Jacek Jezierski Prezes Najwyższej Izby Kontroli Skr poczt. P-14 00-950 Warszawa wniose kPobieranie 6.33 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar6.33 Kb.
Świdnica, dn. ………………….

………………………………………………..imię i nazwisko

………………………………………………..


adres zamieszkania
Szanowny Pan
Jacek Jezierski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa

W N I O S E K

W związku z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotyczącą odmowy przyznania Telewizji Trwam, należącej do fundacji Lux Veritas, koncesji na nadawanie na cyfrowym multipleksie, zwracam się do Najwyższej Izby Kontroli jako państwowego organu kontroli z prośbą o przyjrzenie się i zbadanie szczegółowej procedury przyznawania poszczególnym stacjom telewizyjnym miejsc na cyfrowym multipleksie.

Z potwierdzonych informacji wynika, że finanse Telewizji Trwam, które były
w opinii KRRiT podstawowym czynnikiem decydującym o wydaniu negatywnej decyzji
w sprawie nadawania na cyfrowym multipleksie, są w dużo lepszym stanie niż innych trzech nadawców, którym przedmiotowe koncesje zostały przyznane.

Koncesje otrzymały Telewizja Polska S.A. oraz prywatni nadawcy - Grupa ATM (kanał ATM Rozrywka TV), Stavka (kanał TTV) oraz Eska TV


i Lemon Records (kanał Polo TV). Fundacja Lux Veritatis ma największą, pomijając Grupy ATM wysokość aktywów trwałych. Przekraczają one 86 mln zł (2010 r.) wobec 23 tys. zł Eski, 246 tys. zł Lemon i 1 zł Stavki. Fundacja ma większe aktywa obrotowe wynoszące ponad 90 mln zł (2,3 mln zł - Eska, niespełna 2 mln zł - Lemon, prawie 100 tys. zł - Stavka).
Kapitał własny fundacji także jest większy- wynosi 20,5 mln zł. Stavka ma 91 tys. zł,
a Eska i Lemon wykazały natomiast kapitał ujemny (odpowiednio 3,8 mln zł i 473 tys. zł). Ponadto warto dodać, że fundacja Lux Veritatis w 2010 roku osiągnęła największy zysk wynoszący 3,5 mln zł netto. Straty wykazała Eska (prawie 2,3 mln zł) oraz Stavka (4 tys. zł). Zysk Lemon wyniósł tylko 19 tys. zł. Kontrowersyjny jest także sam fakt rozdysponowania przez KRRiT miejsca na multipleksie nie uwzględniający czasu na rozpatrzenie odwołania poszczególnych podmiotów.

W związku przytoczonymi argumentami potwierdzającymi duże wątpliwości, co do rzetelności procesu przyznawania miejsc na cyfrowym multipleksie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zwracam się o podjęcie czynności kontrolnych wobec przedmiotowej sprawy.Z poważaniem


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna