Jednostki terenowe wchodzące w skład Nadleśnictwa DuklaPobieranie 12.32 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.32 Kb.
Jednostki terenowe wchodzące w skład Nadleśnictwa Dukla:Nazwa leśnictwa

Imię i nazwisko leśniczego

Telefon kontaktowy

Iwonicz


mgr inż. Artur Zator

(013 ) 43 30 052

696 478 129Cergowa


inż. Adam Walczak

(013) 43 35 647

696 480 618Franków


Wiesław Prajsnar

(013 ) 43 31 496

602 354 073Folusz


Władysław Rączka

(013 ) 43 31 496

668 409 218Mszana


mgr inż. Piotr Miśkowiec

(013) 43 31 496

668 115 613Żmigród


Krzysztof Lenik

( 013 ) 43 35 647

606 387 980Barwinek


Edward Miśkowiec

668 110 536

Daliowa

Krzysztof Zawada

728 331 062


Kamionka

Grzegorz Boczar

728 331 064


Piotruś

Wiesław Rusinek

728 331 038


Zyndranowa

Jerzy Niemiec

(013) 43 30 816

728 331 061: bip
bip -> Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
bip -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna