Józef Wybicki Pieśń Legionów Polskich we Włoszech 1Pobieranie 37.8 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.8 Kb.
Karta pracy

Józef Wybicki Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
1. W jakich okolicznościach powstała Pieśń Legionów...?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Wyjaśnij, w jaki sposób zacytowane fragmenty odnoszą się do historii Polski.


Fragment

Tło historyczne

Co nam obca moc wydarła

Do Polski z ziemi włoskiej

Po szwedzkim rozbiorze

Dał nam przykład Bonaparte

Mamy racławickie kosy,

Kościuszkę Bóg pozwoli

3. Uzupełnij tabelę na podstawie analizy wiersza.


Element analizy

Odpowiedź

Cytat

rodzaj liryki


podmiot liryczny


adresat liryczny


sytuacja liryczna4. Odszukaj w encyklopedii hasło Polska i porównaj definicję z jej ujęciem lirycznym.

według encyklopedii według Pieśni Legionów................................................................................ ........................................................

............................................................................. ........................................................

............................................................................. ........................................................

............................................................................. ........................................................

............................................................................. ........................................................

............................................................................. ........................................................

............................................................................. ........................................................

............................................................................. ........................................................

............................................................................. ..................................................................................................................................... ........................................................

5. Wypisz wymienione w pieśni postacie historyczne i odnajdź w dowolnych źródłach informacje na ich temat.


Postać historyczna

Podstawowe informacje


6. Jakie cechy powinna mieć pieśń patriotyczna? Wskaż je w utworze Józefa Wybickiego. Zwróć uwagę na podmiot mówiący, tematykę, słownictwo.


Cecha

Cytat

Propozycje odpowiedzi do karty pracy
1. Pieśń powstała w 1797 r. we włoskim Reggio, gdzie Henryk Dąbrowski organizował polskie formacje wojskowe sprzymierzone z Napoleonem Bonaparte.
2.

Fragment

Tło historyczne

Co nam obca moc wydarła


Polska znajdowała się wówczas pod trzema zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim.

Do Polski z ziemi włoskiej


We Włoszech powołano wówczas legiony do walki u boku Napoleona z państwami koalicji antyfrancuskiej, w większości zaborcami Polski, co, jak wierzono, pozwoli jej odzyskać niepodległość.

Dla ojczyzny ratowania / Po szwedzkim rozbiorze


Potop szwedzki 1655–1660 był wielką klęską II Rzeczypospolitej. Polsce z trudem udało się w końcu wyprzeć najeźdźców.

Dał nam przykład Bonaparte, / Jak zwyciężać mamy

Napoleon wybitny przywódca i strateg wojskowy odnosił wówczas szereg sukcesów militarnych, które zakończyła dopiero kampania moskiewska.

Mamy racławickie kosy, /

Kościuszkę Bóg pozwoli

Jedną z pierwszych potyczek insurekcji kościuszkowskiej była bitwa pod Racławicami. Wygrana przez powstańców bardzo podniosła morale polskich oddziałów, ponadto zasłynęli w niej kosynierzy – uzbrojeni w kosy ochotnicy rekrutujący się spośród chłopstwa. Racławice uosabiają wiarę w zwycięstwo możliwe dzięki przymierzu wszystkich warstw społecznych w walce o niepodległość.

3.


Element analizy

Odpowiedź

Cytat

rodzaj liryki

liryka bezpośrednia

liryka inwokacyjnaCo nam; odbijemy

Marsz, marsz, Dąbrowskipodmiot liryczny

podmiot liryczny wypowiada się w imieniu wszystkich Polaków

Jeszcze Polska nie umarła, / Kiedy my żyjemy.

adresat liryczny

adresatem refrenu jest generał Henryk Dąbrowski przewodzący legionistom

Marsz, marsz, Dąbrowski

Za Twoim przewodemsytuacja liryczna

autor, zwracając się do generała, przywołuje dramatyczne chwile z historii Polski, które ostatecznie napawają otuchą i dają nadzieję, że walka Legionów przyniesie ojczyźnie upragnioną niepodległość i ogólnonarodową zgodę

Hasłem wszystkich zgoda będzie / I ojczyzna nasza

4.

• według encyklopedii: państwo w środkowej Europie, nad Morzem Bałtyckim• według Pieśni Legionów...: spersonifikowany twór (Jeszcze nie umarła), będący wspólnotą żyjących Polaków – państwo jako zbiorowość żyjących członków narodu, niezależnie od miejsca ich przebywania

5.


Postać historyczna

Podstawowe informacje

Henryk Dąbrowski

generał, twórca Legionów Polskich we Włoszech

Stefan Czarnecki

dowódca wojskowy i strateg, wsławił się zwłaszcza podczas potopu szwedzkiego

Napoleon Bonaparte

cesarz Francuzów, wybitny przywódca i strateg, podbił dużą część Europy

Tadeusz Kościuszko

generał, naczelnik powstania, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych

6.


Cecha

Cytat

zbiorowy podmiot mówiący

my żyjemy; nam obca moc wydarła


wskazanie wspólnego celu

Co nam obca moc wydarła, / Szablą odbijemy

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, / Będziem Polakamiodwołanie do historycznych zwycięstw

Jak Czarnecki do Poznania / Wracał się przez morze

Mamy racławickie kosy, Kościuszkę Bóg pozwoliodwołanie do Boga

Kościuszkę Bóg pozwoli


wskazanie wspólnego wroga

Niemiec, Moskal nie osiędzie, / Gdy jąwszy pałasza, / Hasłem wszystkich zgoda będzie / I ojczyzna nasza.

proste słownictwo

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, / Będziem Polakami

Już tam ojciec do swej Basi / Mówi zapłakanejproste rymy

umarła wydarła; żyjemyodbijemy

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna