniowska et al.].


Balen Jacquelin AP 24785 + Kom.106

Dakovo-Franjevac : kasno bakrenodobno naselje = Dakovo-Franjevac : late eneolithic settlement / Jacqueline Balen ; [suradnici: Maja Bunčić [et al.] ; English transl. Sanjin Mihelić]. - Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2011.


Bilić Tomislav AP 24786

Bukova : ostava srebrnog novca iz 15. i 16. st. = Bukova : a hoard of 15th and 16th c. silver coins / Tomislav Bilić ; [prijevod na engleski jezik: Tomislav Bilić]. - Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2010.


Murphy Eileen M. An.509

Deviant burial in the archaeological record / ed. by Eileen M. Murphy.- Oxford : Oxbow Books, 2010.


Śliwa Joachim II.333 a-c

Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy : studia z dziejów zainteresowań starożytniczych / Joachim Śliwa.

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012.
Andreu Guillemette E/I.A.3

Egipt w czasach piramid / Guillemette Andreu ; z fr. przeł. Maciej G. Witkowski. - Warszawa : Świat Książki, 2012.


Fuolega S.B. AP 1.47/37

Armut in der Antike : Perspektiven in Kunst und Gesellschaft : [Begleitheft zur Sonderausstellung, 10. April - 31. Juli 2011] / [aut. Sarah Bonaldo Fuolega et al.] ; Herausgeber Stephan Seiler.- Trier : Rheinisches Landesmuseum Trier, 2011.


Magen Yitzhak BW/VI.J.1/2

Mount Gerizim excavations. Vol. 1, The Aramaic, Hebrew and Samaritan inscriptions / Yitzhak Magen, Haggai Misgav and Levana Tsfania ; [eng. trans. : Edward Levin and Michael Guggenheimer]. - Jerusalem : Staff Officer for Archaeology-Civil Administration of Judea and Samaria : Israel Antiquites Authority, 2004.


Magen Y. BW/VI.J.1/6

Judea and Samaria : researches and discoveries / Yitzhak Magen; [eng. trans. : Edward Levin and Michael Guggenheimer].- Jerusalem : Staff Officer for Archaeology-Civil Administration of Judea and Samaria : Israel Antiquites Authority, 2008.


Stafford E. (Red.) XVIII-f.103

Personification in the Greek world : from antiquity to Byzantium / edited by Emma Stafford and Judith Herrin.- Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2005.


Fisher Greg BW/F.27

Between empires : Arabs, Romans, and Sasanians in late antiquity / Greg Fisher. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011.


Treuil Rene XVIII-b.209

Les civilisations égéennes du Néolithique et de l'Âge du Bronze / René Treuil [et al.] avec des contrib. de Lucien Faugéres [et al.] et la collaboration de Jean Blécon pour l'illustration. - [Paris] : Presses Universitaires de France, 2008.


Cline Eric H. (Red.) XVIII-b.210

The Oxford handbook of the Bronze age Aegean : (ca. 3000-1000 BC) / edited by Eric H. Cline. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010.
Colvin Stephen XIX-f.103

The Greco-Roman East : politics, culture, society / edited for the Department of Classics by Stephen Colvin. - Cambridge ; New York : Cambridge Univeristy Press, cop. 2004.


Baran-Kozłowski Wojciech XV-e.12

"Kronika świata" Mariana Szkota : studium źródłoznawcze / Wojciech Baran-Kozłowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009.


Sekita Karolina XVIII-d.84

Złote tabliczki orfickie : życie po śmierci w wierzeniach starożytnych Greków / Karolina Sekita- Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Klasycznej : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2011.


Assim E. XIX-a.174

Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza / E. Asmis [et al.] ; red. Kinga Marulewska ; [tł.: Michał J. Czarnecki et al.]. - Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja, Redakcja "Teologii Politycznej" : przy współpr.: Centrum Europejskie Natolin, 2010.


Westwalewicz-Mogilska Ewa XIX-f.102

Wojny, bitwy i wojownicy rzymscy / Ross Cowan ; przekł. Ewa Westwalewicz-Mogilska. - Warszawa : Bellona, cop. 2010.


Adamczewski Marek X-a.95/3

Polska i Europa w średniowieczu - przemiany strukturalne : podmioty i przedmioty w badaniach historycznych / pod red. Marka Adamczewskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne. -Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011.


Villing Alexadnra (Red.) E/VIII.B.6/162

Naukratis : Greek diversity in Egypt : studies on East Greek pottery and exchange in the Eastern Mediterranean / edited by Alexandra Villing and Udo Schlotzhauer.- London : The Trustees of the British Museum, cop. 2006.


Usick Patricia E/VIII.B.6/164

The Sphinx revealed : a forgotten record of pioneering excavations / Patricia Usick and Deborah Manley.- London : The Trustees of the British Museum, cop. 2007.


Poradyło Wojciech AP 1.146/1

Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem : materiały z końca epoki brązu i młodszego okresu rzymskiego / Wojciech Poradyło ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. - Rzeszów : Mitel, 2011.


Grandjean Yves XIII.132/22

Le rempart de Thasos / par Yves Grandjean ; avec la collab. de Manuela Wurch-Kozelj et la particip. de Tony Kozelj. - Athènes : École française d'Athènes, 2011.


Suchodolski Stanisław XII.140

Numizmatyka średniowieczna : moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym / Stanisław Suchodolski. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2012.


Faust Sabine AP 1.47/36

Fundstücke : von der Urgeschichte bis zur Neuzeit / [Sabine Faust et al.] ; [fot. Thomas Zühmer ; red. Jürgen Merten, Sanja Gross] ; Rheinisches Landesmuseum Trier. - Trier : Rheinisches Landesmuseum ; Stuttgart : Konrad Theiss Verlag, cop. 2009.


Pelczyk Antoni (Red.) AP 1.108/23

Konserwacja drewna zabytkowego : między teorią a praktyką / red. Antoni Pelczyk, Andrzej M. Wyrwa. - Dziekanowice ; Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2011.
Melville-Jones, John R. XII.139/2

Testimonia Numaria : Greek and Latin Texts concerning Ancient Greek Coinage. Vol. 2, Addenda and Commentary / John R. Melville Jones ; with an Index compiled by Kate da Costa. - London : Spink, 2007.


Beckman Gary M. (Red.) BW/B.85

The Ahhiyawa texts / ed. by Gary M. Beckman, Trevir R. Bryce and Eric H. Cline. - Atlanta : Scholars Press, 2011.


Cholidis Nadja (Red.) BW/G.44

Die geretteten Götter aus dem Palast vom Tell Halaf : Begleitbuch zur Sonderausstellung des Vorderasiatischen Museums "Die geretteten Götter aus dem Palast vom Tell Halaf", vom 28.1.-14.8.2011 im Pergamonmuseum : Für das Vorderasiatische Museum -Staatliche Museen zu Berlin / herausgegeben von Nadja Cholidis und Lutz Martin.- Regensburg : Verlag Schnell & Steiner ; Berlin : Vorderasiatisches Museum, Staatliche Museen, cop. 2011.


Miller Frederic P. BW/A.76

Achaemenid Assyria : Achaemenid Assyria, Adiabene, Osroene, Achaemenid Empire, Neo-Assyrian Empire, Persian Empire, Aramaic langauage, Zoroastrianism, Seleucid Empire / Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster (Ed.). - Beau Bassin : Alphascript Publishing, cop. 2009.


Beit-Arieh Itzhaq BW/VI.M.2/25

Horwat 'Uza and Horwat Radum : two fortresses in the biblical Negev / Itzhaq Beit-Arieh ; with the participation of Bruce C. Cresson [et al.] ; contrib. by Pirhiya Beck [et al.]. - Tel Aviv : Emery and Clairer Yass Publications in Archaeology, 2007.


Stephan Hans-Georg AP 1.147/1

Der Solling im Mittelalter : Archäologie-Landschaft-Geschichte im Weser- und Leinebergland ; Siedlungs- und Kulturlandschaftsentwicklung ; die Grafen von Dassel und Nienover / herausgegeben von Hans-Georg Stephan ; Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ; Kultur-Naturhistrischer Dreiländerbund Weserbergland. - Dormagen : Archaeotopos-Verlag, 2010.


Siciński Wojciech AP 24788

Zadowice nad Prosną : zespół osadniczy kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich / Wojciech Siciński ; [tł. Agata i Bogusław Maryniak]. -Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych im. Prof. K. Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2011.


Albert Jim An. 512

Bayesian computation with R / Jim Albert. -New York : Springer, 2009.


Gowland Rebecca An. 510

Social archaeology of funerary remains / edited by Rebecca Gowland and Christopher Knüsel.- Oxford : Oxbow Books, cop. 2009.


Tvauri Andres 24829

The migration period, pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia / Andres Tvauri ; [trans. Alexander Harding, Enn Veli, Margot Laneman]. -Tartu : Tartu University Press, cop. 2012.


Kruschke John K. An.508

Doing Bayesian data analysis : a tutorial with R and BUGS / John K. Kruschke. - Burlington [et al.] : Academic Press : Elsevier, cop. 2011.Ficacci Luigi II-a.27/1-2

Giovanni Battista Piranesi : the complete etchings = Gesamtkatalog der Radierungen = catalogue raisonné des eaux-fortes. Vol. 1-2 / Luigi Ficacci ; [Eng. transl. Bradley Baker Dick, Germ. transl. Günter Schwabe, Fr. transl. Dominique Reviller] ; Instituto Nazionale per la Grafica, Roma.- Köln : Taschen, cop. 2011.

Pobieranie 92.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna