Jezus chrystusPobieranie 79.51 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar79.51 Kb.

POLISH
POZDROWIENIE CHRZEŚCIJAŃSKIENIECH BĘDZIE POCHWALONY

JEZUS CHRYSTUS

  1. NA WIEKI WIEKÓW. AMENZNAK KRZYŻA

W IMIĘ + OJCA +SYNA I + DUCHA ŚWIĘTEGO

OJCZE NASZ, KTÓRY JEST W NIEBIE, ŚWIEĆ SIĘ IMIĘ TWOJE, BĄDŻ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK IN NA ZIEMI. CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ. ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAKO I MY OD-

PUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM, I NIE WÓDŻ NAS NA POKUSZENIE, ALE NAS ZBAW

ODE ZŁEGO. AMEN

____________________________________________________________________________________________________________
ZDROWAŚ MARYJO, ŁASKI PEŁNA, PAN Z TOBĄ, BŁOGOSŁAWIONA TY MIĘDZY NIEWIASTAMI I BŁOGOSŁAWIONY OWOC ŻYWOTA TWOJEGO JEZUS. SWIĘTA MARYJO MATKO BOŻA, MÓDL SIĘ ZA NAMI GRESZNYMI TERAZ I W GODZINE ŚMIERCI NASZEJ. AMEN.
ENGLISH

___________________________ENGLISH SALUTATION

PRAISED BY JESUS CHRIST

R. NOW AND FOREVER

THE SIGN OF THE CROSS

IN THE NAME + OF THE FATHER + THE SON

AND THE HOLY SPIRIT.


OUR FATHER, WHO ART IN HEAVEN, HALLOWED BE THY NAME; THY KINGDOM COME, THEY WILL BE DONE ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN. GIVE US THIS DAY OUR DAILY BREAD; AND FORGIVE US OUR TRESPASSES AS WE FORGIVE THOSE WHO TRESPASS AGAINST US, AND LEAD US NOT INTO TEMPTATION; BUT DELIVER US FROM EVIL. AMEN

HAIL MARY, FULL OF GRACE, THE LORD IS WITH YOU. BLESSED ARE YOU AMONG WOMEN AND BLESSED IS THE FRUIT OF THY WOMB, JSESUS. HOLY MARY, MOTHER OF GOD, PRAY FOR US SINNERS, NOW AND AT THE HOUR OF OUR DEATH. AMEN.SKŁAD APOSTOLSKI
WIERZĘ W BOGA, OJCA WSZECHMOGĄCEGO, STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI. I W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA JEGO JEDYNEGO, PANA NASZEGO, KTÓRY SIĘ POCZĄŁ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY; UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM, UKRZYŻOWAN, UMARŁ I POGRZEBION; ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ, TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ; WSTĄPIŁ NA NIEBIOSA, SIEDZI PO PRAWICY BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO; STAMTĄD PRZYJDZIE SĘDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH. WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO; ŚWIĘTY KOŚCIÓL POWSZECHNY, ŚWIĘTYCH OBCOWANIE; GRZECHÓW ODPUSZCZENIE; CIAŁA ZMARTWYCHSTANIE; ŻYWOT WIECZNY. AMEN.THE APOSTLES’ CREED
I BELIEVE IN GOD, THE FATHER ALMIGHTY, CREATOR OF HEAVEN AND EARTH; AND IN JESUS CHRIST, HIS ONLY SON, OUR LORD; WHO WAS CONCEIVED BY THE HOLY SPIRIT, BORN OF THE VIRGIN MARY, SUFFERED UNDER PONTIUS PILATE, WAS CRUCIFIED, DIED AND WAS BURIED. HE DESCENDED INTO HELL; THE THIRD DAY HE ROSE AGAIN FROM THE DEAD; HE ASCENDED INTO HEAVEN; SITS AT THE RIGHT HAND OF GOD, THE ALMIGHTY, FROM THENCE HE SHALL COME TO JUDGE THE LIVING AND THE DEAD. I BELIEVE IN THE HOLY SPIRIT, THE HOLY CATHOLIC CHURCH, THE COMMUNION OF SAINTS, THE FORGIVENESS OF SINS, THE RESURRECTION OF THE BODY, AND LIVE EVERLASTING. AMEN


CREDO MSZALNE WYZNANIE WIARY

NICEJSKO KONSTANTYNOPOLTAŃSKIE

WIERZĘ W JEDNEGO BOGA, OJCA WSZECHMOGĄCEGO, STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI, WSZYSTKICH RZECZY WIDZIALNYCH I NIEWI-WIDZIALNYCH. I W JEDNEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO, KTÓRY Z OJCA JEST ZRODZONY PRZED WSZYSTKIMI WIEKAMI. BÓG Z BOGA, ŚWIATWOŚĆ ZE ŚWIATŁOŚĆI. BÓG PRAWDZIWY Z BOGA PRAWDZIWEGO. ZRODZONY, NIE STWORZONY, WSPÓŁISTOTNY OJCU, Z PRZEZ NIEGO WSZYSTKO SIĘ STAO. ON TO DLA NAS, LUDZI, I DLA NASZEGO ZBAWIENIA ZSTĄPIŁ Z NIEBA I ZA SPRAWĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZYJĄŁ CIAŁO Z MARYI DZIEWICY, I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM. UKRZYŻOWANY RÓWNIEŻ ZA NAS, POD PONCJUSZEM PIŁATEM ZOSTAŁ UMĘCZONY I POGRZEBANY. I ZMARTWYCHWSTAŁ DNIA TRZECIEGO, JAK OZNAMIA PISMO. I WSTĄPIŁ DO NIEBA I SIEDZI PO PRAWICY OJCA. I POWTÓRNIE PRZYJDZIE W CHWALE SĄDZIĆ ŻYWYCH I

UMARŁYCH: A KRÓLESTWO JEGO NIE BĘDZIE KOŃCA. WIERZĘ W DUCHA SWIĘTEGO, PANA I OŻYWICIELA, KTÓRY OD OJCA I SYNA POCHODZI. KTÓRY Z OJCEM I SYNEM WSPÓLNIE ODBIERA UWIELBIENIE I CHWAŁĘ; KTÓRY MÓWIŁ PRZEZ PROROKÓW. WIERZĘ W JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY KOŚCIÓŁ. WYSNAJĘ JEDEN CHRZEST NA ODPUSZCZNIE GRZECHÓW. I OCZEKUJĘ WKRZESZENIA UMARŁYCH. I ŻYCIA WIECNEGO W PRZYSZŁYM ŚWIECIE. AMEN.


ROMAN MISSAL

(NICENE-CONSTANTIOPOLITAN) CREED
WE BELIEVE IN ONE GOD, THE FATHER, THE ALMIGHTY, MAKER OF HEAVEN AND EARTH, OF ALL THAT IS SEEN AND UNSEEN. WE BELIEVE IN ONE LORD, JESUS CHRIST, THE ONLY SON OF GOD, ETERNALLY BEGOTTEN OF THE FATHER, GOD FROM GOD, LIGHT FROM LIGHT, TRUE GOD FROM TRUE GOD, BEGOTTEN NOT MADE, ONE IN BEING WITH THE FATHER. THROUGH HIM ALL THINGS WERE MADE. FOR US MEN AND FOR OUR SALVATION HE CAME DOWN FROM HEAVEN; BY THE POWER OF THE HOLY SPIRIT HE WAS BORN OF THE VIRGIN MARY, AND BECAME MAN. FOR OUR SAKE HE WAS CRUCIFIED UNDER PONTIUS PILATE; HE SUFFERED, DIED, AND WAS BURIED. ON THE THIRD DAY HE ROSE AGAIN IN FULFILLMENT OF THE SCRIPTURES; HE ASCENDED INTO HEAEN AND IS SEATED AT THE RIGHT HAND OF THE FATHER. AND HE SHALL COME AGAIN IN GLORY TO JUDGE BOTH THE QUICK AND THE DEAD, WHOSE KINGDOM SHALL HAVE NO END. AND WE BELIEVE IN THE HOLY SPIRIT, THE LORD AND GIVER OF LIFE, WHO PROCEEDS FROM THE FATHER AND THE SON, WHO WITH THE FATHER AND THE SON TOGETHER IS WORSHIPPED AND GLORIFIED

WHO SPOKE THROUGH THE PROPHETS AND WE BELIEVE ONE HOLY CATHOLIC AND APOSTOLIC CHURCH. WE ACKNOWLEDGE ONE BAPTISM FOR THE REMISSION OF SINS. AND WE LOOK OFR THE RESURRECTION OF THE DEAD, AND THE LIFE TO COME. AMEN.
SOUL OF CHRIST, SANCTIFY ME.

BODY OF CHRIST SAVE ME.

BLOOD OF CHRIST, INEBRATE ME.

WATER FROM THE CHRIST'S SIDE, WASH ME.

PASSION OF CHRIST, STRENGTHEN ME.

O GOOD JESUS, HEAR ME.

WITHIN YOUR WOUONDS, HIDE ME.

SEPARATED FROM YOU LET ME NEVFER BE.

FROM THE MALIGNANT ENEMY, DEFEND ME

AT THE HOUR OF DEATH, CALL ME.

TO COME TO YOU, BID ME,

THAT I MAY PRAISE YOU IN THE COMPANY

OF YOUR SAINTS, FOR ALL ETERNITY. AMEN
COME AGAIN IN GLORY TO JUDGE THE LIVING AND THE DEAD, AND HIS KINGDOM WILL HAVE NO END. WE BELIEVE IN THE HOLY SPIRIT, THE LORD, THE GIVER OF LIFE, WHO PROCEEDS FROM THE FATHER AND THE SON. WITH THE FATHER AND THE SON, HE IS WORSHIPED AND GLORIFIED. HE HAS SPOKEN THROUGH THE PROPHETS. WE BELIEVE IN ONE HOLY CATHOLIC AND APOSTOLIC CHURCH. WE ACKNOWLEDGE ONE BAPTISM FOR THE FORGIVENESS OF SINS. WE LOOK FOR THE RESURRECTION OF THE DEAD, AND THE LIFE OF THE WORLD TO COME. AMEN

O MY JESUS, FORGIVE US OUR SINS. SAVE US FROM THE FIRES OF HELL. LEAD ALL SOULS TO HEAVEN, ESPECIALLYI THOSE IN MOST NEED OF THY MERCY


DUSZO CHRYSTUSOWA, UŚWIĘĆ MNIE.CIAŁO CRYSTUSOWA, NAPÓJ MNIE.KREW CHREYSTUSOWA, NAPÓJ MNIEWODO Z BOKU CHRYSTUSA, OBMYJ MNIE MĘKO CHRYSTUSOWA, POKRZEP MNIEO DOBRY JEZU, WYSŁUCHAJ MNIE.W GODZINĘ MEJ ŚMIERCI WEZWIJ MNIEW RANACH SWOICH UKRYJ MNE.NIE DOPUŚĆ ME ODDALIĆ SIĘ OD CIEBIE.OD ZŁEGO DUCHA BROŃ MNIE.I KAŻ MI PRZYJŚĆ DO SIEBIE,ABYM Z ŚWIĘTYMI TWYMI CHWALI l CIĘNA WIEKI WIEKÓW. AMEN


PRZYJDŹ DUCHU SWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA SWYCH WIERNYCH I OGIEŃ MI-ŁOŚĆI SWOJEJ W NICH ZAPAL.
V. ZEŚLIJ DUCHA SWEGO A POWSTA -

NIE ŻYCIE.
R. I ODNOWISZ OBLICZE ZIEMI.COME HOLY SPIRIT, FILL THE HEARTS

OF YOUR FAITHFUL AND ENKINDLE IN THEM THE FIRE OF THY LOVE.
V. SEND FORTH THY SPIRIT
R. AND RENEW THE FACE OF THE EARTH


AKTY UWIELBIENIA
NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY

NIECH B/EDZIE UWIELBIONE ŚWIĘTE IMIĘ JEGO

NIECH BĘDZIE UWIELBIONY JEZUS CHRYSTUS, PRAWDZIWY BÓG I PRAWDZIWY CZŁOWIEK

NIECH BĘDZIE UWIELBIONE IMIĘ JEZUSOWE.

NIECH BĘDZIE UWIELBIONE NAJŚW. SERCE JEZUSOWE.

NIECH B,ĘDZIE UWIELBIONA NAJDROŻSZA KREW JEZUSOWA

NIECH BĘDZIE UWIELBIONY PAN W NAJŚWIĘTSZYM SACRMENCIE OŁTARZA

NIECH BĘDZIE UWIELBIONY DUCH ŚW. POCISZYCIEL

NIECH BĘDZIE POCHWALONA NAJŚW. PANNA MARYJA

NIECH BĘDZIE POCHWALONE JEJ ŚWIĘTE I NIEPOKALANE POCZĘCIE

NIECH BĘDZIE POCHWALONE JEJ CHWALEBNE WNIEBOWZIĘCIE.

NIECH BĘDZIE POCHWALONE IMIĘ MARYI, DZIEWICY I MATKI.

NIECH BĘDZIE POCHWALONY ŚWIĘTY JÓZEF, JEJ PRZECZYSTY OBLUBIENIEC.

NIECH BĘDZIE UWIELBIONY BÓG W SWOICH ANIOŁACH I SWOICH I SWOICH ŚWIĘTYCH.


DIVINE PRAISES

BLESSED BE GOD.

BLESSED BE HIS HOLY NAME.

BLESSED BE JESUS CHRIST, TRUE

GOD AND TRUE MAN.

BLESSED BE THE NAME OF JESUS

BLESSED BY HIS MOST SACRED HEART.

BLESSED BE HIS MOST PRECIOUS

BLOOD.

BLESSED BE JESUS IN THE MOST

HOLY SACRAMENT OF THE ALTAR.

BLESSED BE THE HOLY SPIRIT, THE PARACLETE.

BLESSED BE THE GREAT MOTHER OF

GOD, MARY MOST HOLY.

BLESSED BE HER HOLY AND IMMACU-

LATE CONCEPTION.

BLESSED BE HER GLORIOUS ASSUMP-

TION.

BLESSED BE THE NAME OF MARY,

VIRGIN AND MOTHER.

BLESSED BE ST. JOSEPH HER MOST

CHASTE SPOUS.

BLESSED BE GOD IN HIS ANGELS AND

HIS SAINTS.
PRZYJDŹ DUCHU SWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA SWYCH WIERNYCH I OGIEŃ MIŁOŚĆI SWOJEJ W NICH ZAPAL.
V. ZEŚLIJ DUCHA SWEGO A POWSTANIE

ŻYCIE.

R. I ODNOWISZ OBLICZE ZIEMI.


COME HOLY SPIRIT, FILL THE HEARTS

OF YOUR FAITHFUL AND ENKINDLE IN THEM THE FIRE OF THY LOVE.
V. SEND FORTH THY SPIRIT
R. AND RENEW THE FACE OF THE EARTH


AKTY UWIELBIENIA
NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY
NIECH BĘDZIE UWIELBIONE ŚWIĘTE IMIĘ JEGO
NIECH BĘDZIE UWIELBIONY JEZUS CHRYSTUS, PRAWEZIWY BÓG I PRAWDZIWY CZŁOWIEK
NIECH BĘDZIE UWIELBIONE IMIĘ JEZUSOWE.
NIECH BĘDZIE UWIELBIONE NAJŚW. SERCE JEZUSOWE
NIECH BĘDZIE UWIELBIONA NAJDROŻSZA KREW JEZUSOWA
NIECH BĘDZIE UWIELBIONY PAN W NAJŚWIĘTSZYM SACRMENCIE OŁTARZA.
NIECH BĘDZIE UWIELBIONY DUCH ŚW. POCISZYCIEL
NIECH BĘDZIE POCHWALONA NAJŚW. PANNA MARYJA
NIECH BĘDZIE POCHWALONE JEJ ŚWIĘTE I NIEPOKALANE POCZĘCIENIE
NIECH BDZIE POCHWALONE JEJ CHWALEBNE WNIEBOWZIIENCIE
NIECH BEDZIE POCHWALONE IMIE MARYI DZIEWICY I MATKI.
NIECH BĘDZIE POCHWALONY ŚWIĘTY JÓZEF, JEJ PRZECZYSTY OBLU- BIENIEC.
NIECH BĘDZIE UWIELBIONY BÓG W SWOICH ANIOŁACH I SWOICH ŚWIĘTYCH.DIVINE PRAISES
BLESSED BE GOD.
BLESSED BE HIS HOLY NAME.
BLESSED BE JESUS CHRIST, TRUE

GOD AND TRUE MAN.
BLESSED BE THE NAME OF JESUS
BLESSED BY HIS MOST SACRED HEART.
BLESSED BE HIS MOST PRECIOUS

BLOOD.
BLESSED BE JESUS IN THE MOST

HOLY SACRAMENT OF THE ALTAR.
BLESSED BE THE HOLY SPIRIT, THE PARACLETE.
BLESSED BE THE GREAT MOTHER OF

GOD, MARY MOST HOLY.
BLESSED BE HER HOLY AND IMMACU-

LATE CONCEPTION.
BLESSED BE HER GLORIOUS ASSUMP-

TION.
BLESSED BE THE NAME OF MARY,

VIRGIN AND MOTHER.
BLESSED BE ST. JOSEPH HER MOST

CHASTE SPOUSE

.

BLESSED BE GOD IN HIS ANGELS AND

HIS SAINTS.

POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ, ŚWI,ETA BOŻA RODZICIELKO, NASZYMI PROŚBAMI RACZ NIE GARDZIĆ W POTRZEBACH NASZYCH, ALE OD WSZELAKICH ZŁYCH PRZYGÓD RACZ NAS ZAWSZE WYBAWIAĆ, PANNO CHWALEBNA I BŁOGOSŁAWIONA

_** (PROŚBY)

O PANI NASZA, ORĘDOWNICZKO NASZA POŚREDNICZKO NASZA, POCIESZYCIELKO NASZA Z SYNEM SWOIM NASPOJEDNAJ, SYNOWI SWOJEMU NAS PLECAJ, SWOJEMU SYNOWI NAS ODDA-WAJ.


WE FLY TO YOUR PATRONAGE, O HOLY

MOTHER OF GOD; DESPISE NOT OUR

PETITIONS IN OUR NECESSITIES, BUT

DELIVER US ALWAYS FROM ALL DAN-

GERS, O GLORIOUS AND BLESSED

VIRGIN _**_ (PETITIONS)

OUR LADY, OUR PATRONESS, OUR MEDIATRIX, OUR JOY! RECONCILE US

TO YOUR SON, COMMEND US TO YOUR SON, PRESENT US TO YOUR SON.MEMORARE
POMNIJ, O NAJŚWIĘTSZA PANNO MARYJO, ŻE NIGDY NIE SŁYSZANO, ABYŚ OPUŚCIŁA TEGO, KTO SIĘ DOCIEBIE O PRZYCZYNĘ PROSI. TĄ UFNO-ŚCIĄ OŻYWIONY, DO CIEBIE O PANNONAD PANNAMI I MATKO, BIEGNĘ DO CIEBIE PRZYCHODZĘ PRZED TOBĄ JAKOGRZEŚNIK PŁACZĄCY STAJĘ. O MATKOSŁOWA, RACZ NIE TAQRDZIĆ SŁOWAMI MOIMI, ALE USŁYSZ JE ŁASKAWIE I WYSŁUCHAJ. AMEN.MEMORARE
POMNIJ, O NAJŚWIĘTSZA PANNOMARYJO, ŻE NIGDY NIE SŁYSZANO,ABYŚ OPUŚCIŁA TEGO, KTO SIĘ DO CIEBIE UCIEKA, TWEJ POMOCY WZYWA,CIEBIE O PRZYCZYNĘ PROSI. TĄ UFNO-ŚCIĄ OŻYWIONY, DO CIEBIE, O PANNONAD PANNAMI I MATKO, BIEGNĘ, DO CIEBIE PRZYCHODZĘ, PRZED TOBĄ JAKO RZESZNIK PŁACZĄCY STAJĘ. OMATKO SŁOWA, RACZ NIE GARDZI SŁOWANI MOIMI, ALE USŁYSZ JE ŁASKAWIE I WYSŁUCHAJ. AMENWITAJ KRÓLOWA, MATKMIŁOSIER-DZIA, ŻYCIE, SŁODYCZY I NADZIEJO NASZA, WITAJ! DO CIEBIE WOŁAMY WYGNAŃCY EWY; DO CIEBIE WZDY-CHAMY JĘCZĄC I PŁACZĄC NA TYM ŁEZ PADOLE.

PRZETO,ORĘDOWNICZKO NASZA, ONE MIŁOSIERNE OCZY TWOJE NA NAS ZWRÓĆ, A JEZUSA BŁOGOSŁAWIONY OWOC ŻYWOTA TWOJEGO, PO TYM WYGNANIU NAM OKAŻ. O ŁASKAWA, O LITOŚCIWA, O SŁODKA PANNO MARYJO!HAIL, HOLY QUEEN, MOTHER OF MERCY OUR LIFE, OUR SWEETNESS AND OUR HOPE. TO YOU DO WE CRY POOR BA-NISHED CHILDREN OF EVE. TO YOU DO WE SEND UP OUR SIGHS, MOURNING AND WEEPING IN THIS VALLEY OF TEARS. TURN THEN, MOST GRACIOUS ADVOCATE, YOUR EYES OF MERCY TO-WARD US. AND AFTER THIS OUR EXILE SHOW UNTO US THE BLESSED FRUITOF YOUR WOMB, JESUS. O CLEMENTO LOVING, O SWEET VIRGIN MARY.

AKT ŻALU
ACH, ŻAŁUJĘ ZA ME ZŁOŚCI. JEDYNIE DLA TWEJ MIŁOŚCI BĄDŹ MIŁOŚCIW BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEMU DO POPRAWY DĄŻĄCEMU.


ACT OF CONTRITION

O MY GOD, I REPENT WITH MY WHOLE HEART OF ALL MY SINS, AND I DETEST THEM, BECAUSE I HAVE DESERVED THE LOSS OF HEAVEN AND THE PAINS OF HELL, BUT MOST OF ALL BECAUSE I HAVE OFFENDED YOU INFINITE GOODNESS. I FIRMLY RESOLVE WITH THE HELP OF YOUR GRACE, WHICH I PRAY YOU TO GRANT ME NOW AND ALWAYS, TO DO PENANCE AND RATHER TO DIE THAN OFFEND YOU AGAIN. I PROPOSE ALSO TO RECEIVE THE HOLY SACRAMENTS DURING MY LIFE AND MY DEATH.
DZIESIĘĆ PRZYKAZAN BOŻYCH

(POR. Wj 20, 2-17; Pwt 5. 6-21; Mt 19, 16-21; Mt 19, 1621)
JAM JESTPAN, BÓG TWOJ, KTORYM CIĘ WYWOLIŁZ ZIEMI EGIPSKIEJ, Z DOMU NIEWOLI .

1 „NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ”

2. „NIE BĘDZIESZ BRAŁIMIENIA PANA BOGA SWEGO NA

DAREMNO.”

3. ”PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIECIŁ.”

4. „CZCIJ OJCA I MATKĘ SWOJĄ”

5. „NIE ZABIJAJ.”

6. „NIE CUDZOŁÓŻ.”

7 . NIE KRADNIJ.”

8. „NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU.”

9. „NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŻNIEGOSWEGO.”

10. „NIE POŻĄDAJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST.”


THE TEN COMMANDMENTS

(CF” EX 20:2-17, DEUT 5:6-21; MT. 19:16-21) 1
I AM THE LORD YOUR GOD”„YOU SHALL NOT HAVE STRANGE GODS BEFORE ME”
YOU SHALL NOT TAKE THE NAME OF THE NOR YOUR GOD IN VAIN.”
REMEMBER TO KEEP HOLY THE LORD’S DAY,”
HONOR YOUR FATHER AND YOUR MOTHER.”
YOU SHALL NOT KILL”
YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY”
YOU SHALL NOT STEAL”
YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS AGAINST YOUR NEIGHBOR.
YOU SHALL NOT COVET YOUR NEIGHBOR’S WIFE.”
YOU SHALL NOT COVET YOUR NEIGHBOR'S GOODS.”


PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UIMYSŁEM, A SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO.


COMMANDMENT OF LOVE
YOU SHALL LOVE THE LORD, YOUR GOD, WITH ALL YOUR HEART, WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND AND YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.

(Cf Mt 22:37-39)MODLITWA DO MICHAŁA ARCHANIOŁA
ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE, BROŃ NAS W WALCE. PRZECIW NIEGODZIWOŚCI I ZADZDZKOM ZŁEGO DUCHA BĄDŹ OBRONĄ. NIECH GO BÓG POSKROMI, KORNIE BŁAGAMY, A TY, KŚIĄ.ZE ZASTĘPÓW NIEBIESKICH MOCĄ BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA SZATANA I INNE DUCHY ZŁE, KTÓRE NA ZGŁUBĘ DUSZ KRĄŻĄ PO ŚWIECIE. AMEN.PRAYER TO ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL, DEFEND US IN BATTLE. BE OUR PROTECTION AGAINST THE WICKEDNESS AND SNARES OF THE DEVIL. MAY GOD REBUKE HIM, WE HUMBLY PRAY. AND DO YOU, O PRINCE OF HEAVENLY HOST, BY THE DIVINE POSER OF GOD, CAST INTO HELL SATAN AND ALL THE EVIL SPIRITS WHO WNADER ABOUT THE WORLD SEEKING THE RUIN OF SOULS. AMEN.


ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ
TY ZAWSZE PRZY MNIE STÓJ.RANO, WIECZÓR WE DNIE, W NOCYBĄDZ MI ZAWSZE KU POMOCY,BROŃ MIE OD WSZELKIEGO ZŁEGOI DOPROWADŻ MNIE DO ŻYWOTA WIECZNEGO. AMEN


ANGEL OF GOD, MY GUARDIAN DEAR

TO WHOM GOD’S LOVE COMMITS ME HERE, EVER THID DAY (NIGHT) BE AT MY SIDE, TO LIGHT AND GUARD, TO RULE AND GUIDE. AMEN


MODLITWA ZA OJCA ŚWIĘTEGO

MÓDLMY SIĘ ZA NAMIESTNIKA CHRYSTUSOWEGO BENEDIKTA XVI. NIECH GO PAN ZACHOWA, NIECH GO DARZY ZDROWIEM, NIECH GO ŁASKĄSWOJĄ USZCZĘŚLIWIA NA WIEKI I NIECH GO NIE PODDAJE NA WOLĘ NIEPRZYJACIÓŁ JEGO. AMENPRAYER FOR THE HOLY FATHER

LET US PRAY FOR OUR HOLY FATHER, BENEDICT XVI. MAY THE LORD PRESERVE HIM AND GIVE HIM LIFE AND MAKE HIM BLESSED UPON EARTH, AND DELIVER HIM NOT UP TO THE WILL OF HIS ENEMIES. AMEN.


MODLITWA PRZED I PO POSILKU
PRZED: POBŁOGOSŁAW PANI BOŻE NAS I TE DARY, KTÓRE Z TWOJEJ OPATRZ-NOŚCI SPOŻYWAĆ MAMY. PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO. AMEN.PO: DZIĘKUJEMY CI, PANIE BOŻE ZAWSZYSTKIE DOBRODZIEJSWA TWOJE, KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.


GRACE BEFORE AND AFTER MEALS
BEFORE: BLESS US, O LORD, AND THESE THY GIFTS WHICH WE ARE ABOUT TO RECEIVE FROM THEY BOUNTY, THROUGH CHRIST OUR LORD.
AFTER: WE GIVE THEE THANKS FOR ALL THY BENERFITS, O ALMIGHTY GOD, WHO LIVES AND REIGNS WORLD WTH-

OUT END AMEN.ZA ZMARŁYCH

WIECZNIY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NICHAJ IM ŚWIECI. NIECH ODPOCZY- WAJĄ W POKOJU. AMENFOR THE DECEASED

ETERNAL REST, GRANT TO THEM LORD, AND LET PERPETUAL LIGHT SHINE UPON THEM. MAY THEY REST IN PEACE. AMENMODLITWA SLUŻBY LITURGICZNEJ

  • PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄOTO ZA CHWILĘ PRZYSTĄPIE DO OŁTARZA BOŻEGO, DO BOGA, KTÓRY ROZWESELA ŻYCIE MOJE, DO ŚWIĘTEJ PRZYSTĘPUPJE SŁUŻBY. CHCĘ JĄ DOBRZE PEŁNIĆ. PROSZĘ CIĘ PANIE JEZU O ŁASKĘ SKUPIENIA, BY MYŚLI MOJE BYŁY PRZY TOBIE, BY OCZY MOJE BYŁY ZWRÓCONE NA OŁTAŻ, A SERCE MOJE ODDANE TYLKO TOBIE.

AMEN
PRAYERS OF ALTAR SERVERS

- BEFORE MASS:

V. IN THE NAME OF THE FATHER, AND

OF THE SON, AND OF THE HOLY

SPIRIT.

R. AMEN
I WILL GO TO THE ALTAR OF GOD, TO GOD WHO GIVES JOY TO MY LIFE. O GOD, YOU HAVE GRACIOIUSLY CALLED ME TO SERVE YOU UPON YOUR ALTAR. HELP ME TO MODEL MY SERVICE ON JESUS CHRIST YOUR SON. MAY ALL WHO OFFER THIS MASS BECOME ONE WITH HIM, A LIVIANG SACRIFICE TO YOU. THROUGH CHRIST OUR LORD AMEN.


Pobieranie 79.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna