JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewaPobieranie 2.29 Mb.
Strona11/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.29 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

// Cogito .- 2001 nr 1 dod. s.1-32

Powtórka w pytaniach, wykresach,tabelach. Wiadomości z literatury polskiej oraz najważniejsze zagadnienia z literatury europejskiej

709 Literackie oblicza śmierci - oblicza człowieczeństwa

/ Barbara Leszkowicz-Barszcz

// Polonistyka .- 2000 nr 8 s.468-473

Problem śmierci pokazany na przykładzie śmierci rycerzy, kochanków i małżonków oraz dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych

710 Męstwo i odwaga : u źródeł etosu rycerskiego

/ Anna Działyńska

// Polonistyka .- 2000 nr 8 s.474-479


711 Topos ogrodu w kulturze

/ Anna Paprocka

// Polonistyka .- 2000 nr 8 s.492-497

Analiza tematu ogrodu w literaturze

712 Barokowe concetto

/ Grażyna Korzycka

// Polonistyka .- 2000 nr 9 s.534-537

Omówienie erotyku A. Morsztyna „Ogrodniczka"

713 Wiedza o judaizmie i Żydach polskich na lekcjach literatury

/ Piotr Drobniak

// Polonistyka .- 2000 nr 9 s.559-562

Żydzi, kultura żydowska, Holokaust w programie nauczania literatury

714 Nowy kanon lektur obowiązkowych w nauczaniu blokowym w klasie VI szkoły podstawowej

/ Elżbieta Łebkowska

// Jęz. Pol. w Szk .- 2000/2001 nr 3 s.58-68

W art. przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klasy VI na temat lektur obowiązkowych oraz tematy scenariuszy lekcji: Przygody pana Samochodzika i jego przyjaciół. Wędrujemy z panem Samochodzikiem uliczkami Pragi. Pan Samochodzik i przyjaciele tropią przemytników ikon - komiks

715 Pozytywizm w pytaniach i odpowiedziach

// Cogito .- 2001 nr 5 dod.s.1-32

Powtórka w pytaniach, wykresach, tabelach. Wiadomości z literatury polskiej oraz najważniejsze zagadnienia z literatury europejskiej

716 Romantyzm w pytaniach i odpowiedziach. Cz. 1

// Cogito .- 2001 nr 2 dod. s.1-32

Powtórka w pytaniach, wykresach, tabelach. Wiadomości z literatury polskiej oraz najważniejsze zagadnienia z literatury europejskiej

717 Romantyzm w pytaniach i odpowiedziach. Cz.2

// Cogito .- 2001 nr 3 dod. s.1-32

Postacie największych polskich twórców tego okresu - Adama mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego

718 Romantyzm w pytaniach i odpowiedziach. Cz. 3

// Cogito .- 2001 nr 4 dod. s.1-32

Powtórka wiadomości o dramatach romantycznych

719 Młoda Europa. Młoda Polska : : w pytaniach i odpowiedziach

// Cogito .- 2001 nr 6 dod. s.1-32

Przegląd literatury modernistycznej. Powtórka wiadomości

720 Kształcenie sprawności językowej dzieci wiejskich postulaty badawcze i propozycje ćwiczeń

/ Agata Golonka

// Jęz. Pol. w Szk .- 2000/2001 nr 3 s.69-79

Formy gwarowe najczęściej pojawiające się w wypowiedziach ustnych i pisemnych uczniów objętych badaniami oraz propozycja ćwiczeń zmierzających do zastąpienia ich formami wzorcowymi, zwłaszcza w wypowiedziach pisemnych i komunikatach oficjalnych

721 Porównawcza klasyfikacja błędów językowych : opracowanie

/ Irena Karolczak

// Jęz. Pol. w Szk .- 2000/2001 nr 3 s.80-88

Zawiera: 1.Podział błędów ze względu na odstępstwa od norm w zakresie użycia wyrazów, gramatyki, frazeologii i stylu. 2.Podział błędów ze względu na odstępstwa od norm w zakresie pisowni i użycia znaków przestankowych. 3.Rodzaje błędów wg H.Kajetanowicz

722 Mówienie - to też sztuka

/ Beata Lingman

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 3 s.34-38

Przykłady ćwiczeń na lekcjach języka polskiego pomagające poprawić wymowę i jakość komunikowania się

723 Retoryka w praktyce szkolnej

/ Roman Starz

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim .- 2000/2001 nr 3 s.42-44


724 Wyrazy poza związkami składniowymi a okoliczniki

/ Marek Ruszkowski

// Jęz. Pol. w Szk. – Gim

725 Wiedźmiński fach. Literatura fantasy na lekcjach języka polskiego

/ Anna Trzpis

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2000/2001 nr 3 s.81-85


726 „Skrzydlate słowa", czyli jak można ćwiczyć uczniowski „język giętki" na lekcjach języka polskiego w szkole średniej

/ Aneta Wysocka

// Jęz. Pol. w Szk. – Śred .- 2000/2001 nr 3 s.13-16

Przykłady ćwiczeń

727 Jak przygotować (się) do napisania rozprawki maturalnej?

/ Jolanta Maćkiewicz

// Jęz. Pol. w Szk. – Śred .- 2000/2001 nr 3 s.52-65

Zawiera: Rozprawka jako podstawowa forma pisemna w szkole średniej. 2.Podstawowe etapy tworzenia rozprawki. 3.Ćwiczenia przygotowujące do pisania rozprawki

728 Nowe rzeczowniki złożone

/ Jerzy Podracki

// Życie Szk .- 2001 nr 3 s.167-167
729 Zeszyt licealisty

// Cogito .- 2001 nr 16 s.69-102

Antyk - charakterystyka okresu. Powtórka do matury

730 Dzieci piszą opowiadania

/ Grażyna Jańczyk

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 1 s.21-26

Ćwiczenia językowe zaproponowane w projekcie „To lubię"

731 O tym, jak i gdzie gramatyka jest w „To lubię" : przysłówek

/ Marta Potaś

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 1 s.37-41


732 Szkoła życia czy przetwarzanie informacji?

/ Antoni Orzech

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 1 s.42-44

Refleksje nauczyciela języka polskiego w Szwecji o tamtejszy szkolnictwie

733 „Na początku było słowo"

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 1 s.48-51

Refleksja na temat znaczenia edukacji językowej

734 Wśród słów i obrazów, czyli o zdradzie wizerunków

/ Barbara Dyduch

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 2 s.8-13

Rozważania nad połączeniem wiersza A.Mickiewicza z obrazem Magritte'a „Wielka rodzina"

735 Porozmawiajmy o bohaterach : cz. II

/ Janusz Waligóra

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 2 s.14-22
736 Aksjologiczny wymiar filmowych kontekstów interpretacyjnych

/ Anna Ślósarz

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 2 s.26-30
737 Europejski System OPisu kształcenia językowego - ESOP

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 2 s.42-49

Tekst dotyczy międzynarodowego dokumentu zawierającego wspólny europejski system opisu edukacji językowej

738 Tekst jako rezultat działalności językowej : pożytki z retoryki

/ Wiesława Żuchowska

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 3 s.26-37
739 Procesy uczenia się i nauczania według Europejskiego Systemu OPisu kształcenia językowego - ESOP

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz .- 2001 nr 3 s.51-54

Zawiwra:Uczenie się języka. Przyswajanie i uczenie się języka. Opcje metodologiczne. Błędy i potknięcia językowe

740 Czy można by mówić po polsku?

/ Anna Rzędowska

// Wszystko dla Szk. .- 2006 nr 12 s.11-12
741 Zeszyt licealisty

// Cogito .- 2001 nr 18 s.29-76

Powtórka do matury. Zawiera: Wprowadzenie do romantyzmu - charakterystyka epoki. Jak interpretować świat?. Nowy świat, nowa sztuka - o estetyce romantyzmu. Romantyczne fascenacje i inspiracje. Wielcy twórcy, wielkie dzieła europejskiego romantyzmu. Kim jest bohater romantyczny.Gatunki literackie romantyzmu. Tematy romantyzmu. Lektury do matury

742 Zeszyt licealisty

// Cogito .- 2001 nr 15 s.69-103

Pozytywizm - charakterystyka epoki.Materiały powtórkowe do matury

743 Zeszyt licealisty

// Cogito .- 2001 nr 14 s.69-103

Realizm - charakterystyka epoki. Materiały powtórkowe do matury

744 Zeszyt licealisty

// Cogito .- 2001 nr 13 s.65-103

Oświecenie - charakterystyka epoki. Materiały powtórkowe do matury


745 Zeszyt licealisty : wprowadzenie do „Biblii"

// Cogito .- 2001 nr 17 s.69-101

Tematy powtórzeniowe do matury. Zawiera: Wprowadzenie do „Biblii". Gatunki biblijne. Kosmogonia biblijna i mitologiczna - dwie wizje stworzenia świata. Biblijna koncepcja Boga i człowieka. Pięcioksiąg Mojżeszowy. Ludzie w „biblii". Zbuntowane i walczące zło - obraz szatana w „Biblii" i wiekach późniejszych. Przypowieści biblijne. Prorocza wizja końca świata -"Apokalipsa św. Jana"

746 Ludzie w „Biblii"

// Cogito .- 2001 nr 17 s.80-83

Zawiera: Bohaterowie „Starego Testamentu" i bohaterowie „Nowego Testamentu"

747 Wielkie powieści realizmu - przegląd

// Cogito .- 2001 nr 14 s.78-81

Przegląd powieści realizmu: Balzak H. „Ojciec Goriot", Flaubert G. „Pani Bovary", Dostojewski F. „Zbrodnia i kara", Stendhal „Czerwone i czarne", Tołstoj L. „Wojna i pokój" i „Anna Karenina", Dickens K. „Dawid Copperfield", Zola E. „Germinal"

748 Młoda Europa : modernizm europejski

// Cogito .- 2006 nr 6 s.60-65

Założenia i cechy epoki, filozofia, nowe kierunki w sztuce

749 Wstęp do oświecenia - charakterystyka epoki

// Cogito .- 2001 nr 13 s.66-70

Powtórka materiału dla maturzystów.

750 Wolter, Diderot, Rousseau - najważniejsi myśliciele. : w kręgu filozofii epoki

// Cogito .- 2001 nr 13 s.71-73

Notatki o filozofach oświecenia ich poglądach i dziełach

751 Oświecenie wiekiem narodzin powieści

// Cogito .- 2001 nr 13 s.74-75

Powtórka do matury. Zawiera: Rodzaje powieści. Dzieje powieści. Pierwsza powieść uznana za nowożytną. Druga powieść epoki, zapowiadająca literaturę s.f.

752 W oświeconej Polsce - przegląd najważniejszych wydarzeń kultury i historii

// Cogito .- 2001 nr 13 s.76-78

Powtórka do matury

753 Literatura polskiego oświecenia - najważniejsze dzieła

// Cogito .- 2001 nr 13 s. 81

Powtórka do matury. Zawiera : Półka z biblioteki oświeceniowej - Julian Ursyn Niemcewicz „Powrót posła". Jan Potocki „Rękopis znaleziony w Saragossie". Wojciech Bogusławski „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale", Franciszek Karpiński „Laura i Filon". Adam Naruszewicz „Chudy literat"

754 Ludzie oświecenia

// Cogito .- 2001 nr 13 s.82-83

Ludzie oświecenie: Król Stanisław August Poniatowski, IgnacyKrasicki, Franciszek Karpiński, Stanisław Staszic, Stanisław trembecki, Adam Naruszewicz, Julian Ursyn niemcewicz, Wojciech Bogusławski, Hugo kołłątaj, Jan Potocki

755 Przegląd twórczości najważniejszego pisarza oświeceniowego - Ignacego Krasickiego

// Cogito .- 2001 nr 13 s.84-90

Dorobek twórcy : Powieść „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", „Satyry", „Bajki"

756 Reformatorska myśl polskich publicystów

// Cogito .- 2001 nr 13 s.91

Polscy publicyści Stanisław Konarski, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj

757 portret Polaków i obyczajów polskich zawarty w literaturze oświecenia

// Cogito .- 2001 nr 13 s.92-94

Powtorka do matury. Między innymi opis mieszkańców osiemnastowiecznej polski: sarmata konserwatywny, szlachcic pijak, modnisia, fircyk, szlachta patriotyczna i postępowa, oświecony erudyta

758 Troska o kraj - patriotyczne postawy w polskiej literaturze oświecenia

/ Agnieszka Fedorowicz

// Cogito .- 2001 nr 13 s.95-100

Opracowanie noweli Marii konopnickiej „Mendel Gdański"

759 Rozpoznaj swój typ pisania?

/ Tomasz Kot

// Cogito .- 2001 nr 13 s.101-103

Prezentacja pięciu fragmentów prac na ten sam temat. Pięć fragmentów - a tym samym pięć sposobów pisania. Każdy z podanych sposobów pisania ma swoje plusy i minusy

760 Realizm - gdzie jesteśmy?

// Cogito .- 2001 nr 14 s.69-70

Powtórka do matury. Zawiera : Jakie to były czasy? Kalendarz zdarzeń i zjawisk

761 Europejska filozofia pozytywna

// Cogito .- 2001 nr 14 s.71-73

Powtórka do matury. Filozofia i filozofowie pozytywizmu, słownik filozofii pozytywnej

762 Realizm - epoka i ponadczasowa metoda twórcza

// Cogito .- 2001 nr 14 s.74-75

Powtórka do matury. Charakterystyka realizmu

763 Prometeusz

/ Grażyna Szyling

// Cogito .- 2001 nr 14 s.92-93

Powtórka do matury. Zawiera: Garść faktów z życia Prometeusza. Terminy i pojęcia związane z Prometeuszem. Prometeusz jako bohater utworów literackich. Prometeizm w litwraturze polskiej. Wątki prometejskie w kulturze

764 Nowele pozytywizmu

/ Renata Jarecka

// Cogito .- 2001 nr 18 s.57-60

Krótka charakterystyka nowel pozytywistycznych: E.Orzeszkowej „Dobra pani", „A...B...C...", „Tadeusz", „Gloria victis", M.Konopnickiej „Miłosierdzie gminy", „Dym", „Nasza szkapa", B.Prusa „Katarynka", H.Sienkiewicza „Szkice węglem", „Janko Muzykant", „Latarnik"

765 Zeszyt maturzysty : pozytywizm

// Cogito .- 2003 nr 2 s. 35- 50

Najważniejsze powieści epoki, poezja czasów niepoetyckich , nowelistyka pozytywizmu

766 Różne spojrzenia na rewolucję w literaturze romantyzmu

// Cogito .- 2001 nr 20 s.29-30

Powtórka z epoki romantyzmu do matury. Zawiera: Rewolucja jako katastrofa (Nie-Boska komedia Zygmunta Karasińskiego). Pochwała rewolucji w filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego. Romantyczna dyskusja o rewolucji

767 „Lalka" Bolesława Prusa

/ Agnieszka Fedorowicz

// Cogito .- 2001 nr 14 s.94-99

opracowanie „Lalki" Boleslawa Prusa

768 Tematy wypowiedzi pisemnych - część I

/ Tomasz Kot

// Cogito .- 2001 nr 14 s.100-103

Zawiera: Tematy z alternatywą (czyli albo-albo). Tematy - pytania. Tematy - porównania. Tematy wolne i niby-wolne. przykład realizacji tematu: Czy wraz z rozwojem cywilizacji nastąpił postęp moralny w rozwoju ludzkości?

769 Program pozytywistów warszawskich

// Cogito .- 2001 nr 15 s.73-74

Zawiera: Źródła programu pozytywistów. Główne hasła programu pozytywistów warszawskich. Cele pozytywistów. Piśmiennictwo wobec programu. Hasła pozytywistów w ich dziełach. Ulubione gatunki literackie pozytywistów

770 Publicystyka i prasa pozytywizmu

// Cogito .- 2001 nr 15 s.74

Zawiera: Czasopisma młodych. Czasopisma starych. Tematy i problemy poruszane w prasie

771 Ludzie epoki

// Cogito .- 2001 nr 15 s.76-77

Pisarze i poeci polscy epoki pozytywizmu: Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Adam Asnyk, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Aleksander Świętochowski, Julian Ochorowicz

772 Pozytywizm - czas rozwoju prozy

// Cogito .- 2001 nr 15 s.78-80

Powtorka do matury. Nurty prozatorskie pozytywizmu oraz techniki pisarskie pozytywistów

773 Powieść polskiego realizmu - przegląd

// Cogito .- 2001 nr 15 s.81-84

Przegląd powieści polskiego realizmu : B. Prusa „Lalka", E.Orzeszkowej „Nad Niemnem", H.Sienkiewicz „Quo vadis"

774 „Lalka" Bolesława Prusa jako zwierciadło Warszawy drugiej połowy XIX wieku

// Cogito .- 2001 nr 15 s.85-87
775 Czy „Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej można nazwać powieścią tendencyjną?

// Cogito .- 2001 nr 15 s.88-89

Między innymi przykłady wypracowań

776 Bohaterowie prozy pozytywizmu

// Cogito .- 2001 nr 15 s.90-92

Bohaterowie prozy pozytywizmu : Stanisław Wokulski, Justyna Orzelska, Andrzej Kmicic

777 Pozytywizm - złoty wiek nowelistyki polskiej

// Cogito .- 2001 nr 15 s.93-94

Krótka charakterystyka polskich nowel pozytywistycznych : H.Sienkiewicza „Latarnik", „Szkice węglem", E.Orzeszkowej „ A...B...C...", „Dobra pani", Gloria victis", M.Konopnickiej „Nasza szkapa", „Mendel Gdański", B.Prusa „Kamizelka"

778 Poezja czasów niepoetyckich

// Cogito .- 2001 nr 15 s.95-98

Krótka charakterystyka poezji Adama Asnyka, Felicjana Feleńskiego, „Roty" M.Konopnickiej

779 „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza

// Cogito .- 2001 nr 17 s.94-99

Opracowanie „Pana Tadeusza" Adama mickiewicza

780 Zeszyt licealisty

// Cogito .- 2001 nr 17 s.29-78

Powtórka z romantyzmu dla maturzystów. Specjalny magazyn maturzystów omawiający motywy: miłości, władzy, pracy, cierpienia oraz prezentujący pracę maturalną na temat: „Jacy jesteśmy, Polacy? opracyj wypowiedź, poszukując przykładów w literaturze dwóch-trzech wybranych epok"

781 Wprowadzenie do romantyzmu - charakterystyka epoki

// Cogito .- 2001 nr 18 s.32-44

Powtórka do matury. Zawiera: Jak interpretować świat? podstawy światopoglądu romantycznego. Wielcy filozofowie romantyzmu. Nowy świat, nowa sztuka - o estetyce romantyzmu. Romantyczne fascynacje i inspiracje. Wielcy twórcy, wielkie dzieła europejskiego romantyzmu. Kim jest bohater romantyczny?

782 Lektury do matury : eposy

/ Joanna Zajkowska

// Cogito .- 2001 nr 18 s.45-47

Charakterystyka i konstrukcja eposu

783 „Dziady" Adama Mickiewicza

/ Izabela Galicka, Joanna Zajkowska

// Cogito .- 2001 nr 18 s.48-56


784 Obraz w pracy nad liryką

/ Beata Pelczar, Wojciech Pelczar

// Jęz. Pol. w Szk. Gim .- 2000-2001 nr 4 s.18-21

W art. przedstawiono relację sztuki malarskiej i sztuki słowa. Zaprezentowano projekt analizy i interpretacji znanego wiersza Cz.Miłosza „Piosenka o końcu świata" oraz fresku z Kaplicy Sykstyńskiej „Sąd Ostateczny „ Michała Anioła

785 Poznać wszystkie tajemnice świata... : „Faust" Goethego

// Cogito .- 2001 nr 18 s.61

Krótka charakterystyka „Fausta" Goethego

786 Wiersz z epoki : „Oda do młodości" Adama Mickiewicza

/ Maria Krasińska

// Cogito .- 2001 nr 18 s.69-71


787 Kain

/ Grażyna Szyling

// Cogito .- 2001 nr 18 s.72-73

Zawiera: Garść faktów z życia Kaina. Pojęcia związane z Kainem. Różne interpretacje czynu Kaina. Kain jako bohater utworów literackich. Odwołania do postaci i losu Kaina w literaturze

788 Propozycja sprawdzianu umiejętności rozumienia czytanego tekstu

/ Irena Hołubicka-Bąś

// Jęz. Pol. w Szk. Gim .- 2000-2001 nr 4 s.24-31

Test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu na zakończenie kl.I gimnazjum

789 Mity greckie źródłem wiedzy o człowieku

/ Hanna Moczyńska

// Jęz. Pol. w Szk. Gim .- 2000-2001 nr 4 s.89-93

W art. omówiono wartości moralne, duchowe i społeczne mające początek w greckiej mitologii, która ukształtowała naszą literaturę i stała się źródłem wiedzy dla współczesnego człowieka

790 Edukacja filozoficzna w gimnazjum

/ Ryszard Jasiński

// Jęz. Pol. w Szk. .- 2000-2001 nr 4 s.94-99

Tematy dwóch spotkań filozoficznych dla klas gimnazjalnych: Filozofia, czyli miłość mądrości. istota człowieczeństwa

791 Jak treści ścieżek edukacyjnych realizuję na lekcjach języka polskiego w klasach IV-V

/ Teresa Duczak

// Jęz. Pol. w Szk .- 2000-2001 nr 4 s.25-45

Wprowadzenie ścieżek o charakterze edukacyjno-dydaktycznym na lekcjach polskiego: edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, edukacja czytlnicza i medialna, wychowanie do życia w rodzinie. Program realizcji tych ścieżek

792 O funkcji literatury w edukacji narodowej

/ Stanisław Frycie

// Jęz. Pol. w Szk .- 2000-2001 nr 4 s.7-16

Wpływ literatury w różnych wiekach i obecnie na świadomość społeczną i kształtowanie świadomości politycznej i światopoglądowej

793 Dziedzictwo kulturowe a edukacja współczesna

/ Danuta Żyto

// Jęz. Pol. w Szk .- 2001 nr 4 s.17-24

Ścieżka edukacyjna :"Dziedzictwo kulturowe w regionie". Program ścieżki dziedzictwo kulturowe w regionie dla klasy IV szkoły podstawowej

794 Realizacja ścieżki edukacji regionalnej w szkole podstawowej

/ Bogumiła Kaczmarek

// Jęz. Pol. w Szk .- 2000-2001 nr 4 s.46-67

Przedstawiono projekt dotyczący poznania historii najbliższego regionu i jego tradycji dla nauczycieli języka polskiego (w załączeniu konspekt dwugodzinnej lekcji)

795 O „dialogu" rodzajów literackich w twórczości Tadeusza Różewicza : na wybranych przykładach

/ Alina Biała

// Jęz. Pol. w Szk. Śred .- 2000-2001 nr 4 s.89-103

Analiza i interpretacja dwu dramatów Tadeusza Różewicza „Kartoteki" oraz „Świadków, albo Naszej małej stabilizacji"- w kontekście wybranych wierszy poety

796 Zmiany ortograficzne i interpunkcyjne ostatniego dzisięciolecia (1992-2001)

/ Marek Ruszkowski

// Jęz. Pol. w Gim .- 2001-2002 nr 1 7-12
797 Ortografia w zreformowanej szkole : cz.I

/ Roman Starz

// Jęz. Pol. w Gim .- 2001-2002 nr 1 s.13-26

Zawiera: Częstość odchyleń od norm ortograficznych. Odchylenia w zakresie pisowni łącznej i rozłącznej. Odchylenia w zakresie pisowni głosek nosowych. Odchylenia w zakresie opuszczania liter. Odchylenia w zakresie pisowni „rz", „ż". Odchylenia w zakresie pisowni"ó", „u". Odchylenia w zakresie pisowni wielką i małą literą

798 Źródła celów kształcenia literackiego

/ Agnieszka Garstka

// Jęz. Pol. w Gim .- 2001-2002 nr 1 s.94-97
799 Konotacje semantyczne i symboliczne wiatru w utworach Adama Mickiewicz

/ Mirosława Białoskórska

// Jęz. Pol .- 2001 nr 1-2 s.55-67

W art. prześledzono w jakim stopniu i z jakim skutkiem wykorzystał Adam Mickiewicz symbolikę i konotacje semantyczne wiatru, utrwalone w kulturach różnych narodów

800 Niebieskie oczy matki i błękitne oczy królowej Amazonek, czyli funkcje koloru niebieskiego w poezji Zbigniewa Herberta

/ Ewa Badyda

// Jęz. Pol .- 2001 nr 1-2 s.68-75

W art. przedstawiono semantyczną analizę wyrazów, które w poezji Herberta określają kolor niebieski, odsłaniają znaczenie , jakie poeta przypisuje temu kolorowi

801 Zabawy ortograficzne : o sposobach motywowania uczniów do nauki ortografii w starszych klasach szkoły podstawowej

/ Małgorzata Iwanowicz

// Insp. Polonist .- 2000 nr 19-20 s.33-38
802 O pracy w kółku recytatorskim

/ Zdzisława Mrugała

// Insp. Polonist. .- 2000 19-20 s.45-48
803 Jak wykorzystuję muzykę na lekcjach języka polskiego

/ Marzanna Pietruszka-Łój

// Insp. Polonist .- 2000 nr 19-20 s.49-52
804 Sprawdzian umiejętności czytania ze zrozumieniem dla klasy IV : diagnozowanie umiejętności uczniowskich

/ Marzanna Pietruszka-Łój

// Insp. Polonist .- 2001 nr 21 s.10-14
805 Sprawdzamy swoją wiedzę o legendach : propozycja testu dla kl.V

/ Henryka Kaczorowska

// Insp. Polonist .- 2001 nr 21 s.14-16
806 Radość tworzenia : rzecz o zadaniach domowych

/ Wiesława Mroczek

// Insp. Polonist .- 2001 nr 21 s.22-24

Przykład zadania domowego w klasie V na temat: „Spróbuj porozmawiać z własnym sercem... Rozmowę zapisz w książeczce, której będziesz autorem"

807 Film na lekcjach języka polskiego

/ Izabela Bańczerowska

// Insp. Polonist .- 2001 nr 21 s.27-30

Przykłady rozwiązań metodycznych dla klasy IV-V szkoły podstawowej

808 Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec okresu dojrzewania

/ Wojciech Wencel

// Polonistyka .- 2001 nr 4 s.225-227

Poezja polska po 1990 roku

809 Dziennikarz w szkole : edukacja czytelnicza i medialna

/ Krzysztof Gierszal, Grażyna Miętus, Urszula Puchalska

// Jęz. Pol.w Gim .- 2001-2002 nr 1 s.53-64

Zawiera: Dlaczego warto stworzyć koło dziennikarskie? Cele koła dziennkarskiego. Propozycje tematów działań

810 „Piórowa wojna" o pewien poemat

/ Agnieszka Kwiatkowska

// Polonistyka .- 2001 nr 4 s.202-206

Wierszowane utarczki polskiego oświecenia na temat „Monachomachii „

811 Patriotyzm i zdrada. mało znany epizod sporu o wallenrodyzm

/ Wiesław Ratajczak

// Polonistyka .- 2001 nr 4 s.207-211
812 Miłosz na ławie oskarżonych

/ Marcin Rychlewski

// Polonistyka .- 2001 nr 4 s.261-219

Okres pobytu Cz.Miłosza na emigracji

813 Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec okresu dojrzewania

/ Wojciech Wencel

// polonistyka .- 2001 nr 4 s.225-227

Poezja polska po 1990 roku

814 Po detronizacji literatury - sprawozdanie z polonistyki japońskiej

/ Tokimasa Sekiguchi

// Polonistyka .- 2001 nr 5 s.266272
815 Polonistyka jako dialog kultur

/ Małgorzata Anna Packalen


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna