JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewaPobieranie 2.29 Mb.
Strona13/20
Data07.05.2016
Rozmiar2.29 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

944 Marzenia o szczęściu czyli o Balladynie Juliusza Słowackiego

/ Anna Kurska

// Jęz.Pol.w Gim. .- 2001/2002 nr 4 s.21-30
945 O narodzinach gatunku fantasy

/ Mateusz Stróżyński

// Jęz.Pol.w Gim. .- 2001/2002 nr 4 s.31-33

Tolkien John R.R."Władca pierścieni"," Hobbit"

946 Dyskurs krytycznoliteracki w polonistyce szkolnej, czyli o kształceniu kultury retorycznej

/ Barbara Bogołębska

// Jęz Pol.w Lic. .- 2001/2002 nr 4 s.11- 18

Zawiera: retoryczne umiejscowienie krytyki literackiej,krytyka literacka a cele, zasady i metody edukacyjne, szkolne badanie dzieła literackiego, analiza rozpraw krytycznoliterackich, perswazyjność i rola krytyki literackiej.

947 Jak przygotować publikację

/ Klemens Stróżyński

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2001/2002 nr 1 s.41-50

Jak atrakcyjnie przygotować publikację

948 Władca Lewawu- test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem przez ucznia klasy VI

/ Jolanta Wójtowicz-Kut

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2001/2002 nr 2 s.85-91
949 Poznajemy gazety i czasopisma

/ Alina Borowska

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2001/2002 nr 3 s.58-62

Propozycje metodyczne do klasy VI. Zawiera krzyżówkę, i list do redakcji

950 Życie i twórczość Jana Kochanowskiego : konkurs

/ Ewa Maruszczak

// Nowe w Szk .- 2002 nr 5 dod. s.4
951 Edukacja filozoficzna oraz czytelnicza i medialna : propozycja metodyczna dla klasy III gimnazjum

/ Maria Walkiewicz

// Nowa Szk. .- 2002 nr 5 s.44- 47

Temat zajęć: szukamy odpowiedzi na ważne pytania, wykorzystanie książki Gaardena J." Świat Zofii",liczne załączniki, karty pracy ucznia

952 Gdy trzeba zabrać głos

/ Katarzyna Czarnecka,Monika Rzeszutek, Barbara Sobczak

// Polonistyka .- 2002 nr 5 s.279- 284

Perswazja a etyka,najważniejsze przekonać, argumentacja

953 O strukturze i kompozycji utworu literackiego

/ Edward Kula

// Polonistyka .- 2002 nr 5 s.290- 293

Analiza strukturalna wiersza Wyspiańskiego S."Jakżeż ja się uspokoję"

954 Skomponuj i zapamiętaj

/ Katarzyna Czarnecka

// Polonistyka .- 2002 nr 5 s.296- 300

Przygotowanie przemówienia

955 Nowe liceum

/ Bożena Chrząstowska

// Polonistyka .- 2002 nr 6 s.324- 330

Nowa koncepcja nauczania, program, przygotowanie do matury

956 Samokształcenie jako twórczość- twórczość jako samokształcenie

/ Wiesława Wantuch

// Polonistyka .- 2002 nr 6 s.331-336

Co jest do twórczości potrzebne , jak kształci nasza szkoła

957 Edukacja polonistyczna wobec historii literatury

/ Anna Legeżyńska

// Polonistyka .- 2002 nr 6 s.341- 346

Znaczenia symboliczne, zakorzenienia,


958 Oswajanie Gombrowicza

/ Bogumiła Kaniewska

// Polonistyka .- 2002 nr 6 s.347- 352

Słownik, stylizacja,intertekstualność

959 Język polski mówiony w szkole ?

/ Tomasz Mika

// Polonistyka .- 2002 nr 6 s.359- 366

Integracja treści językowych i literackich. Numer zawiera jeszcze jeden art. na ten temat.

960 Etos rycerski w wiekach średnich i epokach późniejszych

// Cogito .- 2002 nr 4 s.37- 39

Zawiera omówienie lektur z tego zakresu

961 Obraz śmierci w literaturze i sztuce epoki

// Cogito .- 2002 nr 4 s.40-42

Potrzeba przygotowania się do śmierci, postacie literackie umierające śmiercią bohaterską, lęk przed śmiercią, numer zawiera jeszcze inne zagadnienia dot.literatury średniowiecznej

962 Nie- Boska komedia Zygmunta Krasińskiego

/ Katarzyna Droga, Joanna Zajkowska

// Cogito .- 2002 nr 4 s.59- 63

Zawiera życiorys i charakterystykę utworu

963 Nowele Guy de Maupassanta

/ Małgorzata Dmochowska

// Cogito .- 2002 nr 4 s.64- 66

Baryłeczka, Martinka, Beczułka,Saboty, Spadek

964 Motywy maryjne w literaturze i sztuce wieków średnich

// Cogito .- 2002 nr 5 s.35-37
965 „ Warszawianka" i „ Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego

/ Małgorzata Dmochowska

// Cogito .- 2002 nr 5 s.60- 64

Przebieg zdarzeń historycznych, plan,

966 Komedie Aleksandra Fredry

/ Dorota Nosowska

// Cogito .- 2002 nr 6 s.63- 70

Zawiera: rozwój wydarzeń, charakterystyka postaci, walory artystyczne

967 „Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego

/ Mariusz Miszalski

// Cogito .- 2002 nr 6 s.52- 54
968 „ Romeo i Julia „ Williama Szekspira- romans wszech czasów

// Cogito .- 2002 nr 7 s. 38- 40

Język dramatu, bohaterowie

969 Mitologia

/ Lily Paszkowska

// Cogito .- 2002 nr 7 s. 45-48

Funkcje mitów, postacie mitologiczne

970 Pojęciownik epok: dwudziestolecie międzywojenne

// Cogito .- 2002 nr 7 s.59- 66
971 Pojęciownik epok: współczesność

// Cogito .- 2002 nr 8 s.67-74


972 Dramat ojca, chrześcijanina i filozofa w Trenach Jana Kochanowskiego

// Cogito .- 2002 nr 8 s.80- 83

Literacki portret Urszulki, obraz śmierci, zrozpaczony ojciec, w obliczu tragedii, kryzys światopoglądowy, światopogląd odbudowany

973 Barok sarmacki

// Cogito .- 2002 nr 9 s.74- 77

Zawiera:obyczajowość sarmacka, literatura sarmacka.Numer w większości poświęcony epoce baroku

974 Dzieje Tristana i Izoldy

/ Dorota Nosowska

// Cogito .- 2002 nr 9 s.53- 57

Przebieg zdarzeń, przesłanie tej historii,

975 Mikołaj Sęp- Szarzyński- prekursor baroku

// Cogito .- 2002 nr 9 s.65-67


976 „ Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza

/ Mariusz Miszalski

// Cogito .- 2002 nr 9 s.61- 64

Losy Konrada, bohater tragiczny

977 Tak było w roku 2001...a tak w 2002

// Cogito .- 2002 nr 12 s.36-37

Zawiera tematy matur poszczególnych województw w roku 2001-2002

978 Polacy jacy są ?

// Cogito .- 2002 nr 12 s.41- 44

Kto i jak oceniał Polaków, wady i zalety Polaków, zawiera jeszcze inne zagadnienia dot. matury 2003

979 Lord Jim : bohater do matury

// Cogito .- 2002 nr 12 s.45- 47


980 Biblia- informacje ogólne

// Cogito .- 2002 nr 12 dod.s.5- 7

Dodatek:Język polski w liceum- zawiera dokładne opracowanie Biblii,

981 Język polski w szkołach ponadgimnazjalnych

/ Zofia, Agnieszka Kłakówna

// Nowa Polszcz. .- 2002 nr 2 s.3- 9

Drogi prowadzące do porządkowania wiedzy

982 Europejskie skale oceny umiejętności językowych- działania komunikacyjne (ESOP 7)

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz .- 2002 nr 3 s.55- 59

Ustna produkcja własna

983 Słucham ? Słucham ? : o umiejętności aktywnego słuchania na lekcjach polskiego

/ Dorota Bugajska

// Nowa Polszcz. .- 2002 nr 2 s.40- 48

Słuchanie w szkole, słuchanie i słyszenie,na rozgrzewkę

984 Europejskie skale oceny umiejętności językowych - działania komunikacyjne- ESOP 6

/ Waldemar Martyniuk

// Nowa Polszcz. .- 2002 nr 2 s.51- 58

Wymiana informacji, dyskusja formalna i nieformalna, negocjacje

985 Natura

// Cogito .- 2002 nr 13 s. 35- 40

Motyw- natura

986 Hamlet

// Cogito .- 2002 nr 13 s.41- 44

Bohater do matury

987 Język polski w liceum : Biblia

// Cogito .- 2002 nr 12 s.1- 32

Cz.1


988 Dwa wiersze współczesne o końcu świata

// Cogito .- 2002 nr 13 s.dod.16- 17

Zamieszczono również motyw apokalipsy w najsłynniejszych dziełach malarskich

989 Od czytam świat do Języka, literatury, kultury. Koncepcja kształcenia polonistycznego w gimnazjum i liceum

/ Alina Biała, Alicja Krawczyk

// Jęz.Pol.w Lic. .- 2002/2003 nr 1 s. 7- 16


990 Język, literatura, kultura : plan pracy polonisty w klasie I liceum ogólnokształcącego ( zakres podstawowy i rozszerzony ),liceum profilowanego i technikum

/ Alina Biała

// Jęz.Pol.w Lic. .- 2002/2003 nr 1 s. 49- 61
991 Człowiek w świecie kultury : plan pracy polonisty w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej

/ Alina Biała

// Jęz.Pol.w Lic. .- 2002/2003 nr 1 s.62- 74
992 Sprawdziany z czytania z wyposażeniem w ... podręcznik

/ Marek Rutkowski

// Jęz.Pol.w Lic. .- 2002/2003 nr 1 s.75- 80

Informacje o wykorzystaniu podręcznika, testy

993 Nie deptać stokrotek i wzruszeń : od dydaktyzmu do etetyzmu w poezji dla dzieci- stare i nowe dominanty utworów

/ Zofia Ożóg-Winiarska

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 1 s.7- 18

Wspólna myśl o naturze jako wartości podstawowej, wspólnej dla dzieci i dorosłych."Skarga brzózki" Kazimiery Iłłakiewiczówny, „Ścięta brzoza"Józefa Ratajczaka, i in.


994 U źródeł kultury europejskiej, czyli dlaczego klasycy. Innowacja programowa dla przedmiotów humanistycznych realizowanych w klasie V szkoły podstawowej

/ Bożena Malec

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 1 s.20- 28

Wprowadzenie uczniów w tradycję kultury europejskiej

995 Spotkajmy się na Olimpie : scenariusz konkursu

/ Bożena Rodak, Maria Skólska

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 1 s.34- 44

Konkurs wiedzy mitologicznej

996 Trening twórczości na lekcjach języka polskiego

/ Agnieszka Zych

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 1 s.50- 61

Wybrane zajęcia inspirują do działań twórczych

997 Znam komedie pana Fredry : konkurs dla gimnazjalistów

/ Małgorzata Dzierla, Maria Zielińska, Jolanta Wieloch

// Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 7/8 s.14- 15

Zawiera odpowiedzi

998 Ogniem i mieczem - film i książka

/ MaLgorzata Dzierla, Maria Zielińska, Jolanta Wieloch

// Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 7/8 s.15

Zawiera odpowiedzi

999 Quo vadis - film i książka - konkurs dla gimnazjalistów

/ Małgorzata Dzierla, Maria Zielińska, Jolanta Wieloch

// Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 7/8 s.16

Zawiera odpowiedzi

1000 Język polski w liceum : antyk cz.1

// Cogito .- 2002 nr 14 s.1- 32

Cz.3. Zawiera 9 tematów: wprowadzenie, wielkie tajemnice, Dedal i Ikar, Prometeusz i Syzyf, mit o rodzie Labdakidów, Herakles, epos, jabłko niezgody i koń trojański

1001 Justyna Orzelska

// Cogito .- 2002 nr 14 s.57- 59

Bohater do matury. Justyna Orzelska ważna postać w literaturze

1002 Jak czytać wiersz ?

/ Agnieszka Fedorowicz

// Cogito .- 2002 nr 14 s.64- 66

Uczy analizy i interpretacji wiersza. Cz.1

1003 Mit o rodzie Labdakidów- ilustracją wiary starożytnych Greków w przeznaczenie

// Cogito .- 2002 nr 14 dod.s.16- 17

Treść mitu o rodzie Labdakidów, fatum i ironia tragiczna

1004 Język polski w liceum : antyk cz.2

// Cogito .- 2002 nr 15 dod.s. 1- 32

Osobowości antyku, Odyseja Homera, lekcje z tragedii greckiej, mitologia w sztuce, test z wiedzy o antyku

1005 Król Edyp- rozważania o wolnej woli człowieka

// Cogito .- 2002 nr 15 dod. s.20- 21

Edyp bohater tragiczny, wina Edypa, ponadczasowość utworu

1006 Dom, rodzina

// Cogito .- 2002 nr 15 s.27- 33

Motyw domu i rodziny. Zawiera: wpływ rodzinnego domu na jednostkę, kto i jak pokazywał dom i rodzinę w różnych epokach

1007 Don Kichot : bohater do matury

// Cogito .- 2002 nr 15 s. 33- 36

Jaki to typ bohatera, co sądzić o Don Kichocie,

1008 Jak czytać wiersz

/ Agnieszka Fedorowicz

// Cogito .- 2002 nr 15 s. 40- 42

Funkcje środków stylistycznych. Cz. 2

1009 Ewolucja form liczebników głównych w języku polskim

/ Izabela Stąpor

// Por.Jęz. .- 2002 nr 2 s. 35- 52

Podstawę materiałową stanowią liczebniki z fragmentów Biblii

1010 Konkurs mitologiczny

/ Jolanta Świniarska

// Por.Bibl. .- 2002 nr 10 s.28- 29

Dwie wersje pytań

1011 Rozwój języka polskiego a integracja europejska

/ Stanisław Dubisz

// Por.Jęz. .- 2002 nr 1 s. 3- 10

Procesy globalizacji a sytuacja języka polskiego, język polski a integracja europejska

1012 Paradygmat romantyczny jako składnik autostereotypu Polaka

/ Renata Wojtach

// Por.Jęz. .- 2002 n 1 s.11- 17

Zawiera: Bóg, honor i walka o wolność ojczyzny,

1013 Od performatywności do aksjologii o mocy i wartości słowa na przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły

/ Katarzyna Zagórska

// Por.Jęz. .- 2002 nr 1 s.18- 28

Rozumienie słowa, funkcje słowa, metafora słowa

1014 Jacek Soplica

/ Agnieszka Fedorowicz

// Cogito .- 2002 nr 16 s.37- 40

Jacek Soplica bohater do matury

1015 Współczesny język polski albo permanentny remanent

/ Kordian Bakuła

// Polonistyka .- 2002 nr 9 s.542- 550

Co znaczy współczesne kształcenie, nadawca i odbiorca, rozbiegłość współczesności

1016 Życzenia jako konwencjonalne akty mowy w kształceniu językowym gimnazjalistów

/ Henryk Kurczab

// Polonistyka .- 2002 nr 9 s.563- 567

Pisanie życzeń z różnych okazji, wiersz ks.J.Twardowskiego" Życzenia „

1017 Film i literatura- nowy paradygmat

/ Marek Hendrykowski

// Polonistyka .- 2002 nr 7 s.388- 391

Adaptacja, sztuka a edukacja

1018 O tożsamości tekstowej filmu w telewizji- aspekt edukacyjny

/ Bogumiła Fiołek-Lubczyńska

// Polonistyka .- 2002 nr 7 s.392- 397

Numer zawiera jeszcze inne art.dot.filmu w szkole

1019 Komputer dla polonisty

/ Bogdan Hojdis

// Polonistyka .- 2002 nr 7 s.404- 408


1020 Zawładnąć wyobraźnią. Szkic do historii słuchowiska radiowego

/ Robert Mirzyński

// Polonistyka .- 2002 nr 7 s.432- 437

Słuchowisko w Polsce- historia, słuchowisko dzisiaj, epilog w formie dialogu

1021 Pieta- pogańska macocha ?

/ Katarzyna Kuczyńska-Koschany

// Polonistyka .- 2002 nr 8 s.457- 461

Oblicza piety, Pieta antyczna- od Durisa do Herberta

1022 Poetyka ekspresjonizmu

/ Michał Januszkiewicz

// Polonistyka .- 2002 nr 8 s.486- 490

O pojęciu ekspresjonizmu, ekspresjonizm a impresjonizm

1023 O konstruktywizmie w poezji Juliana Przybosia

/ Marcin Rychlewski

// Polonistyka .- 2002 nr 8 s.491- 494

Gmachy,Notre- Dame, Jedna noc, Rzut pionowy

1024 Praca : motyw numeru

/ Tomasz Kot

// Cogito .- 2002 nr 16 s.31- 36

Dlaczego motyw pracy jest ważnym w literaturze?

1025 Język polski w liceum : antyk cz.3

// Cogito .- 2002 nr 16 dod.s.1- 31

Starożytni filozofowie, liryka grecka, starożytny Rzym, Horacy- najwybitniejszy poeta, architektura i sztuka, Prus Bolesław „Faraon"

1026 Horacy- najwybitniejszy poeta starożytności

// Cogito .- 2002 nr 16 dod.s.10- 11

Rodzaje liryki, filozofia Horacego, motyw „exegi monumentum", wiersz „Do mecenasa, następny temat to drzewko horacjańskies s.12-13

1027 Faraon Bolesława Prusa- powieść o starożytności i o współczesności

// Cogito .- 2002 nr 16 dod.s.14- 15

Powieść a historia, aktualność problemów, s.16 powieść o władzy

1028 Epoka- romantyzm

// Cogito .- 2002 nr 17 s.28- 34

Romantyzm w Polsce i Europie, zestawienie epok: oświecenie- romantyzm


1029 Język polski w liceum : średniowiecze cz.1

// Cogito .- 2002 nr 17 dod.s.1- 32

Periodyzacja średniowiecza, światopogląd człowieka, chrześcijańska myśl filozoficzna, literatura średniowiecza

1030 Średniowieczne opowieści o rycerzach

// Cogito .- 2002 nr 17 dod.s.22- 23

Cykl arturiański, cykl karoliński

1031 Literatura w edukacji patriotycznej

/ Iwona Morawska

// Eduk.i Dialog .- 2002 nr 9 s.58- 65

Współczesny patriota nie musi umierać za ojczyznę by udowodnić że ją kocha,szanuje, ale trzeba by odnajdował w sobie wolę, możliwość działania dla jej dobra

1032 Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima

/ Renata Chraniuk

// Wszystko dla Szk. .- 2002 nr 10 s.13- 14

Etap plastyczno- techniczny, pisemny, ustny, twórczy

1033 Kłóciły się drzewa

/ Beata Oparczyk

// Bibl.w Szk. .- 2002 nr 10 s.12- 13

Scenariusz przedstawienia z wiadomościami przyrodniczymi

1034 Fenomen Tolkiena : szkic interpretacyjno- metodyczny

/ Mateusz Stróżyński

// Jęz.Pol.w Lic. .- 2002/2003 nr 2 s.9- 33

Opowieść Tolkiena jest obecna w dwóch wymiarach makrokosmicznym i mikrkosmicznym

1035 Porozmawiajmy o frazeologizmach : szkic interpretacyjno- metodyczny

/ Dorota Połowniak-Wawrzonek

// Jęz.Pol. w Lic. .- 2002/2003 nr 2 34- 47

Nauczanie frazeologii w liceum, ćwiczenia z matematyki, kuchnia we frazeologii, problemy medyczne

1036 Historia czy literatura ? : podręcznikowy rekonesans

/ Stanisław Bortnowski

// Jęz.Pol.w Lic. .- 2002/2003 nr 2 s.48- 57

Modele nauczania oparte na chronologii, modele częściowo lub całkowicie odbiegające od chronologii

1037 Z czego śmieją się ludzie...

/ Marta Bolińska

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 2 s.18- 25

Szeryf, skarb i humor

1038 Z pamiętnika młodej lekarki - nauczycielki : dwa pomysły na lekcje z poezją

/ Ewa Gołaszewska

// Jęz.Pol. w Szk. .- 2002/2003 nr 2 s.26- 29

Metafora jako zagadka

1039 Jak rozumiem edukację regionalną

/ Jacek Strzelecki

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 2 s.45- 54

Dzieje regionalizmu w polskiej szkole, regionalizm w Polsce, scenka o św.Kindze

1040 O realizacji ścieżki regionalnej

/ Jolanta Godawa

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 2 s.55- 62

Przed wycieczką do muzeum, zdajemy relację z wycieczki.Numer zawiera jeszcze inne ciekawe art. dot.regionalizmu

1041 Astrid Lindgren „Bracia Lwie Serce"

/ Marzanna Pietruszko-Łój

// Jęz.Pol.w Szk. .- 2002/2003 nr 2 s.71- 84

Jest to cykl lekcji dla klasy IV dot.w/w lektury

1042 O relacjach między wypowiedzeniami złożonymi współrzędnie i podrzędnie

/ Marek Ruszkowski

// Jęz.Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 2 s.22- 28


1043 „Czarnoksiężnik z Archipelagu „ Ursuli K. Le Guin- lektura uzupełniająca w gimnazjum

/ Anna Trzpis

// Jęz.Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 2 s.93-97

Świat przedstawiony, człowiek i zło

1044 Czytanie obrazów. Jak tego uczyć i po co ?

/ Krzysztof Gierszal

// Jęz.Pol.w Gim. .- 2002/2003 nr 1 s.7- 16

Jak kształcić: spostrzegawczość, maślenie twórcze, wrażliwość estetyczną

1045 Człowiek według Norwida

/ Iwona Morawska

// Jęz.Pol. w Gim. .- 2002/2003 nr 1 s.61- 69

Walka na oczy, między ziemią a niebem

1046 Język polski w liceum : średniowiecze cz.2

// Cogito .- 2002 nr 18 dod.s. 1- 31

Średniowieczna Polska, Legenda o św.Aleksym, polskie wzory władców doskonałych i rycerzy niezłomnych,jak powstał język polski?, architektura średniowiecza, sztuka średniowiecza, trzy wiersze współczesne, gatunki średniowiecznej literatury

1047 Zenon Ziembiewicz- polski typ karierowicza

// Cogito .- 2002 nr 18 s.38- 39

Biografia Ziembiewicza, dlaczego Ziembiewicz przegrywa, z jakimi bohaterami go utożsamiać

1048 Człowiek wobec zagrożeń totalitaryzmu i terroryzmu

// Cogito .- 2002 nr 18 s.40- 42

W jaki sposób literatura ukazuje totalitaryzm, postacie i postawy

1049 Przedmiot w poezji cz.1

/ Stanisław Bortnowski

// Polonistyka .- 2002 nr 10 s.580- 586

Wielość przedmiotów, ciągi wyliczeń i ogrywanie przedmiotów, przedmioty turpistyczne, przedmioty brzydkie i piękne

1050 Czy miłość jest wzajemnością?

/ Beata Przymuszała

// Polonistyka .- 2002 nr 10 s.592- 596

Świrszczyńska Anna „Z dna oceanu", miłość, radość sprawiania bólu,

1051 Mylenie się duszy : o jednym wierszu Mirona Białoszewskiego

/ Paweł Marcinkiewicz

// Polonistyka .- 2002 nr 10 s.597- 600

Fragment wiersza wydanego w tomie Obmapywanie Europy. AAAmeryka.

1052 Dlaczego boimy się Prokrustesa X?

/ Zuzanna Wasilewska-Lipke

// Polonistyka .- 2002 nr 10 s.601-606

Tropem Prokrustesa, retoryka demagogiczna, herbertowski język prawdy

1053 Róża świadomości : o jednym wierszu Tadeusza Różewicza

/ Jacek Gutorow

// Polonistyka .- 2002 nr 10 s.607- 611

Czym jest Różewiczowska róża?, Zielone róże, Róża, Świt dzień i noc z czerwoną różą

1054 Wiersze tylko dla dzieci? : o poezji Józefa Ratajczaka

/ Bogna Skrzypczak-Walkowiak

// Polonistyka .- 2002 nr 10 s.615- 617

Dziecięce wiersze dla dorosłych, czy dla dzieci

1055 Dziady- Adam Mickiewicz

// Cogito .- 2002 nr 19 s. 31- 34

Przegląd poszczególnych części, klasyczne i romantyczne cechy II części „Dziadów", krąg zagadnień romantycznych w Wielkiej Improwizacji, mesjanizm narodowy, portret społeczeństwa, wymowa „Dziadów", kompozycja

1056 „Kordian" - Juliusz Słowacki

// Cogito .- 2002 nr 19 s. 35- 37

Przegląd treści, ocena powstania listopadowego, dzieje i typ bohatera, dramat romantyczny,

1057 Nie- Boska komedia- Zygmunt Krasiński

// Cogito .- 2002 nr 19 s. 37- 38

Przegląd zawartości , wizja rewolucji, nietypowość bohatera

1058 Literatura jako... krzywe zwierciadło pokazujące świat

// Cogito .- 2002 nr 19 s. 39- 41

Ironia, karykatura, groteska, parodia, w jakim celu pisarze pokazują świat w krzywym zwierciadle

1059 Wiersz Zbigniewa Herberta „Rozważania o problemie narodu" zinterpretuj jako utwór o trudnym związku jednostki z narodem

// Cogito .- 2002 nr 19 s. 42- 43

Próba interpretacji

1060 Język polski w liceum : średniowiecze cz. 3

// Cogito .- 2002 nr 19 dod.s. 1- 31

Zabytki języka polskiego, średniowiecze w poezji XX wieku,

1061 Bogurodzica- najstarsza polska pieśń religijna

// Cogito .- 2002 nr 19 dod.s. 2- 4

Dzieje tekstu, treść, budowa utworu, archaizmy

1062 Lament świętokrzyski jako wezwanie do współodczuwania

// Cogito .- 2002 nr 19 dod.s. 6- 8

Wartość utworu, kompozycja, czas i przestrzeń

1063 Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią jako literacki przykład średniowiecznej antynomii ars moriendi- ars vivendi

// Cogito .- 2002 nr 19 dod. s. 9- 10

Wizerunek śmierci, obraz społeczeństwa, taniec śmierci

1064 Średniowiecze w poezji XX wieku

// Cogito .- 2002 nr 19 dod. s. 14- 15


1065 „Satyra na leniwych chłopów", jako obraz społeczeństwa średniowiecznego

// Cogito .- 2002 nr 19 s. 16- 17

Feudalny system społeczny, analiza utworu

1066 Komputer w edukacji polonistycznej

/ Marzena Majewska

// Nowa Szk. .- 2002 nr 9 s. 49- 51

Programy komputerowe w edukacji polonistycznej

1067 Historiozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

/ Bartłomiej Janus

// Pam. Lit. .- 2002 z. 4 s. 7- 32


1068 Zagadnienie nudy w „Szewcach „ Witkacego

/ Lech Sokół

// Pam. Lit. .- 2002 z. 4 s. 33- 46
1069 Ciało i seks w „Pożegnaniu jesieni"

/ Małgorzata Szpakowska

// Pam. Lit. .- 2002 z. 4 s. 89- 97

Numer w całości poświęcony Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi

1070 Język polski w liceum : renesans cz. 1

// Cogito .- 2002 nr 20 dod. s. 1- 31

Periodyzacja epoki, renesans epoka odkryć, światopogląd ludzi renesansu, wielkie osobowości, najsłynniejsi bohaterowie, architektura

1071 Boccaccio- jeden z prekursorów renesansu

// Cogito .- 2002 nr 20 dod. s. 15- 16

Boccaccio o człowieku

1072 „Sonety do Laury" Petrarki


: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy

Pobieranie 2.29 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna