JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewaPobieranie 2.29 Mb.
Strona1/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
JĘZYK POLSKI – NAUCZANIE
KSIĄŻKI

1. ALBRZYKOWSKA Ewa

Moje lekcje języka polskiego / Ewa Albrzykowska. – Kraków : „Impuls", 2002. – 128, [1] s. ; 24 cm

Na okł. podtyt. : scenariusze zajęć

1. Język polski – nauczanieSygn: Cz 92 286, W 92 287
2. BANAŚ Bernardyna

Język polski : program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej / Bernardyna Banaś. – Gdynia : „Operon", 2003. – 24 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 7 381
3. BANAŚ Bernardyna

Język polski : przewodnik dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej.Cz. 1 / Bernardyna Banaś. – Gdynia : „Operon", 2003. – 80 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

Na okł. podtyt.: rozkład materiału nauczania! : zasadnicza szkoła zawodowa

1. Język polski – nauczanieSygn: Cz 93 417
4. BANAŚ Bernardyna

Język polski : przewodnik dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej. Cz.2 / Bernardyna Banaś. – Gdynia : „Operon", 2004. – 56 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Język polski – nauczanie – szkoły zawodowe

Sygn: Cz 93 419
5. BANAŚ Bernardyna

Język polski : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej. Cz.1 / Bernardyna Banaś. – Gdynia : „Operon", 2004. – 60 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Język polski – nauczanie – szkoły zawodowe – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 93 416
6. BANAŚ Bernardyna

Język polski : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej. Cz.2 / Bernardyna Banaś. – Gdynia : Operon, 2004. – 60 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Język polski – nauczanie – szkoły zawodowe – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 94 168
7. Barwy

Barwy epok 1 : kultura i literatura, nauka o języku : poradnik dla nauczyciela, program nauczania : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 192, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 179
8. Barwy

Barwy epok 2 : kultura i literatura, nauka o języku : poradnik dla nauczyciela : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 134, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 93 091
9. Baśnie

Baśnie i baśniowość czyli Kraina dziecięcego mitu : [praca zbiorowa / pod red. Teresy Bugajskiej]. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000. – 63, [1] s. : il. ; 21 cm

1. Bajka i baśń – stosowanie – nauczanie 2. Język polski – nauczanie 3. Literatura dziecięca – historia – nauczanie

Sygn: Cz B 6 403
10. BENCZKOWSKA Katarzyna, KRZESICKI Piotr

Moje miejsce na Ziemi : szkoła podstawowa 4 : poradnik dla nauczyciela : blok humanistyczny / Katarzyna Benczkowska, Piotr Krzesicki. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 165, [3] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Historia – nauczanie

Sygn: Cz 91 281
11. BENCZKOWSKA Katarzyna, KRZESICKI Piotr

Moje miejsce na Ziemi : szkoła podstawowa 5 : poradnik dla nauczyciela : blok humanistyczny / Katarzyna Benczkowska, Piotr Krzesicki. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 143, [1] s. ; 24 cm

1. Historia – nauczanie 2. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 176
12. BOBIŃSKI Witold, ORŁOWA Krystyna, SYNOWIEC Helena

Jak uczyć języka polskiego w klasie drugiej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników „Świat w słowach i obrazach" oraz „Język ojczysty" / Witold Bobiński, Krystyna Orłowa, Helena Synowiec. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 126, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 90 080
13. BOBIŃSKI Witold, ORŁOWA Krystyna, SYNOWIEC Helena

Jak uczyć języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników „Świat w słowach i obrazach 2" oraz „Język ojczysty 2" / Witold Bobiński, Krystyna Orłowa, Helena Synowiec. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 143 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 202
14. BOBIŃSKI Witold, ORŁOWA Krystyna, SYNOWIEC Helena

Jak uczyć języka polskiego w klasie trzeciej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników „Świat w słowach i obrazach" oraz „Język ojczysty" / Witold Bobiński, Krystyna Orłowa, Helena Synowiec. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 143, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 90 776
15. BOBIŃSKI Witold, ORŁOWA Krystyna, SYNOWIEC Helena

Jak uczyć języka polskiego w klasie trzeciej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników „Świat w słowach i obrazach" oraz „Język ojczysty" / Witold Bobiński, Krystyna Orłowa, Helena Synowiec. – Wyd.3. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 143, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: W 93 118
16. BOCHENEK Jolanta, ZAWADZKA Jolanta

Mówię, czytam, piszę... : program nauczania języka polskiego dla sześcioklasowej szkoły podstawowej - klasy IV-VI. – Goleszów : „Innowacje", 1999. – 28 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 417
17. BOKSA Ewa

Program nauczania języka polskiego dla dzieci dyslektycznych w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej : stanowiący uzupełnienie programu Piotra Zbróga i Małgorzaty Jas „Przygoda z czytaniem i pisaniem" / Ewa Boksa. – Kielce : „MAC Edukacja", 2004. – 48 s. ; 24 cm

1. Dysleksja i dysgrafia 2. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 7 481
18. BOMBA Katarzyna

Wynikowe plany pracy : klasy 1-3 gimnazjum : cele, działania, materiał : podręcznik do języka polskiego To lubię! / Katarzyna Bomba. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005. – 147, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – gimnazja

Sygn: Cz 95 220
19. BRANDEBURSKA Elżbieta, WNUK-_GEŁCZEWSKA Barbara, WIERZBICKA-_PIOTROWSKA Elżbieta

Wśród znaków kultury : program kształcenia literacko - kulturowego i językowego w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Elżbieta Brandeburska, Barbara Wnuk - Gełczewska, Elżbieta Wierzbicka - Piotrowska. – Kielce : Mac Edukacja, 2002. – 70 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 6 920
20. BULSKA Teresa, KAMIŃSKA Aniela, KOWALIK-GĄSKA Teresa

Propozycje rozkładu materiału do nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej : tematy zadań domowych i klasowych : sprawdziany - praca z tekstem literackim / Teresa Bulska, Aniela Kamińska, Teresa Kowalik-Gąska. – Kraków : „Od nowa", 1996. – 67, [1] s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz 86 384
21. CHĘTKOWSKI Dariusz

„Pamiętajcie o ogrodach..." : kultura, literatura, język : scenariusze lekcji : kształcenie w zakresie podstawowym, kształcenie w zakresie rozszerzonym.Cz. 2 / Dariusz Chętkowski. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 325, [3] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 94 378
22. CHĘTKOWSKI Dariusz

„Pamiętajcie o ogrodach..." : kultura, literatura, język : scenariusze lekcji : kształcenie w zakresie podstawowym, kształcenie w zakresie rozszerzonym.Cz. 3 / Dariusz Chętkowski. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 271 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 94 613
23. CHOMIUK Aleksandra

Obmyślam świat : program nauczania języka polskiego dla gimnazjum klasy I-III. Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum klasa I / Aleksandra Chomiuk. – Goleszów : Publisher-Innowacje, 2000. – 95 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – program 2. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz B 6 357

24. CHOMIUK Aleksandra

Program nauczania języka polskiego dla gimnazjum : klasy I-III / Aleksandra Chomiuk. – [Lublin] : Fundacja na Rzecz Wspierania Alternatywnych Form Szkolnictwa, [1999]. – 40 s. ; 21 cm  1. Język polski – nauczanie – program

  2. Sygn: Cz B 5 412


25. CIBOROWSKA-_LIPKO Bożena

Z zabawy - nauka życia : poradnik dla nauczyciela : (do programu klasy teatralno-dziennikarskiej dla szkoły podstawowej i gimnazjum) / Bożena Ciborowska-Lipko. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000. – 104 s. ; 20 cm

1. Dramat – historia – nauczanie 2. Dziennikarstwo – nauczanie 3. Język polski – nauczanie 4. Teatr – historia – nauczanie

Sygn: Cz 90 228
26. CYGAL Krystyna, KUCZERA Beata, SZYMONEK Elżbieta

Kształtowanie umiejętności na lekcjach języka polskiego : scenariusze lekcji dla klas IV-VI / Krystyna Cygal, Beata Kuczera, Elżbieta Szymonek. – Kraków : „Znak", 2003. – 145, [3] s. ; 23 cm. – ("Znak" dla Szkoły) (Do Itaki)

1. Język polski – nauczanie – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 93 523
27. CZELAKOWSKA Danuta

Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. – Kraków : „Impuls", 2009. – 329 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 317-324

1. Język polski – nauczanie początkowe – metodySygn: Cz 98 715
28. CZELAKOWSKA Danuta

Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. – Kraków : „Impuls", 2009. – 329 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie początkowe – metody

Sygn: W 98 753
29. Czy

Czy języka polskiego można uczyć ciekawiej ? : materiały metodyczne. Z.2 / pod red. Zofii Turlej. – Tarnów : WOM, 1997. – 24 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz B 6 390
30. Czy

Czy języka polskiego można uczyć ciekawiej ? : materiały metodyczne. Z.3 / pod red. Zofii Turlej. – Tarnów : WOM, 1999. – 64 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz B 6 389
31. Czytam

Czytam świat : program nauczania języka polskiego w gimnazjum : klasy I-III. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1999. – 28 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 419
32. Czytam

Czytam świat : przewodnik metodyczny, klasa 1 - semestr II : praca zbiorowa / pod red. Alicji Krawczyk. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000. – 144 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 90 218
33. Czytam

Czytam świat : przewodnik metodyczny, klasa 2 : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000. – 195, [1] s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 90 219
34. CZYŻEWSKA-_KASIŃSKA Izabela, ZAPAŁA Barbara

Ocenianie na miarę : testy polonistyczne dla gimnazjum / Izabela Czyżewska-Kasińska, Barbara Zapała. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2002. – 120 s. ; 23 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 689
35. Ćwiczenia

Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w szkole średniej : książka pomocnicza dla nauczycieli. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1993. – 165 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 86 840
36. DAWID Dorota

Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Dawid. – Kraków : „Impuls", 2004. – 89, [2] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm

Na okł. podtyt.: scenariusze zajęć

1. Dysleksja i dysgrafia – zapobieganie i zwalczanie 2. Język polski – nauczanie – szkoły podstawowe – scenariusze zajęć 3. Myślenie twórcze – nauczanie – szkoły podstawowe – scenariusze zajęćSygn: Cz 93 473
37. DIETRICH Janina, ZACHARSKA Alicja

Jak pracować z podręcznikiem „Ślad na fali" w pierwszej klasie gimnazjum / Janina Dietrich, Alicja Zacharska. – Warszawa : „Oświata", 1999. – 16 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz B 5 481, W B 5 482, W B 5 483, W B 5 484, W B 5 485
38. DIETRICH Janina, ZACHARSKA Alicja

Ślad na fali : język polski VII : przewodnik dla nauczyciela / Janina Dietrich, Alicja Zacharska. – Warszawa : „Oświata", 1998. – 144 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 86 668
39. DŁUGOSZ Janina, ORZECH Emilia

Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych / Janina Długosz, Emilia Orzech ; red. nauk. Andrzej Meissner. – Rzeszów : Wydaw. FOSZE, 1992. – 264 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – metody – podręcznik akademicki 2. Nauczanie początkowe – metody – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 89 800, W 89 801
40. Do Itaki

Do Itaki : program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum ; oprac. Gabriela Olszowska. – Kraków : „Znak", 1999. – 34,[6] s. ; 24 cm. – ("Znak" Dla Szkoły)

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz B 5 396, W B 5 500
41. DOBROWOLSKA Hanna, ZAWISZA-_CHLEBOWSKA Teresa

Przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej Jutro pójdę w świat / Hanna Dobrowolska, Teresa Zawisza-Chlebowska. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, [2002]. – 133, [1] s. : il. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: W 92 177
42. Doskonalenie

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : TAiWPN Universitas, 2005. – 296 s. ; 21 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; 3)

1. Język polski – nauczanie – efektywność 2. Nauczyciele języka polskiego – praca – organizacja 3. Nauczyciele języka polskiego – szkolenie

Sygn: Cz 94 748
43. DRABAREK B., ROWIŃSKA I., STACHOWICZ A.

Szkoła analizy tekstów kultury : podręcznik dla szkół średnich / B. Drabarek, I. Rowińska, A. Stachowicz. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydaw. Agmen, 2000. – 374, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – materiały pomocnicze dla szkół 2. Matura

Sygn: W 91 037
44. DRABAREK Barbara, ROWIŃSKA Izabella

Dzieło filmowe jako tekst kultury : gimnazjum, liceum / Barbara Drabarek, Izabella Rowińska. – Kielce : MAC Edukacja, 2004. – 239 s. ; 24 cm

1. Film – historia – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych 2. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne

Sygn: Cz 94 822
45. Drogi

Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz. – Kraków : Wydaw.Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – 219,[2] s. ; 21 cm. – (Nowoczesna Szkoła ; 6)

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 91 859
46. Dydaktyka

Dydaktyka 6 / pod red. Henryka Kurczaba, Jolanty Pasterskiej. – Rzeszów : Wydaw. WSP, 1999. – 114 s. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna ; nr 33)

1. Język polski – nauczanie 2. Literatura polska – historia – nauczanie

Sygn: Cz 90 543
47. DYKA Franciszka, KIDA Jan

Metodyczne opracowanie lektur dla uczniów klas początkowych / Franciszka Dyka, Jan Kida. – Rzeszów : Wydaw. WSP, 2000. – 129 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie 2. Lektura szkolna 3. Nauczanie początkowe

Sygn: Cz 88 125, W 88 126, W 88 127
48. DYSZAK Andrzej S.

Język ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum : komentarz językoznawczy do podstawy programowej w zakresie kształcenia językowego / Andrzej S. Dyszak. – Bydgoszcz : Wydaw.Akademii Bydgoskiej, 2002. – 211 s. ; 21 cm

1. Gimnazja – nauczanie 2. Język polski – nauczanie 3. Szkolnictwo podstawowe – nauczanie

Sygn: Cz 92 095
49. DZIEDZIC Anna, GUDRO Maria

Drama w szkole podstawowej : propozycje lekcji dla klasy IV, V, VI wg podręczników M. Nagajowej „Słowo za słowem", „Słowa zwykłe i niezwykłe", „Słowa i świat" / Anna Dziedzic, Maria Gudro. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1998. – 179, [5] s. ; 21 cm

1. Drama 2. Język polski – nauczanie – metody

Sygn: Cz 86 843
50. Edukacja

Edukacja polonistyczna na rozdrożach : spotkania z językiem polskim w klasach I-III / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Dagiel. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999. – 147 s. ; 24 cm

1. Korczak, Janusz – szkice 2. Język polski – nauczanie – szkice 3. Nauczanie początkowe – szkice 4. Nauczanie zintegrowane – szkice

Sygn: Cz 92 464
51. FOJKIS Aldona

Zobaczyć świat : projekt pracy z uczniem niewidomym na lekcjach języka polskiego / Aldona Fojkis. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. – 232 s. ; 21 cm

1. Dziecko niedowidzące – nauczanie 2. Dziecko niewidome – nauczanie 3. Język polski – nauczanie – szkoły specjalne

Sygn: Cz 99 016
52. GAŁCZYŃSKA Elżbieta

Sprawdziany z języka polskiego dla kl. 5 : (nauka o języku, frazeologia, ortografia, teoria literatury, konpetencje czytelnicze, mitologia) / Elżbeta Gałczyńska. – „Korepetytor" M. Gałczyński, 2000. – 58 s. ; 30 x 21 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: W B 6 420
53. GAŁCZYŃSKA Elżbieta, SZCZEPAŃSKA Elżbieta

Język polski : rozkłady materiału nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej / Elżbieta Gałczyńska;Elżbieta Szczepańska. – Wyd.3. – Płock : „Korepetytor", 1997. – 252 s. ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie – program

Sygn: Cz 86 275
54. GÓŹDŹ Barbara, KAPAŁA Bożena, ŁOJEK Iwona

Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl. 2 gimnazjum pracującego z podręcznikami Janusza Detki i Małgorzaty Jas „Przygoda z czytaniem" i Piotra Zbróga „Przygoda z pisaniem".[Cz. 1] / Barbara Góźdź, Bożena Kapała, Iwona Łojek. – Kielce : „MAC Edukacja", 2002. – 80 s. ; 20 cm

1. Język polski – nauczanie

Sygn: Cz 92 971
55. GRABOWSKA Zuzanna, LABUDDA Aleksandra

Opowieść o człowieku : scenariusze lekcji klasa I / Zuzanna Grabowska, Aleksandra Labudda. – Kraków : „Znak", 2002. – 159, [1] s. ; 24 cm. – (Z Pegazem) ("Znak" dla Szkoły)

U góry okł.: język polski : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum

1. Język polski – nauczanie – scenariusze zajęćSygn: Cz 92 699
56. GROCHULSKA Anna

Samokształcenie w edukacji polonistycznej / Anna Grochulska. – Piotrków Trybunalski : Wydaw. Naukowe Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2001. – 392 s. ; 21 cm

Bibliogr. s.359-372

1. Język polski – nauczanie 2. Samokształcenie 3. Uczenie sięSygn: Cz 92 487
57. Gry

Gry i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Wiśniewskiej. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 206 s.

1. Gry edukacyjne 2. Język polski – nauczanie 3. Komunikacja społeczna – nauczanie

Sygn: Cz 92 761, W 92 762
58. GUDRO Maria

Drama w gimnazjum : propozycje lekcji języka polskiego do podręczników Zrozumieć słowo Anity Gis : klasa I i II gimnazjum / Maria Gudro. – Poznań : „Arka", 2000. – 80 s. ; 23 cm

1. Drama (pedagog.) 2. Język polski – nauczanie – metody

Sygn: W B 7 856
59. HARACKIEWICZ Katarzyna, STUDZIŃSKA Joanna, WACH Katarzyna

Język polski 1 : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Katarzyna Harackiewicz, Joanna Studzińska, Katarzyna Wach. – Gdynia : „Operon", 2003. – 87 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Język polski – nauczanie – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 93 401
60. HARACKIEWICZ Katarzyna, STUDZIŃSKA Joanna, WACH Katarzyna

Język polski 2 : zakresy podstawowy i rozszerzony : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Katarzyna Harackiewicz, Joanna Studzińska, Katarzyna Wach. – Gdynia : Operon, 2004. – 77 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)

1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 94 167
61. HARASIMIK Agnieszka

Język jako tworzywo twórczości : zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz technologii informacyjnych / Agnieszka Harasimik. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007. – 84 s. ; 28 cm +

1. Język polski – nauczanie – metody 2. Myślenie twórcze – nauczanie – gimnazja 3. Myślenie twórcze – nauczanie – szkoły podstawowe 4. Praca pozalekcyjna – metody

Sygn: W 97 931
62. HORWATH Ewa, MAJCHRZAK Joanna

Skarb w słowa zaklęty : scenariusze lekcji dla klasy drugiej gimnazjum / Ewa Horwath, Joanna Majchrzak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 108 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – gimnazja – scenariusze zajęć

Sygn: W 94 376
63. HORWATH Ewa, MAJCHRZAK Joanna

Skarb w słowa zaklęty : scenariusze lekcji dla klasy pierwszej gimnazjum / Ewa Horwath, Joanna Majchrzak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 111 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – gimnazja – scenariusze zajęć

Sygn: W 93 491
64. HORWATH Ewa, MAJCHRZAK Joanna

Świat w słowach i obrazach : język polski 2 : scenariusze lekcji dla klasy drugiej gimnazjum / Ewa Horwath, Joanna Majchrzak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 191, [1] s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 93 122
65. HORWATH Ewa, MAJCHRZAK Joanna

Świat w słowach i obrazach : język polski 3 : scenariusze lekcji dla klasy trzeciej gimnazjum / Ewa Horwath, Joanna Majchrzak. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 192 s. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – gimnazja – scenariusze zajęć

Sygn: Cz 93 492
66. Inspiracje,

Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela. – Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2002. – 135, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm

1. Język polski – nauczanie – gimnazja 2. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne 3. Myślenie twórcze – nauczanie – metody aktywizujące

Sygn: Cz 97 783
67. Interpretacje

Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. – 156,[1] s., [4] k.tabl. ; 24 cm. – (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego)

1. Język polski – nauczanie – podręcznik akademicki 2. Literatura – nauczanie – podręcznik akademicki 3. Matura – Polska

Sygn: Cz 93 773
68. IWASIEWICZ Mirosława, GORAJSKA Dobrosława

Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl. 1 gimnazjum, pracującego z podręcznikami Janusza Detki i Małgorzaty Jas „Przygoda z czytaniem" i Piotra Zbróga „Przygoda z pisaniem".Cz. 1 / Mirosława Iwasiewicz, Dobrosława Gorajska. – Kielce : „MAC Edukacja", 2001. – 96 s. : il ; 21 cm

1. Język polski – nauczanie


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy

Pobieranie 2.29 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna