Jak korzystać z internetowego programu do wpisywania publikacjiPobieranie 12.54 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.54 Kb.
Jak korzystać z internetowego programu do wpisywania publikacji

Bibliografia UW (instrukcja)
Uwagi generalne:


  1. Jeśli publikacja ma kilku współautorów lub kilku współredaktorów z IH, to publikację taką można wpisać do bazy tylko raz. Proponujemy, aby zrobił to pierwszy autor pracy (pierwszy redaktor książki), wpisując nazwiska pozostałych autorów/redaktorów.
  1. Redakcję książki i rozdział w książce (nawet w tej samej, której jesteśmy redaktorem) wpisujemy jako dwie oddzielne pozycje bibliograficzne  2. W razie problemów z wpisywaniem publikacji lub samym działaniem programu proszę się kontaktować się z panami: dr. Tomaszem Wiśliczem, dr. Maciejem Ptaszyńskim lub Dominikiem Purchałą (adresy e-mail dostępne na stronie www.bihuw.pl/ankieta)
  1. Numer publikacji – publikacje w niektórych pismach (kilka tytułów o zasięgu międzynarodowym) mają przypisany numer publikacji, poprzez który są jednoznacznie identyfikowane, te prace nie mają np. numerów stron. W polu Numer publikacji należy wpisać ten numer, natomiast w polach numery stron trzeba wpisać strony od 1 do n gdzie n = liczba stron danej publikacji.INSTRUKCJA
1) Wchodzimy na stronę główną UW (możemy także wejść za pomocą linków na stronie poświęconej ANKIECIE 2010).
2) Z prawej strony menu wybieramy <Publikacje>
3) Po wejściu do <publikacji> zobaczymy po prawej stronie ekranu opcję <logowanie do systemu> . Wchodzimy tam i logujemy się, wpisując w okienka „login” i „hasło” - te otrzymane w mailu z sekretariatu IH (w razie problemów z logowaniem proszę zgłosić się do pomocy na stronie www.bihuw.pl/ankieta).


4) Po zalogowaniu się zobaczymy następną stronę programu, a na niej, w pierwszym wierszu po prawej stronie, napis: Nowa: książka / Publikacja w książce / w czasopiśmie

Klikając którąś z podkreślonych opcji, umieszczonych po słowie <Nowa:> przejdziemy na nową stronę programu, gdzie będziemy mogli wpisać odpowiednią publikację, tj. książkę, rozdział w książce lub artykuł w czasopiśmie.


5) Wpisywanie publikacji polega bądź na wpisywaniu odpowiedniej treści w puste pola, bądź na wybraniu (przez kliknięcie) jednej z kilku opcji oferowanych przez program. Przechodzimy z pola na pole posługując się tabulatorem. Po zakończeniu wypełniania pól klikamy <Zapisz>.
6) Po kliknięciu zapisz pokażą się, na samym dole ekranu, opcje wpisywania (współ) autorów pracy, tj.

<Dodaj autora z UW><Dodaj> [tę ostatnią opcję możemy chwilowo zignorować]

Należy pamiętać aby wpisać do bazy WSZYSTKICH autorów publikacji (również siebie!).Przy wyborze pierwszej z w/w opcji, zobaczymy na górze ekranu wąskie okienko w które należy wpisać Początek nazwiska a następnie kliknąć umieszczony z prawej strony okienka przycisk . W odpowiedzi, program wyświetli nam listę wszystkich pracowników naukowych UW. Wystarczy wtedy przesunąć myszą kursor na właściwe nazwisko a potem kliknąć przycisk <wybierz>.

7) Po kliknięciu <wybierz> pokaże się nowa strona programu, z wybranym wcześniej autorem, a pod nią okienko na wpisanie Zewnętrznych afiliacji (dla osób, których pierwszym miejscem zatrudnienia jest Instytut Historyczny UW, termin „zewnętrzne afiliacje” oznacza wszystkie instytucje inne niż IH UW). Jeśli podaliśmy w publikacji kilka afiliacji (oprócz Instytutu), to wszystkie te zewnętrzne afiliacje trzeba wpisać w poziome okienko, oddzielając poszczególne instytucje przecinkiem.
8) Jeśli praca ma kilku współautorów (lub współredaktorów) należy wpisać ich wszystkich, przy czym, każdego autora trzeba wpisywać osobno (tzn. za każdym razem należy użyć od nowa opcji „dodaj autora”). Jeśli (współ)autor nie pracuje na UW, używamy opcji a następnie wpisujemy w okienka jego imiona, nazwisko i afiliację.
Po wpisaniu wszystkich autorów klikamy
i wracamy na stronę pierwszą programu, z której możemy wystartować do wpisywania kolejnej pozycji bibliograficznej.
9) Instytutu Historycznego nie trzeba osobno wpisywać jako afiliacji. Jest dodawany automatycznie przy korzystaniu z opcji „wybierz autora z UW”. Z opcji tej można jednak korzystać tylko wtedy, gdy miejsce zatrudnienia, podane w bazie programu, jest identyczne z afiliacją podaną w publikacji; czyli, w praktyce – gdy pracownik naszego Instytutu podał w publikacji Instytutu Historyczny jako swą afiliację (jedyną lub jedną z kilku)
Co jednak należy zrobić jeśli autor - pracownik naszego Instytutu, nie wymienił w ogóle Instytutu jako swojej afiliacji. Jeśli jest on jedynym autorem (redaktorem) publikacji, to pozycji takiej nie należy w ogóle wpisywać do bazy (można ją wykazać w sprawozdaniu dla instytucji, której autor „podarował” daną publikację). Jeśli natomiast praca ma kilku współautorów (współredaktorów) i pozostali współautorzy(współredaktorzy) podali Instytut jako swą afiliację, to publikację taką wpisujemy do bazy, ale autora, który nie podał w ogóle IH jako swej afiliacji, należy wpisać korzystając z opcji
wpisując tam jego nazwisko i zewnętrzną afiliację (lub afiliacje). Gdybyśmy bowiem skorzystali z opcji „dodaj autora z UW”, Instytut Historyczny (wymieniony w bazie jako miejsce zatrudnienia tej osoby) zostałby automatycznie potraktowany jako afiliacja autora.

10) Publikacja w czasopiśmie


Artykuły w czasopismach wpisujemy w podobny sposób jak książki i rozdziały. Po wybraniu (na pierwszej stronie programu) opcji <w czasopiśmie> zobaczymy w czwartym wierszu, obok słowa Tytuł czasopisma, opcję . Po kliknięciu pokaże się okienko, w które trzeba wpisać pierwsze litery tytułu czasopisma i nacisnąć <szukaj> . Program pokaże nam wówczas listę czasopism (polskich i zagranicznych) zaczynających się na wpisane przez nas litery. Należy wskazać kursorem (myszą) właściwe czasopismo i kliknąć <wybierz>. Kończymy tę część pracy i wracamy na wcześniejszą stronę klikając <Powrót>. Gdyby na liście pokazywanej przez program zabrakło potrzebnego czasopisma, należy zasygnalizować ten problem na stronie KONTAKT na www.bihuw.pl/ankieta.


 Instrukcja powstała na podstawie analogicznej instrukcji dla Wydziału Psychologii UW.Pobieranie 12.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna