Janusz korczakPobieranie 19.94 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar19.94 Kb.
JANUSZ KORCZAK
zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy

w Katowicach Filii w Chorzowie
W 2012 roku przypada setna rocznica uruchomienia Domu Sierot – sierocińca dla dzieci założonego przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską oraz 70 lat od tragicznej śmierci Korczaka w obozie zagłady w Treblince.

W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka


DRUKI ZWARTE

 1. ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców / Mieczysław Łobocki. – Warszawa: WSiP, 1992. – s. 60 : Koncepcja Janusza Korczaka

 2. Czy Korczakowska pedeutologia może być aktualna w okresie transformacji? / Jadwiga Bińczycka // W: Rozwój nauczyciela w okresie transformacji / red. Włodzimierz Prokopiuk . – Białystok: Trans Humana, 1998. – s. 227 – 232

 3. Dziecko – po prostu człowiek. Dziecko nauczycielem człowieczeństwa / Stanisław Obirek // W: Prawo dziecka do zdrowia / red. Jadwiga Biczyńska. – Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2007. – s.53-60

 1. Janusz Korczak dzisiaj / Janusz Tarnowski . – Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1990

 2. Janusz Korczak jako lekarz/ Andrzej Jaczewski // W: Prawo dziecka do zdrowia/ red. Jadwiga Bińczycka . - Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2007. – s. 37-42

 3. Janusz Korczak jako pedolog. Prawo dziecka do zdrowia/ Michael Kirchner // W: Prawo dziecka do zdrowia/ red. Jadwiga Bińczycka . – Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2007. – s. 25 – 35

 4. Janusz Korczak o dziecku i jego zdrowiu / Marta Ciesielska // W: Prawo dziecka do zdrowia/ red. Jadwiga Bińczycka . – Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2007

 5. Janusz Korczak w świetle psychologii transpersonalnej / Marta Gołębiewska // W: Prawo dziecka do zdrowia/ red. Jadwiga Bińczycka . – Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2007. – s. 43 – 52

 6. Janusz Korczak – wolność wychowanie / Krystyna Ablewicz // W: Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej / red. Joanna Danielewska . – Kraków: Wydawnictwo UJ, 2001. – s. 15-24

 7. Janusz Korczak – wybitny myśliciel – humanista – lekarz i pedagog / Włodzimierz Goriszowski // W: Wczesna edukacja dziecka: stan obecny – perspektywy – potrzeby/ red. Józef Bałachowicz, Anna Kowalska. – Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP , 2006 . – s. 18 - 24

 8. Janusza Korczaka personalizm ponadwyznaniowy / Krystyna Ablewicz //W: Wychowanie na rozdrożu: personalistyczna filozofia wychowania/ red. Franciszek Adamski . – Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999. – s. 223 – 229

 9. . Korczak i rodzina / Jadwiga Bińczycka // W: Edukacja prorodzinna / red. Maria Chymuk, Danuta Topa. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2000 . – s. 95-101

 10. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak – Ronikier . – Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011

 11. Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin . – Warszawa: Agencja Edytorska „Ezop”, 1999

 12. Korczakowska pedagogika emancypacyjna / Jadwiga Bińczycka // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / red. Bogusław Śliwerski . – Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2001. – s. 609 – 615

 13. Korczakowskie dialogi / red. Jadwiga Bińczycka. – Warszawa: Wydawnictwo Żak, 1999

 14. Korczakowskie inspiracje … / Antonina Gurycka . – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR , 2002

 15. Literatura wartość dziecko / Bogusław Żurakowski. – Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1999. – s. 151-156: Królestwo dziecka

 16. Odkrywcy, nauczyciele i strażnicy praw dziecka /Barbara Smolińska – Theiss // W: Prawo dziecka do zdrowia/ red. Jadwiga Bińczycka . – Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2007. – s. 61 - 70

 17. Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej :(J. H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki) / Ireneusz Pyrzyk . – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek , 2003

 18. Problem wartości a moralne przesłanie pedagogiki Janusza Korczaka/ Joanna Keil // W: Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji / red. Urszula Ostrowska. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2002. – s. 215- 229

 19. Przesłanie Janusza Korczaka dla integrującej się Europy / Jadwiga Barańska// W:

Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. Zofia Krzysztoszek, Wiktor

Grabczuk . – Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004.

– s. 99- 104

23. Przymierze z dzieckiem / Józef Zbigniew Białek. – Kraków: Wydawnictwo BUS,

1994. – s. 37- 92: Idea służenia dziecku. Twórczość literacka Janusza Korczaka24. Samorządność w koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka / Antoni Gwizdak //

W: Dziecko w świecie szkoły: szkice o wychowaniu/ red. Bronisława Dymara . –

Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS , 1998 . – s. 166 - 168

25. Z Korczakiem w harcerstwo / Jerzy Zgodziński // W: Na tropach harcerskiej

metodyki. 100 lat harcerstwa polskiego. – Zielona Góra: Oficyna WydawniczaUniwersytetu Zielonogórskiego, 2011. – s. 99
DRUKI CIĄGŁE

 1. Aspekt pedagogiczny w pismach Korczaka z getta / Szewach Eden // „Nowe w Szkole” . – 1999/2000, nr 8, s. 2-5

 2. Co nam przekazał Janusz Korczak / Aleksander Lewin // „Ruch Pedagogiczny”. – 1998, nr 3-4, s.158-172

 3. Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? / Leszek Prorok // „Ruch Pedagogiczny”. – 1998, nr 3-4, s.145-157

 4. Czy szkoła jest przyjemna i pożyteczna? (na podstawie opowiadania Janusza Korczaka). Konspekt lekcji w klasie 5 [metoda dramy] // „Drama” . – 1992, nr 4, s. 17

 5. Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka: aspekt higieniczno – zdrowotny / Bożena Matyjas // „Nauczanie Początkowe: Kształcenie Zintegrowane” . – 2005/2006, nr 2, s. 16-20

 6. Dziecko jest jutrem: Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk /

„Wychowawca” . – 2007, nr 6, s. 20

 1. Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka / Jadwiga Kopczyńska – Sikorska // „Wychowanie w Przedszkolu” . – 1992, nr 6, s. 334-338

 2. Janusz Korczak a antypedagogika / Marzena Kostka, Danuta Słowicka // „Nowa Szkoła” . – 1992, nr 6, s. 367

 3. Janusz Korczak: portret polityczny / Wiesław Theiss // „Kwartalnik Pedagogiczny” . – 1994, nr 3, s. 43-55

 4. Janusz Korczak: współczesna opowieść / Bruno Bettelheim //„Ruch Pedagogiczny”. – 1998, nr 3-4, s.134 – 139

 5. Janusza Korczaka refleksje nad sobą / Barbara Puszkin // „Nowa Szkoła” . – 1992, nr 8, s.494-498

 6. Korczak – w 50 rocznicę śmierci / Wiesław Theiss // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” . – 1992, nr 4, s. 173-180

 7. Korczak a wychowanie dla pokoju / Bożena Wojnowska // „Ruch Pedagogiczny” . – 2001, nr 1 / 2, s. 100 - 107

 8. Korczak i Freinet – co ich łączy, a co różni? / Aleksander Lewin // „Nowa Szkoła” . – 1997, nr 2, s. 16-20

 9. Korczak o wychowaniu przedszkolnym / Edyta Wolter // „Wychowawca” . – 2004, nr 3, s. 16-17

 10. Korczakowski witraż dziecięcy / Jadwiga Bińczycka // „Chowanna” . – 2010, nr 1, s. 27 -38

 11. Korczakowskie dramaty / Bolesław Drukier // „Ruch Pedagogiczny”. – 1998, nr 3-4, s.124 – 133

 12. Korczakowskie wychowanie wychowawców / Jadwiga Bińczycka // „Nowa Szkoła” . – 1991, nr 9, s. 561-563

 13. 13. O Januszu Korczaku w 85 rocznicę założenia w Warszawie „Domu Sierot”/ Jadwiga Kopczyńska – Sikorska // „Wychowanie w Przedszkolu” . – 1998, nr 2, s. 100-103

 14. Pedagogika Janusza Korczaka / Zygmunt Bajorski // „Nowe w Szkole” . – 2002, nr 7/8, s. 35 – 40

 15. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze w placówkach opiekuńczych Korczaka / Bożena Matyjas // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” . – 1991, nr 3, s. 136-142

 16. Sam na sam ze Starym Doktorem – Januszem Korczakiem / Edwin P. Kulawiec // „Ruch Pedagogiczny”. – 1998, nr 3-4, s.116 – 123

 17. Symbole władzy w baśniach Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // „Guliwer” . – 2003, nr 2, s. 24 – 45

 18. Testament pedagogiczny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” . – 1993, nr 1, s. 32-36

 19. Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Ireneusz Pyrzyk // „Wychowanie na co dzień” . – 1995, nr 3, s. 10-12

 20. Tradycje korczakowskie w dziecięcej twórczości Joanny Papuzińskiej / Jolanta Szcześniak // „Guliwer”. – 2005, nr 3, s. 12 - 17

 21. W XXI wieku z pedagogiką Janusza Korczaka i Aleksandra Kamińskiego / Feliks Bocian // „Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne” . – 2006, nr 10, s. 22-29

 22. Wędrówka idei czy wzoru człowieczeństwa (Osobliwości recepcji spuścizny życiowej Janusza Korczaka) / Aleksander Lewin // „Kultura i Edukacja” . – 1995, nr 2, s. 8-21

 23. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” . – 2010, nr 3, s. 29 -40Pobieranie 19.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna