Jak outsourcing usług logistycznych może zmniejszyć koszty działalności firm z branż agd I rtv? Rok 2009 nie był zbyt łaskawy dla firm z branż agd I rtvPobieranie 20.78 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.78 Kb.Jak outsourcing usług logistycznych może zmniejszyć koszty działalności firm
z branż AGD i RTV?


Rok 2009 nie był zbyt łaskawy dla firm z branż AGD i RTV. Po znacznych spadkach sprzedaży, przedsiębiorstwa z obawą myślały o kolejnym roku i zaczęły zastanawiać się nad obniżeniem kosztów działalności. W takiej sytuacji ważną rolę odgrywa współpraca z zewnętrznymi operatorami logistycznymi.

Branże RTV i AGD charakteryzują się dużą sezonowością. Zazwyczaj jednym z większych szczytów sprzedażowych jest miesiąc grudzień. W 2009 roku nastąpił niewielki wzrost sprzedaży w tym okresie, jednak był on znacznie niższy niż w grudniu 2008 roku. Wyniki z początku 2010 roku również nie są zbyt optymistyczne. Jak donosi „Rzeczpospolita” „w większości kategorii nie tylko dużego AGD, ale także pozostałych segmentów rynku elektronicznego, utrzymują się nawet kilkunastoprocentowe spadki sprzedaży”.Przepełnione magazyny

Cykl zamówień i produkcji sprzętu AGD/RTV jest bardzo długi. Zamówienia planowane są z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Powstaje więc ryzyko, iż w momencie znacznych spadków sprzedaży, wzrośnie zapas sprzętu w magazynach. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie.

- W ostatnim kwartale 2009 roku zauważyliśmy duże zainteresowanie usługami logistycznymi firm z branż RTV i AGD. Z powodu spadku sprzedaży, firmy te potrzebowały nagłego zwiększenia powierzchni magazynowych, gdzie mogłyby przechować produkty, których nie udało się sprzedać zgodnie z przewidywaniami. Szukały przede wszystkim szybkiego rozwiązania, które jednocześnie pozwoliłoby im uniknąć ponoszenia kosztów stałych obsługi logistycznej. Jako duży operator logistyczny posiadający kilka magazynów w różnych częściach Polski, szybko zapewniliśmy klientom dodatkowe miejsce do składowania, gdzie ich towary mogły poczekać na powrót do okresu koniunktury – mówi Anna Galas, Kierownik ds. Projektów Logistycznych w firmie ROHLIG SUUS Logistics.

Korzyści z outsourcingu usług logistycznych

Powierzenie obsługi logistycznej wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej z założenia służy obniżeniu kosztów działalności producentów i dystrybutorów, jednak jak duże będą to oszczędności zależy przede wszystkim od operatora logistycznego: jego doświadczenia, możliwości operacyjnych, szybkości oraz sposobu działania.

Branże AGD i RTV charakteryzują się dużą sezonowością. Cecha ta powoduje, iż w ciągu roku występują miesiące wzmożonej działalności firm, wymagające zapewnienia logistyki dużej ilości towarów, jak również istnieją miesiące, w których nakład pracy jest znacznie mniejszy. Firma samodzielnie odpowiadająca za swoją logistykę musi jednak przez cały rok w równym stopniu inwestować w pracowników, magazyny czy sprzęt (zarówno rozwiązania IT jak i samochody). Decydując się na operatora logistycznego, nie musi ponosić zbędnych kosztów w okresach , kiedy nie jest to potrzebne, a tym samym może je znacznie obniżyć.

Dzięki temu, że operator logistyczny obsługuje Klientów z różnych branż, sezonowość sprzedaży towarów Klientów nie jest dla niego dużym kłopotem. Operator elastycznie dysponuje swoimi zasobami i kieruje je tam, gdzie są obecnie potrzebne. Może w dowolnym momencie zwiększyć liczbę ludzi, sprzętu, powierzchni magazynowej czy zoptymalizować czas pracy.

Pamiętajmy jednak, że operator logistyczny to nie tylko elastyczność pracy, ale także pewność i jakość dostarczanych usług.

- By jak najlepiej sprostać wymaganiom Klientów stosujemy nowoczesne systemy IT oraz zapewniamy systemy kontroli, których niezawodność potwierdzona jest certyfikatem TAPA FSR. Sprzęt AGD i RTV należy do produktów o wysokiej wartości, dlatego tak ważne jest zapewnienie im jak najwyższego bezpieczeństwa – dodaje Anna Galas.Jaki operator logistyczny?

Wybierając operatora logistycznego, należy zwrócić uwagę nie tylko na jego doświadczenie w branży, ale również na elastyczność, kompleksowość usług, stosowane systemy IT oraz metody bezpieczeństwa (uzyskane certyfikaty, np. TAPA FSR). Idealnie jest, jeśli operator może zaproponować rozwiązania, które optymalizują koszty przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

- ROHLIG SUUS Logistics ma wieloletnie doświadczenie w branży AGD/RTV. Świadczymy kompleksowe usługi, które obejmują cały łańcuch dostaw. Oferujemy również usługi dodane, takie jak: dostosowywanie towarów do polskich wymogów rynkowych, zaopatrywanie je w etykiety polonizacyjne, instrukcje obsługi i gwarancje, czy też wspomaganie firm w akcjach promocyjnych (tworzenie zestawów promocyjnych). Warto również podkreślić, iż obsługując kilku klientów z branży AGD/RTV możemy wykorzystać tzw. efekt synergii – towary różnych producentów dostarczamy do sieci hipermarketów na jednym samochodzie. Powoduje to znaczne obniżenie kosztów dostawy, co przekłada się na zyski dla poszczególnych firm – mówi Anna Galas.

Outsourcing jest tańszy?

Outsourcing usług logistycznych w większości przypadków jest bardziej opłacalny od tworzenia własnego działu logistycznego w firmie. Branża RTV czy AGD, ze względu na swoją sezonowość, wymaga dużych nakładów inwestycyjnych nawet podczas mniejszego zainteresowania rynku. Korzystając z zewnętrznego operatora logistycznego, firma może efektywniej dysponować zasobami ludzkimi i finansowymi.ROHLIG SUUS Logistics SA (dawniej Rohlig Poland Sp. z o.o.)

ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno k. Warszawy

tel. +48 (22) 737 75 75, 212 15 75, fax + 48 (22) 737 75 00, 212 15 00

e-mail: office@suus.com, www.suus.com


Nasza działalność prowadzona jest według zasad określonych

przez Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, wydanie 2002.NIP: PL 1230993241, REGON: 015490202

KRS: 0000328793 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Kapitał zakładowy 693 000 PLN, Kapitał owy 2162 wpłacony 693 000 PLN


Our all transactions are subject

to the Polish General Forwarding Rules, operative from 2002.


: pub -> files
files -> Kendrick Lamar
files -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
files -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
files -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
files -> Identyfikator podatkowy
files -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
files -> A14 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu
files -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „
files -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
files -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna