Janusz korczak – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1988-2001Pobieranie 349.71 Kb.
Strona1/5
Data06.05.2016
Rozmiar349.71 Kb.
  1   2   3   4   5

Monika Stelmasiuk


bibl;iotekarka

SOSW Nr 1 im. J.Korczaka

26-110 Skarżysko-Kam

JANUSZ KORCZAK –

bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1988-2001

Wstęp


W roku 2002 przypada 60 rocznica śmierci Janusza Korczaka. „Do niezwykłej, fascynującej, charyzmatycznej a równocześnie skromnej postaci Janusza Korczaka – lekarza, pisarza, myśliciela, filozofa, uczonego, moralisty, pedagoga – wychowawcy (praktyka), dydaktyka, publicysty, poety, humorysty, fenomenu literackiej i społecznej aktywności wciąż powracamy. Silnie przemawia On do naszej wyobraźni. W jego wszechstronnej osobowości, iście renesansowej, zespoliło się harmonijnie kilka zawodów — wszystkie zwrócone ku człowiekowi, ze znamionami posłannictwa. O ciągłej obecności Korczaka wśród kolejnych pokoleń zadecydowała nie tylko Jego heroiczna śmierć, ale nade wszystko niezwykła troska o opuszczone dzieci żydowskie i polskie.”1 Janusz Korczak od dziesięciu lat jest patronem SOSW Nr 1 w Skarżysku-Kam., w którym jestem bibliotekarką. Zainteresowanie postacią Starego Doktora jest w naszym Ośrodku bardzo duże. Wyboru pozycji korczakowskich moi czytelnicy dokonują wykorzystując Bibliografię polską Janusz Korczak 1942-1987 2, której egzemplarz uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Korczakianum. Moje poszukiwania innych opracowań bibliograficznych wykazały, że istnieją ponadto :
  1. Kierczyńska O, Piętkowa A. : Ida Merżan o Januszu Korczaku , wykaz publikacji za lata 1937-1994 Maszynopis (110 s.) Adnot. Bibliogr. podm.-przedm. adnot. Ukł. dział., ok. 270 poz. Pr. dostępna w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej - Warszawa, pl. Krasińskich 3/5

  1. Korczak Janusz / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska. Dział Bibliograficzno-Informacyjny, Toruń . Kartoteka adnot. Piśm. pol., ok. 500 poz. Uzup. bieżąco.

  2. Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny / Janina Huppenthal. - Warszawa, 1978

  3. Dynkowski M.: Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) : (zestaw bibliograficzny). Łódź , 1993

  4. Lewin A. : Bibliografia prac Aleksandra Lewina o Januszu Korczaku (1946-1998) . W: Korczak znany i nieznany . A. Lewin, Warszawa, 1999 s. 519-531

Z tego przeglądu wynika, że brak jest powszechnie dostępnej całościowej bibliografii korczakowskiej obejmującej pozycje Korczaka i o Korczaku , które ukazały się po roku 1987.

Praca ta jest próbą zebrania pozycji korczakowskich zarówno Korczaka jak i o Korczaku, które ukazały się po 1987 roku. Ma ona ułatwić poszukiwania bibliograficzne nauczycielom SOSW Nr 1 w roku rocznicowym, w którym nasz Ośrodek obchodzi 30-lecie istnienia, 10-lecie nadania imienia i 60-lecie śmierci Janusza Korczaka.

Zamierzam także rozpropagować opracowane zestawienie wśród bibliotekarzy skarżyskich szkół i w ten sposób ułatwić zainteresowanym dotarcie do materiałów korczakowskich.
To zestawienie bibliograficzne jest zaczątkiem pracy, którą będę kontynuować gromadząc nowe informacje, poprawiając i uzupełniając już istniejące. Mam nadzieję, ze w ten sposób powstanie bardziej wyczerpująca bibliografia dająca orientację w rozległej twórczości Korczaka i jej recepcji po roku 1987.

Zasada opracowania bibliografii


Prezentowana bibliografia jest próbą ukazania materiałów obrazujących recepcję dorobku Janusza Korczaka w Polsce od roku 1988 (ostatnia opublikowana bibliografia obejmowała okres do 1987 roku).

Zebrane materiały podzielono na dwie zasadnicze części: bibliografię podmiotową (prace Janusza Korczaka) i bibliografię przedmiotową ( prace o Januszu Korczaku).

W obu częściach przyjęto układ chronologiczny. W obrębie daty rocznej podaje się najpierw wydawnictwa zwarte, potem zaś wydawnictwa rozproszone w książkach i czasopismach.

W części podmiotowej materiały grupowane są alfabetycznie według tytułów tekstów Korczaka, w części przedmiotowej zaś, według nazwiska autorów prac.

Opisu bibliograficznego dokonano zgodnie z normami, które stosuje się w bibliografiach. Jest to bibliografia rejestracyjna, jednak w niektórych przypadkach opisy bibliograficzne uzupełniono adnotacjami.Zawartość bibliografii

W części podmiotowej uwzględniono wznowienia książek Korczaka, przedruki publikacji czasopiśmienniczych oraz teksty niepublikowane za jego życia. W części przedmiotowej zamieszczono książki, fragmenty w książkach, artykuły w czasopismach poświęcone Korczakowi. Bibliografia ma charakter terytorialny. Obejmuje te prace Korczaka i o Korczaku, które ukazały się w Polsce (także opublikowane w języku obcym). Część podmiotowa liczy 43 pozycje bibliograficzne, w części przedmiotowej umieszczono 222 pozycje.Źródła bibliograficzne


W opracowaniu tego zestawienia oparto się na dostępnych źródłach Wykorzystano dostępne bieżące wydawnictwa bibliograficzne ukazujące się w Polsce. Punktem wyjścia tej bibliografii był Przewodnik bibliograficzny B N i Bibliografia Zawartości Czasopism. Korzystano z katalogów on-line polskich bibliotek akademickich , pedagogicznych i publicznych. Pomocne bardzo były :

Bazy Biblioteki Narodowej: Książki polskie od roku 1980 dostępna pod adresem internetowym : http://193.59.172.222/info/info01.htm, Artykuły z czasopism polskich od roku 1996 dostępna pod adresem internetowym http://193.59.172.222/info/info03.htm

Bibliograficzna Baza biograficzna WiMBP w Łodzi http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/bazy/

Materiały zaczerpnięte z tych źródeł stanowią podstawowy trzon bibliografii. Ponadto dokonano kwerendy wybranych czasopism : Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Biuletynu W Korczakowskim Kręgu. Uwzględniono wybrane niedrukowane prace magisterskie.

Kompletność materiałów

Nie było możliwe aby w tej bibliografii znalazły się wszystkie materiały korczakowskie z lat 1988 – 2002 Praca ta nie zawiera biogramów w popularnych wydawnictwach encyklopedycznych, krótkich omówień, anonsów wydawniczych książek Korczaka i o Korczaku, materiałów dotyczących spraw organizacyjnych ruchu korczakowskiego, tekstów Korczaka w podręcznikach szkolnych i pozycji do których nie miałam możliwości dotrzeć .

Pobieranie 349.71 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna