Jurewicz Tadeusz Przewodniczący (Prezes) mgr Zbigniew Chabasiewicz Wiceprezes Olbert Zbigniew Sekretarz mgr Zdzisław Konieczny Skarbnik mgr Felczyński Zygmunt referatPobieranie 36.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar36.16 Kb.
RodzajReferat
Władze statutowe Towarzystwa Upiększania Miasta w latach 1957 – 1974

I Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w latach 1974 -2003 2003
Kadencja I 20.III.1957- 10.II.1958

(uchwalenie Statutu, wybór władz, uchwalenie programu)


mgr Zbigniew Chabasiewicz Przewodniczący (Prezes)

inż. Tadeusz Gibalewicz Sekretarz

dr Kazimierz Arłamowski Skarbnik

Członkowie Zarządu;

Horwatowa

Dr J.Dobrzński

Tadeusz Jurewicz

mgr Zdzisław Konieczny

Olbert redaktor

Inż. Włodzimierz Pisz

Jakub WillnerKadencja II 10.II.1958 – 24.V.1959
Jurewicz Tadeusz Przewodniczący (Prezes)

mgr Zbigniew Chabasiewicz Wiceprezes

Olbert Zbigniew Sekretarz

mgr Zdzisław Konieczny Skarbnik

mgr Felczyński Zygmunt Referat propagandy

Członkowie Zarządu;

dr Kazimierz Arłamowski

inż. Włodzimierz Pisz

Michał Markowicz

inż. Tadeusz Grochowski

Tyliński
Zarząd Towarzystwa z roku 1962


Tadeusz Jurewicz Prezes

mgr Zbigniew Chabasiewicz Wiceprezes

mgr Zygmunt Felczyński Sekretarz

Zygmunt Kobzar SkarbnikCzłonkowie Zarządu;

inż. Arch. Bogusław Gębarowicz

mgr Zdzisław Konieczny

inż. Tadeusz Grochowski

Zbigniew Olbert

Michał Markowicz

Jan Rożański

Kadencja obejmująca rok 1964
Tadeusz Jurewicz Prezes

mgr Zbigniew Chabasiewicz Wiceprezes

mgr Zygmunt Felczyński Sekretarz

Zygmunt Kobzar SkarbnikCzłonkowie Zarządu;

Maria Cierpiałowa

Inż. arch. Bogusłąw Gębarowicz (do II.1964 r.)

mgr Anatol Górnicki

inż. Tadeusz Grochowska

mgr Zdzisław Konieczny

Michał Markowicz.

(31.XII. 1965 r. Towarzystwo liczyło 330 członków indywidualnych i 3 zbiorowych RZZ PZZ; SPH WZSP; WPHAGD.

31.XII.1966 – członków zwyczajnych było 323 i 1 zbiorowy.
Kadencja obejmująca rok 1969
Tadeusz Jurewicz Prezes

mgr Zygmunt Felczyński Sekretarz

Kobzar Zygmunt Skarbnik

Członkowie Zarządu;

mgr Anatol Górnicki

inż. Tadeusz Grochowski

mgr Zdzisław Konieczny

Michał Markowicz

Ryszard Jóźwik


Z dokumentów Towarzystwa wynika, że pracami jego kierował od 1958 roku aż do swojej śmierci w 1972 r. Tadeusz Jurewicz.
Skład Zarządu Towarzystwa do Walnego Zebrania w 1974
mgr Anatol Górnicki p.o. Prezesa

mgr Zygmunt Felczyński Sekretarz

Zygmunt Kobzar Skarbnik

Członkowie Zarządu;

mgr Zdzisław Konieczny

Michał Markowicz

Ryszard Jóźwik


( W latach 1964 – 1972 z Zarządu odeszli; Tadeusz Jurewicz zm. w 1972 r. Tadeusz Grochowski zm. w 1970 r.; Józef Śliwa zm. w 1969 r.; Tadeusz Zajdel zm. w 1968 r.; Maria Cierpiałowa zm. w 1964 r.; w 1974 r. TUM liczył 181 członków.)


Na walnym Zebraniu w dniu 9 czerwca 1974 r. dokonano zmiany nazwy Towarzystwa oraz jego Statutu. Inicjator zmian inż. arch. Bogusław Gębarowicz
I kadencja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

9.VI.1974 – 1977
Inż. arch. Bogusław Gębarowicz Przewodniczący (Prezes)

mgr inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

mgr Zofia Błachut Sekretarz

Jan Rożański p.o. SkarbnikaCzłonkowie Zarządu;

Julian Opryszko

Ernest Pauk

mgr inż. Roman Szarek

mgr Ryszard Stączek

Kadencja 1977 – 1980
(Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w 1979 r.)
Inż. Arch. Bogusław Gębarowicz Prezes

mgr. Inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

mgr Zofia Błachut Sekretarz

Jan Rożański SkarbnikCzłonkowie Zarządu;

mgr Andrzej Wojciechowski

mgr inż Roman Szarek

Julian Opryszko

mgr Adam Chudzikiewicz

mgr Ryszard Stączek


Kadencja 6.VI.1980 – 1984

(uchwalenie nowego Statutu, wybór władz, uchwalenie programu)


Prezydium Zarządu Głównego

Inż. arch Bogusław Gębarowicz Przewodniczący (Prezes)

mgr inż. Leszek Leszczyński I z-ca Przew.

mgr Andrzej Milan II z-ca Przew.

mgr Bronisław Majgier Sekretarz

Jan Rożański Skarbnik

Julian Opryszko Członek Prezydium

mgr inż. Roman Szarek Członek Prezydium

mgr Zbigniew Chabasiewicz Członek Prezydium

Członkowie Zarządu Głównego

mgr inż. Mariusz Kościelny

mgr inż. Wiesław Cichocki

mgr Zbigniew Banaś

dr Zdzisław Konieczny

mgr Leonard Czajka

mgr inż. Marian Gdula

mgr inż. Witold Sądej
Zarząd komisaryczny 1985/1986
mgr Zbigniew Chabasiewicz Komisarz Towarzystwa
Kadencja 12.IV.1986 - 3.XI.1990
Prezydium Zarządu Głównego

mgr Bronisław Majgier Prezes

Jan Rożański Wiceprezes

mgr Witold Kopański Wiceprezes

Zenon Andrzejewski Sekretarz

mgr Zbigniew Chabasiewicz SkarbnikCzłonkowie Prezydium

mgr Antoni Rachwał

mgr Krystyna Andrzejczyk

mgr Joanna BuryPozostali członkowie Zarządu Głównego;

dr Zdzisław Konieczny

inż. Jan Ozimek

mgr Stanisław Krakowski

Adam Gawlik

mgr inż. Mariusz Kościelny

Jan Rożański

Henryk Gąsiorowski

Roman Taworski

Michał Markiewicz

Tadeusz Dobrowolski

Zenon Andrzejewski

Augustyn Wojtowicz

Zjazd uchwalił, że w pracach Zarządu Głównego uczestniczą przedstawiciele Oddziału w Krakowie Zbigniew Szwarc i koła w Lublinie dr Kazimierz Wańczowski.


Kadencja 3.XI.1990 – 1996

(uchwalono zmiany Statutu, wybrano władze, uchwalono program)


Zarząd Główny

mgr Bronisław Majgier Prezes

mgr inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

Adela Korobczak Sekretarz

mgr Krystyna Andrzejczyk SkarbnikCzłonkowie Zarządu Głównego

mgr Zbigniew Chabasiewicz Przewodniczący Klubu Obrońców Przemyśla

Zbigniew Stypułkowski Sekretarz Klubu B.Żołnierzy Garnizonu Prz. Adam Gawlik Sekretarz KOP

mgr Danuta Borowiak

mgr Joanna Bury

dr Zdzisław Konieczny

mgr Henryk Hass

Jan Jawornicki

inż. Jan Ozimek

Andrzej Bryliński

mgr Jerzy Husar
Kadencja 1996-2001
Zarząd Główny

dr Bronisław Majgier Prezes

mgr inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

mgr Danuta Borowiak Sekretarz

Teresa Prymon Skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego

mgr Joanna Bury

Adam Gawlik

mgr Stanisław Krakowski

inż. Jan Ozimek

Zbigniew Stypułkowski

Kpt. Zbigniew Typiak

Leszek Maria Włodek

Roman Taworski

mgr Jerzy HusarOd 1997 r. do Zarządu Głównego wybrano ponadto;

Franciszka Grońskiego

mgr Violettę Dąbrowską,

dr Zdzisława Koniecznego

inż. Zenona Zasadnego
Kadencja 2001 - 2006

Zarząd Główny

dr Bronisław Majgier Prezes

mgr inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

mgr Violetta Dąbrowska Sekretarz

mgr Tadeusz Król Skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego

Zenon Andrzejewski

Mieczysława Bester

mgr Igor Trella

Halina Turczyńska

Ewa Leśniak

Leszek Włodek

Roman Taworski

dr Zdzisław Konieczny

mgr inż. Lesław Leszczyński

inż. Zenon Zasadny

Zbigniew Kawęskizmiany od 29 marca 2004r.
prezydium

prezes - mgr Kazimierz Nycz

v-ce prezes - dr Zdzisław Konieczny

v-ce prezes - dr Andrzej Zapałowski

sekretarz - mgr Bogusława Pieczyńska

skarbnik - inż. Tadeusz Król


członkowie: - Adam Gawlik

mgr Stanisław Sobczuk

Leszek Włodek

Roman Taworski

mgr Stanisław Krakowski

mgr Zdzisław Wołoszyn

mgr inż. Ryszard Kulej

mgr Janusz Piwiński

mgr Maria Siemaszko

Agnieszka Żurawska

inż. Zenon Zasadny

mgr inż. Agnieszka Cybulska

mgr Igor Trella

Stanisław Jachułkowski

dr Zbigniew Szwarc
Zmiany od 22 września 2004 r.
prezydium

prezes - mgr Kazimierz Nycz

v-ce prezes - mgr Stanisław Sobczuk

v-ce prezes - mgr Jerzy Uziembło

sekretarz - mgr Bogusława Pieczyńska

skarbnik - inż. Tadeusz Król


członkowie: - Adam Gawlik

dr Andrzej Zapałowski

Leszek Włodek

Roman Taworski

mgr Stanisław Krakowski

mgr Zdzisław Wołoszyn

mgr inż. Ryszard Kulej

mgr Janusz Piwiński

mgr Maria Siemaszko

Agnieszka Żurawska

inż. Zenon Zasadny

mgr inż. Agnieszka Cybulska

mgr Igor Trella


Zmiany od stycznia 2005 r.
Prezes  - mgr Jerzy Uziembło

V-ce prezes  - mgr Bogusława Pieczyńska

V-ce prezes  - mgr inż. Ryszard Kulej

Sekretarz  - mgr inż. Agnieszka Cybulska

Skarbnik  - Agnieszka Żurawska
Członkowie Zarządu Głównego:

mgr Maria Siemaszko

Adam Gawlik  

dr Zdzisław Konieczny

mgr Stanisław Krakowski

inż. Tadeusz Król  

mgr Kazimierz Nycz  

mgr Janusz Piwiński  

mgr Stanisław Sobczuk  

Roman Taworski  

mgr Igor Trella  

Leszek Włodek  

mgr Zdzisław Wołoszyn

dr Andrzej Zapałowski  

inż. Zenon Zasadny

Zmiany od 4 września 2005 r.
Prezes  - mgr Jerzy Uziembło

V-ce prezes  - mgr Bogusława Pieczyńska

V-ce prezes  - Ryszard Kulej

Sekretarz  - inż. Teresa Koncur

Skarbnik  - Krystyna Stanisławek
Członkowie Zarządu Głównego:

dr Zdzisław Konieczny

mgr inż. Jerzy Krużel

Zbigniew Jęczalik

inż. Tadeusz Król  

mgr inż. Wojciech Dudzik

mgr Janusz Piwiński  

Roman Taworski  

mgr Igor Trella  

Leszek Włodek  

mgr Zdzisław Wołoszyn

dr Andrzej Zapałowski  

mgr Krzysztof Majcher

mgr Maria Siemaszko

mgr inż. Ryszard Kulej
Zmiany od 7 czerwca 2006 r.
Prezes  - mgr Bogusława Pieczyńska

V-ce prezes  - mgr Stanisław Sobczuk

V-ce prezes  - Roman Taworski

Sekretarz  - inż. Teresa Koncur

Skarbnik  - Krystyna Stanisławek
Członkowie Zarządu Głównego:

mgr Jerzy Uziembło

dr Zdzisław Konieczny

mgr inż. Ryszard Kulej

mgr inż. Jerzy Krużel

Zbigniew Jęczalik

inż. Tadeusz Król  

mgr inż. Wojciech Dudzik

mgr Janusz Piwiński  

mgr Krzysztof Majcher

mgr Igor Trella  

Leszek Włodek  

mgr Zdzisław Wołoszyn

dr Andrzej Zapałowski  

mgr Maria Siemaszko

Zmiany od 11 października 2006 r.
Prezes  - mgr Bogusława Pieczyńska

V-ce prezes  - mgr Stanisław Sobczuk

V-ce prezes  - Roman Taworski

Sekretarz  - inż. Teresa Koncur

Skarbnik  - Krystyna Stanisławek
Członkowie Zarządu Głównego:

mgr Jerzy Uziembło

dr Zdzisław Konieczny

mgr inż. Ryszard Kulej

mgr Elżbieta Grodecka

mgr Zdzisław Wołoszyn

dr Andrzej Zapałowski  

Alicja Chruścicka

Zbigniew Jęczalik

inż. Tadeusz Król  

mgr inż. Wojciech Dudzik

mgr Janusz Piwiński  

mgr Igor Trella  

Leszek Włodek  mgr inż. Jerzy Krużel
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna